قطب الدّین ابو منصور مظفر بن اردشیر سنجی عبادی مروزی (زاده به سال ۴۹۱ هجری قمری در روستای سنج عباد از قراء مرو، درگذشته به سال ۵۴۷ هجری قمری در عسکر خوزستان) ملقب به امیر و معروف به امیر قطب‌الدین یا قطب عبادى، واعظ، فقیه و محدث قرن ششم هجری است.
وى از نصرالله خشنامى و عبدالغفار شیروى و عده‌اى دیگر حدیث شنید. او از طرف سلطان سنجر به بغداد رفت و مدت سه سال در جامع قصر و در دارالسلطنه به وعظ پرداخت و مردم بر گردش ازدحام مى‌نمودند. او در جامع قصر املاى حدیث مى‌کرد. ابن اخضر و حمزه بن قبیطى و محمد بن مکرم از وى حدیث روایت کرده‌اند. نیکویى و حسن وعظ وى ضرب‌المثل بود. ابن جوزى گوید: که او زیباکلام بود و از مواعظ او مجلداتى گردآورى کرده‌اند. ابوسعد سمعانى گوید: که از او رساله‌اى در «شرب الخمر» دیده است.

آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
عبادی مروزی
بخش ۱ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ و به نَسْتَعِینُ بخش ۲ - آغاز سخن بخش ۳ - فصل: در بیان تصوف بخش ۴ - باب در فضل صوفی بخش ۵ - فصل اول: از روی کتاب بخش ۶ - فصل دوم: از روی سنت بخش ۷ - فصل سوم: در تفضیل ایشان از روی عقل بخش ۸ - اصل اول از رکن اول: در بیان احوال و اعمال ایشان در معاملات ظاهر بخش ۹ - فصل اول: در زهد بخش ۱۰ - فصل دوم: در تقوی بخش ۱۱ - فصل سوم: در آداب طهارت بخش ۱۲ - فصل چهارم: در ذکر کردن ایشان بخش ۱۳ - فصل پنجم: در مجاهدت بخش ۱۴ - اصل دوم: در احوال ظاهر ایشان بخش ۱۵ - فصل اول: در جامهٔ مرقع پوشیدن بخش ۱۶ - فصل دوم: در خوشدلی و خوشرویی بخش ۱۷ - فصل سوم: در خرده‌های ایشان بخش ۱۸ - فصل چهارم: در اخلاق ایشان بخش ۱۹ - فصل پنجم: در صحبت ایشان بخش ۲۰ - رکن دوم: در مناقب متصوفه بخش ۲۱ - اصل اول: و در پنج فصل یاد کنیم - فصل اول: در توکل بخش ۲۲ - فصل دوم: در صدق بخش ۲۳ - فصل سوم: در یقین بخش ۲۴ - فصل چهارم: در رضا بخش ۲۵ - فصل پنجم: در تفکر بخش ۲۶ - اصل دوم: در احوال باطن و درو پنج فصل است - فصل اول: در معرفت بخش ۲۷ - فصل دوم: در فراست بخش ۲۸ - فصل سوم: در مشاهدت بخش ۲۹ - فصل چهارم: در محبت بخش ۳۰ - فصل پنجم: در سماع