دسته بندی موضوعات


امتیاز و رده بندی کاربران گوهر
چگونه امتیاز خود را افزایش دهم؟
پیش از هر چیز برای ثبت امتیازهای خود باید در سایت گوهر ثبت نام نمایید. پس از آن می توانید با روش های زیر امتیاز خود را افزایش دهید:
الف- تنها با ثبت نام و عضویت در سایت گوهر می توانید 10 امتیاز کسب کنید.

ب- با ورود به حساب کاربری خود در بازه زمانی هر 24 ساعت، یک امتیاز دریافت می کنید.

پ- چنانچه یکی از گوهرهای سایت را با صدای خود برای دیگران به اشتراک بگذارید و فایل ارسال شده ی شما مورد تایید قرار بگیرد، 50 امتیاز دریافت می کنید.

ت- با شرکت در چالش های ادبی می توانید امتیاز خود را افزایش دهید.
محتوای گوهرین
چرا با پیغام "صفحه بدون محتوا!" مواجه می شویم؟
به چند دلیل امکان دارد، محتواها از سایت گوهرین حذف شده باشند. در ادامه این دلایل را توضیح می دهیم.
اما پیش از آن لازم است بگوییم که گوهرین از قوانین جاری کشور پیروی می کند و فارغ از نگاه های سیاسی و جنسیتی و قومی و نژادی، از انتشار مطالب توهین آمیز اجتناب می کند.
اما دلایل عدم انتشار:

الف- برخی از اشعار و نوشته ها مربوط به شاعران معاصر بوده و برای رعایت حقوق مؤلف، نمایش آنها محدود شده است.

ب- برخی از شاعران در آثار خود هجویاتی دارند که انتشار آن برای عموم مخاطبان از سنین مختلف مناسب نیست و با توجه به عدم توانایی گوهرین در پالایش موردی آنها، مجبور به عدم نمایش تمامی آثار آن شاعر شده ایم.

پ- امکان دارد صفحه ای توسط کاربران گزارش شده باشد.