اثیرالدین ابوالفضل محمد بن طاهر اخسیکتی معروف به اثیر اخسیکتی (زادهٔ سال نامعلوم در اخسیکت، درگذشته به سال ۶۰۹ هجری قمری در خلخال) از شاعران مشهور سدهٔ ششم هجری است.
اثیر در شهر اخسیکت زاده شد که در قرن ششم یکی از شهرهای آباد ماوراءالنهر در منطقهٔ فرغانه در شمال رود سیحون بوده‌است. اثیر سخنوری را در همانجا آغاز کرد. با حملهٔ ترکان غز و زوال دولت سنجری و پریشانی خراسان که خود از آن با عنوان «وحشت خراسان» یاد می‌کند، نواحی شرقی ایران را ترک گفت و به نواحی غرب و شمال غرب ایران روی آورد. نخست در همدان به دربار غیاث‌الدین محمد بن ملکشاه سلجوقی (۵۵۵ ه‍.ق) پیوست و سال‌های متمادی او و جمعی از وزیران و امیران دربارش را مدح گفت. در لشکر غیاث‌الدین محمد، با علاءالدین عربشاه (۵۸۴ ه‍.ق) حاکم کُهستان آشنا شد. عربشاه شعر اثیر را پسندید و او را نواخت. اثیر مدت زیادی از عمر خود را به تفاریق در همدان و کُهستان در دستگاه عربشاه بود.
اثیر اخسیکتی با شاعران بزرگ همعصر خود همچون خاقانی شروانی، نظامی گنجوی، رشید وطواط، مجیر بیلقانی و ظهیر فاریابی مراودات و معارضاتی داشته‌است. اثیر بعضی از قصاید خاقانی را جواب گفته و پایه خود را بالاتر شمرده است. همچنین حکایتی در مورد ملاقات این دو شاعر در دست است که کمابیش بوی افسانه دارد. نویسندگان معاصر اثیر، به رقابت میان او و مجیر بیلقانی اشاره کرده‌اند. اثیر، یکجا در یکی از اشعارش مجیر را دزد شعر خود خوانده است: «از برای خدای خواجه مجیر/ کاروانهای شعر من چه زنی؟». رقابت‌های شعری اثیر اخسیکتی و مجیر بیلقانی گاه باعث کدورت ممدوحین ایشان، قزل ارسلان و محمد جهان پهلوان، که برادر بودند، نیز می‌شد.

آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
اثیر اخسیکتی
شمارهٔ ۱ شمارهٔ ۲ - مدح خواجه اثیر الدین تورانشاه شمارهٔ ۳ - مدح شمارهٔ ۴ - مدح سلطان ارسلان بن طغرل شمارهٔ ۵ - مدح فخرالدین زکریا شمارهٔ ۶ - مدح شمارهٔ ۷ - مدح سلطان مظفرالدین قزل ارسلان سلجوقی شمارهٔ ۸ - مدح خواجه امام صفی الدین اصفهانی شمارهٔ ۹ - مدح بهاءالدین شمارهٔ ۱۰ - مدح خواجه فخرالدین شمارهٔ ۱۱ - مدح علاء الدوله فخرالدین عربشاه شمارهٔ ۱۲ - مدح خواجه شمس