۱۵۸ بار خوانده شده

غزل شمارهٔ ۶۵

0
حاشیه

با چشم تو گهی که به رویت نظر کنم
پوشم نظر که بر تو نگاه دگر کنم
حاشیه ای برای این گوهر بنویس

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: غزل شمارهٔ ۶۴
گوهر بعدی: غزل شمارهٔ ۶۶