هادی سبزواری (۱۲۱۲–۱۲۸۹ هجری قمری) دانشمند علوم اسلامی و فیلسوف و عارف و شاعر و فقیه ایرانی است. هادی غزل‌های حکمی و عرفانی سروده‌است و در شعر «اسرار» تخلص می‌کرد.
و مجموعه‌ای از منطق، الهیات و طبیعیات، علم النفس و فقه را به صورت منظوم فراهم آورده و آن را شرح کرده‌است. این کتاب شرح المنظومه نام گرفته‌است.
او در سال ۱۲۱۲ هجری معادل ۱۷۹۷ میلادی در شهر سبزوار به دنیا آمد. پدرش میرزا مهدی سبزواری یکی از دانشمندان علوم اسلامی بود که در ده سالگی وی را از دست داد. هادی پس از فراگیری علوم مقدماتی، برای تکمیل درس به مشهد رفت. پس از آن برای تحصیل عرفان و فلسفه راهی اصفهان شد و در جلسات درس استادانی از جمله حسین سبزواری، محمدابراهیم کلباسی، محمدتقی رازی، ملا علی نوری و اسماعیل کوشکی حاضر شد و در قسمت حکمت اشراق استفاده کرد. وی در سال ۱۲۴۲ به مشهد بازگشت و پنج سال در مدرسه حاج حسن مشغول تدریس تفسیر، فقه و فلسفه شد. بعد در سبزوار مدت چهل سال مشغول تدریس می‌شود.
دوره زندگی هادی سبزواری با ورود دوربین عکاسی به ایران و حکومت ناصرالدین شاه قاجار همزمان بود.
به دستور شاه، شخصی به نام آقا رضا خان اقبال‌السلطنه در سفر خراسان، مأمور شده تا از فیلسوف ایرانی یعنی حکیم سبزواری در منزلش عکاسی کند.
آقا رضا عکاس‌باشی نخستین عکاس حرفه‌ای ایران و پیش‌خدمت خاصه (آجودان مخصوص ناصرالدین‌شاه)، حسب‌الامر عکسی از هادی برداشت و چون هادی تا این وقت، عمل عکاسی را ندیده بود و همچنین آن را مخالف قانون و براهین علمیه حکمای سلف می‌دید، به همین دلیل معتقد بود که چنین چیزی امکان ندارد، لذا پس از پایان عکاسی، و دیدن تصویر خودش، بسیار متعجب شد و نهایتاً این موضوع را تأیید نمود.
هادی سبزواری عصر روز بیست و پنجم ذی الحجه سال ۱۲۸۹ قمری در سن ۷۷ سالگی درگذشت. بنای آرامگاه او در ضلع جنوبی میدان کارگر (مشهور به فلکه زند) شهر سبزوار واقع است.

در ویکی پدیا بیشتر بخوانید
آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
ملا هادی سبزواری
غزل شماره ۱ غزل شماره ۲ غزل شماره ۳ غزل شماره ۴ غزل شماره ۵ غزل شماره ۵ غزل شماره ۶ غزل شماره ۷ غزل شماره ۸ غزل شماره ۹ غزل شماره ۱۰ غزل شماره ۱۱ غزل شماره ۱۲ غزل شماره ۱۳ غزل شماره ۱۴ غزل شماره ۱۵ غزل شماره ۱۶ غزل شماره ۱۷ غزل شماره ۱۸ غزل شماره ۱۹ غزل شماره ۲۰ غزل شماره ۲۱ غزل شماره ۲۲ غزل شماره ۲۳ غزل شماره ۲۴ غزل شماره ۲۵ غزل شماره ۲۶ غزل شماره ۲۷ غزل شماره ۲۸ غزل شماره ۲۹ غزل