شیخ الامام ابوعلی حسن بن احمد عثمانی از شاگردان زین‌الاسلام ابوالقاسم عبد الکریم بن هوازن قشیری است که کتاب رساله قُشیریه یا الرسالة القشيرية في علم التصوف از او را به فارسی برگردانده است.
رساله قشيريه يكي از مهمترين متون آموزشي صوفيه است كه به دست ابوالقاسم قشيري صوفي و متكلم اشعري قرن پنجم هجري تاليف شد. انگيزه قشيري از نگارش اين اثر معرفي تصوف و اصول آن در روزگاري بود كه فساد و انحراف در عقايد، آداب و سنن صوفيه توسط صوفي نمايان راه يافته بود ؛به همين سبب رساله قشيريه در روزگار مؤلف بسرعت در ميان صوفيان شهرت يافت و در اواخر عمر قشيري يا اندكي پس از درگذشتش به دست يكي از شاگردان او به نام ابوعلي عثماني به فارسي ترجمه شد.

آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
ابوعلی عثمانی
بخش ۱ - باب دوم در ذکر مشایخ این طریقه و آنچه از سیرة و قول ایشان دلیل کند بر تعظیم شریعت بخش ۲ - ابراهیم بن ادهم بخش ۳ - ذاالنون المصری بخش ۴ - ابوعلی الفُضَیْل بن عِیاض بخش ۵ - ابومحفوظ معروف بن فیروز الکرخی بخش ۶ - ابوالحسن سَریّ بن المُغَلَّس السَقَطی بخش ۷ - ابونصربشربن الحارث الحافی بخش ۸ - ابوعبداللّه الحارث بن اسدالمحاسبی بخش ۹ - ابوسلیمان داودبن نصیرالطائی بخش ۱۰ - ابوعلی شقیق بن ابراهیم البلخی بخش ۱۱ - ابویزید طیفوربن عیسی البسطامی بخش ۱۲ - ابومحمّدسهل بن عبداللّه التُسْتَری بخش ۱۳ - ابوسلیمان عبدالرحمن بن عطیّة الدارانی بخش ۱۴ - ابوعبدالرّحمن حاتم بن عنوان بخش ۱۵ - ابوزکریّا یحیی بن معاذالرّازی الواعظ بخش ۱۶ - ابوحامد احمدبن خضرویه البلخی بخش ۱۷ - ابوالحسن احمدبن احمدبن ابی الحواری بخش ۱۸ - ابوحفص عمر بن سلم الحدّاد بخش ۱۹ - ابوتراب عسکر بن الحُصَیْن النَّخشبی بخش ۲۰ - ابومحمد عبداللّه بن خُبَیْق بخش ۲۱ - ابوعلی احمد بن عاصم الاَنْطاکی بخش ۲۲ - ابوسری منصور بن عمّار بخش ۲۳ - ابوصالح حَمْدون بن احمد بن عمارة القصّار نشابوری بخش ۲۴ - ابوالقاسم الجُنَیْد بن محمّد بخش ۲۵ - ابوعثمان سعید الحیری بخش ۲۶ - ابوالحسین احمد بن محمّد النوری بخش ۲۷ - ابوعبداللّه احمد بن یحیی الجَـّلا بخش ۲۸ - ابومحمّد روُیَمْ بن احمد بخش ۲۹ - ابوعبداللّه محمّد بن الفضل البلخی بخش ۳۰ - ابوبکر احمد بن نصر الزَّقاق الکبیر بخش ۳۱ - ابوعبداللّه عمرو بن عثمان المکّی بخش ۳۲ - سمنون بن حمزه بخش ۳۳ - ابوعُبَیْد البُسری بخش ۳۴ - ابوالفوارس شاه بن شجاع الکرمانی بخش ۳۵ - یوسف بن الحسین بخش ۳۶ - ابوعبداللّه محمّد بن علیّ الترمذی بخش ۳۷ - ابوسعید احمد بن عیسی الخرّاز بخش ۳۸ - ابوعبداللّه محمّد بن اسمعیل المغربی بخش ۳۹ - ابوالحسن علی بن سهل الاصفهانی بخش ۴۰ - ابومحمّد احمد بن محمّد بن الحسین الجُرَیْری بخش ۴۱ - احمد بن محمَّد بن سهل بن عطا اَلْاَدَمِی بخش ۴۲ - ابواسحق ابراهیم بن احمد الخوّاص بخش ۴۳ - ابومحمّد عبداللّه بن محمّد الخرّاز رازی بخش ۴۴ - ابوالحسن بنان بن محمّد الحمّال بخش ۴۵ - ابوحمزة البغدادی البزّاز بخش ۴۶ - ابوبکر محمّد بن موسی الواسطی بخش ۴۷ - ابوالحسن الصائغ بخش ۴۸ - ابواسحق ابراهیم بن داود الرَقَی