الدین شمارهٔ ۱۳ - تاسف از جوانی و یاد از گذشته شمارهٔ ۱۴ - مدح عماد الدین محمد شمارهٔ ۱۵ - مدح یکی از صدور- در بحر خفیف شمارهٔ ۱۶ - مدح مظفرالدوله قزل ارسلان شمارهٔ ۱۷ - مدح سلطان قزل ارسلان سلجوقی (مظفرالدوله و الدین بن شمس الدین ایلد کز) شمارهٔ ۱۸ - وصف بزم و مدح اتابک مظفرالدین قزل ارسلان و سلطان ارسلان بن طغرل شمارهٔ ۱۹ - مدح سیف الدین حسن جاندار شمارهٔ ۲۰ - مدح شمارهٔ ۲۱ - در مرگ شرف الدین موفق گرد بازو شمارهٔ ۲۲ - مدح سلطان طغرل بن ارسلان شمارهٔ ۲۳ - فخریه شمارهٔ ۲۴ - تسلیت از درگذشت مادر سلطان ارسلان بن طغرل شمارهٔ ۲۵ - رثای سلطان ارسلان بن طغرل شمارهٔ ۲۶ - مدح اقضی القضات خواجه رکن الدین حافظ همدانی شمارهٔ ۲۷ - مدح شمارهٔ ۲۸ - مدح ابوالبرکات هبة الدین علی طبیب شمارهٔ ۲۹ - مدح سلطان ارسلان بن طغرل، پس از فتح ابخاز شمارهٔ ۳۰ - مدح خواجه امام شیخ الاسلام ظهیرالدین بلخی شمارهٔ ۳۱ - تاسف از درگذشت صدرالدین عبداللطیف خجندی و تهنیت به جمال الدین خجندی شمارهٔ ۳۲ - مدح یکی از صدور شمارهٔ ۳۳ - مدح خواجه صدرالدین قاضی مراغه ی وزیر سلطان طغرل شمارهٔ ۳۴ - مدح سلطان ارسلان بن طغرل - مطلع نخست شمارهٔ ۳۵ - مدح سلطان ارسلان بن طغرل - مطلع دوم شمارهٔ ۳۶ - مدح سلطان ارسلان بن طغرل - مطلع سوم شمارهٔ ۳۷ - مدح خواجه جمال الدین خجندی از رؤسای شافعیه اصفهان شمارهٔ ۳۸ - مدح نجم الدین لاجین والی همدان شمارهٔ ۳۹ - تاسف از درگذشت سیف الدین سنقر همدانی معروف به خمار تکین شمارهٔ ۴۰ - تاسف از درگذشت اقضی القضات خواجه امام ظهیرالدین شمارهٔ ۴۱ - مدح بهاءالدین محمد وزیر شمارهٔ ۴۲ - مدح ارسلان بن طغرل شمارهٔ ۴۳ - در مقام عشق فرماید شمارهٔ ۴۴ - مدح اتابک علاءالدین محمد خداوند مراغه شمارهٔ ۴۵ - شاد باش میلاد خواجه سعد الدین مسعود و مدح سلطان قزل ارسلان سلجوقی شمارهٔ ۴۶ - مدح سلطان ارسلان بن طغرل شمارهٔ ۴۷ - مدح نجم الدین لاجین شمارهٔ ۴۸ - مدح اتابک علاءالدین محمد شمارهٔ ۴۹ - مدح جمال الدین محمود بن عبداللطیف بن محمد بن ثابت خجندی شمارهٔ ۵۰ - مدح حجت الاسلام رکن الدین حافظ همدانی شمارهٔ ۵۱ - مدح شمارهٔ ۵۲ - مدح شمارهٔ ۵۳ - در تجرید و تفرید و مقام شامخ انسان و