دسته بندی موضوعات


امتیاز و رده بندی کاربران گوهر
چگونه امتیاز خود را افزایش دهم؟
پیش از هر چیز برای ثبت امتیازهای خود باید در سایت گوهر ثبت نام نمایید. پس از آن می توانید با روش های زیر امتیاز خود را افزایش دهید:
الف- تنها با ثبت نام و عضویت در سایت گوهر می توانید 10 امتیاز کسب کنید.

ب- با ورود به حساب کاربری خود در بازه زمانی هر 24 ساعت، یک امتیاز دریافت می کنید.

پ- چنانچه یکی از گوهرهای سایت را با صدای خود برای دیگران به اشتراک بگذارید و فایل ارسال شده ی شما مورد تایید قرار بگیرد، 50 امتیاز دریافت می کنید.

ت- با شرکت در چالش های ادبی می توانید امتیاز خود را افزایش دهید.