گوهرین (گنجینه های مکتوب) مجموعه ایست از آثار و نوشته های بزرگان، عالمان، ادیبان و اندیشمندان که در قالب نثر و نظم، در طول اعصار برای ما به یادگار مانده است.
این مجموعه در سال ۱۳۹۵ بر اساس علاقه ی شخصی به نثر و نظم فارسی با نام «گوهر» به آدرس اینترنتی gowhar.ideality.ir (به عنوان یک زیر دامنه از سایت ایده آلیتی) ایجاد شد. پس از آشنایی با سایت "گنجور" به آدرس اینترنتی ganjoor.net که یک پروژه متن باز (Open Source) است، از پایگاه داده ی آن سایت استفاده شد.
هدف این بود که همان متون در قالبی ساده تر و شخصی سازی شده قابل دسترس باشند.
در فروردین ماه ١٤٠١ به منظور بهبود عملکرد و توسعه بیش از پیش، تصمیم گرفتیم تا این مجموعه را به صورت مستقل ارائه دهیم. بنابراین مجموعه حاضر با نام «گوهرین» به آدرس اینترنتی gowharin.ir متولد شد.
همچنین تغییرات در نشان (لوگو) سایت ایجاد شده است. در تصویر زیر می توانید تفاوت های نشان قدیم و جدید را مشاهده کنید.
نشان قدیم و جدید سایت امیدواریم که آثار ارائه شده موجب نقض قوانین کپی رایت نشوند. اگر اثری حق انتشار انحصاری داشته باشد، آن را حذف می کنیم.
برای تماس با ما می توانید به نشانی info@gowharin.ir ایمیل بزنید.
همچنین می توانید از طریق صفحه تماس با ما برای ما پیام بفرستید.