منزلت عرفان: شمارهٔ ۵۴ - مدح سلطان رکن الدین ارسلان بن طغرل شمارهٔ ۵۵ - وصف شکار و شکارگاه و مدح ارسلان بن طغرل شمارهٔ ۵۶ - مدح خواجه جلال الدین ابوالفضل بن قوام الدین درگزینی وزیر سلطان ارسلان بن طغرل شمارهٔ ۵۷ - وصف دیماه و تعریف آتش و توصیف مجلس بزم خواجه اثیرالدین تورانشاه وزیر شمارهٔ ۵۸ - وصف خزان و مدح ابو منصور وزیر شمارهٔ ۵۹ - در ذم و قدح اهل نفاق و شکایت از مردم عراق و تخلص در مدح خواجه جمال الدین عثمان شمارهٔ ۶۰ - توصیف جشن و تعریف شهرود و رباب و مدح فخرالدین عربشاه شمارهٔ ۶۱ - مدح خواجه جلال الدین ابوالفضل در گزینی معروف به نظام الملک وزیر شمارهٔ ۶۲ - مدح فخرالدین علاءالدوله عربشاه خداوند قهستان شمارهٔ ۶۳ - توصیف رباب، چنگ، کمانچه، دف، بربط - مدح سید عزالدین خسروشاه فرزند علاء الدوله فخرالدین عربشاه رئیس همدان شمارهٔ ۶۴ - توصیف صبح و مدح مظفرالدین قزل ارسلان شمارهٔ ۶۵ - مدح امیر جمال الدین بکلر شمارهٔ ۶۶ - مدح سلطان مظفرالدین قزل ارسلان شمارهٔ ۶۷ - مدح سلطان مظفرالدین قزل ارسلان شمارهٔ ۶۸ - وصف صبح و مدح سلطان مظفر الدین قزل ارسلان سلجوقی شمارهٔ ۶۹ - مدح ملک مظفرالدین قزل ارسلان شمارهٔ ۷۰ - مدح نظامی گنجوی و یکی از دانشمندان زمان شمارهٔ ۷۱ - مدح سلطان مظفرالدین قزل ارسلان شمارهٔ ۷۲ - مدح سلطان قزل ارسلان شمارهٔ ۷۳ - مدح شرف الدین الب ارغون شمارهٔ ۷۴ - توصیف شب و مدح سید فخرالدین عربشاه امیر قهستان «علاءالدوله» شمارهٔ ۷۵ - مدح سلطان مظفرالدین قزل ارسلان سلجوقی شمارهٔ ۷۶ - مدح سلطان غیاث الدین شمارهٔ ۷۷ - مدح سلطان الب ارسلان بن طغرل شمارهٔ ۷۸ - مدح رکن الدین ارسلانشاه غازی شمارهٔ ۷۹ - مدح کمال الدین زنجانی معروف به تعجیلی، وزیر سلطان رکن الدین طغرل شمارهٔ ۸۰ - مدح سید فخرالدین عربشاه «علاءالدوله» شمارهٔ ۸۱ - مدح شاه علاءالدوله فخرالدین عربشاه شمارهٔ ۸۲ - مدح شرف الاسلام صدرالدین خجندی رئیس شافعیه اصفهان شمارهٔ ۸۳ - مدح اقضی القضات رکن الدین حافظ همدانی شمارهٔ ۸۴ - مدح سید عمادالدین مردانشاه بن عربشاه شمارهٔ ۸۵ - مدح سید فخرالدین عربشاه شمارهٔ ۸۶ - فخریه و مدح فخرالدین عربشاه پادشاه کهستان «علاءالدوله» شمارهٔ ۸۷ - مدح نجم الدین