آقا محمدحسین آغولی (تاریخ و محل ولادت نامعلوم، درگذشتهٔ ۱۳۳۰ قمری)، متخلص به «ترکی» و معروف به ترکی شیرازی، نقاش و شاعر قرن چهاردهم هجری است.
شغل او نقاشی بوده و از شیراز به هند سفر کرد و در بمبئی اقامت گزید.
دیوان وی به اهتمام محسن حافظی کاشانی چاپ شده است.

آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
ترکی شیرازی
شمارهٔ ۱ - حب احمد و آل شمارهٔ ۲ - آفتاب روشن شمارهٔ ۳ - خنجر مژگان شمارهٔ ۴ - صید صحرا شمارهٔ ۵ - آب بقا شمارهٔ ۶ - زلف پریشان شمارهٔ ۷ - خم زلف شمارهٔ ۸ - قامت رعنا شمارهٔ ۹ - زمان وصال شمارهٔ ۱۰ - منصب شاهانه شمارهٔ ۱۱ - آهسته رو شمارهٔ ۱۲ - اشک بصر شمارهٔ ۱۳ - قرص خورشید شمارهٔ ۱۴ - ترک عشقبازی شمارهٔ ۱۵ - آهوان صحرا شمارهٔ ۱۶ - درد عاشق شمارهٔ ۱۷ - کوی حبیب شمارهٔ ۱۸ - فرقت دلدار شمارهٔ ۱۹ - دو زلف پر خم شمارهٔ ۲۰ - وصال دوست شمارهٔ ۲۱ - طالع فیروز شمارهٔ ۲۲ - لعل درفشان شمارهٔ ۲۳ - قبلهٔ ابرو شمارهٔ ۲۴ - زخم عشق شمارهٔ ۲۵ - دیدهٔ دریایی شمارهٔ ۲۶ - درای کاروان شمارهٔ ۲۷ - حلقهٔ چشم شمارهٔ ۲۸ - خورشید منیر شمارهٔ ۲۹ - حلقهٔ رکاب شمارهٔ ۳۰ - آه آتشبار شمارهٔ ۳۱ - سرو صنوبر شمارهٔ ۳۲ - صد هزار دست شمارهٔ ۳۳ - هزار انگشت شمارهٔ ۳۴ - آه سحرگاه شمارهٔ ۳۵ - دل می طپد شمارهٔ ۳۶ - ناوک غمزه شمارهٔ ۳۷ - گل بیخار شمارهٔ ۳۸ - مشک ختن شمارهٔ ۳۹ - زلف گره گیر شمارهٔ ۴۰ - گلشن وصل شمارهٔ ۴۱ - شرط دوستی شمارهٔ ۴۲ - طلعت آفتاب شمارهٔ ۴۳ - صفای صبح شمارهٔ ۴۴ - شب تا به صبح شمارهٔ ۴۵ - گل سرخ شمارهٔ ۴۶ - قامت دلجو شمارهٔ ۴۷ - جای دلبر شمارهٔ ۴۸ - نخل نیکی شمارهٔ ۴۹ - یاقوت لب شمارهٔ ۵۰ - لعل گهربار شمارهٔ ۵۱ - زلف خم اندر خم شمارهٔ ۵۲ - یار دلنواز شمارهٔ ۵۳ - راحت جان شمارهٔ ۵۴ - یک اشاره شمارهٔ ۵۵ - شور عشق شمارهٔ ۵۶ - گوهر اشک شمارهٔ ۵۷ - نشان عاشقی شمارهٔ ۵۸ - نسیم بهشت شمارهٔ ۵۹ - باد صبا شمارهٔ ۶۰ - گوهر شهوار شمارهٔ ۶۱ - لوح دل شمارهٔ ۶۲ - مژده وصل شمارهٔ ۶۳ - قرص قمر شمارهٔ ۶۴ - آب جنت شمارهٔ ۶۵ - طفل اشک شمارهٔ ۶۶ - مرغ موسیقار شمارهٔ ۶۷ - مینای عشق شمارهٔ ۶۸ - راه نجات شمارهٔ ۶۹ - پند حکیمانه شمارهٔ ۷۰ - رایحهٔ مشک شمارهٔ ۷۱ - محرم راز شمارهٔ ۷۲ - قبله نما شمارهٔ ۷۳ - شب هجران شمارهٔ ۷۴ - پیر مغان شمارهٔ ۷۵ - گوی سعادت شمارهٔ ۷۶ - رخصت جلوس شمارهٔ ۷۷ - سمند ناز شمارهٔ ۷۸ - تشخیص شمارهٔ ۷۹ - راه عاشقی شمارهٔ ۸۰ - قبلهٔ ابرو شمارهٔ ۸۱ - آبشار باغ شمارهٔ ۸۲ - برق آه شمارهٔ ۸۳ - رشک بهشت شمارهٔ ۸۴ - شام فراق شمارهٔ ۸۵ - سودای عشق شمارهٔ ۸۶ - بنده عشق شمارهٔ ۸۷ - ستاره افلاک شمارهٔ ۸۸ - صف مژگان شمارهٔ ۸۹ - بادهٔ گلرنگ شمارهٔ ۹۰ - صبح وصال شمارهٔ ۹۱ - کشتی امید شمارهٔ ۹۲ - درس عشق شمارهٔ ۹۳ - انگشت نما شمارهٔ ۹۴ - دل تنگ شمارهٔ ۹۵ - اشتیاق رخ دوست شمارهٔ ۹۶ - نگار سیم اندام شمارهٔ ۹۷ - فیض روح القدس شمارهٔ ۹۸ - صد هزار چشم شمارهٔ ۹۹ - سوز تب عشق شمارهٔ ۱۰۰ - عشق و عاشقی شمارهٔ ۱۰۱ - نهال بخت شمارهٔ ۱۰۲ - رخ خوبان شمارهٔ ۱۰۳ - چشمهٔ حیوان شمارهٔ ۱۰۴ - مهر علی شمارهٔ ۱۰۵ - پیروی نفس شمارهٔ ۱۰۶ - همت خضر شمارهٔ ۱۰۷ - کفران نعمت شمارهٔ ۱۰۸ - زلف عنبرین شمارهٔ ۱۰۹ - مرغ سحرخیز شمارهٔ ۱۱۰ - نافهٔ آهو شمارهٔ ۱۱۱ - مقام عاشقی شمارهٔ ۱۱۲ - رنگ شقایق شمارهٔ ۱۱۳ - فخر کاینات شمارهٔ ۱۱۴ - برگ گل شمارهٔ ۱۱۵ - صید گرفتار شمارهٔ ۱۱۶ - گنج شایان شمارهٔ ۱۱۷ - سوختن در عشق شمارهٔ ۱۱۸ - گلبرگ تر شمارهٔ ۱۱۹ - عاشق و مفتون شمارهٔ ۱۲۰ - رخ افروخته شمارهٔ ۱۲۱ - در و مرجان شمارهٔ ۱۲۲ - مس وجود شمارهٔ ۱۲۳ - آیینهٔ دل شمارهٔ ۱۲۴ - بهای بوسه شمارهٔ ۱۲۵ - شب معراج شمارهٔ ۱۲۶ - بوی پیرهن شمارهٔ ۱۲۷ - نکهت عنبر شمارهٔ ۱۲۸ - قرص آفتاب شمارهٔ ۱۲۹ - بادهٔ عشق شمارهٔ ۱۳۰ - منزل عشق شمارهٔ ۱۳۱ - بهشت جهان شمارهٔ ۱۳۲ - بوی مشک شمارهٔ ۱۳۳ - آهوی دشت ختن شمارهٔ ۱۳۴ - دلبر پریوش شمارهٔ ۱۳۵ - گلبن رعنایی شمارهٔ ۱۳۶ - اختر رخشنده شمارهٔ ۱۳۷ - خطا پوش
شمارهٔ ۱ - طبل الرحیل شمارهٔ ۲ - سحاب اشک شمارهٔ ۳ - گریهٔ پنهان شمارهٔ ۴ - بضعه الرسول شمارهٔ ۵ - عزای رضا شمارهٔ ۶ - حدیث غربت شمارهٔ ۷ - سیل اشک شمارهٔ ۸ - هلال ماه ماتم شمارهٔ ۹ - طارم خضرا شمارهٔ ۱۰ - سوز عطش شمارهٔ ۱۱ - ضیاء دیدهٔ لیلا شمارهٔ ۱۲ - حدیث محنت افزا شمارهٔ ۱۳ - مهر درخشنده شمارهٔ ۱۴ - اکبر گل پیرهن شمارهٔ ۱۵ - در اشک شمارهٔ ۱۶ - زلف گره گشا شمارهٔ ۱۷ - قاسم گلگون عذار شمارهٔ ۱۸ - سرو خونین شمارهٔ ۱۹ - خلاصهٔ ناس شمارهٔ ۲۰ - علمدار سپاه شمارهٔ ۲۱ - آب فرات شمارهٔ ۲۲ - آفتاب برج امانت شمارهٔ ۲۳ - روز عاشورا شمارهٔ ۲۴ - دشت عشق شمارهٔ ۲۵ - جگر گوشهٔ مصطفی