بخش ۴۹ - َمْشاد الدینوری بخش ۵۰ - خیرالنسّاج بخش ۵۱ - ابوحمزة الخراسانی بخش ۵۲ - بوبکر دُلَف بن جَحْدَر الشِبلی بخش ۵۳ - ابومحمّد عبداللّه بن محمّد الْمُرْتَعِش بخش ۵۴ - ابوعلی احمد بن محمّد الرودباری بخش ۵۵ - ابومحمّد عبداللّه بن مُنازِلَ بخش ۵۶ - ابوعلی محمّدبن عبدالوهّاب الثَقَفی بخش ۵۷ - ابوالخیر الْاَقْطَع بخش ۵۸ - ابوبکر محمّد بن علی الکَتّانی بخش ۵۹ - ابویعقوب اسحق بن محمّد النهرجوری بخش ۶۰ - ابوالحسن علیّ بن محمّد المُزَیِّن بخش ۶۱ - ابوعلیّ بن الکاتب بخش ۶۲ - مُظَفَّر قَرْمیسینی بخش ۶۳ - ابوبکر عبداللّه بن طاهر الاَبْهَری بخش ۶۴ - ابوالحسین بن بُنان بخش ۶۵ - ابواسحق ابراهیم بن شیبان القَرمیسینئ بخش ۶۶ - ابوبکر الحسین بن علی بن یزدانیار بخش ۶۷ - ابوسعیدبن الاَعْرابی بخش ۶۸ - ابوعمرو محمدبن ابراهیم الزُجاجی النیسابوری بخش ۶۹ - ابومحمّد جعفر بن محمّدبن نُصَیْر بخش ۷۰ - ابوالعبّاس السیّاری بخش ۷۱ - ابومحمّد عبداللّه بن محمّد الرازی بخش ۷۲ - ابوعمرو اسماعیل بن نُجَیْد بخش ۷۳ - ابوالحسن علیّ بن احمدبن سهل الْبُوشَنْجی بخش ۷۴ - ابوعبداللّه محمّدبن خفیف الشّیرازی بخش ۷۵ - ابوالحسین بُنْدار بن الحسین الشیرازی بخش ۷۶ - ابوبکر الطَّمَستانی بخش ۷۷ - ابوالعبّاس احمدبن محمّد الدینوری بخش ۷۸ - ابوعثمان سعید بن سَـّلام المغربی بخش ۷۹ - ابوالقاسم ابراهیم بن محمّد النصر آبادی بخش ۸۰ - ابوالحسن علی بن ابراهیم الحُصری بصری بخش ۸۱ - ابوعبداللّه احمدبن عطاء الرودباری بخش ۸۲
باب چهارم - در توبه باب پنجم - در مجاهدة باب ششم - در خَلْوَت و عُزْلت باب هفتم - در تقوی باب هشتم - در ورع باب نهم - در زهد باب دهم - در خاموشی باب یازدهم - در خوف باب دوازدهم - در رَجاء باب سیزدهم - در حُزْن باب چهاردهم - در گرسنگی و بگذاشتن شهوت باب پانجدهم - در خشوع و تواضع باب شانزدهم - در مخالفت نفس و ذکر عیبهاء او باب هفدهم - در حَسَد باب هیجدهم - در غیبت باب نوزدهم - اندر قَنَاعَتْ باب بیستم - اندر تَوَکُّل باب بیست ویکم - در شُکر باب بیست و دوم - در یقین باب بیست و سیم - در صَبْر باب بیست و چهارم - اندر مُراقَبَتْ باب بیست و پنجم - در رضا باب بیست و ششم - در عُبودیّت باب بیست و هفتم - در ارادت باب بیست و هشتم - در اِسْتِقامَتْ باب بیست و نهم - در اخْلاص باب سیهم - در صِدق باب سی و یکم - در حَیَا باب سی و دوم - در حُرِیَّتْ باب سی و سیم - در ذکر باب سی وچهارم - در فتوَّت باب سی و پنجم - در فِراسَت باب سی و ششم - در خُلْق باب سی و هفتم - در جُوْد و سَخَا باب سی و هشتم - در غَیْرَتْ باب سی و نهم - در ولایتْ باب چهلم - در دعا باب چهل و یکم - در فَقْر باب چهل و دوم - در تَصَوُّف باب چهل و سیم - در ادب باب چهل و چهارم - در احکام سَفَرْ باب چهل و پنجم - در صُحْبَت باب چهل و ششم - در تَوحید باب چهل و هفتم - در احوال این طایفه وقت بیرون شدن از دنیا باب چهل و هشتم - در مَعْرِفَتْ باب چهل و نهم - در محبَّت باب پنجاهم - در شوق باب پنجاه و یکم - در نگاه داشت دل مشایخ و بگذاشتن خلاف ایشان باب پنجاه و دوم - دَر سَماعْ