سعدالدّین محمود بن امین‌الدّین عبدالکریم بن یحیی شبستری (معروف به شیخ محمود شبستری) یکی از عارفان و شاعران سدهٔ هشتم هجری‌ست .با توجه به مطالب مندرج در کتاب روضات الجنان جلد ۲، وی معاصر شیخ بابا ابی شبستری (متوفی به سال ۷۴۰) بوده و در همان سال فوت نموده، لذا سن شیخ محمود شبستری در زمان فوت باید ۵۲ یا ۵۳ بوده باشد .وی از مشاعر عرفای ایران است و بیشتر شهرت او به خاطر اثر معروفش گلشن راز است.

سال تولّد او را گوناگون و از جمله ۶۶۷ هجری خورشیدی مطابق با ۱۲۸۸ میلادی دانسته‌اند. محل تولّد این عارف نام‌آور قصبهٔ [شبستر] در نزدیکی شهر [تبریز] است.
در اوائل زندگیش، تبریز بروز و غلبهٔ قدرت [مغول‌ها] را شاهد بود.وی در اواسط زندگی به [کرمان] رفت و در آنجا ازدواج نمود و حاصل این ازدواج یک پسر بود.
وی به دقایق حکمت عرفان نظری واقف و به فتوحات مکّیه و [فصوص الحکم] [محی الدین ابن العربی] احاطه داشت. وی به جستجوی شمس خود پرداخت و به‌طوری که خود در گلشن راز بیان می‌دارد، شیخ و پیرش، امین الدّین بوده‌است:

در کتاب [دویست سخنور] درباره او چنین آمده است: محمود، معروف به شیخ محمود شبستری، ملقّب به سعدالدین، فرزند عبدالکریم امین الدین، از مشاهیر شعرا و مشایخ عرفای آذربایجان است» که از عارفان قرن هشتم هجری و شاعران متوسط پارسی گوی به شمار می آید. او در سال ۶۸۷ هجری در زمان [گیخاتوخان]، در قصبه [شبستر]، واقع در دوازده فرسخی تبریز چشم به جهان گشود.

به سبب جامعیتی که شیخ شبستری در علوم معقول و منقول کسب کرده بود به زودی شهرت و مرجعیت یافته با مشاهیر عصر خود ارتباط برقرار نمود. او سفرهایی به شهرهای ایران و خارج از ایران کرده بود. چندی نیز در کرمان اقامت گزید و در آن جا بود که ازدواج نمود و اولاد و احفادش در آن سامان باقی ماندند و طایفه‌ای به نام [خواجگان] را بنا نهادند.

در ویکی پدیا بیشتر بخوانید
آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
شیخ محمود شبستری
بخش ۱ - دیباچه بخش ۲ - سبب نظم کتاب بخش ۳ - سال در ماهیت فکرت بخش ۴ - جواب بخش ۵ - تمثیل در بیان سر پنهانی حق در عین پیدایی بخش ۶ - سال در موضوع فکرت بخش ۷ - جواب بخش ۸ - تمثیل در بیان ظهور خورشید حقیقت در آیینه کائنات بخش ۹ - قاعده در شناخت عوالم پنهان و شرایط عروج بدان عوالم بخش ۱۰ - قاعده در تشبیه کتاب آفرینش به کتاب وحی بخش ۱۱ - قاعدهٔ تفکر در آفاق بخش ۱۲ - تمثیل در بیان وحدت کارخانه عالم بخش ۱۳ - قاعده در تفکر در انفس بخش ۱۴ - سال از ماهیت من بخش ۱۵ - جواب بخش ۱۶ - سال از احوال سالک و نشانهای مرد کامل بخش ۱۷ - جواب به سال اول بخش ۱۸ - قاعده در بیان سیر نزول و مراتب صعود آدمی بخش ۱۹ - تمثیل در بیان مقام نبوت و ولایت بخش ۲۰ - جواب به سال دوم بخش ۲۱ - تمثیل در بیان رابطهٔ شریعت و طریقت و حقیقت بخش ۲۲ - قاعده در حکمت وجود اولیا بخش ۲۳ - تمثیل در بیان سیر مراتب نبوت و ولایت بخش ۲۴ - سال از شرایط شناخت وحدت و موضوع شناخت عرفانی بخش ۲۵ - جواب بخش ۲۶ - سال از کیفیت جمع بین وحدت و کثرت بخش ۲۷ - جواب بخش ۲۸ - تمثیل در بیان نسبت عقل با شهود بخش ۲۹ - سال از معنی انا الحق بخش ۳۰ - جواب بخش ۳۱ - قاعده در بطلان حلول و اتحاد بخش ۳۲ - تمثیل در نمودهای بی‌بود بخش ۳۳ - سال از معنی وصال بخش ۳۴ - جواب بخش ۳۵ - تمثیل در اطوار وجود بخش ۳۶ - سال از ماهیت قرب و بعد و امکان وصال با حق بخش ۳۷ - جواب بخش ۳۸ - سال از ماهیت نطق و بیان بخش ۳۹ - جواب بخش ۴۰ - تمثیل در بیان ماهیت صورت و معنی بخش ۴۱ - قاعده در بیان اقسام فضیلت بخش ۴۲ - تمثیل در بیان نکاح معنوی جسم با جان یا صورت با معنی بخش ۴۳ - سال در شناخت جزو حقیقی و کل مجازی و کیفیت بزرگتر بودن این جزو از کل خود بخش ۴۴ - جواب بخش ۴۵ - تمثیل در بیان اقسام مرگ و ظهور اطوار قیامت در لحظهٔ مرگ بخش ۴۶ - قاعده در بیان معنی حشر بخش ۴۷ - سال از کیفیت جدایی میان قدیم و محدث بخش ۴۸ - جواب بخش ۴۹ - سال از معانی اصطلاحات شاعرانه عارفان بخش ۵۰ - جواب بخش ۵۱ - اشارت به چشم و لب بخش ۵۲ - اشارت به زلف بخش ۵۳ - اشارت به رخ و خط بخش ۵۴ - اشارت به خال بخش ۵۵ - سال از معنی حقیقی شراب و شاهد و خرابات و امثال آن بخش ۵۶ - جواب بخش ۵۷ - اشارت به خرابات بخش ۵۸ - سال از معنی بت و زنار و ترسایی بخش ۵۹ - جواب بخش ۶۰ - اشارت به زنار بخش ۶۱ - اشارت به ترسایی و دیر بخش ۶۲ - تمثیل در اطوار سیر و سلوک بخش ۶۳ - اشارت به بت بخش ۶۴ - خاتمه