مهستی گنجوی یا مَه‌سَتی گنجه‌ای یا مِه‌سِتیِ گَنجَوی شاعر فارسی‌سرای که در سدهٔ پنجم و ششم هجری قمری می‌زیسته‌است. مه‌ستی متشکل از دو واژهٔ «مَه» (ماه) و «سِتی» (خانم برابر با واژه «ماه‌بانو» است. مهستی پس از خیام، برجسته‌ترین رباعی‌سرای ایران به‌شمار می‌آید و او را پایه‌گذار مکتب شهرآشوب در قالب رباعی می‌دانند.
زادگاه مهستی شهر گنجه بوده‌است و همدوره با غزنویان بود. رشید یاسمی معتقد بود که «مهستی» متشکل از دو کلمه «مَه» به معنی بزرگ و «سَتی» به معنی خانم بوده و جمعاً این کلمه به معنی «خانم‌بزرگ» است. در چهار سالگی پدرش او را به مکتب‌خانه فرستاد و چون استعدادی سرشار داشت در ده‌سالگی با ادب زن دانشمند بیرون آمد. او چنگ و عود و تار را به زیبایی می‌نواخت. شهرت او بیشتر به خاطر رباعیاتش است. وی در سروده‌هایش زنی فتنه‌گر و زیبا بوده‌است که عشاق فراوانی داشته، از جمله امیر احمد تاج‌الدین بن خطیب که فرزند خطیب گنجه بوده و عاقبت به عقد او در می‌آید. ابن خطیب مانند همسرش طبع شعر داشته و رباعیاتی نیز از او باقی مانده‌است. از زندگی مهستی آگاهی چندانی در دست نیست، و آنچه هست اقوال تذکره‌نویسانی چون دولتشاه سمرقندی، امین احمد رازی و آذر بیگدلی است که همه نقل از یکدیگر، و آمیخته به افسانه‌نگاری و داستان‌های ساختگی است.
دیوان اشعار او نیز به جا نمانده و رباعی‌هایی به نام او در نزهةالمجالس (تألیف در قرن هفتم)، مونس‌الاحرار (تألیف در قرن هشتم) و مجموعه‌ها و تذکره‌ها به دست آمده‌است.
علی‌رغم اینکه در هیچ‌یک از منابع کهن، زمان مشخص و دقیقی از ولادت و مرگ مهستی به دست داده نشده، با این همه برخی از معاصران، ولادت وی را ۴۹۰ و مرگش را ۵۷۷ ه‍.ق ذکر کرده‌اند.
البته قدیم‌ترین مآخذی که از زمان حیات وی خبر داده، کتاب تاریخ گزیده نوشته حمدالله مستوفی است که به سال ۷۳۰ هجری قمری تألیف شده‌است. در این کتاب (صفحه ۷۱۸) ذیل (ابن خطیب گنجه) که شوهر مهستی است می‌خوانیم: «ابن خطیب گنجه: و هو، تاج‌الدین احمد، معاصر سلطان محمود غزنوی بود. اشعار خوب دارد؛ به ویژه مناظرات او با منکوحه‌اش مهستی شیرین باشد.»
کتابی ظاهراً از قرن هفتم شامل مناظرات مهستی با امیر احمد و رباعی‌هایی که خطاب به هم سروده‌اند (مشتمل بر ۱۸۵ رباعی از زبان پورخطیب و حدود ۱۱۰ رباعی از زبان مهستی) در دست است (نسخه‌های کتابخانهٔ سنایی سابق و ملی تبریز). احمد سهیلی خوانساری آن را کتاب قصه‌ای مجعول و حاوی اشعار سست و ناخوش می‌داند. بر اساس ترانه‌های موجود در همین کتاب، فریتز مایر شرق‌شناس آلمانی کتابی به نام «مهستی زیبا» فراهم آورده‌است (چاپ آلمان: ۱۹۶۳). طاهری شهاب در «دیوان مهستی» (تهران: ۱۳۳۶) و احمد سهیلی خوانساری در «رباعیات مهستی دبیر» (تهران: ۱۳۷۱) رباعی‌های مهستی را گردآوری کرده‌اند. در نزهةالمجالس (تألیف در قرن هفتم) ۶۱ رباعی به نام مهستی آمده که کهن‌ترین و موثق‌ترین مجموعهٔ ترانه‌های مهستی است.

