علی بن عثمان بن علی جلابی هُجویری غَزنَوی ملقب به داتا گَنج‌بَخش از عارفان سدهٔ پنجم هجری قمری است. او اهل غزنه در مشرق خراسان بود. در فراگیری برخی از علوم شاگرد ابوالعباس شقانی بوده‌است. ولی در طریقت پیرو ابوالفضل محمد بن حسن ختلی بوده‌است. در حالی که ابوالفضل ختلی خود از مریدان ابوالحسن بصری بوده‌است.
نام کامل او را برخی از مآخذ، ابو الحسن علی بن عثمان بن ابی علی الجلابی الھجویری الغزنوی، نوشته اند و بعضی مختصراً به ذکر جلابی یا ھجویری یا غزنوی کفایت کردہ اند و دسته ای وی را پیر ھجویر، سید ھجویر خواندہ اند۔ هجویری به‌گمان در هجویر، از محله‌های غزنه، زاده شد و جلاب و هجویر دو محل از محله‌های غزنین اند. او از رجال معروف به علم و معرفت و طریقت است.
امام قشیری از استادان او بود و هجویری با او آشنایی تمام داشت. وی با بسیاری از استادان طریقت مانند عبدالکریم قشیری و ابوسعید ابوالخیر و ابو علی فارمدی (فریومدی) و دیگر بزرگان و محدثان ملاقات کرده و هم‌صحبت بوده‌است. «ابوالفضل محمدبن المحسن الختلی»، مرشد او بود، و او پیرو مذهب جنید بوده‌است. سپس به سیاحت و حج رفته و ملازم ابوالعباس احمد بن محمد اشقانی شد و از او پاره‌ای از علوم را آموخت.
پس از تکمیل تحصیلات خویش، چنان‌که عادت مشایخ قدیم تصوف بود به سیر آفاق و انفس پرداخت و به شام، عراق، آذربایجان، طبرستان، خوزستان، کرمان، خراسان و فرارود سفر کرد و بسیاری از مشایخ عصر خود را دید. او چهل سال در سفر بوده‌است و همچون پیر خویش از تظاهر و از لباس و رسوم تصوف که آن را در زمانه خود نشانه ریا می‌شمرد، بیزار بود.
نسبت به زناشویی نظر خوشی نداشت. به امر پیر خود، به جانشینی حسین زنجانی، به لاهور (در پاکستان غربی کنونی) رفت. در این هنگام پادشاهی غزنویان رو به تجزیه نهاده و رشته زندگی در غزنه از هم گسیخته بود. گویا هجویری لاهور را موافق طبع نیافت. خود او گوید که: «من اندر دیار هند، اندر میان ناجنسان گرفتار مانده بودم.» روزها درس می‌داد و شب‌ها به مریدان حقایق طریقت می‌آموخت. عده کثیری از مردم اطراف را به دین اسلام درآورد. در کتاب کشف المحجوب نقل کرده‌است که دیوان اشعار و کتاب منهاج الدین تألیف او را گرفته و به نام خود کرده‌اند، و از خدا خواسته‌است که نام سارق دیوان و کتاب را از دیوان طلاب درگاه خود پاک گرداند. یگانه تألیف معتبری که از او برجای مانده، کتاب کشف المحجوب است و آن نخستین نوشته مهم فارسی در تصوف است که علاوه بر بحث در حقیقت و معنای تصوف و شرح الفاظ و اصطلاحات و آداب و رسوم و فرقه‌های آن، احوال و مذاهب عده زیادی از مشایخ تصوف را در بر دارد. این کتاب، کتابی جامع و پرمغز به نثر خوش و بی‌حشو و زواید و تکلف است.
هجویری بین سال‌های ۴۸۱ و ۵۰۰ هـ.ق. درگذشت (هجویری در سال ۴۶۵ هجری در لاهور جهان را بدرود گفته و در همان‌جا بخاک سپرده شده‌است.) آرامگاه او در میان دروازه بهاتی لاهور جای دارد و در کنار آن مسجدی است که اصل بنای آن از خود شیخ است.

