حاج ملا احمد بن محمد مهدی فاضل نراقی متخلص به صفایی (زادهٔ ۱۴ جمادی‌الثانی سال ۱۱۸۵ یا ۱۱۸۶ ه‍.ق – درگذشته ۱۲۴۵ قمری) دانشمند و مجتهد شیعه، نویسنده و شاعر دورهٔ قاجار بود.

آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
ملا احمد نراقی
بخش ۱ بخش ۲ بخش ۳ - حدیث قدسی:من تقرب الی شبراً تقربت ذراعا و من تقرب ذراعا تقربت باعا بخش ۴ - بیان بقیه قصه طوطی و شاه بخش ۵ - به جزیره فرستادن شاه طوطی را بخش ۶ - در بیان عهد و پیمان گرفتن شاه از طوطی بخش ۷ - نصیحت شاه برای طوطی بخش ۸ - حدیث:من مات ولم یعرف امام زمانه فقد مات میتة الجاهلیه بخش ۹ - عهد و میثاق شاه با طوطی بخش ۱۰ - امر الهی به ملائکه به سجده ی حضرت آدم و معنی عبودیت و وظیفه ی آن بخش ۱۱ - تمرد شیطان از سجده آدم بخش ۱۲ - داستان گرگ و خر و مذمت حرص و طمع بخش ۱۳ - مناجات با قاضی الحاجات بخش ۱۴ - رجوع به داستان گرگ و خر و ذلت عاقبت طمع کاری بخش ۱۵ - قصه ی کودک و ذلت طماع از طمع بخش ۱۶ - بقیه ی قصه گرگ و خر بخش ۱۷ - بیان بقیه ی تمرد شیطان از امر حق تعالی و مردود شدن آن بخش ۱۸ - قرار گرفتن دل در جانب چپ بخش ۱۹ - بیان مکر و عداوت شیطان به فرزندان آدم بخش ۲۰ - اشاره به حدیث شریف موتوا قبل ان تموتوا بخش ۲۱ - نداهای جان پس از جدایی از تن بخش ۲۲ - راه وصول به مقصد بخش ۲۳ - بیان اینکه اینها همه طلسم است و هرکه آن را بشکند به مقصد می رسد بخش ۲۴ - بیان نکوهش دنیا و مذمت اهل دنیا بخش ۲۵ - بیان در رنج سلاطین و حکام بخش ۲۶ - در بیان حال و ابتلای ارباب جاه و مکنت بخش ۲۷ - رنج و محنت اهل زرع و تجارت و ثروت بخش ۲۸ - ادامه ی داستان طوطی و شاه و رفتن به جزیره بخش ۲۹ - گرفتار شدن پادشاه به دست زنگیان بخش ۳۰ - تتمه حال پادشاه و زنگیان بخش ۳۱ - حکایت آدم آبی و سیاحت او در روی زمین بخش ۳۲ - امر سیم که آدم آبی بیان کرد از بیوفایی دنیا بخش ۳۳ - اهل و عیال، فرزند طماع یا دشمنان دوست نما بخش ۳۴ - دنباله داستان شاه و گرفتاری او به دست زنگیان بخش ۳۵ - حکایت بخش ۳۶ - در بیان آنکه جمیع آفات و آلام از خودبینی می باشد بخش ۳۷ - پندار و خودبینی موری که پر درآورده بخش ۳۸ - منازعه ی جسم و جان و میل به عالم علوی و سفلی بخش ۳۹ - حکایت در سیر و سلوک بسوی حق بخش ۴۰ - در بیان اینکه مکث در دنیا بر هرکس محال است بخش ۴۱ - در بیان آنکه چون سفر را نهایت نیست لازم می آید سبکبار و چالاک بود بخش ۴۲ - بیان اینکه به جهت امتحان دیدنیها پوشیده می شود بخش ۴۳ - حکایت خلیفه با طاوس یمانی بخش ۴۴ - مناجات به درگاه قاضی الحاجات بخش ۴۵ - در بیان اشتیاق به تشرف سرّمن رأی و استمداد از امام عصر ع بخش ۴۶ - بقیه داستان طوطی و شاه بخش ۴۷ - گرد آمدن اطفال به دور فخر کاینات ص بخش ۴۸ - طلب کردن حسنین شتر از جد بزرگوار در روز عید بخش ۴۹ - در بیان اینکه پیغمبر از پدر مهربانتر است بخش ۵۰ - در توسل جستن به فخر کاینات حضرت خاتم انبیاء ص بخش ۵۱ - تتمه حدیث روز عید و حضرات حسنین بخش ۵۲ - در بیان حدیث لولاک لما خلقت الافلاک بخش ۵۳ - داستان سید انبیاء ص با کودکان عرب بخش ۵۴ - خریدن خاتم انبیاء ص خود را به گردکان بخش ۵۵ - مرد عارفی که شنید مکالمه ی زن را با شوهر بخش ۵۶ - شرح حدیث قدسی کنت کنزاً مخفیاً فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف