میرعابد متخلص به سیّدا معروف به سیّدای نَسَفی در نَسَف یا کرشی (قرشی) کنونی از توابع بخارا زاده شد و در شهر بخارا پرورش یافت. عبدالغنی میرزایف با مراجعه به منابع مختلف بر این نظر است که سیدا در اواخر نیمهٔ نخست سدهٔ هفدهم میلادی چشم به جهان گشوده است. ملیحای سمرقندی تذکره‌نویس معاصر سیدا، او را در سال ۱۶۷۸ دیده و از نوشته‌های وی می‌توان تخمین زد که سیدا در آن هنگام، سی و هفت یا سی و هشت ساله بوده و احتمالاً بین سال‌های ۱۶۳۶-۱۶۳۸ متولد شده است.
سیدا تا سال ۱۶۷۰ با یاری پیشه‌وران بخارا به تحصیل پرداخته و اغلب اشعار خود را در دوره‌ای نسبتاً آرام سروده است. وی از دوران کودکی به ادبیات و خصوصاً شعر علاقه نشان داده و پیوسته به مطالعه نوشته‌ها و سروده‌های گذشتگان و معاصران خود می‌پرداخته است. در روزگار وی اشعار صائب تبریزی به ماوراءالنهر راه یافته و شعرای آن دیار با وی و سروده‌هایش آشنا بوده‌اند. بدین جهت سیدا تحت تأثیر کلام صائب قرار گرفته، غزلیاتی از او را در مخمسات خود تضمین کرد.
چون سیدا به ظرافت سخن و نوپردازی تمایل داشت، اشعار نمایندگان سبک هندی با طبع و ذوق او موافق افتاد و این سبک را پذیرفت و همچنان که در اشعار وی نمایان است، به خوبی از عهدهٔ شعرگویی به این سبک برآمده است.
زندگی نسبتاً آرام سیدا در اواخر عمرش دچار آشفتگی می‌شود؛ اما با وجود تنگدستی و دشواری امرار معاش، وی عزت نفس خود را نگه داشته، از حاکمان زمانه تقاضای کمک نمی‌کند و از راه بافندگی روزگار می‌گذراند.
سیدا در آن حال تصمیم به جلای وطن و عزیمت به هندوستان می‌گیرد؛ اما ضعف پیری و تنگدستی او را از این کار بازمی‌دارد و به روزگار فرمانروایی عبیدالله خان (بین سال‌های ۱۷۰۷ تا ۱۷۱۱) در نهایت فقر چشم از جهان فرومی‌بندد.

