۲۰۱ بار خوانده شده

رباعی شمارهٔ ۲۳

0
حاشیه

تا دست ارادت به تو دادست دلم
دامان طرب زکف نهادست دلم

ره یافته در زلف دلاویز کجت
القصه به راه کج فتادست دلم
حاشیه ای برای این گوهر بنویس

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۲۲
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۲۴