۱۳۸ بار خوانده شده

غزل شمارهٔ ۶۳۸۲

0
حاشیه

از زنگ کبر آینه خویش ساده کن
در زیر پا نظر کن و حج پیاده کن

چون مور مدتی کمر بندگی ببند
دیگر ز روی دست سلیمان، و ساده کن

سامان خاستن نبود شبنم مرا
ای مهر، دستگیری این اوفتاده کن

احسان آفتاب به مقدار روزن است
تا ممکن است روزن دل را گشاده کن

در قبضه تصرف چرخ زبون مباش
مردانه از سپهر مقوس کباده کن

بر توسن سبکرو همت سوار شو
خوشید را ز مرکب گردون پیاده کن

نقصان نکرده است کس از آب زندگی
نقد حیات خود همه را صرف باده کن

تا چون سبو عزیزان خراباتیان شوی
یک چند دستگیری هر اوفتاده کن

صائب هلاک ساده دلان است حسن دوست
تا ممکن است آینه خویش ساده کن
حاشیه ای برای این گوهر بنویس

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: غزل شمارهٔ ۶۳۸۱
گوهر بعدی: غزل شمارهٔ ۶۳۸۳