ابوالفضل رشید الدین میبدی نویسنده و مفسر قرآن در نیمه اول قرن ششم است. مهمترین اثر وی تفسیر کشف الاسرار و عدة الابرار است. کشف الاسرار و عدةالابرار تفسیر بزرگ مشروحی است از قرآن که تألیف آن در اوایل سال ۵۲۰ هجری آغاز شد. این کتاب بر اساس تفسیر الهروی خواجه عبدالله انصاری (که هم اکنون در دست نیست) و در ده جلد نوشته شده‌است.
این کتاب به تفسیر خواجه عبدالله انصاری نیز معروف است و در گذشته به اشتباه آن را به خواجه عبدالله انصاری یا سعدالدین تفتازانی نسبت داده‌اند. اما به مدد تحقیق علی‌اصغر حکمت نویسندهٔ اصلی آن معلوم شده است. رشیدالدین میبدی در این کتاب ابتدا بخشی از آیات را بدون توضیح به فارسی روانی ترجمه کرده (النوبة الاولی)، سپس عقاید مفسرین و تحقیقات اهل فن را دربارهٔ تفسیر همان قسمت شرح می‌دهد (النوبة الثانیة) و در بخش سوم به بیان نکات عرفانی خصوصاً به نقل از استاد خود خواجه عبدالله انصاری می‌پردازد (النوبة الثالثة) و عموماً در این بخش زیبایی نثر فارسی میبدی به چشم می‌آید.
آرامگاه منسوب به صاحب کشف الاسرار در شهر میبد قرار داشته و معروف به «سلطان الرشید» بوده‌است. این بنا در سال ۱۳۵۶ تخریب و بر روی آن خیابان کشی شده‌است.

در ویکی پدیا بیشتر بخوانید
آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
رشیدالدین میبدی
۱ - النوبة الاولى ۱ - النوبة الثانیة ۱ - النوبة الثالثة ۲ - النوبة الاولى ۲ - النوبة الثانیة ۲ - النوبة الثالثة ۳ - النوبة الاولى ۳ - النوبة الثانیة ۳ - النوبة الثالثة ۳ - النوبة الاولی‏ ۳ - النوبة الثانیة ۳ - النوبة الثالثة ۳ - النوبة الاولی‏ ۳ - النوبة الثانیة ۳ - النوبة الثالثة ۴ - النوبة الاولى ۴ - النوبة الثانیة ۴ - النوبة الثالثة ۵ - النوبة الاولى ۵ - النوبة الثانیة ۵ - النوبة الثالثة ۶ - النوبة الاولى ۶ - النوبة الثانیة ۶ - النوبة الثالثة ۷ - النوبة الاولى ۷ - النوبة الثانیة ۷ - النوبة الثالثة ۸ - النوبة الاولى ۸ - النوبة الثانیة ۸ - النوبة الثالثة ۹ - النوبة الاولى ۹ - النوبة الثانیة ۹ - النوبة الثالثة ۱۰ - النوبة الاولى ۱۰ - النوبة الثانیة ۱۰ - النوبة الثالثة ۱۱ - النوبة الاولى ۱۱ - النوبة الثانیة ۱۱ - النوبة الثالثة ۱۲ - النوبة الاولى ۱۲ - النوبة الثانیة ۱۲ - النوبة الثالثة ۱۳ - النوبة الاولى ۱۳ - النوبة الثانیة ۱۳ - النوبة الثالثة ۱۴ - النوبة الاولى ۱۴ - النوبة الثانیة ۱۴ - النوبة الثالثة ۱۵ - النوبة الاولى ۱۵ - النوبة الثانیة ۱۵ - النوبة الثالثة ۱۶ - النوبة الاولى ۱۶ - النوبة الثانیة ۱۶ - النوبة الثالثة ۱۷ - النوبة الاولى ۱۷ - النوبة الثانیة ۱۷ - النوبة الثالثة ۱۸ - النوبة الاولى ۱۸ - النوبة الثانیة ۱۸ - النوبة الثالثة ۱۹ - النوبة الاولى ۱۹ - النوبة الثانیة ۱۹ - النوبة الثالثة ۲۰ - النوبة الاولى ۲۰ - النوبة الثانیة ۲۰ - النوبة الثالثة ۲۱ - النوبة الاولى ۲۱ - النوبة الثانیة ۲۱ - النوبة الثالثة ۲۲ - النوبة الاولى ۲۲ - النوبة الثانیة ۲۲ - النوبة الثالثة ۲۳ - النوبة الاولى ۲۳ - النوبة الثانیة ۲۳ - النوبة الثالثة ۲۴ - النوبة الاولى ۲۴ - النوبة الثانیة ۲۴ - النوبة الثالثة ۲۵ - النوبة الاولى ۲۵ - النوبة الثانیة ۲۵ - النوبة الثالثة ۲۶ - النوبة الاولى ۲۶ - النوبة الثانیة ۲۶ - النوبة الثالثة ۲۷ - النوبة الاولى ۲۷ - النوبة الثانیة ۲۷ - النوبة الثالثة ۲۸ - النوبة الاولى ۲۸ - النوبة الثانیة ۲۸ - النوبة الثالثة ۲۹ - النوبة الاولى ۲۹ - النوبة الثانیة ۲۹ - النوبة الثالثة ۲۹ - النوبة الاولی‏ ۲۹ - النوبة الثانیة ۲۹ - النوبة الثالثة ۳۰ - النوبة الاولى ۳۰ - النوبة الثانیة ۳۰ - النوبة الثالثة ۳۱ - النوبة الاولى ۳۱ - النوبة الثانیة ۳۱ - النوبة الثالثة ۳۲ - النوبة الاولى ۳۲ - النوبة الثانیة ۳۲ - النوبة الثالثة ۳۳ - النوبة الاولى ۳۳ - النوبة الثانیة ۳۳ - النوبة الثالثة ۳۴ - النوبة الاولى ۳۴ - النوبة الثانیة ۳۴ - النوبة الثالثة ۳۵ - النوبة الاولى ۳۵ - النوبة الثانیة ۳۵ - النوبة الثالثة ۳۶ - النوبة الاولى ۳۶ - النوبة الثانیة ۳۶ - النوبة الثالثة ۳۷ - النوبة الاولى ۳۷ - النوبة الثانیة ۳۷ - النوبة الثالثة ۳۸ - النوبة الاولى ۳۸ - النوبة الثانیة ۳۸ - النوبة الثالثة ۳۹ - النوبة الاولى ۳۹ - النوبة الثانیة ۳۹ - النوبة الثالثة ۴۰ - النوبة الاولى ۴۰ - النوبة الثانیة ۴۰ - النوبة الثالثة ۴۰ - النوبة الاولی‏ ۴۰ - النوبة الثانیة ۴۰ - النوبة الثالثة ۴۱ - النوبة الاولى ۴۱ - النوبة الثانیة ۴۱ - النوبة الثالثة ۴۲ - النوبة الاولى ۴۲ - النوبة الثانیة ۴۲ - النوبة الثالثة ۴۳ - النوبة الاولى ۴۳ - النوبة الثانیة ۴۳ - النوبة الثالثة ۴۴ - النوبة الاولى ۴۴ - النوبة الثانیة ۴۴ - النوبة الثالثة ۴۵ - النوبة الاولى ۴۵ - النوبة الثانیة ۴۵ - النوبة الثالثة ۴۶ - النوبة الاولى ۴۶ - النوبة الثانیة ۴۶ - النوبة الثالثة ۴۷ - النوبة الاولى ۴۷ - النوبة الثانیة ۴۷ - النوبة الثالثة ۴۸ - النوبة الاولى ۴۸ - النوبة الثانیة ۴۸ - النوبة الثالثة ۴۹ - النوبة الاولى ۴۹ - النوبة الثانیة ۴۹ - النوبة الثالثة ۵۰ - النوبة الاولى ۵۰ - النوبة الثانیة ۵۰ - النوبة الثالثة ۵۱ - النوبة الاولى ۵۱ - النوبة الثانیة ۵۱ - النوبة الثالثة ۵۲ - ‏النوبة الاولى ۵۲ - النوبة الثانیة ۵۲ - النوبة الثالثة ۵۳ - النوبة الاولى ۵۳ - النوبة الثانیة ۵۳ - النوبة الثالثة ۵۴ - النوبة الاولى ۵۴ - النوبة الثانیة ۵۴ - النوبة الثالثة
