مسعود سعد سلمان شاعر، خوش‌نویس، ادیب و اسب‌شناس دوره غزنویان در نیمه دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم هجری بود. بیشتر اشعار او در قالب قصیده و باقی آن‌ها به صورت رباعی و قطعه هستند.
مسعود سعد سلمان، در سال ۴۳۸ هجری به دنیا آمد .پدر مسعود فردی ثروتمند بود که به عنوان سفیر از سوی غزنویان به هند فرستاده شده بود. با اینکه اجداد مسعود اهل همدان بودند اما اربابان تذکره دربارهٔ زادبومش اختلاف نظر دارند. بنا به گفته محمد عوفی وی در همدان به دنیا آمده دولتشاه سمرقندی زادگاهش را جرجان می‌داند .واله داغستانی گوید که اصلش از همدان است ولی مدت‌ها در لاهور به سر برده‌است. غلام‌علی آزاده وی را اهل لاهور می‌داند و بدیع‌الزمان فروزانفر در سخن و سخنوران زادگاهش را لاهور نوشته‌است.

در ویکی پدیا بیشتر بخوانید
آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
مسعود سعد سلمان
قصیدهٔ شمارهٔ ۱ قصیدهٔ شمارهٔ ۲ - آن راست‌گو خروس مجرب قصیدهٔ شمارهٔ ۳ قصیدهٔ شمارهٔ ۴ - قطعهٔی گفته‌ام که دیوانیست قصیدهٔ شمارهٔ ۵ - گویی مرا زبان و دهن نیست قصیدهٔ شمارهٔ ۶ - بر هیچ آدمی دل نامهربان نداشت قصیدهٔ شمارهٔ ۷ قصیدهٔ شمارهٔ ۸ - کار من بین که چون شگفت افتاد قصیدهٔ شمارهٔ ۹ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۰ - مرا بدانند آن‌ها که شعر می‌دانند قصیدهٔ شمارهٔ ۱۱ - چه فضل‌ها بودم گر بحق حساب کنند قصیدهٔ شمارهٔ ۱۲ - وگر بنالم گویند ژاژ می‌خاید قصیدهٔ شمارهٔ ۱۳ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۴ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۵ - دوشم شبی گذشت چه گویم چگونه بود؟ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۶ - باران بهار در خزان بندم قصیدهٔ شمارهٔ ۱۷ - درد و تیمار دختر و پسرم قصیدهٔ شمارهٔ ۱۸ - ای وای امیدهای بسیارم قصیدهٔ شمارهٔ ۱۹ - چون رعد در جهان فتد آوازم قصیدهٔ شمارهٔ ۲۰ - یک بهره به بوده همی نمانم قصیدهٔ شمارهٔ ۲۱ - تا مرگ مگر که وقف زندانم قصیدهٔ شمارهٔ ۲۲ - من در مرنجم و سخن من به قیروان قصیدهٔ شمارهٔ ۲۳ - شبی سیاه‌تر از روی ورای اهریمن قصیدهٔ شمارهٔ ۲۴ - بس باشد این قصیدهٔ ترا یادگار من قصیدهٔ شمارهٔ ۲۵ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۶ - در عصر خزان‌ها بهار کرده قصیدهٔ شمارهٔ ۲۷ - در دشت‌ها به وهم دویده قصیدهٔ شمارهٔ ۲۸ - پستی گرفت همت من زین بلند جای قصیدهٔ شمارهٔ ۲۹ - با من چگونه بودی و بی من چگونه‌ای؟ قصیدهٔ شمارهٔ ۳۰ - از این حزین تنگدل بندی قصیدهٔ شمارهٔ ۳۱ - تواند چنین زیست جاناوری؟
شمارهٔ ۱ شمارهٔ ۲ شمارهٔ ۳ شمارهٔ ۴ شمارهٔ ۵ شمارهٔ ۶ شمارهٔ ۷ شمارهٔ ۸ شمارهٔ ۹ شمارهٔ ۱۰ شمارهٔ ۱۱ شمارهٔ ۱۲ شمارهٔ ۱۳ شمارهٔ ۱۴ شمارهٔ ۱۵ شمارهٔ ۱۶ شمارهٔ ۱۷ شمارهٔ ۱۸ شمارهٔ ۱۹ شمارهٔ ۲۰ شمارهٔ ۲۱ شمارهٔ ۲۲ شمارهٔ ۲۳ شمارهٔ ۲۴ شمارهٔ ۲۵ شمارهٔ ۲۶ شمارهٔ ۲۷ شمارهٔ ۲۸ شمارهٔ ۲۹ شمارهٔ ۳۰ شمارهٔ ۳۱ شمارهٔ ۳۲ شمارهٔ ۳۳ شمارهٔ ۳۴ شمارهٔ ۳۵ شمارهٔ ۳۶ شمارهٔ ۳۷ شمارهٔ ۳۸ شمارهٔ ۳۹ شمارهٔ ۴۰ شمارهٔ ۴۱ شمارهٔ ۴۲ شمارهٔ ۴۳ شمارهٔ ۴۴ شمارهٔ ۴۵ شمارهٔ ۴۶ شمارهٔ ۴۷ شمارهٔ ۴۸ شمارهٔ ۴۹ شمارهٔ ۵۰ شمارهٔ ۵۱ شمارهٔ ۵۲ شمارهٔ ۵۳ شمارهٔ ۵۴ شمارهٔ ۵۵ شمارهٔ ۵۶ شمارهٔ ۵۷ شمارهٔ ۵۸ شمارهٔ ۵۹ شمارهٔ ۶۰ شمارهٔ ۶۱ شمارهٔ ۶۲ شمارهٔ ۶۳ شمارهٔ ۶۴ شمارهٔ ۶۵ شمارهٔ ۶۶ شمارهٔ ۶۷ شمارهٔ ۶۸ شمارهٔ ۶۹ شمارهٔ ۷۰ شمارهٔ ۷۱ شمارهٔ ۷۲ شمارهٔ ۷۳ شمارهٔ ۷۴ شمارهٔ ۷۵ شمارهٔ ۷۶ شمارهٔ ۷۷ شمارهٔ ۷۸ شمارهٔ ۷۹ شمارهٔ ۸۰ شمارهٔ ۸۱ شمارهٔ ۸۲ شمارهٔ ۸۳ شمارهٔ ۸۴ شمارهٔ ۸۵ شمارهٔ ۸۶ شمارهٔ ۸۷ شمارهٔ ۸۸ شمارهٔ ۸۹ شمارهٔ ۹۰ شمارهٔ ۹۱ شمارهٔ ۹۲ شمارهٔ ۹۳ شمارهٔ ۹۴ شمارهٔ ۹۵ شمارهٔ ۹۶ شمارهٔ ۹۷ شمارهٔ ۹۸ شمارهٔ ۹۹ شمارهٔ ۱۰۰ شمارهٔ ۱۰۱ شمارهٔ ۱۰۲ شمارهٔ ۱۰۳ شمارهٔ ۱۰۴ شمارهٔ ۱۰۵ شمارهٔ ۱۰۶ شمارهٔ ۱۰۷ شمارهٔ ۱۰۸ شمارهٔ ۱۰۹ شمارهٔ ۱۱۰ شمارهٔ ۱۱۱ شمارهٔ ۱۱۲ شمارهٔ ۱۱۳ شمارهٔ ۱۱۴ شمارهٔ ۱۱۵ شمارهٔ ۱۱۶ شمارهٔ ۱۱۷ شمارهٔ ۱۱۸ شمارهٔ ۱۱۹ شمارهٔ ۱۲۰ شمارهٔ ۱۲۱ شمارهٔ ۱۲۲ شمارهٔ ۱۲۳ شمارهٔ ۱۲۴ شمارهٔ ۱۲۵ شمارهٔ ۱۲۶ شمارهٔ ۱۲۷ شمارهٔ ۱۲۸ شمارهٔ ۱۲۹ شمارهٔ ۱۳۰ شمارهٔ ۱۳۱ شمارهٔ ۱۳۲ شمارهٔ ۱۳۳ شمارهٔ ۱۳۴ شمارهٔ ۱۳۵ شمارهٔ ۱۳۶ شمارهٔ ۱۳۷ شمارهٔ ۱۳۸ شمارهٔ ۱۳۹ شمارهٔ ۱۴۰ شمارهٔ ۱۴۱ شمارهٔ ۱۴۲ شمارهٔ ۱۴۳ شمارهٔ ۱۴۴ شمارهٔ ۱۴۵ شمارهٔ ۱۴۶ شمارهٔ ۱۴۷ شمارهٔ ۱۴۸ شمارهٔ ۱۴۹ شمارهٔ ۱۵۰ شمارهٔ ۱۵۱ شمارهٔ ۱۵۲ شمارهٔ ۱۵۳ شمارهٔ ۱۵۴ شمارهٔ ۱۵۵ شمارهٔ ۱۵۶ شمارهٔ ۱۵۷ شمارهٔ ۱۵۸ شمارهٔ ۱۵۹ شمارهٔ ۱۶۰ شمارهٔ ۱۶۱ شمارهٔ ۱۶۲ شمارهٔ ۱۶۳ شمارهٔ ۱۶۴ شمارهٔ ۱۶۵ شمارهٔ ۱۶۶ شمارهٔ ۱۶۷ شمارهٔ ۱۶۸ شمارهٔ ۱۶۹ شمارهٔ ۱۷۰ شمارهٔ ۱۷۱ شمارهٔ ۱۷۲ شمارهٔ ۱۷۳ شمارهٔ ۱۷۴ شمارهٔ ۱۷۵ شمارهٔ ۱۷۶ شمارهٔ ۱۷۷ شمارهٔ ۱۷۸ شمارهٔ ۱۷۹ شمارهٔ ۱۸۰ شمارهٔ ۱۸۱ شمارهٔ ۱۸۲ شمارهٔ ۱۸۳ شمارهٔ ۱۸۴ شمارهٔ ۱۸۵ شمارهٔ ۱۸۶ شمارهٔ ۱۸۷ شمارهٔ ۱۸۸ شمارهٔ ۱۸۹ شمارهٔ ۱۹۰ شمارهٔ ۱۹۱ شمارهٔ ۱۹۲ شمارهٔ ۱۹۳ شمارهٔ ۱۹۴ شمارهٔ ۱۹۵ شمارهٔ ۱۹۶ شمارهٔ ۱۹۷ شمارهٔ ۱۹۸ شمارهٔ ۱۹۹ شمارهٔ ۲۰۰ شمارهٔ ۲۰۱ شمارهٔ ۲۰۲ شمارهٔ ۲۰۳ شمارهٔ ۲۰۴ شمارهٔ ۲۰۵ شمارهٔ ۲۰۶ شمارهٔ ۲۰۷ شمارهٔ ۲۰۸ شمارهٔ ۲۰۹ شمارهٔ ۲۱۰ شمارهٔ ۲۱۱ شمارهٔ ۲۱۲ شمارهٔ ۲۱۳ شمارهٔ ۲۱۴ شمارهٔ ۲۱۵ شمارهٔ ۲۱۶ شمارهٔ ۲۱۷ شمارهٔ ۲۱۸ شمارهٔ ۲۱۹ شمارهٔ ۲۲۰ شمارهٔ ۲۲۱ شمارهٔ ۲۲۲ شمارهٔ ۲۲۳ شمارهٔ ۲۲۴ شمارهٔ ۲۲۵ شمارهٔ ۲۲۶ شمارهٔ ۲۲۷ شمارهٔ ۲۲۸ شمارهٔ ۲۲۹ شمارهٔ ۲۳۰ شمارهٔ ۲۳۱ شمارهٔ ۲۳۲ شمارهٔ ۲۳۳ شمارهٔ ۲۳۴ شمارهٔ ۲۳۵ شمارهٔ ۲۳۶ شمارهٔ ۲۳۷ شمارهٔ ۲۳۸ شمارهٔ ۲۳۹ شمارهٔ ۲۴۰ شمارهٔ ۲۴۱ شمارهٔ ۲۴۲ شمارهٔ ۲۴۳ شمارهٔ ۲۴۴ شمارهٔ ۲۴۵ شمارهٔ ۲۴۶ شمارهٔ ۲۴۷ شمارهٔ ۲۴۸ شمارهٔ ۲۴۹ شمارهٔ ۲۵۰ شمارهٔ ۲۵۱ شمارهٔ ۲۵۲ شمارهٔ ۲۵۳ شمارهٔ ۲۵۴ شمارهٔ ۲۵۵ شمارهٔ ۲۵۶ شمارهٔ ۲۵۷ شمارهٔ ۲۵۸ شمارهٔ ۲۵۹ شمارهٔ ۲۶۰ شمارهٔ ۲۶۱ شمارهٔ ۲۶۲ شمارهٔ ۲۶۳ شمارهٔ ۲۶۴ شمارهٔ ۲۶۵ شمارهٔ ۲۶۶ شمارهٔ ۲۶۷ شمارهٔ ۲۶۸ شمارهٔ ۲۶۹ شمارهٔ ۲۷۰ شمارهٔ ۲۷۱ شمارهٔ ۲۷۲ شمارهٔ ۲۷۳ شمارهٔ ۲۷۴ شمارهٔ ۲۷۵ شمارهٔ ۲۷۶ شمارهٔ ۲۷۷ شمارهٔ ۲۷۸ شمارهٔ ۲۷۹ شمارهٔ ۲۸۰ شمارهٔ ۲۸۱ شمارهٔ ۲۸۲ شمارهٔ ۲۸۳ شمارهٔ ۲۸۴ شمارهٔ ۲۸۵ شمارهٔ ۲۸۶ شمارهٔ ۲۸۷ شمارهٔ ۲۸۸ شمارهٔ ۲۸۹ شمارهٔ ۲۹۰ شمارهٔ ۲۹۱ شمارهٔ ۲۹۲ شمارهٔ ۲۹۳ شمارهٔ ۲۹۴ شمارهٔ ۲۹۵ شمارهٔ ۲۹۶ شمارهٔ ۲۹۷ شمارهٔ ۲۹۸ شمارهٔ ۲۹۹ شمارهٔ ۳۰۰ شمارهٔ ۳۰۱ شمارهٔ ۳۰۲ شمارهٔ ۳۰۳ شمارهٔ ۳۰۴ شمارهٔ ۳۰۵ شمارهٔ ۳۰۶ شمارهٔ ۳۰۷ شمارهٔ ۳۰۸ شمارهٔ ۳۰۹ شمارهٔ ۳۱۰ شمارهٔ ۳۱۱ شمارهٔ ۳۱۲ شمارهٔ ۳۱۳ شمارهٔ ۳۱۴ شمارهٔ ۳۱۵ شمارهٔ ۳۱۶ شمارهٔ ۳۱۷ شمارهٔ ۳۱۸ شمارهٔ ۳۱۹ شمارهٔ ۳۲۰ شمارهٔ ۳۲۱ شمارهٔ ۳۲۲ شمارهٔ ۳۲۳ شمارهٔ ۳۲۴ شمارهٔ ۳۲۵ شمارهٔ ۳۲۶ شمارهٔ ۳۲۷ شمارهٔ ۳۲۸ شمارهٔ ۳۲۹ شمارهٔ ۳۳۰ شمارهٔ ۳۳۱ شمارهٔ ۳۳۲ شمارهٔ ۳۳۳ شمارهٔ ۳۳۴ شمارهٔ ۳۳۵ شمارهٔ ۳۳۶ شمارهٔ ۳۳۷ شمارهٔ ۳۳۸ شمارهٔ ۳۳۹ شمارهٔ ۳۴۰ شمارهٔ ۳۴۱ شمارهٔ ۳۴۲ شمارهٔ ۳۴۳ شمارهٔ ۳۴۴ شمارهٔ ۳۴۵ شمارهٔ ۳۴۶ شمارهٔ ۳۴۷ شمارهٔ ۳۴۸ شمارهٔ ۳۴۹ شمارهٔ ۳۵۰ شمارهٔ ۳۵۱ شمارهٔ ۳۵۲ شمارهٔ ۳۵۳ شمارهٔ ۳۵۴ شمارهٔ ۳۵۵ شمارهٔ ۳۵۶ شمارهٔ ۳۵۷ شمارهٔ ۳۵۸ شمارهٔ ۳۵۹ شمارهٔ ۳۶۰ شمارهٔ ۳۶۱ شمارهٔ ۳۶۲ شمارهٔ ۳۶۳ شمارهٔ ۳۶۴ شمارهٔ ۳۶۵ شمارهٔ ۳۶۶ شمارهٔ ۳۶۷ شمارهٔ ۳۶۸ شمارهٔ ۳۶۹ شمارهٔ ۳۷۰ شمارهٔ ۳۷۱ شمارهٔ ۳۷۲ شمارهٔ ۳۷۳ شمارهٔ ۳۷۴ شمارهٔ ۳۷۵ شمارهٔ ۳۷۶ شمارهٔ ۳۷۷ شمارهٔ ۳۷۸ شمارهٔ ۳۷۹ شمارهٔ ۳۸۰ شمارهٔ ۳۸۱ شمارهٔ ۳۸۲ شمارهٔ ۳۸۳ شمارهٔ ۳۸۴ شمارهٔ ۳۸۵ شمارهٔ ۳۸۶ شمارهٔ ۳۸۷ شمارهٔ ۳۸۸ شمارهٔ ۳۸۹ شمارهٔ ۳۹۰ شمارهٔ ۳۹۱ شمارهٔ ۳۹۲ شمارهٔ ۳۹۳ شمارهٔ ۳۹۴ شمارهٔ ۳۹۵ شمارهٔ ۳۹۶ شمارهٔ ۳۹۷
شمارهٔ ۱ - در مدح محمد بن علی خاص از سرداران سلطان ابراهیم غزنوی شمارهٔ ۲ - در ستایش محمود شاه شمارهٔ ۳ - در ستایش ابورشد رشید شمارهٔ ۴ - مدح صاحب اجل العمید منصور بن سعید بن احمد شمارهٔ ۵ - در مدح منصور بن سعید شمارهٔ ۶ - مدح سیف الدوله محمود بن ابراهیم شمارهٔ ۷ - وصف بهار و مدح سلطان محمود شمارهٔ ۸ - مدح سلطان مسعود بن ابراهیم شمارهٔ ۹ - هم در مدح او شمارهٔ ۱۰ - وصف شب و ستارگان آسمان و ستایش علی الخاص شمارهٔ ۱۱ - وصف ابر و ثنای سیف الدوله محمود بن ابراهیم شمارهٔ ۱۲ - مدح سلطان مسعود شمارهٔ ۱۳ - هم در ثنای او شمارهٔ ۱۴ - ستایش سلطان ظهیرالدوله ابراهیم شمارهٔ ۱۵ - در مدح امیر ابونصر فارسی شمارهٔ ۱۶ - در مدح سیف الدوله محمود شمارهٔ ۱۷ - هم در مدح سیف الدوله محمود شمارهٔ ۱۸ - در ستایش سلطان محمود شمارهٔ ۱۹ - هم در مدح سلطان محمود شمارهٔ ۲۰ - وصف بهار و ستایش سیف الدوله محمود شمارهٔ ۲۱ - در شرح گرفتاری و مدح عبدالحمید احمد بن عبدالصمد شمارهٔ ۲۲ - در مدح ابوالمؤید منصور بن سعید بن احمد شمارهٔ ۲۳ - هم در مدح او شمارهٔ ۲۴ - در ثنای سلطان مسعود شمارهٔ ۲۵ - در مدح سلطان مسعود بن ابراهیم شمارهٔ ۲۶ - هم در مدح او شمارهٔ ۲۷ - در مدیح شمارهٔ ۲۸ - حسب حال خویش گوید شمارهٔ ۲۹ - در مدح ابونصر پارسی و شرح گرفتاری شمارهٔ ۳۰ - مدیح عبدالحمید بن احمد شمارهٔ ۳۱ - در ستایش سلطان محمود و اقتفای استاد لبیبی شمارهٔ ۳۲ - در مدح ثقه الملک طاهربن علی شمارهٔ ۳۳ - شکایت از اوضاع و مدح عمید حسن شمارهٔ ۳۴ - در مدح ابوالرشد رشید بن محتاج شمارهٔ ۳۵ - در مدح عمید حسن شمارهٔ ۳۶ - در رثای سید حسن شمارهٔ ۳۷ - در آغاز گرفتاری ساخته است شمارهٔ ۳۸ - در ستایش مردانگی و جنگجویی شمارهٔ ۳۹ - در مدح پادشاه شمارهٔ ۴۰ - وداع محبوب و قصد سفر شمارهٔ ۴۱ - در ستایش امیر منصور بن سعید شمارهٔ ۴۲ - اندرز شمارهٔ ۴۳ - حسب حال شمارهٔ ۴۴ - در ستایش یمین الدوله بهرامشاه شمارهٔ ۴۵ - در مدح ثقة الملک طاهربن علی