بخش ۵۷ - تتمه حکایت مرد عارف با زن خود بخش ۵۸ - در بیان اشاره به حدیث نیة المؤمن خیر من عمله بخش ۵۹ - حکایت عارفی که شب به گدایی و دریوزه رفت بخش ۶۰ - حکایت سمنون محب که بلا طلبید و طاقت نیاورد و از پا درآمد بخش ۶۱ - رجوع به حکایت عارف خانه نشین با زن خود بخش ۶۲ - جواب زن به شوهر خود بخش ۶۳ - جواب دادن مرد عارف زن خود را بخش ۶۴ - حکایت آمدن عرب شترسوار به شهر ری و سؤال اهل شهراز او و احوال کاروان آن عرب بخش ۶۵ - تتمه جواب مرد عارف زن را بخش ۶۶ - جواب دادن زن مرد را بخش ۶۷ - حکایت آن شکم پرست پرخور که از قرآن کلوا و اشربوا را آموخته بود بخش ۶۸ - در بیان مذمت و نکوهش فلاسفه بخش ۶۹ - در بیان رفتن شیطان به در خانه ی فرعون بخش ۷۰ - در نکوهش صوفیان این زمان و نارسا بودن افعال با اقوالشان بخش ۷۱ - حکایت آن شخص که مرید صوفیان شد و به واسطه اعمال آنها نادم گردید بخش ۷۲ - در نکوهش فقهای بی عمل بخش ۷۳ - تتمه حکایت مرد عارف و زن خود بخش ۷۴ - در بیان گفتگوی شخصی با شترمرغ بخش ۷۵ - حکایت آن صوفی که در حال وجد خود را بر امردی افکند بخش ۷۶ - در بیان آمدن مرد عارف به تحصیل زاد بخش ۷۷ - خوردن لقمان میوه ی تلخ را از دست خواجه ی خود بخش ۷۸ - در بیان قطع شدن دست عارف در آن شب بخش ۷۹ - حکایت عاشقی که معشوق او را از بام افکند بخش ۸۰ - در بیان شناختن شخصی آن مرد عارف را بخش ۸۱ - تتمه احوال سید انبیا با کودکان عرب بخش ۸۲ - حکایت مدرسی که به جهت حضور شخصی که او را عالم تصور کرد درس نگفت بخش ۸۳ - بقیه حکایت آن جاهل در مجلس درس شیخ کامل بخش ۸۴ - اشاره به حدیث انماالمرء مخبو تحت لسانه بخش ۸۵ - در بیان اینکه وهم از حسد شیطان است و اشاره به قل الروح من امر ربی بخش ۸۶ - در بیان حدیث من عرف نفسه فقد عرف ربه بخش ۸۷ - در بیان کل مامیز تموه با رهامکم فهو مخلوق مثلکم و مردود الیکم بخش ۸۸ - در مذمت تقلید و نکوهش ارباب آن بخش ۸۹ - در بیان حدیث العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان بخش ۹۰ - در بیان اینکه وهم از حزب شیطان است بخش ۹۱ - در بیان اهریمن نفس بخش ۹۲ - در بیان راه تسخیر شیطان حصار دل را بخش ۹۳ - در تفسیر آیه مبارکه و من یعش عن ذکرالرحمن الی آخر بخش ۹۴ - در بیان نوحه گری و ماتم داری بدن از مفارقت روح و حسرت بعدالموت بخش ۹۵ - مناجات به درگاه قاضی الحاجات بخش ۹۶ - حکایت عبدالمطلب با ابرهه که قصد خراب کردن کعبه کرد بخش ۹۷ - تتمه حکایت عبدالمطلب با ابرهه بخش ۹۸ - تضرع به درگاه بی نیاز چاره ساز بخش ۹۹ - تتمه حکایت ابرهه و استغاثه به ولی عصر ع بخش ۱۰۰ - تتمه داستان طوطی و شاه بخش ۱۰۱ - حکایت شخصی که به چاه رفت و در ته چاه اژدها دید بخش ۱۰۲ - در بیان عسل خاک آلوده در وسط چاه و مشغول شدن به آن بخش ۱۰۳ - حکایت زبون شدن پلنگ در دست آدمیزاد بخش ۱۰۴ - مناجات به درگاه قاضی الحاجات بخش ۱۰۵ - حکایت یکی از آشنایان این زمان و محبان صوری بخش ۱۰۶ بخش ۱۰۷ - در صفت عشق و کیفیت آن بخش ۱۰۸ - حکایت زلیخا و ملاقات او یوسف علیه السلام را بخش ۱۰۹ - در بیان منع کردن مجنون فصاد را که نشتر به بدن لیلی می رسد بخش ۱۱۰ - در بیان گردیدن مجنون گرد سگ کوی لیلی بخش ۱۱۱ - حکایت شوریده ای که به کلیسای نصاری رفت بخش ۱۱۲ - در بیان آنکه نزد عاقل هرچه