مشتاق اصفهانی : رباعیات
شمارهٔ ۱۷۵
درد تو بود نهفته در جان کردن
اوحدالدین کرمانی : الباب التاسع: فی السفر و الوداع
شمارهٔ ۳۵
در پای تو گردد سر هر گردن پست
محتشم کاشانی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۱۵۵
ای تو مجموعهٔ شوخی و سراپای تو شوخ
رشیدالدین میبدی : ۸۷- سورة الاعلى- مکیة
النوبة الاولى
قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان.
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۷۷۵
دل از قضا به دست رضا داده ایم ما
رشیدالدین میبدی : ۹۵- سورة التین- مکیة
النوبة الاولى
قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان.
رشیدالدین میبدی : ۷۰- سورة المعارج- مکیة
النوبة الاولى
قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ بنام خداوند جهاندار دشمن پرور ببخشایندگى، دوست بخشاى بمهربانى.
هلالی جغتایی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۳۰۲
عید قربان شد، بیا عاشق کشی بنیاد کن
سعدی : غزلیات
غزل ۱۷۵
بازت ندانم از سر پیمان ما که برد
سیاوش کسرایی : با دماوند خاموش
هول
خواب می بینم
حزین لاهیجی : غزلیات
شمارهٔ ۲۱۹
ای تازه به دیدار تو ایمان خرابات
فریدون مشیری : از دیار آتشی
گرگ
گفت دانایی که: گرگی خیره سر
سنایی غزنوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۳۷۴
ای من مه نو به روی تو دیده
سلیم تهرانی : غزلیات
شمارهٔ ۳۰۷
معنی رنگین به هر اندیشه نیست
ازرقی هروی : رباعیات
شمارهٔ ۹۳
ای فخر زمانه را ز پیوندی تو
اسدی توسی : گرشاسپ‌نامه
در ستایش دین گوید
دل از دین نشاید که ویران بود
کلیم کاشانی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۴۸۵
بیقدر نخواهم شد اگر خاک نهادم
بیدل دهلوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۲۳۳۳
صبح است و ما دماغ تمنا رسانده‌ایم
وحشی بافقی : مثنویات
در هجو کیدی (یاری) شاعر نما
ای کیدی مستراح بردار
مولوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۹۵۰
سپاس آن عدمی را که هست ما بربود