میرنظام‌الدین علی‌شیر نوایی (زادهٔ ۸۴۴ ه‍.ق در هرات - درگذشتهٔ ۹۰۶ ه‍.ق) شاعر، دانشمند و سیاستمدار برجسته روزگار فرمانروایی تیموریان و معاصر سلطان حسین بایقرا (۸۴۴ – ۹۱۱ ه‍.ق) بوده است.
او مردی نیکوصفت و دانشمند و شاعر بوده اشعار بسیاری به دو زبان فارسی و جغتایی دارد؛ به همین جهت مشهور به «ذواللسانین» بود. تخلص او در اشعار ترکی «نوایی» و در اشعار فارسی «فانی» است.
وی در سال ۸۴۴ ه‍.ق در هرات زاده شد و تحصیلات اولیهٔ خود را نزد پدرش کیچکینه بخشی، که از جمله امرای دربار تیموریان بود، کسب کرد و سپس برای ادامهٔ تحصیل به سمرقند رفت. علی‌شیر در خردسالی با سلطان حسین میرزا هم‌درس و هم‌مدرسه بود. نوایی از آن پس به منظور تحصیل معارف و کمالات خراسان و سمرقند و بسیاری از شهرهای دیگر را سیاحت کرد و در آن میان گرفتار فقر و فاقه‌ای سخت شد. با به سلطنت رسیدن سلطان حسین میرزا امیر علی‌شیر به‌حکم دوستی دیرینه به نزد او رفت و به گرمی از سوی وی مورد استقبال واقع گردید. آنچه روشن است او در این هنگام از جمله توانمندترین چهره‌های سیاسی دربار به شما می‌آمده‌است. از جمله مقام‌ها و مناصبی که از سوی سلطان حسین میرزا به امیر علی‌شیر واگذار گردید می‌توان به تصدی مقام مهرداری، امارت دیوان اعلی، حکومت هرات و حکومت استرآباد اشاره داشت. با وجود این، گفتنی است امیر علی‌شیر بیشتر مایل بود تنها ندیم و مشاور سلطان باشد و بدین سبب به تقریب از پذیرش مناصب سیاسی گریزان بود. امیر علی‌شیر سرانجام به سال ۹۰۶ در شهر هرات درگذشت.
وی از مناصب و نفوذ و قدرت سیاسی خود علاوه بر پشتیبانی از ادبیات در توسعهٔ بناهای فرهنگی و تاریخی و خدماتی بهره برد. از جمله مشهورترین آثاری که توسط امیر علی‌شیر بنیاد گردید می‌توان به مجتمع آموزشی اخلاصیه هرات، آرامگاه عطار در نیشابور، کتابخانه امیر علی‌شیر در هرات، آرامگاه جامی در هرات، آبراهه چشمه گیلاس مشهد، آرامگاه شاه قاسم انوار تربت جام، دارالحفاظ و ایوان صحن عتیق حرم رضا در مشهد، کاروانسرای سنگ بست، مسجد جامع ترشیز، رباط اسفراین، رباط چناران (البته برخی این بنا را مربوط به دوره صفوی می‌دانند)، بند طرق مشهد، پل بابا کمال هرات، مدرسه فناییه هرات، مسجد جامع سرخس و … اشاره داشت.
امیرعلیشیر نوایی برجسته‌ترین حامی و بزرگترین پشتیبان فرهنگ در روزگار تیموریان بود و بدین سبب جمعی بزرگ و پرشمار از دانشمندان، عالمان، هنرمندان، شاعران، نویسندگان و عارفان به گرد او فراز آمده بودند. از جمله مشهورترین اینان می‌توان از مورخان نامدار میرخواند و خواندمیر، نقاش سرشناس کمال الدین بهزاد، خوشنویش پرآوازه سلطانعلی مشهدی، دانشمندان و عالمان مشهور واعظ کاشفی و الهی اردبیلی و همچنین شاعر و عارف بزرگ جامی یاد کرد.

آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
امیرعلیشیر نوایی
شمارهٔ ۱ شمارهٔ ۲ شمارهٔ ۳ - تتبع خواجه حافظ شمارهٔ ۴ - تتبع میر شمارهٔ ۵ شمارهٔ ۶ شمارهٔ ۷ شمارهٔ ۸ شمارهٔ ۹ شمارهٔ ۱۰ - تتبع خواجه حافظ شمارهٔ ۱۱ - تتبع امیر خسرو در طور خواجه حافظ شمارهٔ ۱۲ - تتبع مخدومی جامی شمارهٔ ۱۳ - تتبع مخدومی نورا شمارهٔ ۱۴ - تتبع حضرت مخدومی شمارهٔ ۱۵ - تتبع مخدومی شمارهٔ ۱۶ - تتبع مخدومی جامی شمارهٔ ۱۷ - تتبع مخدومی شمارهٔ ۱۸ - تتبع میر شمارهٔ ۱۹ - تتبع خواجه شمارهٔ ۲۰ - تتبع خواجه شمارهٔ ۲۱ - تتبع مخدومی شمارهٔ ۲۲ - تتبع خواجه در طور سعدی شمارهٔ ۲۳ - اختراع شمارهٔ ۲۴ - تتبع یار عزیز شمارهٔ ۲۵ - در طور خواجه شمارهٔ ۲۶ - تتبع مولانا شاهی شمارهٔ ۲۷ - جواب خود گوید شمارهٔ ۲۸ - مخترع شمارهٔ ۲۹ - تتبع میر سهیلی شمارهٔ ۳۰ - تتبع میر شمارهٔ ۳۱ - تتبع شیخ شمارهٔ ۳۲ - مخترع شمارهٔ ۳۳ - تتبع خواجه شمارهٔ ۳۴ - مخترع شمارهٔ ۳۵ - تتبع شیخ شمارهٔ ۳۶ - تتبع میر شمارهٔ ۳۷ - تتبع خواجه سلمان شمارهٔ ۳۸ - در طور خواجه شمارهٔ ۳۹ - در طور خواجه شمارهٔ ۴۰ شمارهٔ ۴۱ - مخترع شمارهٔ ۴۲ - در طور خواجه شمارهٔ ۴۳ - مخترع شمارهٔ ۴۴ - اختراع شمارهٔ ۴۵ - اختراع شمارهٔ ۴۶ - در طور مخدومی نورا شمارهٔ ۴۷ - در طور مخدومی شمارهٔ ۴۸ - در طور خواجه شمارهٔ ۴۹ - در طور خواجه شمارهٔ ۵۰ - تتبع خواجه شمارهٔ ۵۱ - تتبع شیخ شمارهٔ ۵۲ - تتبع میر شمارهٔ ۵۳ - تتبع خواجه شمارهٔ ۵۴ - تتبع خواجه شمارهٔ ۵۵ - تتبع خواجه شمارهٔ ۵۶ - مخترع شمارهٔ ۵۷ - تتبع خواجه شمارهٔ ۵۸ - تتبع شیخ شمارهٔ ۵۹ - تتبع خواجه شمارهٔ ۶۰ - تتبع خواجه شمارهٔ ۶۱ - تتبع خواجه شمارهٔ ۶۲ - تتبع شیخ شمارهٔ ۶۳ - تتبع خواجه شمارهٔ ۶۴ - ایضا له شمارهٔ ۶۵ - ایضا له شمارهٔ ۶۶ - ایضا له شمارهٔ ۶۷ - ایضا له شمارهٔ ۶۸ - ایضا له شمارهٔ ۶۹ - تتبع مولانا شاهی شمارهٔ ۷۰ - تتبع خواجه شمارهٔ ۷۱ - تتبع مخدومی شمارهٔ ۷۲ - ایضا له شمارهٔ ۷۳ - تتبع مخدومی شمارهٔ ۷۴ - تتبع خواجه شمارهٔ ۷۵ - ایضا له شمارهٔ ۷۶ - ایضا له شمارهٔ ۷۷ - تتبع خواجه شمارهٔ ۷۸ - تتبع شیخ شمارهٔ ۷۹ - تتبع خواجه شمارهٔ ۸۰ - ایضا له شمارهٔ ۸۱ - ایضا له شمارهٔ ۸۲ - تتبع شیخ شمارهٔ ۸۳ - ایضا له شمارهٔ ۸۴ - ایضا له شمارهٔ ۸۵ - ایضا له شمارهٔ ۸۶ - تتبع خواجه شمارهٔ ۸۷ - تتبع خواجه شمارهٔ ۸۸ - تتبع خواجه شمارهٔ ۸۹ - در طور خواجه شمارهٔ ۹۰ - تتبع خواجه شمارهٔ ۹۱ - تتبع خواجه شمارهٔ ۹۲ - تتبع خواجه شمارهٔ ۹۳ - تتبع خواجه شمارهٔ ۹۴ - تتبع خواجه شمارهٔ ۹۵ - تتبع خواجه شمارهٔ ۹۶ - نعت شمارهٔ ۹۷ - تتبع خواجه شمارهٔ ۹۸ - تتبع خواجه شمارهٔ ۹۹ - مخترع شمارهٔ ۱۰۰ - تتبع خواجه شمارهٔ ۱۰۱ - مخترع شمارهٔ ۱۰۲ - مخترع شمارهٔ ۱۰۳ - تتبع خواجه شمارهٔ ۱۰۴ - ایضا له شمارهٔ ۱۰۵ - تتبع مخدوم شمارهٔ ۱۰۶ - تتبع خواجه شمارهٔ ۱۰۷ - مخترع شمارهٔ ۱۰۸ - تتبع شیخ شمارهٔ ۱۰۹ - تتبع بعضی یاران شمارهٔ ۱۱۰ - ایضا له شمارهٔ ۱۱۱ - تتبع مخدومی شمارهٔ ۱۱۲ - تتبع مخدومی شمارهٔ ۱۱۳ - تتبع شیخ شمارهٔ ۱۱۴ - تتبع مخدوم در طور خواجه شمارهٔ ۱۱۵ - مخترع شمارهٔ ۱۱۶ - در طور خواجه شمارهٔ ۱۱۷ - در طور خواجه شمارهٔ ۱۱۸ - مخترع شمارهٔ ۱۱۹ - تتبع خواجه شمارهٔ ۱۲۰ - مخترع شمارهٔ ۱۲۱ شمارهٔ ۱۲۲ - تتبع خواجه شمارهٔ ۱۲۳ - مخترع شمارهٔ ۱۲۴ - مخترع شمارهٔ ۱۲۵ - در طور خواجه شمارهٔ ۱۲۶ - تتبع خواجه شمارهٔ ۱۲۷ - تتبع خواجه شمارهٔ ۱۲۸ - تتبع خواجه شمارهٔ ۱۲۹ - تتبع میر شمارهٔ ۱۳۰ - تتبع خواجه شمارهٔ ۱۳۱ - تتبع خواجه شمارهٔ ۱۳۲ - تتبع خواجه شمارهٔ ۱۳۳ - در طور شیخ کمال شمارهٔ ۱۳۴ - مخترع شمارهٔ ۱۳۵ - تتبع خواجه شمارهٔ ۱۳۶ - مخترع شمارهٔ ۱۳۷ - تتبع خواجه شمارهٔ ۱۳۸ - تتبع خواجه سلمان شمارهٔ ۱۳۹ - تتبع خواجه شمارهٔ ۱۴۰ - تتبع خواجه شمارهٔ ۱۴۱ - تتبع خواجه شمارهٔ ۱۴۲ - تتبع خواجه شمارهٔ ۱۴۳ - تتبع مولانا صاحب بلخی شمارهٔ ۱۴۴ - تتبع