هست علامت توحید است و معنی بی نشانی خدا چیست بخش ۱۱۳ - تتمه حکایت آن مرد شوریده حال بخش ۱۱۴ - در بیان حکایت میرفندرسکی و کفار روم و فرنگ بخش ۱۱۵ - اتمام اذان مرحوم میرقدس سره و احرام بستن به نماز بخش ۱۱۶ - رجوع به تتمه حکایت مرد شوریده ی هروی و اهل کلیسا بخش ۱۱۷ - مطلع شدن شیخ فقیه از عمل و قول آن شوریده بخش ۱۱۸ - در بیان طریق تحصیل علم و معرفت و رسیدن به اجتهاد و یقین بخش ۱۱۹ - بیان حدیث الطرق الی الله بعدد انفاس الخلایق بخش ۱۲۰ - در مناجات با قاضی الحاجات و استغاثه به آستان امام عصر ع بخش ۱۲۱ - رجوع به تتمه حکایت زلیخا و حضرت یوسف بخش ۱۲۲ - اشاره به حدیث قدسی که فرمود دل دوستان خود را از طینت ابراهیم و موسی و عیسی و محمد ص آفریده ام بخش ۱۲۳ - حکایت شعیب پیغمبر و گریه کردن او بخش ۱۲۴ - اشاره به قول شاه اولیا در دعای کمیل:فهبنی یا الهی و سیدی و مولای صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک بخش ۱۲۵ - گفتن شعیب که گریه ام از شوق جنت و ترس جهنم نیست بخش ۱۲۶ - سؤال شخصی از امام صادق ع شرح بهشت را و جواب آن حضرت بخش ۱۲۷ - خواهش بنده ی مقرب خلوت جلال و مشاهده ی انوار جمال بخش ۱۲۸ - سبب تعلق روح قدسی به بدن و مجاورت غضب و شهوت بخش ۱۲۹ - امیر معزول که شغل ابریق داری مبرز پیش گرفت بخش ۱۳۰ - رجوع به حدیث بنده ی مقرب بخش ۱۳۱ - در بیان طلبیدن پروردگار بنده مقرب خود را به خلوت دارالنور و اشاره به آیه ی مبارکه سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بخش ۱۳۲ - حکایت جوانی که پدرش او را زن داد و گریختن داماد شب زفاف بخش ۱۳۳ - بقیه حکایت حضرت شعیب بخش ۱۳۴ - جواب حق سبحانه و تعالی با حضرت شعیب ع بخش ۱۳۵ - «سبوح قدوس رب الملائکة والروح» گفتن جبرئیل و بیهوش شدن ابراهیم خلیل بخش ۱۳۶ - رجوع به تتمه حکایت خلیل الرحمن بخش ۱۳۷ - شاه اولیا که فرمود الهی ما عبدتک خوفاً من نارک بخش ۱۳۸ - حکایت بشر حافی و توبه او بر دست حضرت امام موسی کاظم ع بخش ۱۳۹ - حکایت دهقان و کشت او بخش ۱۴۰ - مکالمه حضرت موسی ع با آن پیر گبر و ایمان آوردن گبر بخش ۱۴۱ - اثبات قدرت و ثبوت معاد جسمانی و رفع شبهه از منکرین معاد بخش ۱۴۲ - رجوع به تتمه حکایت بشر حافی بخش ۱۴۳ - در بیان حسنات الابرار سیئات المقربین بخش ۱۴۴ - رجوع به باقی داستان حضرت خلیل الرحمن بخش ۱۴۵ - بیان حدیث اکثر اهل الجنة البلها بخش ۱۴۶ - رجوع به بقیه حکایت ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام بخش ۱۴۷ - در بیان آرزوی کفار بازگشتن را به دنیای ظلمت سرای بخش ۱۴۸ - در بیان فناء فی الله والتسلیم الی الله بخش ۱۴۹ - توضیح معنی فناء فی الله و اقسام آن بخش ۱۵۰ - علت اینکه زحل چرا روزها دیده نمی شود بخش ۱۵۱ - مناجات و تضرع به درگاه حضرت قاضی الحاجات بخش ۱۵۲ - تحقیق در بیان فناء فی الله و اشاره بطریق وصول الی الله بخش ۱۵۳ - در بیان آیه ی الله نورالسموات والارض و اشاره به مقام ولایت امیرمؤمنان بخش ۱۵۴ - حکایت ماه که دنباله خورشید را گرفته بخش ۱۵۵ - در تضرع و تذلل و مناجات به درگاه حضرت حق تعالی بخش ۱۵۶ - داستان خیک که بر روی آب دریا افتاده بود بخش ۱۵۷ - در مناجات با حضرت قاضی الحاجات بخش ۱۵۸ - عشق و جان بازی پروانه در پای شمع بخش ۱۵۹ - مناجات با قاضی الحاجات بخش ۱۶۰ - فرق میان عقل و ادراک بخش ۱۶۱ - حکایت مرغی با جفت خود بخش ۱۶۲ - دنباله صحبت مرغ با جفت خود بخش ۱۶۳ - تأویل و تمثیل دو مرغ بخش ۱۶۴ - حکایت مردی ظالم که عامل اهل بازار بود بخش ۱۶۵ - ستمکار دیگر و سوء عاقبت ظالم بخش ۱۶۶ - صیادی که با رفیق خود از پی صید رفتند بخش ۱۶۷ - حکایت امیری که گرفتار شد و بیان سوء عاقبت ظالم بخش ۱۶۸ - به آتش افکندن خلیل الرحمن را بخش ۱۶۹ - حدیث لولا ان الشیاطین یحومون حول قلوب بنی آدم نظروا الی ملکوت السموات والارض بخش ۱۷۰ - در بیان آیه انا عرضنا الامانه بخش ۱۷۱ - در بیان مکالمه خدا با روح بخش ۱۷۲ - در بیان قبول کردن آدم امانت را بخش ۱۷۳ - در بیان قصه ی لر که رندان فریبش دادند بخش ۱۷۴ - تتمه ی قصه خواجه سهم الدین لر بخش ۱۷۵ - تطبیق حکایت بر احوال آدمی بخش ۱۷۶ - سوزانیدن زنان هندوان خود را با شوهران بخش ۱۷۷ - آرزوی کسی که سؤالی بکند از مردگان بخش ۱۷۸ - بقیه حکایت به آتش انداختن ابراهیم خلیل الرحمن ع بخش ۱۷۹ - در بیان آتش انداختن زاغان سمند را بخش ۱۸۰ - در بیان رجوع به حکایت خلیل الرحمن بخش ۱۸۱ - آمدن ملائکه سموات به یاری خلیل الرحمن بخش ۱۸۲ - جدا شدن خلیل از منجنیق و آمدن روح القدس به یاری او بخش ۱۸۳ - علو مقام و مرتبه رضاء بقضای الهی و تسلیم بخش ۱۸۴ - داستان آن گدا که هرچه به او دادند نگرفت بخش ۱۸۵ - رجوع به حکایت گدای عاشق بخش ۱۸۶ - گلستان شدن آتش از برای ابراهیم بخش ۱۸۷ - بلندی رفتن نمرود به تماشای سوختن حضرت خلیل ع بخش ۱۸۸ - تاجری که همه سرمایه ی خود را بوق حمام خرید بخش ۱۸۹ - داستان آن بازرگان که خرما از بغداد به بصره برد بفروشد بخش ۱۹۰ - جواب دادن بازرگان پادشاه را بخش ۱۹۱ - تتمه حکایت پسر مهتر تاجر بخش ۱۹۲ - در خواب دیدن شخصی عابدی را که مرده بود و استفسار احوال آن نشأة بخش ۱۹۳ - مناجات به درگاه قاضی الحاجات بخش ۱۹۴ - خدای تعالی فرموده ما غرک بربک الکریم بخش ۱۹۵ - حکایت آن شخص که خصم گوش او را به دندان مجروح کرده بود بخش ۱۹۶ - حدیث لاجبر ولا تفویض بل امر بین الامرین بخش ۱۹۷ - توجیه دیگر از برای حدیث لاجبر ولا تفویض بخش ۱۹۸ - وجه سوم در بیان جبر و اختیار بخش ۱۹۹ - بندگی خدا سبب زندگی حقیقی است بخش ۲۰۰ - بقیه حکایت قاضی و خصم مردی که گوش او مجروح بود بخش ۲۰۱ - قربانی نمودن خلیل الرحمن ع فرزند خود اسماعیل ع را بخش ۲۰۲ - رجوع به حکایت ابراهیم خلیل و اسماعیل ع بخش ۲۰۳ - خواب دیدن ابراهیم ع که اسماعیل را قربان کند بخش ۲۰۴ - بردن حضرت ابراهیم ع اسماعیل را برای قربانی به صحرای منی بخش ۲۰۵ - حکایت مرد روستایی ساده که تخم منار کاشت بخش ۲۰۶ - حکایت آن شخصی که گرفتار دو زن بود و سوء عاقبت آن بخش ۲۰۷ - بقیه حال حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل ذبیح بخش ۲۰۸ - رفتن شیطان نزد هاجر به حیله گری و نومید شدنش بخش ۲۰۹ - نومید شدن شیطان از هاجر و رفتن نزد ابراهیم بخش ۲۱۰ - رفتن شیطان به نزد حضرت اسماعیل ع بخش ۲۱۱ - بیان در اشاره به اسرار صلوة و افعال آن به قول بعض از اهل معرفت بخش ۲۱۲ - در بیان آوردن ابراهیم ع اسماعیل را در قربانگاه منی بخش ۲۱۳ - در بیان فریب دادن نفس اماره آدمی را بخش ۲۱۴ - از تسویلات نفس آدمی بخش ۲۱۵ - در بیان اینکه اسماعیل گفت ستجدنی ان شاءالله من الصابرین بخش ۲۱۶ - در بیان اراده ی ابراهیم ع ذبح فرزند خود اسماعیل را بخش ۲۱۷ - شهادت خلاف دادن یکی از ائمه جماعت بخش ۲۱۸ - بقیه داستان ابراهیم و قربانی کردن فرزند خود اسماعیل را بخش ۲۱۹ - خطاب آمدن به ابراهیم قد صدقت الرؤیا و فدا آمدن به جهت اسماعیلع بخش ۲۲۰ - بی نوایی که عاشق دختر پادشاه شد بخش ۲۲۱ - درخواست پادشاه از آن فقیر که دخترش را بپذیرد بخش ۲۲۲ - بیرون آمدن جوان خارکن از معبد خود و رفتن به سراپرده ی سلطان بخش ۲۲۳ - حدیث تفکر ساعة خیر من عبادة سنه و در حدیث دیگر سبعین سنه بخش ۲۲۴ - تذکار جوان فقیر خارکن به جهت تفکر در احوال خود بخش ۲۲۵ - راز و نیاز جوانی در مسجد به درگاه حضرت سبحان بخش ۲۲۶ - مهمانی کردن حضرت سلیمان حیوانات را بخش ۲۲۷ - دستور یافتن حضرت سلیمان برای مهمانی مخلوقات بخش ۲۲۸ - رجوع به حکایت جوان چاره جو در مسجد و به مقصد رسیدن او بخش ۲۲۹ - رجوع به حکایت جوان خارکن که مایل به دختر پادشاه بود بخش ۲۳۰ - حدیث:المجاز قنطرة الحقیقه بخش ۲۳۱ - رجوع به حکایت حضرت خلیل الرحمن بخش ۲۳۲ - پیغام آوردن جبرئیل به حضرت رسول و شهادت امام حسین ع بخش ۲۳۳ - جواب دادن حضرت رسول صلی الله علیه و آله به جبرئیل ع بخش ۲۳۴ - روانه شدن جناب امام حسین ع به سمت عراق بخش ۲۳۵ - خطاب به زمین عراق و کوفه و کربلا و آمدن حضرت سیدالشهداء ع بخش ۲۳۶ - ورود شاه دین به زمین کربلا بخش ۲۳۷ - خطاب حضرت سیدالشهداء ع با اصحاب کبار خود در شب عاشورا بخش ۲۳۸ - روز عاشورا و حالات اصحاب آن حضرت بخش ۲۳۹ - خطاب حضرت سیدالشهداء ع به اصحاب خود در صبح عاشورا و آماده شدنشان برای قتال بخش ۲۴۰ - شهادت حضرت علی اصغر در میدان بر روی دست حضرت بخش ۲۴۱ - اجازه خواستن حضرت علی اکبر از حضرت برای رفتن به جهاد
باب چهارم مقام اول - اقسام عدالت و درجات عدول فصل سوم - عدالت سر منشا کمال و سعادت فصل چهارم - اتصاف مصلح به عدالت مقام دوم مطلب اول - در بیان دو جنس رذیله و ضد آنها فصل پنجم - حکمت علم به حقایق اشیاست شرافت و فضیلت علم آداب و شروط تعلیم و تعلم فایده دوم - درجات علم از نظر شرافت و وجوب تحصیل در تحصیل علم الهی احتراز از معاصی سبب اعتقاد جازم تلقین ترجمه عقائد به اطفال وجوب عینی علم اخلاق علم مقدمه عمل مطلب دوم رذائلی که از جربزه و جهل ناشی می شوند یقین و اقل مراتب آن علامات صاحب یقین مراتب یقین شرک و اقسام آن فصل - توحید و اقسام آن فصل - علائم ترقی در مراتب توحید فصل - آشنائی با اسرار ملک و ملکوت صفت چهارم - خواطر نفسانی و وساوس شیطانی افکاری که دل را مشغول می کند فصل - اقسام الهام و وسوسه و علامات آنها فصل - مضرات وساوس شیطانی و خواطر نفسانی فصل - معالجه امراض نفسانی غفلت از خدا سبب وسوسه شیطان ذکر قلبی مانع وساوس و خواطر چهار مرتبه ذکر فایده - کیفیت سد ابواب خواطر، و رفع وساوس فصل - خواطر و افکار نیکو و ستوده تدبر در آفرینش و صنع پروردگار در عجایب خلقت پشه و زنبور قدرت نمائی حق در خلقت انسان تدبر در خلقت استخوان ها و رگهای بدن اسرار و عجایب خلقت چشم در عجایب خلقت گوش حکمتهای نهفته در صورت انسان عجایب دستگاه گوارش عجایب خلقت دل انسان نگاهی به چگونگی خلقت دستها و انگشتان ترکیب خلقت و آفرینش پا تمهیدات الهی جهت ورود انسان به دنیا نقش قوه خیال و واهمه و عاقله آیات آفاقی، مشاهده