شمارهٔ ۴۶ - مدیح بهرامشاه شمارهٔ ۴۷ - مدح ملک ارسلان بن مسعود و ذکر خیر بونصر پارسی شمارهٔ ۴۸ - در صفت ابر و مدح یکی از بزرگان شمارهٔ ۴۹ - در مدح علائالدواله مسعود شاه شمارهٔ ۵۰ - هم در ثنای او شمارهٔ ۵۱ - باز در ستایش او شمارهٔ ۵۲ - هم در مدح سطان مسعود شمارهٔ ۵۳ - باز هم ثنای او شمارهٔ ۵۴ - ستایش سیف الدوله محمود شمارهٔ ۵۵ - هم در مدح او شمارهٔ ۵۶ - مدیح کمال الدوله سلطان شیرزاد شمارهٔ ۵۷ - از وزیر بهروز بن احمد یاری خواهد شمارهٔ ۵۸ - در ستایش یکی از صدور و شرح گرفتاری خویش شمارهٔ ۵۹ - توسل به علی خاص در زمان گرفتاری شمارهٔ ۶۰ - شکوه از حبس و زندان شمارهٔ ۶۱ - گله از اختران آسمان و توصیف صبح شمارهٔ ۶۲ - در مدح ثقة الملک طاهربن علی شمارهٔ ۶۳ - هم در مدیح شمارهٔ ۶۴ - در مدح منصور بن سعید شمارهٔ ۶۵ - در ستایش امیر ابونصر فارسی شمارهٔ ۶۶ - در ستایش فضایل خود گوید شمارهٔ ۶۷ - در مدح ابوالفرج و گله از او شمارهٔ ۶۸ - در اثبات صانع و بینش خویش شمارهٔ ۶۹ - شکایت از روزگار شمارهٔ ۷۰ - شکوه از کجروی زمانه شمارهٔ ۷۱ - در مدح ثقة الملک طاهر و شرح گرفتاری خود شمارهٔ ۷۲ - در مدح گوید شمارهٔ ۷۳ - ستایش ملک ارسلان شمارهٔ ۷۴ - مدح شهریار و سپاسگزاری از مراحم او شمارهٔ ۷۵ - در تهنیت لوا و عهد خلیفه و مدیح ملک ارسلان شمارهٔ ۷۶ - در ثنای بهرامشاه شمارهٔ ۷۷ - هم در مدح او شمارهٔ ۷۸ - وصف پائیز و مدح سیف الدوله محمود شمارهٔ ۷۹ - مدح یکی از اکابر شمارهٔ ۸۰ - چیستان و گریز به مدح خواجه ابوطاهر عمر شمارهٔ ۸۱ - گفتگو از روشنان فلکی و سیاهکاری آنان شمارهٔ ۸۲ - در شکایت از تیره روزی خویش گوید شمارهٔ ۸۳ - دریغ بر جوانی شمارهٔ ۸۴ - داستان تبه روزی و گرفتاری شمارهٔ ۸۵ - در مدح سلطان ظهیرالدوله ابراهیم شمارهٔ ۸۶ - در مدح علائالدوله سلطان مسعود شمارهٔ ۸۷ - در مدح ارسلان بن مسعود شمارهٔ ۸۸ - هم در ستایش او شمارهٔ ۸۹ - باز در مدح او شمارهٔ ۹۰ - در تهنیت تولد خسرو ملک فرزند ملک ارسلان شمارهٔ ۹۱ - ستایش سیف الدوله محمود شمارهٔ ۹۲ - در تسلیت یکی از اکابر شمارهٔ ۹۳ - مدح سلطان مسعود شمارهٔ ۹۴ - مدیح عمید ابوالفرج نصر ابن رستم شمارهٔ ۹۵ - ستایش سلطان علاء الدوله مسعود شمارهٔ ۹۶ - در مدح ابونصر فارسی شمارهٔ ۹۷ - در مدح امیر ابوالفتح عارض شمارهٔ ۹۸ - در مدح ابوالفرج نصربن رستم و توصیف نبرد آزمایی او شمارهٔ ۹۹ - هم در مدح او شمارهٔ ۱۰۰ - ستایش خامه شمارهٔ ۱۰۱ - مدیح سلطان مسعود شمارهٔ ۱۰۲ - مدح ثقة الملک طاهر بن علی شمارهٔ ۱۰۳ - جواب قصیده محمد خطیبی و انکار بر آثار کواکب و شکایت از حبس خود و مدح ثقة الملک طاهر و سلطان مسعود شمارهٔ ۱۰۴ - مدیح سلطان مسعود پس از شکار او شمارهٔ ۱۰۵ - در شکرگزاری از آغاز پادشاهی سیف الدوله محمود شمارهٔ ۱۰۶ - مدح سلطان مسعود و اظهار امیدواری در شصت سالگی شمارهٔ ۱۰۷ - در مدح علاء الدوله مسعود شمارهٔ ۱۰۸ - ستایش ثقة الملک شمارهٔ ۱۰۹ - در تهنیت عید و مدح سلطان محمود شمارهٔ ۱۱۰ - مدح ابونصر پارسی شمارهٔ ۱۱۱ - شکایت شمارهٔ ۱۱۲ - چیستان شمارهٔ ۱۱۳ - مدیح محمود بن ابراهیم شمارهٔ ۱۱۴ - باز در مدح او شمارهٔ ۱۱۵ - مدح یکی از صدور شمارهٔ ۱۱۶ - مدح یکی از بزرگان شمارهٔ ۱۱۷ - مدح سیف الدوله