درباره رشیدالدین میبدی

ابوالفضل رشید الدین میبدی نویسنده و مفسر قرآن در نیمه اول قرن ششم است. مهمترین اثر وی تفسیر کشف الاسرار و عدة الابرار است. کشف الاسرار و عدةالابرار تفسیر بزرگ مشروحی است از قرآن که تألیف آن در اوایل سال ۵۲۰ هجری آغاز شد. این کتاب بر اساس تفسیر الهروی خواجه عبدالله انصاری (که هم اکنون در دست نیست) و در ده جلد نوشته شده‌است.
این کتاب به تفسیر خواجه عبدالله انصاری نیز معروف است و در گذشته به اشتباه آن را به خواجه عبدالله انصاری یا سعدالدین تفتازانی نسبت داده‌اند. اما به مدد تحقیق علی‌اصغر حکمت نویسندهٔ اصلی آن معلوم شده است. رشیدالدین میبدی در این کتاب ابتدا بخشی از آیات را بدون توضیح به فارسی روانی ترجمه کرده (النوبة الاولی)، سپس عقاید مفسرین و تحقیقات اهل فن را دربارهٔ تفسیر همان قسمت شرح می‌دهد (النوبة الثانیة) و در بخش سوم به بیان نکات عرفانی خصوصاً به نقل از استاد خود خواجه عبدالله انصاری می‌پردازد (النوبة الثالثة) و عموماً در این بخش زیبایی نثر فارسی میبدی به چشم می‌آید.
آرامگاه منسوب به صاحب کشف الاسرار در شهر میبد قرار داشته و معروف به «سلطان الرشید» بوده‌است. این بنا در سال ۱۳۵۶ تخریب و بر روی آن خیابان کشی شده‌است.
در ویکی پدیا بیشتر بخوانید

آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
رشیدالدین میبدی
۱- سورة الفاتحة
۲- سورة البقره‏
۳- سورة آل عمران- مدنیة
۴- سورة النساء- مدنیة
۵- سورة المائدة- مدنیة
۶- سورة الانعام‏
۷- سورة الاعراف‏
۸- سورة الانفال- مدنیة
۹- سورة التوبة- مدنیة
۱۰- سورة یونس - مکیة
۱۱- سورة هود - مکیة
۱۲- سورة یوسف- مکیة
۱۳- سورة الرعد- مکیة
۱۴- سورة ابراهیم- مکیة
۱۵- سورة الحجر- مکیة
۱۶- سورة النحل- مکیه‏
۱۷- سورة بنى اسرائیل- مکیة
۱۸- سورة الکهف- مکیة
۱۹- سورة مریم- مکیّة
۲۰- سورة طه- مکیّة
۲۱- سورة الانبیاء- مکیة
۲۲- سورة الحجّ- مدنیّة
۲۳- سورة المؤمنون- مکیّة
۲۴- سورة النّور- مدنیّة
۲۵- سورة الفرقان- مکیة
۲۶- سورة الشعرا- مکیة
۲۷- سورة النمل- مکیة
۲۸- سورة القصص- مکیة
۲۹- سورة العنکبوت- مکّیّة
۳۰- سورة الرّوم مکّیة
۳۱- سورة لقمان - مکّیّة
۳۲- سورة المضاجع و یقال سورة السجدة- مکیة
۳۳- سورة الاحزاب- مدنیه
۳۴- سورة سبا- مکیة
۳۵- سورة الملائکة- مکیة
۳۶- سورة یس - مکیة
۳۷- سورة الصافات - مکیة
۳۸- سورة ص- مکیة
۳۹- سورة الزمر- مکیة
۴۰- سورة المؤمن- مکیة
۴۱- سورة المصابیح- مکیة
۴۲- سورة الشورى - مکیه
۴۳- سورة الزخرف- مکیه
۴۴- سورة الدخان‏
۴۵- سورة الجاثیة
۴۶- سورة الاحقاف‏
۴۷- سورة محمد
۴۸- سورة الفتح - مدنیة
۴۹- سورة الحجرات‏
۵۰ - سورة ق‏
۵۱- سورة الذاریات‏
۵۲- سورة الطور
۵۳- سورة النجم‏
۵۴- سورة القمر
۵۵- سورة الرحمن‏
۵۶- سورة الواقعه‏
۵۷- سورة الحدید
۵۸- سورة المجادلة- مدنیة
۵۹- سورة الحشر- مدنیة
۶۰- سورة الممتحنة- مدنیة
۶۱- سورة الصف- مدنیة
۶۲- سورة الجمعة- مدنیة
۶۳- سورة المنافقین- مدنیة
۶۴- سورة التغابن- مکیة
۶۵- سورة الطلاق- مدنیة
۶۶- سورة التحریم- مدنیة
۶۷- سورة الملک- مکیة
۶۸- سورة القلم- مکیة
۶۹- سورة الحاقة- مکیة
۷۰- سورة المعارج- مکیة
۷۱- سورة نوح - مکیة
۷۲- سورة الجن- مکیة
۷۳- سورة المزمل- مکیة
۷۴- سورة المدثر- مکیة
۷۵- سورة القیمة- مکیة
۷۶- سورة الانسان (الدهر)- مکیة
۷۷- سورة المرسلات- مکیة
۷۸- سورة النبأ- مکیة
۷۹- سورة النازعات- مکیة
۸۰- سورة عبس- مکیة
۸۱- سورة التکویر- مکیة
۸۲- سورة الانفطار- مکیة
۸۳- سورة التطفیف (المطففین)- مکیة
۸۴- سورة الانشقاق و یقال سورة الکدح - مکیة
۸۵- سورة البروج- المکیة
۸۶- سورة الطارق- مکیة
۸۷- سورة الاعلى- مکیة
۸۸- سورة الغاشیة- مکیة
۸۹- سورة الفجر- مکیة
۹۰- سورة البلد- المکیة
۹۱- سورة الشمس- مکیة
۹۲- سورة اللیل- مکیة
۹۳- سورة الضحى- مکیة
۹۴- سورة الانشراح - مکیة
۹۵- سورة التین- مکیة
۹۶- سورة العلق- مکیة
۹۷- سورة القدر- مکیة
۹۸- سورة البینة (لم یکن)- مکیة
۹۹- سورة اذا زلزلت (الزلزال)- مدنیة
۱۰۰- سورة العادیات- المکیة
۱۰۱- سورة القارعة- مکیة
۱۰۲- سورة التکاثر- مکیة
۱۰۳- سورة العصر- مکیة
۱۰۴- سورة- الهمزة- مکیة
۱۰۵- سورة الفیل- مکیة
۱۰۶- سورة قریش- مکیة
۱۰۷- سورة الدین (الماعون)- مکیة
۱۰۸- سورة الکوثر- مکیة
۱۰۹- سورة الکافرون- مکیة
۱۱۰- سورة النصر- المدنیة
۱۱۱- سورة تبت- مکیة
۱۱۲- سورة الاخلاص- مکیة
۱۱۳- سورة- الفلق- مدنیة و قیل مکیة
۱۱۴- سورة الناس- مدنیة