قدرت پروردگار عجایب کوهها انواع گیاهان و فوائد آنها درختان و شکوفایی آنها اصناف حیوانات عجایب دریاها تفکر در خلقت فضا و کرات آسمانی عظمت آسمانها تفکر در اعمال و رفتار خود صفات مکر و حیله مقام سیم ترس و اقسام آن فصل - انواع ترس های ناپسند علل ترس از مرگ فصل - اطمینان قلب و طریقه تحصیل آن ایمنی از مکر خدا فصل اول - سبب ایمنی از مکر خدا فصل دوم - خوف از خدا و انواع آن فصل سوم - مکروهاتی که سر منشأ خوف و ترس است ترس از سوء عاقبت فصل چهارم - خوف از خدا عالی ترین درجه خوف فصل پنجم - کیفیت تحصیل صفت خوف از خدا فصل - علت نترسیدن از سوء خاتمه یأس و ناامیدی از رحمت خدا فصل - رجاء و امیدواری به خدا آیات و اخبار در فضیلت رجاء اموری که باعث نجات مومنان و امید گنهکاران است رجاء و امیدواری بدون طاعت فصل - خوف اصلح است یا رجاء؟ فصل - طریقه تحصیل رجاء صفت چهارم - ضعف نفس و سستی آن فصل - قوت نفس و طریقه تحصیل آن دون همتی و مذمت آن بی غیرتی و بی حمیتی فصل - غیرت در دین و ناموس غیرت در اولاد و تربیت او غیرت در مال عجله و شتابزدگی و مذمت آن فصل - وقار و طمأنینه سوء ظن به خدا و خلق راه معالجه بدگمانی به خدا و خلق فصل - حسن ظن به خدا و خلق غضب و اسباب آن فصل - غضب مفرط و مفاسد آن فصل - معالجه غضب فصل - حلم و کظم غیظ در صدد انتقام بودن و مذمت آن فصل - عفو و بخشش و فضیلت آن صفت یازدهم - غلظت و درشتی در گفتار و کردار شرافت مدارا با مردم صفت دوازدهم - کج خلقی معالجه کج خلقی صفت سیزدهم - عداوت و دشمنی معالجه عداوت و دشمنی فصل - مذمت ضرب و شتم، فحش، لعن و طعن نفرین به مسلمان صفت چهاردهم - عجب و مذمت آن فصل - معالجه بیماری عجب علاج عجب به علم و دانش علاج عجب به عبادت و طاعت علاج عجب و ورع و تقوی و نحو اینها علاج عجب به حسب و نسب علاج عجب به جمال علاج عجب به مال علاج عجب به قدرت علاج عجب به جاه و منصب علاج عجب به عقل و زیرکی فصل - شرافت شکسته نفسی صفت پانزدهم - کبر و تفاوت آن با عجب تجسم متکبرین در قیامت فصل - اقسام تکبر و درجات متکبرین فصل - راه معالجه تکبر فصل - نشانه های تکبر و تواضع فصل - تواضع و فروتنی فایده - مذموم بودن ذلت و خواری صفت شانزدهم - تفاخر و مذمت آن صفت هفدهم - بغی و سرکشی صفت هیجدهم - علاج خودستایی و تزکیه نفس صفت نوزدهم - عصبیت صفت بیستم - کتمان حق فصل - صفت انصاف صفت بیست و یکم - قساوت و سنگدلی و علاج آن مقام چهارم فصل اول - مذمت شره و شکم پرستی ثمرات گرسنگی مفاسد پیروی از شهوت فصل دوم - مذمت خمود و فواید نکاح فصل سوم - در بیان صفت نیکوی عفت مطلب دوم فصل - حقیقت دنیا فی نفسه حقیقت دنیا در حق بندگان فصل - تقسیم دنیا به مذموم و غیر مذموم فصل - مذمت دنیا و بی ارزشی و بی اعتباری آن فصل - چیزهایی که دنیا را به آنها تشبیه کرده اند فصل - دنیای ممدوح و مذموم اقسام آنچه در دنیا هست فصل - فقر و غنا و حالتهای آنها فصل - مذمت مال و مالداری مدح مال و ثروت فصل - مفاسد مال و ثروت فصل - طرق رهایی از مفاسد مال فصل - زهد و فضیلت آن زهد از دیدگاه آیات و روایات فصل - درجات و اقسام زهد فایده - زاهد حقیقی و علائم او صفت دوم - مفاسد غنا و بی نیازی فصل - فقر و اقسام آن فصل - فضیلت و شرافت فقر فصل - فضیلت فقیر صابر و راضی، بر غنی شاکر و سخی فقیر