محمود شمارهٔ ۱۱۸ - هم در ثنای او شمارهٔ ۱۱۹ - مدح سلطان سیف الدوله محمود شمارهٔ ۱۲۰ - گل و می بهتر شمارهٔ ۱۲۱ - ستایش دیگر از او شمارهٔ ۱۲۲ - صفت اسب و مدح عارض لشکر عمادالدین منصور بن سعید شمارهٔ ۱۲۳ - در صفت شیر و مدح آن وزیر شمارهٔ ۱۲۴ - باز در ستایش او شمارهٔ ۱۲۵ - مدیح دیگر از آن بزرگ شمارهٔ ۱۲۶ - در مدح سیف الدوله محمود شمارهٔ ۱۲۷ - در مدح عارض لشکر شمارهٔ ۱۲۸ - مدح عمدة الملک رشیدالدین شمارهٔ ۱۲۹ - باز در ثنای او شمارهٔ ۱۳۰ - مدح جمال الملک رشید شمارهٔ ۱۳۱ - مرثیه عمادالدوله ابوالقاسم و گریز به ستایش سلطان ابراهیم شمارهٔ ۱۳۲ - مدح نجم الدین شیبانی شمارهٔ ۱۳۳ - مدح سلطان مسعود شمارهٔ ۱۳۴ - ستایش پادشاه و دعوی ترتیب کتابخانه سلطنتی شمارهٔ ۱۳۵ - مدح علاء الدوله مسعود شمارهٔ ۱۳۶ - هم در ثنای او شمارهٔ ۱۳۷ - مدیح ملک ارسلان شمارهٔ ۱۳۸ - هم در ستایش او شمارهٔ ۱۳۹ - ستایش سیف الدوله محمود شمارهٔ ۱۴۰ - صفت فیل و مدح آن پادشاه شمارهٔ ۱۴۱ - باز در مدح او شمارهٔ ۱۴۲ - هم در ستایش آن شهریار شمارهٔ ۱۴۳ - مدحی دیگر از آن پادشاه شمارهٔ ۱۴۴ - باز در ستایش او شمارهٔ ۱۴۵ - هم در تمحید سلطان محمود شمارهٔ ۱۴۶ - مدح امیر ابونصر پارسی شمارهٔ ۱۴۷ - مدح علاء الدوله مسعود شاه شمارهٔ ۱۴۸ - هم در ثنای او شمارهٔ ۱۴۹ - ستایش ظهیرالدوله ابراهیم شمارهٔ ۱۵۰ - وصف جلوه های طبیعت و گریز به مدح محمود شمارهٔ ۱۵۱ - هم در ثنای آن پادشاه و تهنیت فتح اکره شمارهٔ ۱۵۲ - در مدح ابونصر منصور شمارهٔ ۱۵۳ - چیستان و گریز به مدح آن بزرگ شمارهٔ ۱۵۴ - مدح عمید علی سالار شمارهٔ ۱۵۵ - ستودن ترکان و ستایش سلطان مسعود شمارهٔ ۱۵۶ - در ثنای ملک ارسلان شمارهٔ ۱۵۷ - در صفت پیلان و مدح آن سلطان شمارهٔ ۱۵۸ - مدح سیف الدوله محمود شمارهٔ ۱۵۹ - هم در ستایش او شمارهٔ ۱۶۰ - وصف بهار و مدح ثقة الملک طاهر بن علی شمارهٔ ۱۶۱ - ستایشگری شمارهٔ ۱۶۲ - وعظ و تنبیه شمارهٔ ۱۶۳ - به ابوالفرج نصر بن رستم نوشته است شمارهٔ ۱۶۴ - مدح بهرامشاه و التزام به نام آن پادشاه شمارهٔ ۱۶۵ - مدح اختری و التزام به نام اختری و اختر شمارهٔ ۱۶۶ - صفت اراده خویش و آرزوی سفر خراسان شمارهٔ ۱۶۷ - در نصیحت و ستایش منصور بن سعید شمارهٔ ۱۶۸ - ستایش سیف الدوله محمود شمارهٔ ۱۶۹ - مدح عبدالحمید بن احمد شمارهٔ ۱۷۰ - ثنای سلطان علاء الدوله مسعود شمارهٔ ۱۷۱ - هم در مدح او شمارهٔ ۱۷۲ - ستایش یکی از بزرگان شمارهٔ ۱۷۳ - مدح علاء الدوله مسعودشاه شمارهٔ ۱۷۴ - ستایش شاهزاده خسرو ملک شمارهٔ ۱۷۵ - شکوه از روزگار و ناله از زندان شمارهٔ ۱۷۶ - ستایش یکی از فرمانروایان شمارهٔ ۱۷۷ - ناله از گرفتاری شمارهٔ ۱۷۸ - شکایت از حاسدان شمارهٔ ۱۷۹ - مدح سیف الدوله محمود و تهنیت فتح اگره شمارهٔ ۱۸۰ - مدیح علاء الدوله سلطان مسعود شمارهٔ ۱۸۱ - ستایش سیف الدوله محمود شمارهٔ ۱۸۲ - مدح امیر ابوالفرج نصر بن رستم شمارهٔ ۱۸۳ - ثقة الملک طاهربن علی را ستوده است شمارهٔ ۱۸۴ - توصیف اسب و مدح سلطان مسعود شمارهٔ ۱۸۵ - هم در ثنای آن شهریار شمارهٔ ۱۸۶ - تهنیت جلوس ملک ارسلان شمارهٔ ۱۸۷ - یکی از بزرگان را ستاید شمارهٔ ۱۸۸ - ستایش رئیس ابوالفتح بی عدیل و شکایت از گرفتاری شمارهٔ ۱۸۹ - تفاخر و شکوی شمارهٔ ۱۹۰ - مدح یکی از خواجگان عصر شمارهٔ ۱۹۱ - ابراز خلوص نسبت به یکی از اکابر شمارهٔ ۱۹۲ - مدیح سیف الدوله محمود شمارهٔ ۱۹۳ - مدح سلطان و اظهار شکران شمارهٔ ۱۹۴ - به سلیمان اینانج بیک فرستاده است شمارهٔ ۱۹۵ - شکوه از گرفتاری، ناله از بدهکاری شمارهٔ ۱۹۶ - ایضا شکوه و ناله شمارهٔ ۱۹۷ - تیمار خواری شمارهٔ ۱۹۸ - مدح سیف الدوله محمود شمارهٔ ۱۹۹ - ستایش قلم و گریز به مدح خواجه منصور بن سعید شمارهٔ ۲۰۰ - نکوهش گمان و ستایش منصور بن سعید شمارهٔ ۲۰۱ - گله از خلف وعده خواجه بوطاهر شمارهٔ ۲۰۲ - مدح ابوالفرج نصر بن رستم شمارهٔ ۲۰۳ - ستایشگری شمارهٔ ۲۰۴ - مدیح علاء الدوله مسعود شمارهٔ ۲۰۵ - هنرنمایی در مدیح سلطان مسعود شمارهٔ ۲۰۶ - هم در ستایش او شمارهٔ ۲۰۷ - مدح ملک ارسلان بن مسعود شمارهٔ ۲۰۸ - شکایت از زندان و ستایش سلطان شمارهٔ ۲۰۹ - مدح عمادالدوله ابوسعد بابو شمارهٔ ۲۱۰ - ناله از تیره بختی خود و امتداد گرفتاری شمارهٔ ۲۱۱ - داستان سیه روزی شمارهٔ ۲۱۲ - هم در آن موضوع و توسل به خواجه بونصر شمارهٔ ۲۱۳ - مدح خواجه ابوطاهر شمارهٔ ۲۱۴ - در حسب حال خویش و مدح سیف الدوله محمود شمارهٔ ۲۱۵ - ستایش پادشاه شمارهٔ ۲۱۶ - تفاخر به دانش و گوهر خویش شمارهٔ ۲۱۷ - هم در آن مقوله شمارهٔ ۲۱۸ - مدیح ابوالفرج نصر بن رستم شمارهٔ ۲۱۹ - هم در ستایش او شمارهٔ ۲۲۰ - مکاتبه با دوستان و مدح سیف الدوله محمود شمارهٔ ۲۲۱ - در مدح سلطان محمود شمارهٔ ۲۲۲ - مدح علاء الدوله سلطان مسعود شمارهٔ ۲۲۳ - ستایش سلطان ابراهیم شمارهٔ ۲۲۴ - چیستان و مدح آن سلطان شمارهٔ ۲۲۵ - مدح سیف الدوله محمود بن ابراهیم شمارهٔ ۲۲۶ - مدیح سیف الدوله محمود شمارهٔ ۲۲۷ - مدح ثقة الملک طاهر بن علی شمارهٔ ۲۲۸ - مدح سلطان ابراهیم شمارهٔ ۲۲۹ - مدح ارسلان بن مسعود شمارهٔ ۲۳۰ - مدح سیف الدوله محمود شمارهٔ ۲۳۱ - وصف بهار و مدح آن شهریار شمارهٔ ۲۳۲ - هم در ستایش او شمارهٔ ۲۳۳ - هم در مدح او و تفاخر به فضائل خویش شمارهٔ ۲۳۴ - مدیح دیگر از آن پادشاه شمارهٔ ۲۳۵ - مدیح محمد بهروز شمارهٔ ۲۳۶ - ستایش ابونصر منصور شمارهٔ ۲۳۷ - مدح محمد وزیر و شرح گرفتاری خویش شمارهٔ ۲۳۸ - ثنای ابوالرشد رشید شمارهٔ ۲۳۹ - مدیح ابونصر منصور شمارهٔ ۲۴۰ - مدح عمادالدوله رشید خاص شمارهٔ ۲۴۱ - ستایش علی خاص شمارهٔ ۲۴۲ - ستایش استاد رشیدی شمارهٔ ۲۴۳ - به دوستی خوشدل نام فرستاده شمارهٔ ۲۴۴ - نکوهش بروج دوازده گانه شمارهٔ ۲۴۵ - اندرز و تنبیه شمارهٔ ۲۴۶ - ای برادر نکو نگر به وجود شمارهٔ ۲۴۷ - وصف لیل و قلم شمارهٔ ۲۴۸ - ناله از بند و زندان و مدح ثقة الملک طاهر شمارهٔ ۲۴۹ - هم در مدح آن بزرگ شمارهٔ ۲۵۰ - در مدح سلطان مسعود شمارهٔ ۲۵۱ - ستایش شهریار شمارهٔ ۲۵۲ - خطاب به شمشیر پادشاه شمارهٔ ۲۵۳ - مدح سیف الدوله محمود شمارهٔ ۲۵۴ - هم در مدح او شمارهٔ ۲۵۵ - ستایش دیگر از آن پادشاه شمارهٔ ۲۵۶ - هم در مدح او شمارهٔ ۲۵۷ - مدیح دیگر از آن پادشاه شمارهٔ ۲۵۸ - همورا ستوده است شمارهٔ ۲۵۹ - باز در مدح آن شهریار شمارهٔ ۲۶۰ - مدح ثقة الملک طاهربن علی شمارهٔ ۲۶۱ - مدیح منصوربن سعید شمارهٔ ۲۶۲ - ارسلان بن مسعود را ستاید شمارهٔ ۲۶۳ - مدیح سیف الدوله محمود شمارهٔ ۲۶۴ - درود بر خواجه احمد بن حسن شمارهٔ ۲۶۵ - مدح