در ویکی پدیا بیشتر بخوانید
آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
هجویری
۱- حبیب العجمی، رضی اللّه عنه ۲- مالک بن دینار، رضی اللّه عنه ۳- ابوحلیم حبیب بن سُلَیم الرّاعی، رضی اللّه عنه ۴- ابوحازم المدنیّ، رحمة اللّه علیه ۵- محمدبن واسع، رضی اللّه عنه ۶- ابوحنیف نُعمان بن ثابت الخزّاز، رضی اللّه عنه ۷- عبداللّه بن المبارک المروزی، رضی اللّه عنه ۸- ابوعلی فُضَیل بن عیاض، رضی اللّه عنه ۹- ابوالفیض ذوالنون بن ابراهیم المصری، رضی اللّه عنه ۱۰- ابواسحاق ابراهیم بن ادهم بن منصور، رضی اللّه عنه ۱۱- بشر بن الحارث الحافی، رضی اللّه عنه ۱۲- ابویزید طیفور بن عیسی البسطامیّ، رضی اللّه عن ۱۳- ابوعبداللّه الحارث بن اسد المحاسبی، رضی اللّه عنه ۱۴- ابوسلیمان داود بن نُصَیر الطّائی، رضی اللّه عنه ۱۵- ابوالحسن سریّ بن المُغلّس السّقطی، رحمةاللّه علیه ۱۶- ابوعلی شقیق بن ابراهیم الأزْدی، رضی اللّه عنه ۱۷- ابوسلیمان عبدالرّحمان بن عطیّة الدّارانی، رضی اللّه عنه ۱۸- ابومحفوظ معروف بن فیروز الکرخی، رضی اللّه عنه ۱۹- ابوعبدالرّحمان حاتم بن عُنوان الأصم، رضی اللّه عنه ۲۰- ابوعبداللّه محمدبن ادریس الشّافعی، رضی اللّه عنه ۲۱- ابوعبداللّه احمدبن حنبل، رضی اللّه عنه ۲۲- ابوالحسن احمدبن ابی الحواری، رضی اللّه عنه ۲۳- ابوحامد احمدبن خضرویه البلخی، رضی اللّه عنه ۲۴- ابوتراب عسکر بن الحُصَین النَّسَفی، رضی اللّه عنه ۲۵- ابو زکرّیا یحیی بن مُعاذ الرّازی، رضی اللّه عنه ۲۶- ابوحَفص عمر بن سالم النّیسابوریّ رضی اللّه عنهالحدّاد ۲۷- ابوصالح حمدون بن احمدبن عمارة القصّار، رضی اللّه عنه ۲۸- ابوالسّری منصور بن عمّار، رضی اللّه عنه ۲۹- ابوعبداللّه احمدبن عاصم الانطاکی، رضی اللّه عنه ۳۰- ابومحمد عبداللّه بن خُبَیق، رضی اللّه عنه ۳۱- ابوالقاسم الجنید بن محمد بن الجنید القواریری، رضی اللّه عنه ۳۲- ابوالحسن احمدبن محمد النّوری، رضی اللّه عنه ۳۳- ابوعثمان سعید بن اسماعیل الحیری، رضی اللّه عنه ۳۴- ابوعبداللّه احمدبن یحیی بن الجّلاء، رضی اللّه عنه ۳۵- ابومحمد رُوَیم بن احمد، رضی اللّه عنه ۳۶- ابویعقوب یوسف بن حسین الرازی، رضی اللّه عنه ۳۷- ابوالحسین سَمنون بن عبداللّه الخواص، رضی اللّه عنه ۳۸- ابوالفوارس شاه بن شجاع الکرمانی، رضی اللّه عنه ۳۹- عمرو بن عثمان المکّی، رضی اللّه عنه ۴۰- ابومحمدسهل بن عبداللّه التُّستَری، رضی اللّه عنه ۴۱- ابوعبداللّه محمّد بن الفضل البلخی، رضی اللّه عنه ۴۲- ابوعبداللّه محمد بن علی التّرمذی، رضی