حریص و غنی حریص فصل - فرق بین فقیر و گدا و مذمت تکدی اقسام احتیاج ها صفت سوم - حرص و مفاسد آن فصل - ملکه قناعت فصل - راه معالجه صفت حرص، و تحصیل قناعت صفت چهارم - طمع و مفاسد آن فصل - شرافت استغنا و قطع طمع صفت پنجم - بخل و مذمت آن فصل - فضیلت سخاوت ایثار، بالاترین مرتبه سخاوت فصل - علاج مرض بخل فصل - میانه روی در مصرف مال فصل - نکات و دقایق باطنی سخاوت اسرار وجوب زکاه دوم - آداب انفاق علاج منت گذاشتن و ایذای فقیر فایده - آداب انفاق شونده نفقه اهل و عیال صدقات مستحبه آداب مهمانی کردن آداب میهمان حق معلوم و حق حصاد فضیلت و ثواب قرض دادن مهلت دادن به قرض دار یا حلال کردن او خوردن مال حرام فصل - اموال حلال و حرام و مشتبه و درجات آنها فصل - فضیلت اجتناب از مال حرام فصل - مداخل مال حلال اصناف دزدان و گدایان خیانت و غدر در مال فرو رفتن در باطل تکلم به سخنان بیهوده فصل - فوائد خاموشی و ترک سخنان بیهوده مقام پنجم صفت حسد و مفاسد آن فایده - مراتب حسد فصل - موجبات حسد فایده - حسد ورزی هر صنفی به صنف خود محبت دنیا منشأ همه اسباب حسد فصل - معالجه مرض حسد با علم و عمل فایده - حسد مذموم و حرام فصل - مدح و فضیلت نصیحت و خیرخواهی اهانت و تحقیر نمودن بندگان خدا تعظیم و احترام به بندگان خدا احترام به سادات صفت سیم - ظلم و مفاسد آن پاسخ ظالم در روز قیامت اعانت به ظالم و راضی به فعل او شدن عدالت و فضیلت آن فواید دنیوی عدالت فصل - آثار و لوازم عدالت فصل - معالجه ستمکاری و تحصیل ملکه عدالت ترک اعانت مسلمین و عدم اهتمام در امور ایشان فصل - اهتمام در قضای حوائج مسلمین کوتاهی و مسامحه در امر به معروف و نهی از منکر فصل - اهتمام در امر به معروف و نهی از منکر وجوب امر به معروف و نهی از منکر و شرایط آن شرایط امر و نهی شونده فصل - مراتب امر به معروف و نهی از منکر فصل - مختصری از محرمات شایع در میان مردم مذمت قهر کردن و دوری از برادران دینی فصل - فضیلت و ثواب آشتی و الفت صفت هفتم - قطع رحم و اسباب آن وجوب و فضیلت صله رحم و فواید آن صفت هشتم - عقوق والدین و مذمت آن فضیلت نیکی به والدین فصل - حقوق همسایگان صفت نهم - مذمت عیبجوئی کردن فضیلت عیب پوشی کردن چون برآید از بدان نیکی و از نیکان بدی مذمت فاش کردن راز مردم سخن چینی و نمامی و مفاسد آن اعتنا نکردن به سخن چین صفت دوازدهم - افساد میان مردم و عقوبت آن اصلاح میان مردم و فضل و ثواب آن صفت سیزدهم - شماتت کردن صفت چهاردهم - مراء و جدال و مخاصمه ممدوح بودن خصومت در حق شرعی صفت پانزدهم - تمسخر و استهزاء کردن صفت شانزدهم - مزاح، شوخی و بذله گویی صفت هفدهم - معنی و حقیقت غیبت غیبت با غیرزبان شنونده غیبت نیز حکم غیبت کننده را دارد فصل دوم - آیات و اخبار وارده در حرمت و مذمت غیبت فصل سوم - معالجه اجمالی غیبت معالجه تفصیلی غیبت فصل پنجم - شرافت ستایش و مدح مسلمین صفت هیجدهم - دروغ گفتن مواضعی که دروغ گفتن در آنها جایز است توریه کردن دروغهای حرامی که مردم در آنها سهل انگارند فصل - اجتناب از کذب، و طریقه خلاصی از آن دروغ گفتن مایه رسوایی فصل - صدق و راستگویی دروغ در اعمال و رفتار در اخلاق و مقامات دین فایده - مفاسد و آفات زبان خاموشی ضد آفات و مفاسد زبان صفت نوزدهم - حب جاه، شهرت، و ریاست فصل - آیات و روایات