شروع کن اگر دوست داری شعرهای جدید بخونی و لذت ببری و یا اینکه دانش خودت رو محک بزنی، درست اومدی!
در این چالش دو نوع سوال پرسیده میشه:
  1. مصرع اول یک بیت نمایش داده میشه و شما باید مصرع دوم رو از بین گزینه ها انتخاب کنی.
  2. یک بیت نمایش داده میشه و شما باید نام شاعر رو از بین گزینه ها انتخاب کنی.
برای هر سوال فقط ۳۰ ثانیه فرصت داری.
اگر در سایت ثبت نام کرده باشی و وارد حساب کاربری خودت شده باشی، به ازای هر پاسخ صحیح یک امتیاز میگیری.
البته در هر ۲۴ ساعت فقط ۱۰ سوال اول برات امتیاز داره.
شروع کن