لاجین و سلطان قزل ارسلان شمارهٔ ۸۸ - وصف صبح و مدح سلطان مظفرالدین قزل ارسلان شمارهٔ ۸۹ - در توحید و چگونگی خلقت جهان و انسان شمارهٔ ۹۰ - مدح علاءالدوله فخرالدین عربشاه پادشاه کهستان - مطلع نخست شمارهٔ ۹۱ - مدح علاءالدوله فخرالدین عربشاه پادشاه کهستان - مطلع دوم شمارهٔ ۹۲ - مدح علاءالدوله فخرالدین عربشاه پادشاه کهستان - مطلع سوم شمارهٔ ۹۳ - مدح علاءالدوله فخرالدین عربشاه پادشاه کهستان - مطلع چهارم شمارهٔ ۹۴ - مدح علاءالدوله فخرالدین عربشاه پادشاه کهستان - مطلع پنجم شمارهٔ ۹۵ - در نعت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و ثنای مولای متقیان علی ابن ابی طالب علیه السلام شمارهٔ ۹۶ - مدح عمادالدین عبدالرحیم احمد قاید شمارهٔ ۹۷ - مدح اقضی القضات خواجه رکن الدین حافظ همدانی شمارهٔ ۹۸ - مدح خواجه امام ظهیرالدین بلخی شمارهٔ ۹۹ - مدح خواجه رکن الدین حسن شمارهٔ ۱۰۰ - مدح خواجه امام رکن الدین حسن شمارهٔ ۱۰۱ - مدح اتابک ایلد گز (شمس الدین) شمارهٔ ۱۰۲ - مدح فخرالدین عربشاه پادشاه کهستان شمارهٔ ۱۰۳ - مدح قزل ارسلان شمارهٔ ۱۰۴ - مدح الغ جاندار نور الدین حسن شمارهٔ ۱۰۵ - تاسف از درگذشت عمادالدین مردانشاه بن فخرالدین عربشاه شمارهٔ ۱۰۶ - مدح عمادالدین مردانشاه فرزند فخرالدین عربشاه شمارهٔ ۱۰۷ - مدح خواجه اثیرالدین تورانشاه وزیر شمارهٔ ۱۰۸ - مدح سلطان رکن الدین ابوطالب طغرل بن ارسلان سلجوقی (قسیم امیرالمؤمنین) شمارهٔ ۱۰۹ - وصف شمع و مدح جمال الدین محمود بن عبداللطیف بن محمد بن ثابت خجندی از رؤسای شافعیه اصفهان شمارهٔ ۱۱۰ - مدح عماد الدین طغلوا. والی همدان شمارهٔ ۱۱۱ - مدح سلطان رکن الدین ارسلانشاه بن طغرل شمارهٔ ۱۱۲ - مدح امیر فخرالدین زنگی از امرای سلطان محمد سلجوقی شمارهٔ ۱۱۳ - مدح اثیرالدین تورانشاه شمارهٔ ۱۱۴ - مدح سلطان قزل ارسلان سلجوقی شمارهٔ ۱۱۵ - مدح خواجه اثیرالدین نورانشاه شمارهٔ ۱۱۶ - تهنیت میلاد یکی از وزراء شمارهٔ ۱۱۷ - مدح خواجه امام صفی الدین اصفهانی شمارهٔ ۱۱۸ - مدح فخرالدین عربشاه