شیرزاد شمارهٔ ۲۶۶ - مدح سیف الدوله محمود شمارهٔ ۲۶۷ - سلطان مسعود را ستاید شمارهٔ ۲۶۸ - قصیده دیگر در مدح ملک ارسلان شمارهٔ ۲۶۹ - مدح عمیدالملک ابوالقاسم شمارهٔ ۲۷۰ - مدیح سیف الدوله محمود شمارهٔ ۲۷۱ - هم در مدح او شمارهٔ ۲۷۲ - ستایش سلطان مسعود شمارهٔ ۲۷۳ - ثنای سیف الدوله محمود شمارهٔ ۲۷۴ - در مدح شمارهٔ ۲۷۵ - مدح منصور بن سعید شمارهٔ ۲۷۶ - مرثیت یکی از دوستان شمارهٔ ۲۷۷ - ستایشگری شمارهٔ ۲۷۸ - مدح یکی از شهان شمارهٔ ۲۷۹ - مدح ابوسعد بابو و شرح حال خویش شمارهٔ ۲۸۰ - مدحتگری شمارهٔ ۲۸۱ - مدح محمد خاص شمارهٔ ۲۸۲ - گفتگو با خویشتن شمارهٔ ۲۸۳ - ستایش ثقة الملک طاهر بن علی شمارهٔ ۲۸۴ - مدح ملک ارسلان بن مسعود شمارهٔ ۲۸۵ - تهنیت فتح هندوستان شمارهٔ ۲۸۶ - مدح سیف الدوله محمود شمارهٔ ۲۸۷ - از زندان بالاهور که مولد اوست سخن گوید شمارهٔ ۲۸۸ - مدیح سلطان ابراهیم بن مسعود شمارهٔ ۲۸۹ - هم در مدح او و شکوه از تیره بختی شمارهٔ ۲۹۰ - مدیح دیگر از آن پادشاه و شمه ای از روزگار سیاه خویش شمارهٔ ۲۹۱ - مدح دیگر از آن پادشاه شمارهٔ ۲۹۲ - ناله از حصار نای شمارهٔ ۲۹۳ - مدح ملک شیرزاد شمارهٔ ۲۹۴ - در جواب قصیده یکی از شعرا شمارهٔ ۲۹۵ - مدح علاء الدوله سلطان مسعود شمارهٔ ۲۹۶ - مدح ثقة الملک طاهر شمارهٔ ۲۹۷ - مدیح سلطان مسعود شمارهٔ ۲۹۸ - مدیح منصور بن سعید شمارهٔ ۲۹۹ - شکوه از گرفتاری و مدح یکی از بزرگان شمارهٔ ۳۰۰ - ناله از حصار نای و مدح محمد خاص شمارهٔ ۳۰۱ - مدح علی خاص شمارهٔ ۳۰۲ - مدح یکی از آل شیبان شمارهٔ ۳۰۳ - مدح سپهسالار محمد شمارهٔ ۳۰۴ - مدح ابوالفرج نصربن رستم شمارهٔ ۳۰۵ - عرض بیچارگی و شرح حبس و گرفتاری شمارهٔ ۳۰۶ - در مدح سلطان مسعود شمارهٔ ۳۰۷ - هم در ثنای او شمارهٔ ۳۰۸ - مدح دیگر از آن پادشاه شمارهٔ ۳۰۹ - توسل به یکی از بزرگان پس از سیزده سال حبس شمارهٔ ۳۱۰ - مدح منصور بن سعید شمارهٔ ۳۱۱ - مدح ملک ارسلان شمارهٔ ۳۱۲ - مدح علاء الدوله مسعود شمارهٔ ۳۱۳ - شکوه از پیری شمارهٔ ۳۱۴ - قصیده
شمارهٔ ۱ - ناله از قلعه نای شمارهٔ ۲ - شاعران بینوا شمارهٔ ۳ - اندرز شمارهٔ ۴ - هجا شمارهٔ ۵ - به خواجه ناصر شمارهٔ ۶ - شکایت شمارهٔ ۷ - مدح ابوسعید شمارهٔ ۸ - شکوه شمارهٔ ۹ - به خواجه ابوالقاسم فرستاده شمارهٔ ۱۰ - ستایشگری شمارهٔ ۱۱ - ناله از روزگار شمارهٔ ۱۲ - تأسف بر سپید شدن موی شمارهٔ ۱۳ - مدیح شمارهٔ ۱۴ - نصیحت شمارهٔ ۱۵ - وصف خروس شمارهٔ ۱۶ - پیری و جوانی شمارهٔ ۱۷ - حسب الحال شمارهٔ ۱۸ - عرض بیچارگی و آرزوی گرمابه شمارهٔ ۱۹ - به عمر کاک فرستاده شمارهٔ ۲۰ - مدح ثقة الملک طاهر شمارهٔ ۲۱ - مدح ابورشد رشید شمارهٔ ۲۲ - موعظه شمارهٔ ۲۳ - مرثیت شمارهٔ ۲۴ - ستایش شمارهٔ ۲۵ - ناله از حصار مرنج شمارهٔ ۲۶ - پیشگوئی منجم شمارهٔ ۲۷ - در پنجاه و هفت سالگی شمارهٔ ۲۸ - مدیح شمارهٔ ۲۹ - ثنا شمارهٔ ۳۰ - افراط و تفریط روزگار شمارهٔ ۳۱ - چیستان شمارهٔ ۳۲ - دیده نرگس شمارهٔ ۳۳ - سمنزار شمارهٔ ۳۴ - مدح صاحب دیوان مولتان شمارهٔ ۳۵ - موعظت شمارهٔ ۳۶ - ناله از گرفتاری شمارهٔ ۳۷ - حسب حال شمارهٔ ۳۸ - در مدح مظفر بن بوسعید شمارهٔ ۳۹ - بدرود شمارهٔ ۴۰ - موعظه شمارهٔ ۴۱ - مدیح شمارهٔ ۴۲ - مرثیت شمارهٔ ۴۳ - اسیر خوبان