در ویکی پدیا بیشتر بخوانید
آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
مهستی گنجوی
رباعی شمارۀ ۱ رباعی شمارۀ ۲ رباعی شمارۀ ۳ رباعی شمارۀ ۴ رباعی شمارۀ ۵ رباعی شمارۀ ۶ رباعی شمارۀ ۷ رباعی شمارۀ ۸ رباعی شمارۀ ۹ رباعی شمارۀ ۱۰ رباعی شمارۀ ۱۱ رباعی شمارۀ ۱۲ رباعی شمارۀ ۱۳ رباعی شمارۀ ۱۴ رباعی شمارۀ ۱۵ رباعی شمارۀ ۱۶ رباعی شمارۀ ۱۷ رباعی شمارۀ ۱۸ رباعی شمارۀ ۱۹ رباعی شمارۀ ۲۰ رباعی شمارۀ ۲۱ رباعی شمارۀ ۲۲ رباعی شمارۀ ۲۳ رباعی شمارۀ ۲۴ رباعی شمارۀ ۲۵ رباعی شمارۀ ۲۶ رباعی شمارۀ ۲۷ رباعی شمارۀ ۲۸ رباعی شمارۀ ۲۹ رباعی شمارۀ ۳۰ رباعی شمارۀ ۳۱ رباعی شمارۀ ۳۲ رباعی شمارۀ ۳۳ رباعی شمارۀ ۳۴ رباعی شمارۀ ۳۵ رباعی شمارۀ ۳۶ رباعی شمارۀ ۳۷ رباعی شمارۀ ۳۸ رباعی شمارۀ ۳۹ رباعی شمارۀ ۴۰ رباعی شمارۀ ۴۱ رباعی شمارۀ ۴۲ رباعی شمارۀ ۴۳ رباعی شمارۀ ۴۴ رباعی شمارۀ ۴۵ رباعی شمارۀ ۴۶ رباعی شمارۀ ۴۷ رباعی شمارۀ ۴۸ رباعی شمارۀ ۴۹ رباعی شمارۀ ۵۰ رباعی شمارۀ ۵۱ رباعی شمارۀ ۵۲ رباعی شمارۀ ۵۳ رباعی شمارۀ ۵۴ رباعی شمارۀ ۵۵ رباعی شمارۀ ۵۶ رباعی شمارۀ ۵۷ رباعی شمارۀ ۵۸ رباعی شمارۀ ۵۹ رباعی شمارۀ ۶۰ رباعی شمارۀ ۶۱ رباعی شمارۀ ۶۲ رباعی شمارۀ ۶۳ رباعی شمارۀ ۶۴ رباعی شمارۀ ۶۵ رباعی شمارۀ ۶۶ رباعی شمارۀ ۶۷ رباعی شمارۀ ۶۸ رباعی شمارۀ ۶۹ رباعی شمارۀ ۷۰ رباعی شمارۀ ۷۱ رباعی شمارۀ ۷۲ رباعی شمارۀ ۷۳ رباعی شمارۀ ۷۴ رباعی شمارۀ ۷۵ رباعی شمارۀ ۷۶ رباعی شمارۀ ۷۷ رباعی شمارۀ ۷۸ رباعی شمارۀ ۷۹ رباعی شمارۀ ۸۰ رباعی شمارۀ ۸۱ رباعی شمارۀ ۸۲ رباعی شمارۀ ۸۳ رباعی شمارۀ ۸۴ رباعی شمارۀ ۸۵ رباعی شمارۀ ۸۶ رباعی شمارۀ ۸۷ رباعی شمارۀ ۸۸ رباعی شمارۀ ۸۹ رباعی شمارۀ ۹۰ رباعی شمارۀ ۹۱ رباعی شمارۀ ۹۲ رباعی شمارۀ ۹۳ رباعی شمارۀ ۹۴ رباعی شمارۀ ۹۵ رباعی شمارۀ ۹۶ رباعی شمارۀ ۹۷ رباعی شمارۀ ۹۸ رباعی شمارۀ ۹۹ رباعی شمارۀ ۱۰۰ رباعی شمارۀ ۱۰۱ رباعی شمارۀ ۱۰۲ رباعی شمارۀ ۱۰۳ رباعی شمارۀ ۱۰۴ رباعی شمارۀ ۱۰۵ رباعی شمارۀ ۱۰۶ رباعی شمارۀ ۱۰۷ رباعی شمارۀ ۱۰۸ رباعی شمارۀ ۱۰۹ رباعی شمارۀ ۱۱۰ رباعی شمارۀ ۱۱۱ رباعی شمارۀ ۱۱۲ رباعی شمارۀ ۱۱۳ رباعی شمارۀ ۱۱۴ رباعی شمارۀ ۱۱۵ رباعی شمارۀ ۱۱۶ رباعی شمارۀ ۱۱۷ رباعی شمارۀ ۱۱۸ رباعی شمارۀ ۱۱۹ رباعی شمارۀ ۱۲۰ رباعی شمارۀ ۱۲۱ رباعی شمارۀ ۱۲۲ رباعی شمارۀ ۱۲۳ رباعی شمارۀ ۱۲۴ رباعی شمارۀ ۱۲۵ رباعی شمارۀ ۱۲۶ رباعی شمارۀ ۱۲۷ رباعی شمارۀ ۱۲۸ رباعی شمارۀ ۱۲۹ رباعی شمارۀ ۱۳۰ رباعی شمارۀ ۱۳۱ رباعی شمارۀ ۱۳۲ رباعی شمارۀ ۱۳۳ رباعی شمارۀ ۱۳۴ رباعی شمارۀ ۱۳۵ رباعی شمارۀ ۱۳۶ رباعی شمارۀ ۱۳۷ رباعی شمارۀ ۱۳۸ رباعی شمارۀ ۱۳۹ رباعی شمارۀ ۱۴۰ رباعی شمارۀ ۱۴۱ رباعی شمارۀ ۱۴۲ رباعی شمارۀ ۱۴۳ رباعی شمارۀ ۱۴۵ رباعی شمارۀ ۱۴۴ رباعی شمارۀ ۱۴۶ رباعی شمارۀ ۱۴۷ رباعی شمارۀ ۱۴۹ رباعی شمارۀ ۱۴۸ رباعی شمارۀ ۱۵۰ رباعی شمارۀ ۱۵۱ رباعی شمارۀ ۱۵۲ رباعی شمارۀ ۱۵۳ رباعی شمارۀ ۱۵۴ رباعی شمارۀ ۱۵۵ رباعی شمارۀ ۱۵۶ رباعی شمارۀ ۱۵۷ رباعی شمارۀ ۱۵۸ رباعی شمارۀ ۱۵۹ رباعی شمارۀ ۱۶۰ رباعی شمارۀ ۱۶۱ رباعی شمارۀ ۱۶۲ رباعی شمارۀ ۱۶۳ رباعی شمارۀ ۱۶۴ رباعی شمارۀ ۱۶۵ رباعی شمارۀ ۱۶۶ رباعی شمارۀ ۱۶۷ رباعی شمارۀ ۱۶۸ رباعی شمارۀ ۱۶۹ رباعی شمارۀ ۱۷۰ رباعی شمارۀ ۱۷۱ رباعی شمارۀ ۱۷۲ رباعی شمارۀ ۱۷۳ رباعی شمارۀ ۱۷۴ رباعی شمارۀ ۱۷۵ رباعی شمارۀ ۱۷۶ رباعی شمارۀ ۱۷۷ رباعی شمارۀ ۱۷۸ رباعی شمارۀ ۱۷۹ رباعی شمارۀ ۱۸۰ رباعی شمارۀ ۱۸۱ رباعی شمارۀ ۱۸۲ رباعی شمارۀ ۱۸۳ رباعی شمارۀ ۱۸۴ رباعی شمارۀ ۱۸۵ رباعی شمارۀ ۱۸۶ رباعی شمارۀ ۱۸۷ رباعی شمارۀ ۱۸۸ رباعی شمارۀ ۱۸۹ رباعی شمارۀ ۱۹۰ رباعی شمارۀ ۱۹۱