شمارهٔ ۲۶ - داستان غم فزا شمارهٔ ۲۷ - باغ کربلا شمارهٔ ۲۸ - کبوتران حرم شمارهٔ ۲۹ - محراب عشق شمارهٔ ۳۰ - قره العین نبی شمارهٔ ۳۱ - لعل گهربار شمارهٔ ۳۲ - واقعهٔ کربلا شمارهٔ ۳۳ - فزون از ستاره زخم شمارهٔ ۳۴ - مژهٔ چشم تر شمارهٔ ۳۵ - طایر باغ جنان شمارهٔ ۳۶ - چرخ نیلگون شمارهٔ ۳۷ - شافع محشر شمارهٔ ۳۸ - گوهر اشک شمارهٔ ۳۹ - اشک خونین شمارهٔ ۴۰ - مقتل خون شمارهٔ ۴۱ - قلزم خون شمارهٔ ۴۲ - حدیث کربلا شمارهٔ ۴۳ - زانوی غم شمارهٔ ۴۴ - چشم اشکبار شمارهٔ ۴۵ - دیدهٔ خونبار شمارهٔ ۴۶ - چرا چو شمع نسوزم؟ شمارهٔ ۴۷ - کشتهٔ غریب شمارهٔ ۴۸ - مظلوم کربلا شمارهٔ ۴۹ - مرآت خدا شمارهٔ ۵۰ - آتش داغ شمارهٔ ۵۱ - نقطهٔ پرگار شمارهٔ ۵۲ - داغ جهانسوز شمارهٔ ۵۳ - لوای ماتم شمارهٔ ۵۴ - دجلهٔ زلال شمارهٔ ۵۵ - اهل حرم شمارهٔ ۵۶ - صدای العطش شمارهٔ ۵۷ - شراره آه دل شمارهٔ ۵۸ - سرخی افق شمارهٔ ۵۹ - شفیع روز قیامت شمارهٔ ۶۰ - حدیث تشنگی شمارهٔ ۶۱ - سیلاب اشک شمارهٔ ۶۲ - صدف دیده شمارهٔ ۶۳ - اشک روان شمارهٔ ۶۴ - مشک تتار شمارهٔ ۶۵ - صاحب عزا شمارهٔ ۶۶ - عزای سبط نبی شمارهٔ ۶۷ - عاشق صادق شمارهٔ ۶۸ - نخل قامت شمارهٔ ۶۹ - چشمهٔ خون شمارهٔ ۷۰ - بادهٔ عشق شمارهٔ ۷۱ - مصاف عاشقی شمارهٔ ۷۲ - سر حلقهٔ عشاق شمارهٔ ۷۳ - داغ لاله رویان شمارهٔ ۷۴ - آوازهٔ حسن شمارهٔ ۷۵ - رنگین لاله ها شمارهٔ ۷۶ - انتظار قافله شمارهٔ ۷۷ - داغ لاله رخان شمارهٔ ۷۸ - سرشک آتش‌گون شمارهٔ ۷۹ - لجهٔ خون شمارهٔ ۸۰ - عقده های دل شمارهٔ ۸۱ - شور حسینی شمارهٔ ۸۲ - خاکستر تنور شمارهٔ ۸۳ - نیستان بر افروخته شمارهٔ ۸۴ - صد هزار افسوس شمارهٔ ۸۵ - چشمهٔ خنجر شمارهٔ ۸۶ - آهوان رمیده شمارهٔ ۸۷ - سلیمان کربلا شمارهٔ ۸۸ - مرغان چمن شمارهٔ ۸۹ - وادی عشق شمارهٔ ۹۰ - گل نسترنی چند شمارهٔ ۹۱ - دانهٔ اشک شمارهٔ ۹۲ - دشت بلاخیز شمارهٔ ۹۳ - داغ لاله ها شمارهٔ ۹۴ - شمع محفل شمارهٔ ۹۵ - مشعل افروخته شمارهٔ ۹۶ - تاب آفتاب شمارهٔ ۹۷ - نظم جگر سوز شمارهٔ ۹۸ - شعلهٔ سخن شمارهٔ ۹۹ - درد اشتیاق شمارهٔ ۱۰۰ - بوی مشک و عنبر شمارهٔ ۱۰۱ - آتش فراق شمارهٔ ۱۰۲ - ستاره می شمرم شمارهٔ ۱۰۳ - حلقهٔ ماتم شمارهٔ ۱۰۴ - آتش غم شمارهٔ ۱۰۵ - شبستان عمر شمارهٔ ۱۰۶ - ارض کربلا شمارهٔ ۱۰۷ - طایر بی آشیان شمارهٔ ۱۰۸ - خون جای اشک