در مذمت حب جاه طلبی فصل - ریاست بی ضرر و ممدوح فصل - علاج علمی و عملی مرض حب جاه و ریاست معالجه عملی حب جاه فصل - شرافت گمنامی و بی اعتباری در نظر مردم صفت بیستم - دوست داشتن مدح و ثنا، و کراهت بدنامی اسباب مدح و خوش آمدگویی فصل - معالجه حب مدح و ثناء و کراهت بدنامی معالجه کراهت از مذمت صفت بیست و یکم - ریا و خودنمائی فصل - انواع و اقسام ریا فصل - مفاسد اقسام ریا و احکام آنها فصل - علاج ریا معالجه عملی مرض ریا فصل - اخلاص فصل - اخلاص از مقامات مقربین است صفت بیست و دوم - نفاق و دورویی، و مذمت آن موارد استثنا شده از نفاق صفت بیست و سوم - غرور فصل - طوایف اهل غرور، و اسباب غرور، و معالجه آنها کفاره و صاحبان مذاهب فاسد اهل فسق و معاصی غرور اهل علم غرور و اعظان مغرورترین از اهل عبادت اهل تصوف، و درویشان سلاطین و حکام و صاحبان قدرت اغنیا و مالداران صفت بیست و چهارم - طول امل و اسباب آن فصل - قصر أمل و فواید آن طوایف مختلف مردم در رابطه با طول و قصر أمل فصل - معالجه طول أمل اصرار بر معاصی وعدم پشیمانی از آن فصل - توبه و پشیمانی و اسباب آن فصل - فضیلت توبه توبه مقبول و شرایط آن فصل - اقسام توبه و بیان آنها کمال توبه از نظر امیرالمومنین علی علیه السلام فایده - اجتناب از کبایر، کفاره گناهان صغیره اسبابی که گناه صغیره را کبیره می کند فصل - اقسام توبه کنندگان فراموشی اعمال خود، و غفلت از محاسبه فصل - محاسبه و مراقبه فصل - عقل، تاجر راه آخرت کیفیت محاسبه نفس مطالعه احوال صالحان کراهت و تنفر طبع فصل - اسباب محبت و اقسام آن فصل - هیچ دلی از محبت خالی نیست فصل - محبت خدا بالاترین محبت ها فصل - در فساد قول کسی که محبت خدا را فقط مواظبت بر طاعات می داند فصل - محبت خدا کامل ترین لذتهاست راههای لقاء و مشاهده و وصال حضرت حق فصل - طریق تحصیل محبت و معرفت خدا فصل - علائم و آثار محبت خدا فصل - حقیقت شوق به لقای خدا حقیقت أنس با خدا فصل - خلوت و عزلت و فواید آن فواید مخالطه با مردم فصل - آیات و اخباری که دلالت می کنند بر اینکه خدا بندگان خود را دوست دارد فصل - پیرامون حب فی الله و بغض فی الله صفت بیست و هشتم - اعتراض بر اراده و تقدیرات خدا فصل - رضا بر قضا و مقدرات الهی فصل - رضا از ثمرات محبت است فصل - عدم منافات رضا با دعا فصل - طریق تحصیل رضا صفت بیست و نهم - حزن و اندوه بر امور دنیوی و علاج آن صفت سی ام - مذمت بی اعتمادی به خدا و اعتماد به غیر خدا فصل - توکل بر خدا و فضیلت آن فصل - تقسیم امور بندگان فصل - درجات توکل فصل - راه تحصیل صفت توکل و علامت حصول آن صفت سی و یکم - کفران نعمت و شکر نعمت فصل - فضیلت شکر نعمت فصل - شناخت اسباب کسب رضای خدا فصل - شکر نعمت و کفران به اموری که در اختیار انسان است فصل - شناخت نعمتهای الهی فصل - فهمیدن و درک غذا قبل از خوردن فصل - رغبت آدمی به غذا فصل - حکمتهای نهفته در دانه گندم فصل - طبقات و اصناف ملائکه و اعمال ایشان فصل - سبب تقصیر مردم در شکر گزاری فصل - طریقه تحصیل شکر حضرت باری صفت سی و دوم - جزع و بی تابی فصل - صبر و شکیبایی فصل - صبر در حال رفاه و نعمت فصل - ثمراتی که بر صبر مترتب می شود فصل -اموری که طالب صبر باید مراعات نماید صبر حضرت ایوب علیه السلام صفت سی و سوم - فسق و خروج از اطاعت خدا