۴۰۰ بار خوانده شده

دل افروزانِ شادی

0
حاشیه

نسیم صبح، بوی گل پراکند
افق دریایی از نور است و لبخند

دل افروزانِ شادی را صلا زن
سیه‌کاران غم را دَم فروبند
حاشیه ای برای این گوهر بنویس

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر بعدی: هدیه دوست