شمارهٔ ۱ - شرح حال شمارهٔ ۲ - رحمت پروردگار شمارهٔ ۳ - بنای عدل شمارهٔ ۴ - فضل خداوندی شمارهٔ ۵ - آرزوی وصل شمارهٔ ۶ - شراب جهل شمارهٔ ۷ - زلف سیه فام شمارهٔ ۸ - گاه سخن شمارهٔ ۹ - دل بی قرار شمارهٔ ۱۰ - ماه یا که خورشید شمارهٔ ۱۱ - بادهٔ ناب شمارهٔ ۱۲ - تاب عشق شمارهٔ ۱۳ - تیر شباب شمارهٔ ۱۴ - جاذب خلق شمارهٔ ۱۵ - بالش زر شمارهٔ ۱۶ - بخت خفته شمارهٔ ۱۷ - محراب دعا شمارهٔ ۱۸ - غلام طالع شمارهٔ ۱۹ - زر و سیم شمارهٔ ۲۰ - علامت عشق شمارهٔ ۲۱ - تارک الصلاه مباش شمارهٔ ۲۲ - رحمت حق شمارهٔ ۲۳ - خجسته کتاب شمارهٔ ۲۴ - نخل غفلت شمارهٔ ۲۵ - خون دل شمارهٔ ۲۶ - در حقیقت شمارهٔ ۲۷ - تیغ تیز شمارهٔ ۲۸ - عجوزهٔ دنیا شمارهٔ ۲۹ - چراغ شمارهٔ ۳۰ - درد بی علاج شمارهٔ ۳۱ - ندهد سود شمارهٔ ۳۲ - بانگ فریاد شمارهٔ ۳۳ - غم زمانه شمارهٔ ۳۴ - عاشق شمارهٔ ۳۵ - چراغ خویش شمارهٔ ۳۶ - غم بیهوده شمارهٔ ۳۷ - یک عمر شمارهٔ ۳۸ - مجال مکث و درنگ شمارهٔ ۳۹ - هشیار باش شمارهٔ ۴۰ - بخل و حسد شمارهٔ ۴۱ - دل تنگ شمارهٔ ۴۲ - حال خویش شمارهٔ ۴۳ - ماه صیام شمارهٔ ۴۴ - سر باطن شمارهٔ ۴۵ - خدا داند شمارهٔ ۴۶ - نرم خویی شمارهٔ ۴۷ - ایام شاعری شمارهٔ ۴۸ - مرد باش شمارهٔ ۴۹ - توکل شمارهٔ ۵۰ - خبث باطن شمارهٔ ۵۱ - مشورت شمارهٔ ۵۲ - عقل و معرفت شمارهٔ ۵۳ - گوییا شمارهٔ ۵۴ - طریق بندگی شمارهٔ ۵۵ - عمر هزار ساله شمارهٔ ۵۶ - آفت تنهایی شمارهٔ ۵۷ - شیر حق علی شمارهٔ ۵۸ - نام علی شمارهٔ ۵۹ - کی دهد فروغ؟ شمارهٔ ۶۰ - حادثات زمان شمارهٔ ۶۱ - محبوب القلوب شمارهٔ ۶۲ - انسان بخیل شمارهٔ ۶۳ - رحم و مروت شمارهٔ ۶۴ - قول مصطفی شمارهٔ ۶۵ - حسد شمارهٔ ۶۶ - درد گران شمارهٔ ۶۷ - بزرگی و جاه شمارهٔ ۶۸ - راست گویم شمارهٔ ۶۹ - لحظه ای کاش شمارهٔ ۷۰ - عجب آید مرا شمارهٔ ۷۱ - مرد عاقل شمارهٔ ۷۲ - جام جم شمارهٔ ۷۳ - دریای رحمت شمارهٔ ۷۴ - خدایا شمارهٔ ۷۵ - بنیاد غم شمارهٔ ۷۶ - آشنایی شمارهٔ ۷۷ - عجب مدار شمارهٔ ۷۸ - ناقص عقل شمارهٔ ۷۹ - جنبش سیل شمارهٔ ۸۰ - آسمانی رنگ شمارهٔ ۸۱ - شراب عشق شمارهٔ ۸۲ - ای نیک مرد! شمارهٔ ۸۳ - لباس میش شمارهٔ ۸۴ - درد غربت شمارهٔ ۸۵ - عز و شرف شمارهٔ ۸۶ - مدفنم را نجف نما شمارهٔ ۸۷ - روزگار غدار شمارهٔ ۸۸ - دل نسپاری شمارهٔ ۸۹ - مزرع هستی شمارهٔ ۹۰ - دل مسکین شمارهٔ ۹۱ - خوشتر شمارهٔ ۹۲ - بی شک شمارهٔ ۹۳ - خجسته کتاب