شماره ۳۰ غزل شماره ۳۱ غزل شماره ۳۲ غزل شماره ۳۳ غزل شماره ۳۴ غزل شماره ۳۵ غزل شماره ۳۶ غزل شماره ۳۷ غزل شماره ۳۸ غزل شماره ۳۹ غزل شماره ۴۰ غزل شماره ۴۱ غزل شماره ۴۲ غزل شماره ۴۳ غزل شماره ۴۴ غزل شماره ۴۵ غزل شماره ۴۶ غزل شماره ۴۷ غزل شماره ۴۸ غزل شماره ۴۹ غزل شماره ۵۰ غزل شماره ۵۱ غزل شماره ۵۲ غزل شماره ۵۳ غزل شماره ۵۴ غزل شماره ۵۵ غزل شماره ۵۶ غزل شماره ۵۷ غزل شماره ۵۸ غزل شماره ۵۹ غزل شماره ۶۰ غزل شماره ۶۱ غزل شماره ۶۲ غزل شماره ۶۳ غزل شماره ۶۴ غزل شماره ۶۵ غزل شماره ۶۶ غزل شماره ۶۷ غزل شماره ۶۸ غزل شماره ۶۹ غزل شماره ۷۰ غزل شماره ۷۱ غزل شماره ۷۲ غزل شماره ۷۳ غزل شماره ۷۴ غزل شماره ۷۵ غزل شماره ۷۶ غزل شماره ۷۷ غزل شماره ۷۸ غزل شماره ۷۹ غزل شماره ۸۰ غزل شماره ۸۱ غزل شماره ۸۲ غزل شماره ۸۳ غزل شماره ۸۴ غزل شماره ۸۵ غزل شماره ۸۶ غزل شماره ۸۷ غزل شماره ۸۸ غزل شماره ۸۹ غزل شماره ۹۰ غزل شماره ۹۱ غزل شماره ۹۲ غزل شماره ۹۳ غزل شماره ۹۴ غزل شماره ۹۵ غزل شماره ۹۶ غزل شماره ۹۷ غزل شماره ۹۸ غزل شماره ۹۹ غزل شماره ۱۰۰ غزل شماره ۱۰۱ غزل شماره ۱۰۲ غزل شماره ۱۰۳ غزل شماره ۱۰۴ غزل شماره ۱۰۵ غزل شماره ۱۰۶ غزل شماره ۱۰۷ غزل شماره ۱۰۸ غزل شماره ۱۰۹ غزل شماره ۱۱۰ غزل شماره ۱۱۱ غزل شماره ۱۱۲ غزل شماره ۱۱۳ غزل شماره ۱۱۴ غزل شماره ۱۱۵ غزل شماره ۱۱۶ غزل شماره ۱۱۷ غزل شماره ۱۱۸ غزل شماره ۱۱۹ غزل شماره ۱۲۰ غزل شماره ۱۲۱ غزل شماره ۱۲۲ غزل شماره ۱۲۳ غزل شماره ۱۲۴ غزل شماره ۱۲۵ غزل شماره ۱۲۶ غزل شماره ۱۲۷ غزل شماره ۱۲۸ غزل شماره ۱۲۹ غزل شماره ۱۳۰ غزل شماره ۱۳۱ غزل شماره ۱۳۲ غزل شماره ۱۳۳ غزل شماره ۱۳۴ غزل شماره ۱۳۵ غزل شماره ۱۳۶ غزل شماره ۱۳۷ غزل شماره ۱۳۸ غزل شماره ۱۳۹ غزل شماره ۱۴۰ غزل شماره ۱۴۱ غزل شماره ۱۴۲ غزل شماره ۱۴۳ غزل شماره ۱۴۴ غزل شماره ۱۴۵ غزل شماره ۱۴۶ غزل شماره ۱۴۷ غزل شماره ۱۴۸ غزل شماره ۱۴۹ غزل شماره ۱۵۰ غزل شماره ۱۵۱ غزل شماره ۱۵۲ غزل شماره ۱۵۳ غزل شماره ۱۵۴ غزل شماره ۱۵۵ غزل شماره ۱۵۶ غزل شماره ۱۵۷ غزل شماره ۱۵۸ غزل شماره ۱۵۹ غزل شماره ۱۶۰ غزل شماره ۱۶۱ غزل شماره ۱۶۲ غزل شماره ۱۶۳ غزل شماره ۱۶۴ غزل شماره ۱۶۵ غزل شماره ۱۶۶ غزل شماره ۱۶۷ غزل شماره ۱۶۸ غزل شماره ۱۶۹ غزل شماره ۱۷۰ غزل شماره ۱۷۱ غزل شماره ۱۷۲ غزل شماره ۱۷۳ غزل شماره ۱۷۴ غزل شماره ۱۷۵ غزل شماره ۱۷۶ غزل شماره ۱۷۷ غزل شماره ۱۷۸ غزل شماره ۱۷۹ غزل شماره ۱۸۰ غزل شماره ۱۸۱ غزل شماره ۱۸۲ غزل شماره ۱۸۳ غزل شماره ۱۸۴
ترجیع‌بند