اللّه عنه ۴۳- ابوبکر محمد بن عمر الوراق، رضی اللّه عنه ۴۴- ابوسعید احمدبن عیسی الخرّاز، رضی اللّه عنه ۴۵- ابوالحسن علی بن محمد الاصفهانی، رضی اللّه عنه ۴۶- ابوالحسن محمدبن اسماعیل، خیر النّساج، رضی اللّه عنه ۴۷- ابوحمزۀ خراسانی، رضی اللّه عنه ۴۸- ابوالعباس احمدبن مسروق، رضی اللّه عنه ۴۹- ابوعبداللّه محمد بن اسماعیل المغربی، رضی اللّه عنه ۵۰- ابوعلی الحسن بن علی الجوزجانی، رضی اللّه عنه ۵۱- ابومحمّد احمدبن الحسین الجُریری، رضی اللّه عنه ۵۲- ابوالعبّاس احمدبن محمّد بن سهل الأَدَمی، رضی اللّه عنه ۵۳- ابوالمغیث الحسین بن منصور الحلاج، رضی اللّه عنه ۵۴- ابواسحاق ابراهیم بن احمد الخوّاص، رضی اللّه عنه ۵۵- ابوحمزة البغدادیّ البزّاز، رضی اللّه عنه ۵۶- ابوبکر محمدبن موسی الواسطی، رضی اللّه عنه ۵۷- ابوبکر دُلَف بن جَحدر الشّبلی، رضی اللّه عنه ۵۸- ابومحمدجعفربن نُصَیر الخلدیّ، رضی اللّه عنه ۵۹- ابوعلی احمدبن محمّد بن القاسم الرّودباری، رضی اللّه عنه ۶۰- ابوالعبّاس القاسم بن مهدی السّیّاری، رضی اللّه عنه ۶۱- ابوعبداللّه محمّد بن خفیف، رضی اللّه عنه ۶۲- ابوعثمان سعید بن سلّام المغربی، رضی اللّه عنه ۶۳- ابوالقاسم ابراهیم بن محمّد بن محمویه النّصرآبادی، رضی اللّه عنه ۶۴- ابوالحسن علی بن ابراهیم الحصری، رحمةاللّه علیه
بابٌ فی فرقِ فِرَقهم و مذاهِبهم و آیاتِهم و مقاماتِهم و حکایاتِهم اما المحاسبیّة الکلام فی حقیقة الرّضا فصل الفرقُ بینَ المقامِ و الحالِ اما القصاریة اما الطّیفوریّة الکلام فی السُّکر و الصَحْو اما الجنیدیّة اما النّوریّة الکلام فی حقیقة الایثار و امّا السّهلیّة الکلام فی حقیقة النّفس و معنی الهوی فصل الکلام فی مجاهدات النّفسِ الکلام فی حقیقة الهوی اما الحکیمیّة الکلام فی اثبات الولایة فصل فصل الکلام فی اثبات الکرامات الکلامُ فی الْفَرقِ بینَ المعجزات و الکرامات الکلامُ فی اظهار جنسِ المعجزةِ علی یدَی مَنْ یدٌعِی الْإلهیّة الکلام فی ذکر کراماتهم الکلام فی تفضیل الانبیاء علی الاولیاء الکلامُ فی تفضیلِ الأنبیاءِ و الأولیاء عَلَی الملائکةِ و المؤمنینَ أیضاً امّا الخّرازیّة الکلام فی الفناء و البقاء فصل و امّا الخفیفیّة الکلام فی الغیبةِ و الحضور اما السّیاریّة الکلام فی الجمع و التفرقة فصل امّا الحلولیّه، لعنهم اللّه الکلام فی الرّوح فصل کشف الحجاب الأوّل فی معرفة اللّه، تعالی فصل فصل کشفُ الحجابِ الثّانی فی التّوحیدِ فصل کشف الحجاب الثّالث فی الایمان فصل کشف الحجاب الرّابع فی الطّهارة