شمارهٔ ۴۴ - مطایبه شمارهٔ ۴۵ - هجا شمارهٔ ۴۶ - دروغ شمارهٔ ۴۷ - مرثیه شمارهٔ ۴۸ - حسب الحال شمارهٔ ۴۹ - ستایش شمارهٔ ۵۰ - صفت گل رعنا شمارهٔ ۵۱ - وصف گرز پادشاه شمارهٔ ۵۲ - سپیدی موی شمارهٔ ۵۳ - مدح سلطان مسعود شمارهٔ ۵۴ - ستایش پادشاه شمارهٔ ۵۵ - مدیح مسعود شمارهٔ ۵۶ - تهنیت جشن مهرگان شمارهٔ ۵۷ - حسب حال شمارهٔ ۵۸ - خیر باد شغل و سفر شمارهٔ ۵۹ - مدح سید محمد ناصر شمارهٔ ۶۰ - شکوه از دوری مظفر شمارهٔ ۶۱ - به ابوالفرج نوشته شمارهٔ ۶۲ - مدح خواجه بوسعد شمارهٔ ۶۳ - ایام شادخواری شمارهٔ ۶۴ - مدح شمارهٔ ۶۵ - خنده جام و گریه شمشیر شمارهٔ ۶۶ - ثناگری شمارهٔ ۶۷ - اندرز شمارهٔ ۶۸ - ستایش شمارهٔ ۶۹ - ستایش و تشجیع خویش شمارهٔ ۷۰ - حسب الحال شمارهٔ ۷۱ - مرثیه عطای یعقوب شمارهٔ ۷۲ - بر فوت محمد علوی شمارهٔ ۷۳ - توصیف پیل شمارهٔ ۷۴ - نبشتن ز گفتن مهمتر شناس شمارهٔ ۷۵ - یک زمان در بهشت شمارهٔ ۷۶ - تلون چرخ شمارهٔ ۷۷ - مرثیت شمارهٔ ۷۸ - مدح شمارهٔ ۷۹ - تقاضای تیول شمارهٔ ۸۰ - برتری قلم به تیغ شمارهٔ ۸۱ - در ده روشن رحیق شمارهٔ ۸۲ - پیری شمارهٔ ۸۳ - خشک و خالی شمارهٔ ۸۴ - با این همه شهرت شمارهٔ ۸۵ - چشم و بینی ببست عزرائیل شمارهٔ ۸۶ - بوالفضایل شمارهٔ ۸۷ - دست بدان قبضه خنجر زدیم شمارهٔ ۸۸ - از بخت همیشه سرنگونم شمارهٔ ۸۹ - نداند حقیقت که من کیستم شمارهٔ ۹۰ - ز بیم بلا آنچه دانم نگویم شمارهٔ ۹۱ - ای جوانی تو را کجا جویم شمارهٔ ۹۲ - شکوه از موی شمارهٔ ۹۳ - حقگزاری از خواجه مظفر شمارهٔ ۹۴ - هزل شمارهٔ ۹۵ - از زبان ملک ارسلان گوید شمارهٔ ۹۶ - مدح و شکران شمارهٔ ۹۷ - ستایش شمارهٔ ۹۸ - ثناگستری شمارهٔ ۹۹ - ستایشگری شمارهٔ ۱۰۰ - مدح شمارهٔ ۱۰۱ - ای بخت بد شمارهٔ ۱۰۲ - به خواجه ابراهیم شمارهٔ ۱۰۳ - مرثیت امیر یعقوب شمارهٔ ۱۰۴ - مطایبه شمارهٔ ۱۰۵ - مدیح شمارهٔ ۱۰۶ - ثناگری شمارهٔ ۱۰۷ - مطایبه شمارهٔ ۱۰۸ - ای خوشا در بوستان با دوستان شمارهٔ ۱۰۹ - بخل کوه شمارهٔ ۱۱۰ - پند شمارهٔ ۱۱۱ - وصف ناچخ شاه شمارهٔ ۱۱۲ - مدح سید رئیس ابن حسن شمارهٔ ۱۱۳ - به ابوالفرج رونی نویسد شمارهٔ ۱۱۴ - چون بدیدم به دیده تحقیق شمارهٔ ۱۱۵ - ستایش شمارهٔ ۱۱۶ - بهار نو شمارهٔ ۱۱۷ - ثناخوانی در کوهسار شمارهٔ ۱۱۸ - ضرورت شمارهٔ ۱۱۹ - تبارک الله ازین بخت و زندگانی من شمارهٔ ۱۲۰ - درخواست حضور یکی از دوستان شمارهٔ ۱۲۱ - اثر بخت و طالع شمارهٔ ۱۲۲ - مدح سیف الدوله محمود شمارهٔ ۱۲۳ - در زندان شمارهٔ ۱۲۴ - وصف کتاب شمارهٔ ۱۲۵ - به غرابی شاعر فرستاده شمارهٔ ۱۲۶ - مدح عبدالحمید بن احمد شمارهٔ ۱۲۷ - توسل شمارهٔ ۱۲۸ - مدح خواجه ابوالقاسم شمارهٔ ۱۲۹ - مدیح خواجه ابوالفتح شمارهٔ ۱۳۰ - فرامش گشت رسم شادمانی شمارهٔ ۱۳۱ - مرثیت یکی از سخنوران شمارهٔ ۱۳۲ - آفت مردمی پشیمانی است شمارهٔ ۱۳۳ - ای خروس شمارهٔ ۱۳۴ - خطاب به روزن زندان شمارهٔ ۱۳۵ - سخن بی تکلف شمارهٔ ۱۳۶ - شکر مر او را که نه ای زشت روی شمارهٔ ۱۳۷ - وصف طبیعت شمارهٔ ۱۳۸ - گوشت قربان شمارهٔ ۱۳۹ - در مدح سیف الدوله محمود شمارهٔ ۱۴۰ - شکران شمارهٔ ۱۴۱ - ای شعر محمد خطیبی شمارهٔ ۱۴۲ - مجازات باد خزان شمارهٔ ۱۴۳ - شکوه از سعایت ابوالفرج شمارهٔ ۱۴۴ - قطعه
مستزاد در مدح سلطان مسعود