مخدوم شمارهٔ ۱۴۵ - تتبع خواجه شمارهٔ ۱۴۶ - تتبع مخدوم شمارهٔ ۱۴۷ - اختراع شمارهٔ ۱۴۸ - تتبع بعضی عزیزان شمارهٔ ۱۴۹ - مخترع شمارهٔ ۱۵۰ - مخترع شمارهٔ ۱۵۱ - تتبع شیخ شمارهٔ ۱۵۲ - تتبع خواجه شمارهٔ ۱۵۳ - تتبع خواجه شمارهٔ ۱۵۴ - تتبع خواجه شمارهٔ ۱۵۵ - تتبع خواجه شمارهٔ ۱۵۶ - تتبع خواجه شمارهٔ ۱۵۷ - تتبع میر شمارهٔ ۱۵۸ - تتبع خواجه شمارهٔ ۱۵۹ - تتبع خواجه شمارهٔ ۱۶۰ - در طور شیخ شمارهٔ ۱۶۱ - تتبع حضرت شیخ شمارهٔ ۱۶۲ - تتبع خواجه شمارهٔ ۱۶۳ - تتبع خواجه شمارهٔ ۱۶۴ - تتبع خواجه شمارهٔ ۱۶۵ - تتبع خواجه شمارهٔ ۱۶۶ - در طور مخدومی شمارهٔ ۱۶۷ - مخترع شمارهٔ ۱۶۸ - تتبع میر در طور خواجه شمارهٔ ۱۶۹ - تتبع میر در طور خواجه شمارهٔ ۱۷۰ - در طور شیخ شمارهٔ ۱۷۱ - مخترع شمارهٔ ۱۷۲ - در طور میر شمارهٔ ۱۷۳ - تتبع میر خسرو شمارهٔ ۱۷۴ - تتبع مولانا کاهی شمارهٔ ۱۷۵ - تتبع خواجه شمارهٔ ۱۷۶ - تتبع خواجه شمارهٔ ۱۷۷ - تتبع خواجه شمارهٔ ۱۷۸ - تتبع خواجه شمارهٔ ۱۷۹ - تتبع خواجه شمارهٔ ۱۸۰ - تتبع خواجه شمارهٔ ۱۸۱ - تتبع خواجه شمارهٔ ۱۸۲ - تتبع خواجه شمارهٔ ۱۸۳ - تتبع خواجه شمارهٔ ۱۸۴ - تتبع مولانا کاتبی شمارهٔ ۱۸۵ - در طور خواجه شمارهٔ ۱۸۶ - مخترع شمارهٔ ۱۸۷ - تتبع میر شمارهٔ ۱۸۸ - تتبع خواجه شمارهٔ ۱۸۹ - در طور خواجه شمارهٔ ۱۹۰ - تتبع خواجه شمارهٔ ۱۹۱ - تتبع خواجه شمارهٔ ۱۹۲ - تتبع خواجه شمارهٔ ۱۹۳ - تتبع خواجه شمارهٔ ۱۹۴ - تتبع میر شمارهٔ ۱۹۵ - مخترع شمارهٔ ۱۹۶ - مخترع شمارهٔ ۱۹۷ - تتبع خواجه شمارهٔ ۱۹۸ - مخترع شمارهٔ ۱۹۹ - تتبع میرشاهی شمارهٔ ۲۰۰ - مخترع شمارهٔ ۲۰۱ - تتبع خواجه شمارهٔ ۲۰۲ - مخترع شمارهٔ ۲۰۳ - تتبع خواجه شمارهٔ ۲۰۴ - مخترع شمارهٔ ۲۰۵ - تتبع مخدوم شمارهٔ ۲۰۶ - مخترع شمارهٔ ۲۰۷ شمارهٔ ۲۰۸ - در طریق مخدوم شمارهٔ ۲۰۹ - تتبع خواجه شمارهٔ ۲۱۰ - تتبع میر شمارهٔ ۲۱۱ - تتبع خواجه شمارهٔ ۲۱۲ - اختراع شمارهٔ ۲۱۳ - مخترع شمارهٔ ۲۱۴ شمارهٔ ۲۱۵ - در طور مخدوم شمارهٔ ۲۱۶ - مخترع شمارهٔ ۲۱۷ - مخترع شمارهٔ ۲۱۸ - تتبع خواجه شمارهٔ ۲۱۹ - تتبع بعضی عزیزان شمارهٔ ۲۲۰ - تتبع مخدوم شمارهٔ ۲۲۱ - تتبع خواجه شمارهٔ ۲۲۲ - مخترع شمارهٔ ۲۲۳ - تتبع خواجه شمارهٔ ۲۲۴ - تتبع میر در رنگ خواجه شمارهٔ ۲۲۵ - تتبع مخدوم شمارهٔ ۲۲۶ - تتبع خواجه شمارهٔ ۲۲۷ - تتبع خواجه شمارهٔ ۲۲۸ - تتبع خواجه شمارهٔ ۲۲۹ - تتبع خواجه شمارهٔ ۲۳۰ - تتبع خواجه شمارهٔ ۲۳۱ - تتبع شیخ شمارهٔ ۲۳۲ شمارهٔ ۲۳۳ - تتبع خواجه شمارهٔ ۲۳۴ - مخترع شمارهٔ ۲۳۵ - تتبع خواجه شمارهٔ ۲۳۶ - تتبع شیخ کمال شمارهٔ ۲۳۷ - مخترع شمارهٔ ۲۳۸ - تتبع خواجه شمارهٔ ۲۳۹ - مخترع شمارهٔ ۲۴۰ - تتبع خواجه شمارهٔ ۲۴۱ - تتبع مخدوم شمارهٔ ۲۴۲ - تتبع میر شمارهٔ ۲۴۳ - تتبع مخدوم شمارهٔ ۲۴۴ - تتبع خواجه شمارهٔ ۲۴۵ - تتبع خواجه شمارهٔ ۲۴۶ - تتبع خواجه شمارهٔ ۲۴۷ - تتبع خواجه شمارهٔ ۲۴۸ - تتبع خواجه شمارهٔ ۲۴۹ - تتبع خواجه شمارهٔ ۲۵۰ - تتبع امیر سهیلی شمارهٔ ۲۵۱ - تتبع خواجه شمارهٔ ۲۵۲ - تتبع شیخ شمارهٔ ۲۵۳ - تتبع مخدوم شمارهٔ ۲۵۴ - تتبع خواجه حسن شمارهٔ ۲۵۵ - در طور مخدوم شمارهٔ ۲۵۶ - مخترع شمارهٔ ۲۵۷ - تتبع خواجه شمارهٔ ۲۵۸ - اختراع شمارهٔ ۲۵۹ - تتبع مخدوم شمارهٔ ۲۶۰ - تتبع خواجه عصمت شمارهٔ ۲۶۱ - تتبع خواجه شمارهٔ ۲۶۲ - مخترع شمارهٔ ۲۶۳ - تتبع خواجه شمارهٔ ۲۶۴ - تتبع میر شمارهٔ ۲۶۵ - اختراع شمارهٔ ۲۶۶ - در طور خواجه شمارهٔ ۲۶۷ - تتبع خواجه شمارهٔ ۲۶۸ - تتبع خواجه حسن شمارهٔ ۲۶۹ - تتبع میر وفایی شمارهٔ ۲۷۰ - مخترع شمارهٔ ۲۷۱ - تتبع خواجه شمارهٔ ۲۷۲ - مخترع شمارهٔ ۲۷۳ - تتبع خواجه شمارهٔ ۲۷۴ - اختراع شمارهٔ ۲۷۵ - تتبع خواجه شمارهٔ ۲۷۶ - تتبع سلطان حسینی شمارهٔ ۲۷۷ - تتبع شیخ کمال شمارهٔ ۲۷۸ - مخترع شمارهٔ ۲۷۹ - تتبع خواجه شمارهٔ ۲۸۰ - تتبع میر
مسدس - غزل حضرت مخدوم [جامی] است که بحکم عالی مسدس کرده شده است مرثیه حضرت مخدوم نورا [نورالدین عبدالرحمن جامی]