شمارهٔ ۱ شمارهٔ ۲ شمارهٔ ۳ شمارهٔ ۴ شمارهٔ ۵ شمارهٔ ۶ شمارهٔ ۷ شمارهٔ ۸ شمارهٔ ۹ شمارهٔ ۱۰ شمارهٔ ۱۱ شمارهٔ ۱۲ شمارهٔ ۱۳ شمارهٔ ۱۴ شمارهٔ ۱۵ شمارهٔ ۱۶ شمارهٔ ۱۷ شمارهٔ ۱۸ شمارهٔ ۱۹ شمارهٔ ۲۰ شمارهٔ ۲۱ شمارهٔ ۲۲ شمارهٔ ۲۳ شمارهٔ ۲۴ شمارهٔ ۲۵ شمارهٔ ۲۶ شمارهٔ ۲۷ شمارهٔ ۲۸ شمارهٔ ۲۹ شمارهٔ ۳۰ شمارهٔ ۳۱ شمارهٔ ۳۲ شمارهٔ ۳۳ شمارهٔ ۳۴ شمارهٔ ۳۵ شمارهٔ ۳۶ شمارهٔ ۳۷ شمارهٔ ۳۸ شمارهٔ ۳۹ شمارهٔ ۴۰ شمارهٔ ۴۱ شمارهٔ ۴۲ شمارهٔ ۴۳ شمارهٔ ۴۴ شمارهٔ ۴۵ شمارهٔ ۴۶ شمارهٔ ۴۷ شمارهٔ ۴۸ شمارهٔ ۴۹ شمارهٔ ۵۰ شمارهٔ ۵۱ شمارهٔ ۵۲ شمارهٔ ۵۳ شمارهٔ ۵۴ شمارهٔ ۵۵ شمارهٔ ۵۶ شمارهٔ ۵۷ شمارهٔ ۵۸ شمارهٔ ۵۹ شمارهٔ ۶۰ شمارهٔ ۶۱ شمارهٔ ۶۲ شمارهٔ ۶۳ شمارهٔ ۶۴ شمارهٔ ۶۵ شمارهٔ ۶۶ شمارهٔ ۶۷ شمارهٔ ۶۸ شمارهٔ ۶۹ شمارهٔ ۷۰ شمارهٔ ۷۱ شمارهٔ ۷۲ شمارهٔ ۷۳ شمارهٔ ۷۴ شمارهٔ ۷۵ شمارهٔ ۷۶ شمارهٔ ۷۷ شمارهٔ ۷۸ شمارهٔ ۷۹ شمارهٔ ۸۰ شمارهٔ ۸۱ شمارهٔ ۸۲ شمارهٔ ۸۳ شمارهٔ ۸۴ شمارهٔ ۸۵ شمارهٔ ۸۶ شمارهٔ ۸۷ شمارهٔ ۸۸ شمارهٔ ۸۹ شمارهٔ ۹۰ شمارهٔ ۹۱ شمارهٔ ۹۲ شمارهٔ ۹۳ شمارهٔ ۹۴ شمارهٔ ۹۵ شمارهٔ ۹۶ شمارهٔ ۹۷ شمارهٔ ۹۸ شمارهٔ ۹۹ شمارهٔ ۱۰۰ شمارهٔ ۱۰۱ شمارهٔ ۱۰۲ شمارهٔ ۱۰۳ شمارهٔ ۱۰۴ شمارهٔ ۱۰۵ شمارهٔ ۱۰۶ شمارهٔ ۱۰۷ شمارهٔ ۱۰۸ شمارهٔ ۱۰۹ شمارهٔ ۱۱۰ شمارهٔ ۱۱۱ شمارهٔ ۱۱۲ شمارهٔ ۱۱۳ شمارهٔ ۱۱۴ شمارهٔ ۱۱۵ شمارهٔ ۱۱۶ شمارهٔ ۱۱۷ شمارهٔ ۱۱۸ شمارهٔ ۱۱۹ شمارهٔ ۱۲۰ شمارهٔ ۱۲۱ شمارهٔ ۱۲۲ شمارهٔ ۱۲۳ شمارهٔ ۱۲۴ شمارهٔ ۱۲۵ شمارهٔ ۱۲۶ شمارهٔ ۱۲۷ شمارهٔ ۱۲۸ شمارهٔ ۱۲۹ شمارهٔ ۱۳۰ شمارهٔ ۱۳۱ شمارهٔ ۱۳۲ شمارهٔ ۱۳۳ شمارهٔ ۱۳۴ شمارهٔ ۱۳۵ شمارهٔ ۱۳۶ شمارهٔ ۱۳۷ شمارهٔ ۱۳۸ شمارهٔ ۱۳۹ شمارهٔ ۱۴۰ شمارهٔ ۱۴۱ شمارهٔ ۱۴۲ شمارهٔ ۱۴۳ شمارهٔ ۱۴۴ شمارهٔ ۱۴۵ شمارهٔ ۱۴۶ شمارهٔ ۱۴۷ شمارهٔ ۱۴۸ شمارهٔ ۱۴۹ شمارهٔ ۱۵۰ شمارهٔ ۱۵۱ شمارهٔ ۱۵۲ شمارهٔ ۱۵۳ شمارهٔ ۱۵۴ شمارهٔ ۱۵۵ شمارهٔ ۱۵۶ شمارهٔ ۱۵۷ شمارهٔ ۱۵۸ شمارهٔ ۱۵۹ شمارهٔ ۱۶۰ شمارهٔ ۱۶۱ شمارهٔ ۱۶۲ شمارهٔ ۱۶۳ شمارهٔ ۱۶۴ شمارهٔ ۱۶۵ شمارهٔ ۱۶۶ شمارهٔ ۱۶۷ شمارهٔ ۱۶۸ شمارهٔ ۱۶۹ شمارهٔ ۱۷۰ شمارهٔ ۱۷۱ شمارهٔ ۱۷۲ شمارهٔ ۱۷۳ شمارهٔ ۱۷۴ شمارهٔ ۱۷۵ شمارهٔ ۱۷۶ شمارهٔ ۱۷۷ شمارهٔ ۱۷۸ شمارهٔ ۱۷۹ شمارهٔ ۱۸۰ شمارهٔ ۱۸۱ شمارهٔ ۱۸۲ شمارهٔ ۱۸۳ شمارهٔ ۱۸۴ شمارهٔ ۱۸۵ شمارهٔ ۱۸۶ شمارهٔ ۱۸۷ شمارهٔ ۱۸۸ شمارهٔ ۱۸۹ شمارهٔ ۱۹۰ شمارهٔ ۱۹۱ شمارهٔ ۱۹۲