۱ - النوبة الاولى ۱ - النوبة الثانیة ۱ - النوبة الثالثة ۲ - النوبة الاولى ۲ - النوبة الثانیة ۲ - النوبة الثالثة ۳ - النوبة الاولى ۳ - النوبة الثانیة ۳ - النوبة الثالثة ۴ - النوبة الاولى ۴ - النوبة الثانیة ۴ - النوبة الثالثة ۵ - النوبة الاولى ۵ - النوبة الثانیة ۵ - النوبة الثالثة ۶ - النوبة الاولى ۶ - النوبة الثانیة ۶ - النوبة الثالثة ۷ - النوبة الاولى ۷ - النوبة الثانیة ۷ - النوبة الثالثة ۸ - النوبة الاولى ۸ - النوبة الثانیة ۸ - النوبة الثالثة ۹ - النوبة الاولى ۹ - النوبة الثانیة ۹ - النوبة الثالثة ۱۰ - النوبة الاولى ۱۰ - النوبة الثانیة ۱۰ - النوبة الثالثة ۱۱ - النوبة الاولى ۱۱ - النوبة الثانیة ۱۱ - النوبة الثالثة ۱۲ - النوبة الاولى ۱۲ - النوبة الثانیة ۱۲ - النوبة الثالثة ۱۳ - النوبة الاولى ۱۳ - النوبة الثانیة ۱۳ - النوبة الثالثة ۱۴ - النوبة الاولى ۱۴ - النوبة الثانیة ۱۴ - النوبة الثالثة ۱۵ - النوبة الاولى ۱۵ - النوبة الثانیة ۱۵ - النوبة الثالثة ۱۶ - النوبة الاولى ۱۶ - النوبة الثانیة ۱۶ - النوبة الثالثة ۱۷ - النوبة الاولى ۱۷ - النوبة الثانیة ۱۷ - النوبة الثالثة ۱۸ - النوبة الاولى ۱۸ - النوبة الثانیة ۱۸ - النوبة الثالثة ۱۹ - النوبة الاولى ۱۹ - النوبة الثانیة ۱۹ - النوبة الثالثة ۲۰ - النوبة الاولى ۲۰ - النوبة الثانیة ۲۰ - النوبة الثالثة ۲۱ - النوبة الاولى ۲۱ - النوبة الثانیة ۲۱ - النوبة الثالثة ۲۲ - النوبة الاولى ۲۲ - النوبة الثانیة ۲۲ - النوبة الثالثة ۲۳ - النوبة الاولى ۲۳ - النوبة الثانیة ۲۳ - النوبة الثالثة ۲۴ - النوبة الاولى ۲۴ - النوبة الثانیة ۲۴ - النوبة الثالثة ۲۵ - النوبة الاولى ۲۵ - النوبة الثانیة ۲۵ - النوبة الثالثة ۲۶ - النوبة الاولى ۲۶ - النوبة الثانیة ۲۶ - النوبة الثالثة ۲۷ - النوبة الاولى ۲۷ - النوبة الثانیة ۲۷ - النوبة الثالثة ۲۸ - النوبة الاولى ۲۸ - النوبة الثانیة ۲۸ - النوبة الثالثة ۲۹ - النوبة الاولى ۲۹ - النوبة الثانیة ۲۹ - النوبة الثالثة ۳۰ - النوبة الاولى ۳۰ - النوبة الثانیة ۳۰ - النوبة الثالثة ۳۱ - النوبة الاولى ۳۱ - النوبة الثانیة ۳۱ - النوبة الثالثة ۳۲ - النوبة الاولى ۳۲ - النوبة الثانیة ۳۲ - النوبة الثالثة
۱ - النوبة الاولى ۱ - النوبة الثانیة ۱ - النوبة الثالثة ۲ - النوبة الاولى ۲ - النوبة الثانیة ۲ - النوبة الثالثة ۳ - النوبة الاولى ۳ - النوبة الثانیة ۳ - النوبة الثالثة ۴ - النوبة الاولى ۴ - النوبة الثانیة ۴ - النوبة الثالثة ۵ - النوبة الاولى ۵ - النوبة الثانیة ۵ - النوبة الثالثة ۶ - النوبة الاولى ۶ - النوبة الثانیة ۶ - النوبة الثالثة ۷ - النوبة الاولى ۷ - النوبة الثانیة ۷ - النوبة الثالثة ۸ - النوبة الاولى ۸ - النوبة الثانیة ۸ - النوبة الثالثة ۹ - النوبة الاولى ۹ - النوبة الثانیة ۹ - النوبة الثالثة ۱۰ - النوبة الاولى ۱۰ - النوبة الثانیة ۱۰ - النوبة الثالثة ۱۱ - النوبة الاولى ۱۱ - النوبة الثانیة ۱۱ - النوبة الثالثة ۱۲ - النوبة الاولى ۱۲ - النوبة الثانیة ۱۲ - النوبة الثالثة ۱۳ - النوبة الاولى ۱۳ - النوبة الثانیة ۱۳ - النوبة الثالثة ۱۴ - النوبة الاولى ۱۴ - النوبة الثانیة ۱۴ - النوبة الثالثة ۱۵ - النوبة الاولى ۱۵ - النوبة الثانیة ۱۵ - النوبة الثالثة ۱۶ - النوبة الاولى ۱۶ - النوبة الثانیة ۱۶ - النوبة الثالثة ۱۷ - النوبة الاولى ۱۷ - النوبة الثانیة ۱۷ - النوبة الثالثة ۱۸ - النوبة الاولى ۱۸ - النوبة الثانیة ۱۸ - النوبة الثالثة ۱۹ - النوبة الاولى ۱۹ - النوبة الثانیة ۱۹ - النوبة الثالثة ۲۰ - النوبة الاولى ۲۰ - النوبة الثانیة ۲۰ - النوبة الثالثة ۲۱ - النوبة الاولى ۲۱ - النوبة الثانیة ۲۱ - النوبة الثالثة ۲۲ - النوبة الاولى ۲۲ - النوبة الثانیة ۲۲ - النوبة الثالثة ۲۳ - النوبة الاولى ۲۳ - النوبة الثانیة ۲۳ - النوبة الثالثة ۲۴ - النوبة الاولى ۲۴ - النوبة الثانیة ۲۴ - النوبة الثالثة ۲۵ - النوبة الاولى ۲۵ - النوبة الثانیة ۲۵ - النوبة الثالثة ۲۶ - النوبة الاولى ۲۶ - النوبة الثانیة ۲۶ - النوبة الثالثة
۱ - النوبة الاولى ۱ - النوبة الثانیة ۱ - النوبة الثالثة ۲ - النوبة الاولى ۲ - النوبة الثانیة ۲ - النوبة الثالثة ۳ - النوبة الاولى ۳ - النوبة الثانیة ۳ - النوبة الثالثة ۴ - النوبة الاولى ۴ - النوبة الثانیة ۴ - النوبة الثالثة ۵ - النوبة الاولى ۵ - النوبة الثانیة ۵ - النوبة الثالثة ۶ - النوبة الاولى ۶ - النوبة الثانیة ۶ - النوبة الثالثة ۷ - النوبة الاولى ۷ - النوبة الثانیة ۷ - النوبة الثالثة ۸ - النوبة الاولى ۸ - النوبة الثانیة ۸ - النوبة الثالثة ۹ - النوبة الاولى ۹ - النوبة الثانیة ۹ - النوبة الثالثة ۱۰ - النوبة الاولى ۱۰ - النوبة الثانیة ۱۰ - النوبة الثالثة ۱۱ - النوبة الاولى ۱۱ - النوبة الثانیة ۱۱ - النوبة الثالثة ۱۲ - النوبة الاولى ۱۲ - النوبة الثانیة ۱۲ - النوبة الثالثة ۱۳ - النوبة الاولى ۱۳ - النوبة الثانیة ۱۳ - النوبة الثالثة ۱۴ - النوبة الاولى ۱۴ - النوبة الثانیة ۱۴ - النوبة الثالثة ۱۵ - النوبة الاولى ۱۵ - النوبة الثانیة ۱۵ - النوبة الثالثة ۱۶ - النوبة الاولى ۱۶ - النوبة الثانیة ۱۶ - النوبة الثالثة
۱ - النوبة الاولى ۱ - النوبة الثانیة ۱ - النوبة الثالثة ۲ - النوبة الاولى ۲ - النوبة الثانیة ۲ - النوبة الثالثة ۳ - النوبة الاولى ۳ - النوبة الثانیة ۳ - النوبة الثالثة ۴ - النوبة الاولى ۴ - النوبة الثانیة ۴ - النوبة الثالثة ۵ - النوبة الاولى ۵ - النوبة الثانیة ۵ - النوبة الثالثة ۶ - النوبة الاولى ۶ - النوبة الثانیة ۶ - النوبة الثالثة ۷ - النوبة الاولى ۷ - النوبة الثانیة ۷ - النوبة الثالثة ۸ - النوبة الاولى ۸ - النوبة الثانیة ۸ - النوبة الثالثة ۹ - النوبة الاولى ۹ - النوبة الثانیة ۹ - النوبة الثالثة ۱۰ - النوبة الاولى ۱۰ - النوبة الثانیة ۱۰ - النوبة الثالثة ۱۱ - النوبة الاولى ۱۱ - النوبة الثانیة ۱۱ - النوبة الثالثة ۱۲ - النوبة الاولى ۱۲ - النوبة الثانیة ۱۲ - النوبة الثالثة ۱۳ - النوبة الاولى ۱۳ - النوبة الثانیة ۱۳ - النوبة الثالثة ۱۴ - النوبة الاولى ۱۴ - النوبة الثانیة ۱۴ - النوبة الثالثة ۱۵ - النوبة الاولى ۱۵ - النوبة الثانیة ۱۵ - النوبة الثالثة ۱۶ - النوبة الاولى ۱۶ - النوبة الثانیة ۱۶ - النوبة الثالثة ۱۷ - النوبة الاولى ۱۷ - النوبة الثانیة ۱۷ - النوبة الثالثة ۱۸ - النوبة الاولى ۱۸ - النوبة الثانیة ۱۸ - النوبة الثالثة ۱۹ - النوبة الاولى ۱۹ - النوبة الثانیة ۱۹ - النوبة الثالثة
۱ - النوبة الاولى ۱ - النوبة الثانیة ۱ - النوبة الثالثة ۲ - النوبة الاولى ۲ - النوبة الثانیة ۲ - النوبة الثالثة ۳ - النوبة الاولى ۳ - النوبة الثانیة ۳ - النوبة الثالثة ۴ - النوبة الاولى ۴ - النوبة الثانیة ۴ - النوبة الثالثة ۵ - النوبة الاولى ۵ - النوبة الثانیة ۵ - النوبة الثالثة ۶ - النوبة الاولى ۶ - النوبة الثانیة ۶ - النوبة الثالثة ۷ - النوبة الاولى ۷ - النوبة الثانیة ۷ - النوبة الثالثة ۸ - النوبة الاولى ۸ - النوبة الثانیة ۸ - النوبة الثالثة ۹ - النوبة الاولى ۹ - النوبة الثانیة ۹ - النوبة الثالثة ۱۰ - النوبة الاولى ۱۰ - النوبة الثانیة ۱۰ - النوبة الثالثة ۱۱ - النوبة الاولى ۱۱ - النوبة الثانیة ۱۱ - النوبة الثالثة ۱۲ - النوبة الاولى ۱۲ - النوبة الثانیة ۱۲ - النوبة الثالثة ۱۳ - النوبة الاولى ۱۳ - النوبة الثانیة ۱۳ - النوبة الثالثة ۱۴ - النوبة الاولى ۱۴ - النوبة الثانیة ۱۴ - النوبة الثالثة ۱۵ - النوبة الاولى ۱۵ - النوبة الثانیة ۱۵ - النوبة الثالثة ۱۶ - النوبة الاولى ۱۶ - النوبة الثانیة ۱۶ - النوبة الثالثة ۱۷ - النوبة الاولى ۱۷ - النوبة الثانیة ۱۷ - النوبة الثالثة ۱۸ - النوبة الاولى ۱۸ - النوبة الثانیة ۱۸ - النوبة الثالثة ۱۹ - النوبة الاولى ۱۹ - النوبة الثانیة ۱۹ - النوبة الثالثة ۲۰ - النوبة الاولى ۲۰ - النوبة الثانیة ۲۰ - النوبة الثالثة
۱ - النوبة الاولى ۱ - النوبة الثانیة ۱ - النوبة الثالثة ۲ - النوبة الاولى ۲ - النوبة الثانیة ۲ - النوبة الثالثة ۳ - النوبة الاولى ۳ - النوبة الثانیة ۳ - النوبة الثالثة ۴ - النوبة الاولى ۴ - النوبة الثانیة ۴ - النوبة الثالثة ۵ - النوبة الاولى ۵ - النوبة الثانیة ۵ - النوبة الثالثة ۶ - النوبة الاولى ۶ - النوبة الثانیة ۶ - النوبة الثالثة ۷ - النوبة الاولى ۷ - النوبة الثانیة ۷ - النوبة الثالثة ۸ - النوبة الاولى ۸ - النوبة الثانیة ۸ - النوبة الثالثة ۹ - النوبة الاولى ۹ - النوبة الثانیة ۹ - النوبة الثالثة ۱۰ - النوبة الاولى‏ ۱۰ - النوبة الثانیة ۱۰ - النوبة الثالثة ۱۱ - النوبة الاولى ۱۱ - لا یَزالُ بُنْیانُهُمُ الَّذِی بَنَوْا همیشه آن بناى ایشان که ورداشتند، رِیبَةً فِی قُلُوبِهِمْ در دلهاى ایشان نفاقى و شکى بود، إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ مگر آن که دلهاى ایشان ریزه ریزه کند، وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ. () و خداى دانایى است راست دانش راست کار، النوبة الثانیة ۱۱ - النوبة الثالثة ۱۲ - النوبة الاولى ۱۲ - النوبة الثانیة ۱۲ - النوبة الثالثة ۱۳ - النوبة الاولى ۱۳ - النوبة الثانیة ۱۳ - النوبة الثالثة