ملک‌الشعراء رضی‌الدین ابوعبدالله محمد بن ابی‌بکر بن عثمان هروی (وفات ۶۸۶ ه‍. ق) متخلص به امامی از شاعران ایرانی اوایل روزگار ایلخانی است. زادگاه او هرات بوده و مدح پادشاهان کرت را کرده است.
او از شاعرانی است که در سدهٔ هفتم روش شاعران شرقی را در شعر خود حفظ کرد. وی با شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، خواجه مجدالدین همگر، شمس الدین محمد صاحب دیوان و معین الدین پروانه معاصر بوده و چنان‌که از دیوانش استنباط می‌شود علاوه بر شعر، در علوم بلاغی، ادبیات عرب و نیز علوم عقلی از سرآمدن روزگار خود بوده‌است.
دیوان امامی نزدیک به دو هزار بیت (یا اندکی بیشتر) است که در قالب قصیده، غزل، ترجیعات، مقطعات و رباعیات است.
از این شاعر، رساله ای به زبان عربی در شرح یکی از قصاید شاعر معروف عرب، ابوالحارث غیلان بن عقبه، مشهور به ذوالرمه (متوفی ۱۱۷ هجری) در دست است که این رساله را به نام یکی از اتابکان نوشته و در آن لطایف و نکات ادبی، نحوی و لغوی قصیده یاد شده را شرح کرده‌است.

آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
امامی هروی
شمارهٔ ۱ - در وصف سین شمارهٔ ۲ - در مدح الغ ترکان شمارهٔ ۳ - در مدح فخر الملک شمارهٔ ۴ - در مدح ضیاءالدین علی شمارهٔ ۵ - در مدح فخر الملک شمارهٔ ۶ - در مدح نظام الدین شمارهٔ ۷ - در مدح شمس الدین صاحب دیوان شمارهٔ ۸ - در رثاء فخرالملک شمارهٔ ۹ - در مدح شرف الدین مظفر شمارهٔ ۱۰ - در مدح فخر الملک شمارهٔ ۱۱ - در مدح فخر الملک شمارهٔ ۱۲ - در مدح فخرالملک شمارهٔ ۱۳ - در مدح فخرالملک شمارهٔ ۱۴ - در مدح فخرالملک شمارهٔ ۱۵ - در مدح جمال الدین محمد یحیی شمارهٔ ۱۶ - در مدح فخر الملک شمارهٔ ۱۷ - در مدح فخرالملک شمارهٔ ۱۸ - در مدح شمس الملک شمارهٔ ۱۹ - در مدح شمس الملک شمارهٔ ۲۰ - در مدح علاء الدوله ابوالفتح شمارهٔ ۲۱ - در مدح علاء الدوله ابوالفتح شمارهٔ ۲۲ - در مدح زین الدین هندی شمارهٔ ۲۳ - در مدح علاء الدوله ابوالفتح شمارهٔ ۲۴ - در مدح سلطان شرف الدین یوسف شمارهٔ ۲۵ - در مدح فخرالملک شمارهٔ ۲۶ - در مدح الغ ترکان خاتون شمارهٔ ۲۷ - در مدح خواجه شمس الدین محمد جوینی صاحب دیوان شمارهٔ ۲۸ - در مدح فخرالملک شمارهٔ ۲۹ - حضرت جان پرور دستور شاه شمارهٔ ۳۰ - مژده دولت را که باز آمد سوی اقلیم جاه شمارهٔ ۳۱ - در مدح فخر الملک شمارهٔ ۳۲ - در مدح ظهیرالدین نصیر الملک صاحب دیوان شمارهٔ ۳۳ - در مدح علاء الدوله رکن الدین ابوالفتح قتلغ شاه شمارهٔ ۳۴ - کماندار چشم تو در ناتوانی شمارهٔ ۳۵ - در مدح فخرالملک شمارهٔ ۳۶ - در مدح ضیاء الدین علی شمارهٔ ۳۷ - قصیده در ملک فخرالملک