ایرانشان : کوش‌نامه
بخش ۴۸ - فتح کردن کوش پیل دندان بر لشکر چینیان
بماندند از آن نامور سه هزار
اوحدی مراغه‌ای : غزلیات
غزل شمارهٔ ۸۶۶
عاشقم، از عشق من گر به گمانی بگوی
شاه نعمت‌الله ولی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۱۵۴۵
نعمت الله ماست پیر ولی
رشیدالدین میبدی : ۱۷- سورة بنى اسرائیل- مکیة
۸ - النوبة الاولى
قوله تعالى: «وَ مِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ» بشب خیز و نماز کن، «نافِلَةً لَکَ» این افزونى است بر تو، «عَسى‏ أَنْ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ» واجب کرد خداى تعالى ترا بر خود که ترا بر پاى کند، «مَقاماً مَحْمُوداً (۷۹)» از ایستاد نگاهى که ترا در آن بستایند.
رضی‌الدین آرتیمانی : رباعیات
رباعی شماره ۵۱
تا چند رضی به گیر و دارت دارند
کمال خجندی : غزلیات
شمارهٔ ۵۱۲
مرا ز صحبت باران چه کار بگشاید
کلیم کاشانی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۱۷
عزت دیگر بود در دامن صحرا مرا
عطار نیشابوری : غزلیات
غزل شمارهٔ ۳۲۰
شبی کز زلف تو عالم چو شب بود
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۴۷۳۸
منصوروار پختگی از چوب دار گیر
مسعود سعد سلمان : رباعیات
شمارهٔ ۲۱۳
خامش نشود همی ز غلغل بلبل
خواجوی کرمانی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۴۰۹
آن رفت که میل دل من سوی شما بود
طغرل احراری : غزلیات
شمارهٔ ۲۳۷
به مضراب دگر قانون عشقت ساز می کردم
فردوسی : پادشاهی فرایین
...
فرایین چو تاج کیان برنهاد
سیدای نسفی : غزلیات
شمارهٔ ۵۲۷
سر مگو آنکه شود خم پی احسان کسی
مسعود سعد سلمان : رباعیات
شمارهٔ ۱۱۱
دل بیش کشد رنج چو دلبر دو شود
سعیدا : رباعیات
شمارهٔ ۵۷
فانیست جهان در او بقا کی باشد؟
سوزنی سمرقندی : قصاید
شمارهٔ ۸۳ - در مدح سعدالدوله
سعد دولت را بسعدالدوله بازآمد نیاز
فرخی یزدی : غزلیات
شمارهٔ ۱۵۴
یاد باد آن شب که جا بر خاک کوئی داشتیم
طغرل احراری : غزلیات
شمارهٔ ۱۱۲
مانی چین نقش مطبوع تو در چین آورد
مسعود سعد سلمان : قصاید
شمارهٔ ۳۶ - در رثای سید حسن
بر تو سید حسن دلم سوزد