ابو النظام محمد فلکی شروانی (زاده تقریباً ۵۰۱ ه، درگذشته ۵۴۰ ه) شاعر پارسی‌گوی ایرانی از قرن ششم هجری است. وفات او به نقل تقی‌الدین کاشی در ۵۸۷ هجری قمری و به گفتهٔ بعضی در ۵۷۷ هجری قمری بوده‌است.
نام او به روایت اکثر تذکره‌نویسان محمد و لقبش نجم‌الدین یا افصح‌الدین می‌باشد و «فلکی » از آن روی تخلص میکرد که در اوایل عمر به تحصیل نجوم اشتغال داشت، چنانکه تذکره نویسان نوشته‌اند در این فن مهارت داشت. فلکی سخنگویی نغز و نازک‌خیال است و در حد ممکن از عبارات نامعمول احتراز کرده‌است. اشعار او تا حدی روان و از تکلفات ادبی برکنار و به رویهٔ مسعود سعد نزدیک است.
زادگاه او شماخی دارالملک شروان است، و اتفاق گذشتگان بر این که وی ستایشگر شروانشاهان است ممکن است مؤید این احتمال شمرده شود. وی از مداحان شروانشاهان و معاصرخاقان اکبر منوچهربن فریدون و پسر او اخستان بود. فلکی فن ادب و شعر را مانند خاقانی از ابوالعلاء گنجوی آموخت و بنابراین آنان که او را استاد خاقانی میشمرند به اشتباهند.

آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
فلکی شروانی
شمارهٔ ۱ - قصیده شمارهٔ ۲ - مطلع ثانی شمارهٔ ۳ - قصیده شمارهٔ ۴ - حبسیه شمارهٔ ۵ - در توصیف اسب ممدوح شمارهٔ ۶ شمارهٔ ۷ - در مدح ابوالهیجاء فخرالدین خاقان اکبر منوچهر بن فریدون شروانشاه شمارهٔ ۸ - قصیده در مدح شروانشاه منوچهر بن فریدون شمارهٔ ۹ - مطلع ثانی شمارهٔ ۱۰ - قصیده شمارهٔ ۱۱ - در مدح منوچهر بن فریدون شروانشاه شمارهٔ ۱۲ - قصیده شمارهٔ ۱۳ - قصیده شمارهٔ ۱۴ - قصیده شمارهٔ ۱۵ - مطلع ثانی شمارهٔ ۱۶ - قصیده شمارهٔ ۱۷ - مطلع ثانی شمارهٔ ۱۸ - در مدح منوچهر شروانشاه شمارهٔ ۱۹ - از قصاید بسیار خوب فلکی است در مدح منوچهر شروانشاه شمارهٔ ۲۰ - قصیده شمارهٔ ۲۱ - وله شمارهٔ ۲۲ - در مدح سیدالوزراء جمال الدین مشعر بن عبدالله شمارهٔ ۲۳ - در مدح منوچهر شروانشاه شمارهٔ ۲۴ - مطلع ثانی شمارهٔ ۲۵ - در مدح منوچهر شروانشاه و ایراد بعضی از اصطلاحات نجومی شمارهٔ ۲۶ - در مدح منوچهر بن فریدون شروانشاه شمارهٔ ۲۷ - مطلع ثانی شمارهٔ ۲۸ - از امهات قصاید فلکی شمارهٔ ۲۹ - مطلع ثانی شمارهٔ ۳۰ - در مدح خواجه رئیس امین الدین محمد عبدالجلیل اهراسی شمارهٔ ۳۱ - در مدح منوچهر شروانشاه شمارهٔ ۳۲ - قصیده