۱۵ بار خوانده شده

شمارهٔ ۷

0
حاشیه

چهره باغ زعفرانی گشت
گونه باده ارغوانی گشت

دوستان ترک بوستان گفتند
جشن نوروز مهرگانی گشت

گل خود روی روی پنهان کرد
بلبل از شاخ گل نهانی گشت

باغبان راه خانه پیش گرفت
پیشه زاغ باغبانی گشت

زنده کن عیش را به جام شراب
که شراب آب زندگانی گشت
حاشیه ای برای این گوهر بنویس

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۶
گوهر بعدی: شمارهٔ ۸