۱۹۶ بار خوانده شده

رباعی شمارهٔ ۱۶۹۸

0
حاشیه

ای آنکه طبیب دردهای مائی
این درد ز حد رفت چه میفرمائی

والله اگر هزار معجون داری
من جان نبرم تا تو رخی ننمائی
حاشیه ای برای این گوهر بنویس

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.