۱۳۸ بار خوانده شده

نتوان یافت

0
حاشیه

با فلسفه، ره به سوی او نتوان یافت
با چشم علیل، کوی او نتوان یافت

این فلسفه را بِهِل که بی شهپر عشق
اشراقِ جمیلِ رویِ او نتوان یافت
حاشیه ای برای این گوهر بنویس

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: هستی دوست
گوهر بعدی: طریق