در ویکی پدیا بیشتر بخوانید
آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
سیدای نسفی
شمارهٔ ۱ شمارهٔ ۲ شمارهٔ ۳ شمارهٔ ۴ شمارهٔ ۵ شمارهٔ ۶ شمارهٔ ۷ شمارهٔ ۸ شمارهٔ ۹ شمارهٔ ۱۰ شمارهٔ ۱۱ شمارهٔ ۱۲ شمارهٔ ۱۳ شمارهٔ ۱۴ شمارهٔ ۱۵ شمارهٔ ۱۶ شمارهٔ ۱۷ شمارهٔ ۱۸ شمارهٔ ۱۹ شمارهٔ ۲۰ شمارهٔ ۲۱ شمارهٔ ۲۲ شمارهٔ ۲۳ شمارهٔ ۲۴ شمارهٔ ۲۵ شمارهٔ ۲۶ شمارهٔ ۲۷ شمارهٔ ۲۸ شمارهٔ ۲۹ شمارهٔ ۳۰ شمارهٔ ۳۱ شمارهٔ ۳۲ شمارهٔ ۳۳ شمارهٔ ۳۴ شمارهٔ ۳۵ شمارهٔ ۳۶ شمارهٔ ۳۷ شمارهٔ ۳۸ شمارهٔ ۳۹ شمارهٔ ۴۰ شمارهٔ ۴۱ شمارهٔ ۴۲ شمارهٔ ۴۳ شمارهٔ ۴۴ شمارهٔ ۴۵ شمارهٔ ۴۶ شمارهٔ ۴۷ شمارهٔ ۴۸ شمارهٔ ۴۹ شمارهٔ ۵۰ شمارهٔ ۵۱ شمارهٔ ۵۲ شمارهٔ ۵۳ شمارهٔ ۵۴ شمارهٔ ۵۵ شمارهٔ ۵۶ شمارهٔ ۵۷ شمارهٔ ۵۸ شمارهٔ ۵۹ شمارهٔ ۶۰ شمارهٔ ۶۱ شمارهٔ ۶۲ شمارهٔ ۶۳ شمارهٔ ۶۴ شمارهٔ ۶۵ شمارهٔ ۶۶ شمارهٔ ۶۷ شمارهٔ ۶۸ شمارهٔ ۶۹ شمارهٔ ۷۰ شمارهٔ ۷۱ شمارهٔ ۷۲ شمارهٔ ۷۳ شمارهٔ ۷۴ شمارهٔ ۷۵ شمارهٔ ۷۶ شمارهٔ ۷۷ شمارهٔ ۷۸ شمارهٔ ۷۹ شمارهٔ ۸۰ شمارهٔ ۸۱ شمارهٔ ۸۲ شمارهٔ ۸۳ شمارهٔ ۸۴ شمارهٔ ۸۵ شمارهٔ ۸۶ شمارهٔ ۸۷ شمارهٔ ۸۸ شمارهٔ ۸۹ شمارهٔ ۹۰ شمارهٔ ۹۱ شمارهٔ ۹۲ شمارهٔ ۹۳ شمارهٔ ۹۴ شمارهٔ ۹۵ شمارهٔ ۹۶ شمارهٔ ۹۷ شمارهٔ ۹۸ شمارهٔ ۹۹ شمارهٔ ۱۰۰ شمارهٔ ۱۰۱ شمارهٔ ۱۰۲ شمارهٔ ۱۰۳ شمارهٔ ۱۰۴ شمارهٔ ۱۰۵ شمارهٔ ۱۰۶ شمارهٔ ۱۰۷ شمارهٔ ۱۰۸ شمارهٔ ۱۰۹ شمارهٔ ۱۱۰ شمارهٔ ۱۱۱ شمارهٔ ۱۱۲ شمارهٔ ۱۱۳ شمارهٔ ۱۱۴ شمارهٔ ۱۱۵ شمارهٔ ۱۱۶ شمارهٔ ۱۱۷ شمارهٔ ۱۱۸ شمارهٔ ۱۱۹ شمارهٔ ۱۲۰ شمارهٔ ۱۲۱ شمارهٔ ۱۲۲ شمارهٔ ۱۲۳ شمارهٔ ۱۲۴ شمارهٔ ۱۲۵ شمارهٔ ۱۲۶ شمارهٔ ۱۲۷ شمارهٔ ۱۲۸ شمارهٔ ۱۲۹ - قطعه از غزل شمارهٔ ۱۳۰ شمارهٔ ۱۳۱ شمارهٔ ۱۳۲ شمارهٔ ۱۳۳ شمارهٔ ۱۳۴ شمارهٔ ۱۳۵ شمارهٔ ۱۳۶ شمارهٔ ۱۳۷ شمارهٔ ۱۳۸ شمارهٔ ۱۳۹ شمارهٔ ۱۴۰ شمارهٔ ۱۴۱ شمارهٔ ۱۴۲ شمارهٔ ۱۴۳ شمارهٔ ۱۴۴ شمارهٔ ۱۴۵ شمارهٔ ۱۴۶ شمارهٔ ۱۴۷ شمارهٔ ۱۴۸ شمارهٔ ۱۴۹ شمارهٔ ۱۵۰ شمارهٔ ۱۵۱ شمارهٔ ۱۵۲ شمارهٔ ۱۵۳ شمارهٔ ۱۵۴ شمارهٔ ۱۵۵ شمارهٔ ۱۵۶ شمارهٔ ۱۵۷ شمارهٔ ۱۵۸ شمارهٔ ۱۵۹ شمارهٔ ۱۶۰ شمارهٔ ۱۶۱ شمارهٔ ۱۶۲ شمارهٔ ۱۶۳ شمارهٔ ۱۶۴ شمارهٔ ۱۶۵ شمارهٔ ۱۶۶ شمارهٔ ۱۶۷ شمارهٔ ۱۶۸ شمارهٔ ۱۶۹ شمارهٔ ۱۷۰ شمارهٔ ۱۷۱ شمارهٔ ۱۷۲ شمارهٔ ۱۷۳ شمارهٔ ۱۷۴ شمارهٔ ۱۷۵ شمارهٔ ۱۷۶ شمارهٔ ۱۷۷ شمارهٔ ۱۷۸ شمارهٔ ۱۷۹ شمارهٔ ۱۸۰ شمارهٔ ۱۸۱ شمارهٔ ۱۸۲ شمارهٔ ۱۸۳ شمارهٔ ۱۸۴ شمارهٔ ۱۸۵ شمارهٔ ۱۸۶ شمارهٔ ۱۸۷ شمارهٔ ۱۸۸ شمارهٔ ۱۸۹ شمارهٔ ۱۹۰ شمارهٔ ۱۹۱ شمارهٔ ۱۹۲ شمارهٔ ۱۹۳ شمارهٔ ۱۹۴ شمارهٔ ۱۹۵ شمارهٔ ۱۹۶ شمارهٔ ۱۹۷ شمارهٔ ۱۹۸ شمارهٔ ۱۹۹ شمارهٔ ۲۰۰ شمارهٔ ۲۰۱ شمارهٔ ۲۰۲ شمارهٔ ۲۰۳ شمارهٔ ۲۰۴ شمارهٔ ۲۰۵ شمارهٔ ۲۰۶ شمارهٔ ۲۰۷ شمارهٔ ۲۰۸ شمارهٔ ۲۰۹ شمارهٔ ۲۱۰ شمارهٔ ۲۱۱ شمارهٔ ۲۱۲ شمارهٔ ۲۱۳ شمارهٔ ۲۱۴ شمارهٔ ۲۱۵ شمارهٔ ۲۱۶ شمارهٔ ۲۱۷ شمارهٔ ۲۱۸ شمارهٔ ۲۱۹ شمارهٔ ۲۲۰ شمارهٔ ۲۲۱ شمارهٔ ۲۲۲ شمارهٔ ۲۲۳ شمارهٔ ۲۲۴ شمارهٔ ۲۲۵ شمارهٔ ۲۲۶ شمارهٔ ۲۲۷ شمارهٔ ۲۲۸ شمارهٔ ۲۲۹ شمارهٔ ۲۳۰ شمارهٔ ۲۳۱ شمارهٔ ۲۳۲ شمارهٔ ۲۳۳ شمارهٔ ۲۳۴ شمارهٔ ۲۳۵ شمارهٔ ۲۳۶ شمارهٔ ۲۳۷ شمارهٔ ۲۳۸ شمارهٔ ۲۳۹ شمارهٔ ۲۴۰ شمارهٔ ۲۴۱ شمارهٔ ۲۴۲ شمارهٔ ۲۴۳ شمارهٔ ۲۴۴ شمارهٔ ۲۴۵ شمارهٔ ۲۴۶ شمارهٔ ۲۴۷ شمارهٔ ۲۴۸ شمارهٔ ۲۴۹ شمارهٔ ۲۵۰ شمارهٔ ۲۵۱ شمارهٔ ۲۵۲ شمارهٔ ۲۵۳ شمارهٔ ۲۵۴ شمارهٔ ۲۵۵ شمارهٔ ۲۵۶ شمارهٔ ۲۵۷ شمارهٔ ۲۵۸ شمارهٔ ۲۵۹ شمارهٔ ۲۶۰ شمارهٔ ۲۶۱ شمارهٔ ۲۶۲ شمارهٔ ۲۶۳ شمارهٔ ۲۶۴ شمارهٔ ۲۶۵ شمارهٔ ۲۶۶ شمارهٔ ۲۶۷ شمارهٔ ۲۶۸ شمارهٔ ۲۶۹ شمارهٔ ۲۷۰ شمارهٔ ۲۷۱ شمارهٔ ۲۷۲ شمارهٔ ۲۷۳ شمارهٔ ۲۷۴ شمارهٔ ۲۷۵ شمارهٔ ۲۷۶ شمارهٔ ۲۷۷ شمارهٔ ۲۷۸ شمارهٔ ۲۷۹ شمارهٔ ۲۸۰ شمارهٔ ۲۸۱ شمارهٔ ۲۸۲ شمارهٔ ۲۸۳ شمارهٔ ۲۸۴ شمارهٔ ۲۸۵ شمارهٔ ۲۸۶ شمارهٔ ۲۸۷ شمارهٔ ۲۸۸ شمارهٔ ۲۸۹ شمارهٔ ۲۹۰ شمارهٔ ۲۹۱ شمارهٔ ۲۹۲ شمارهٔ ۲۹۳ شمارهٔ ۲۹۴ شمارهٔ ۲۹۵ شمارهٔ ۲۹۶ شمارهٔ ۲۹۷ شمارهٔ ۲۹۸ شمارهٔ ۲۹۹ شمارهٔ ۳۰۰ شمارهٔ ۳۰۱ شمارهٔ ۳۰۲ شمارهٔ ۳۰۳ شمارهٔ ۳۰۴ شمارهٔ ۳۰۵ شمارهٔ ۳۰۶ شمارهٔ ۳۰۷ شمارهٔ ۳۰۸ شمارهٔ ۳۰۹ شمارهٔ ۳۱۰ شمارهٔ ۳۱۱ شمارهٔ ۳۱۲ شمارهٔ ۳۱۳ شمارهٔ ۳۱۴ شمارهٔ ۳۱۵ شمارهٔ ۳۱۶ شمارهٔ ۳۱۷ شمارهٔ ۳۱۸ شمارهٔ ۳۱۹ شمارهٔ ۳۲۰ شمارهٔ ۳۲۱ شمارهٔ ۳۲۲ شمارهٔ ۳۲۳ شمارهٔ ۳۲۴ شمارهٔ ۳۲۵ شمارهٔ ۳۲۶ شمارهٔ ۳۲۷ شمارهٔ ۳۲۸ شمارهٔ ۳۲۹ شمارهٔ ۳۳۰ شمارهٔ ۳۳۱ شمارهٔ ۳۳۲ شمارهٔ ۳۳۳ شمارهٔ ۳۳۴ شمارهٔ ۳۳۵ شمارهٔ ۳۳۶ شمارهٔ ۳۳۷ شمارهٔ ۳۳۸ شمارهٔ ۳۳۹ شمارهٔ ۳۴۰ شمارهٔ ۳۴۱ شمارهٔ ۳۴۲ شمارهٔ ۳۴۳ شمارهٔ ۳۴۴ شمارهٔ ۳۴۵ شمارهٔ ۳۴۶ شمارهٔ ۳۴۷ شمارهٔ ۳۴۸ شمارهٔ ۳۴۹ شمارهٔ ۳۵۰ شمارهٔ ۳۵۱ شمارهٔ ۳۵۲ شمارهٔ ۳۵۳ شمارهٔ ۳۵۴ شمارهٔ ۳۵۵ شمارهٔ ۳۵۶ شمارهٔ ۳۵۷ شمارهٔ ۳۵۸ شمارهٔ ۳۵۹ شمارهٔ ۳۶۰ شمارهٔ ۳۶۱ شمارهٔ ۳۶۲ شمارهٔ ۳۶۳ شمارهٔ ۳۶۴ شمارهٔ ۳۶۵ شمارهٔ ۳۶۶ شمارهٔ ۳۶۷ شمارهٔ ۳۶۸ شمارهٔ ۳۶۹ شمارهٔ ۳۷۰ شمارهٔ ۳۷۱ شمارهٔ ۳۷۲ شمارهٔ ۳۷۳ شمارهٔ ۳۷۴ شمارهٔ ۳۷۵ شمارهٔ ۳۷۶ شمارهٔ ۳۷۷ شمارهٔ ۳۷۸ شمارهٔ ۳۷۹ شمارهٔ ۳۸۰ شمارهٔ ۳۸۱ شمارهٔ ۳۸۲ شمارهٔ ۳۸۳ شمارهٔ ۳۸۴ شمارهٔ ۳۸۵ شمارهٔ ۳۸۶ شمارهٔ ۳۸۷ شمارهٔ ۳۸۸ شمارهٔ ۳۸۹ شمارهٔ ۳۹۰ شمارهٔ ۳۹۱ شمارهٔ ۳۹۲ شمارهٔ ۳۹۳ شمارهٔ ۳۹۴ شمارهٔ ۳۹۵ شمارهٔ ۳۹۶ شمارهٔ ۳۹۷ شمارهٔ ۳۹۸ شمارهٔ ۳۹۹ شمارهٔ ۴۰۰ شمارهٔ ۴۰۱ شمارهٔ ۴۰۲ شمارهٔ ۴۰۳ شمارهٔ ۴۰۴ شمارهٔ ۴۰۵ شمارهٔ ۴۰۶ شمارهٔ ۴۰۷ شمارهٔ ۴۰۸ شمارهٔ ۴۰۹ شمارهٔ ۴۱۰ شمارهٔ ۴۱۱ شمارهٔ ۴۱۲ شمارهٔ ۴۱۳ شمارهٔ ۴۱۴ شمارهٔ ۴۱۵ شمارهٔ ۴۱۶ شمارهٔ ۴۱۷ شمارهٔ ۴۱۸ شمارهٔ ۴۱۹ شمارهٔ ۴۲۰ شمارهٔ ۴۲۱ شمارهٔ ۴۲۲ شمارهٔ ۴۲۳ شمارهٔ ۴۲۴ شمارهٔ ۴۲۵ شمارهٔ ۴۲۶ شمارهٔ ۴۲۷ شمارهٔ ۴۲۸ شمارهٔ ۴۲۹ شمارهٔ ۴۳۰ شمارهٔ ۴۳۱ شمارهٔ ۴۳۲ شمارهٔ ۴۳۳ شمارهٔ ۴۳۴ شمارهٔ ۴۳۵ شمارهٔ ۴۳۶ شمارهٔ ۴۳۷ شمارهٔ ۴۳۸ شمارهٔ ۴۳۹ شمارهٔ ۴۴۰ شمارهٔ ۴۴۱ شمارهٔ ۴۴۲ شمارهٔ ۴۴۳ شمارهٔ ۴۴۴ شمارهٔ ۴۴۵ شمارهٔ ۴۴۶ شمارهٔ ۴۴۷ شمارهٔ ۴۴۸ شمارهٔ ۴۴۹ شمارهٔ ۴۵۰ شمارهٔ ۴۵۱ شمارهٔ ۴۵۲ شمارهٔ ۴۵۳ شمارهٔ ۴۵۴ شمارهٔ ۴۵۵ شمارهٔ ۴۵۶ شمارهٔ ۴۵۷ شمارهٔ ۴۵۸ شمارهٔ ۴۵۹ شمارهٔ ۴۶۰ شمارهٔ ۴۶۱ شمارهٔ ۴۶۲ - قطعه شمارهٔ ۴۶۳ شمارهٔ ۴۶۴ شمارهٔ ۴۶۵ شمارهٔ ۴۶۶ شمارهٔ ۴۶۷ شمارهٔ ۴۶۸ شمارهٔ ۴۶۹ شمارهٔ ۴۷۰ شمارهٔ ۴۷۱ شمارهٔ ۴۷۲ شمارهٔ ۴۷۳ شمارهٔ ۴۷۴ شمارهٔ ۴۷۵ شمارهٔ ۴۷۶ شمارهٔ ۴۷۷ شمارهٔ ۴۷۸ شمارهٔ ۴۷۹ شمارهٔ ۴۸۰ شمارهٔ ۴۸۱ شمارهٔ ۴۸۲ شمارهٔ ۴۸۳ شمارهٔ ۴۸۴ شمارهٔ ۴۸۵ شمارهٔ ۴۸۶ شمارهٔ ۴۸۷ شمارهٔ ۴۸۸ شمارهٔ ۴۸۹ شمارهٔ ۴۹۰ شمارهٔ ۴۹۱ شمارهٔ ۴۹۲ شمارهٔ ۴۹۳ شمارهٔ ۴۹۴ شمارهٔ ۴۹۵ شمارهٔ ۴۹۶ شمارهٔ ۴۹۷ شمارهٔ ۴۹۸ شمارهٔ ۴۹۹ شمارهٔ ۵۰۰ شمارهٔ ۵۰۱ شمارهٔ ۵۰۲ شمارهٔ ۵۰۳ شمارهٔ ۵۰۴ شمارهٔ ۵۰۵ شمارهٔ ۵۰۶ شمارهٔ ۵۰۷ شمارهٔ ۵۰۸ شمارهٔ ۵۰۹ شمارهٔ ۵۱۰ شمارهٔ ۵۱۱ شمارهٔ ۵۱۲ شمارهٔ ۵۱۳ شمارهٔ ۵۱۴ شمارهٔ ۵۱۵ شمارهٔ ۵۱۶ شمارهٔ ۵۱۷ شمارهٔ ۵۱۸ شمارهٔ ۵۱۹ شمارهٔ ۵۲۰ شمارهٔ ۵۲۱ شمارهٔ ۵۲۲ شمارهٔ ۵۲۳ شمارهٔ ۵۲۴ شمارهٔ ۵۲۵ شمارهٔ ۵۲۶ شمارهٔ ۵۲۷ شمارهٔ ۵۲۸ شمارهٔ ۵۲۹ شمارهٔ ۵۳۰ شمارهٔ ۵۳۱ شمارهٔ ۵۳۲ شمارهٔ ۵۳۳ شمارهٔ ۵۳۴ شمارهٔ ۵۳۵ شمارهٔ ۵۳۶ شمارهٔ ۵۳۷ شمارهٔ ۵۳۸ شمارهٔ ۵۳۹ شمارهٔ ۵۴۰ شمارهٔ ۵۴۱ شمارهٔ ۵۴۲ شمارهٔ ۵۴۳ شمارهٔ ۵۴۴ شمارهٔ ۵۴۵ شمارهٔ ۵۴۶ شمارهٔ ۵۴۷ شمارهٔ ۵۴۸ شمارهٔ ۵۴۹ شمارهٔ ۵۵۰ شمارهٔ ۵۵۱ شمارهٔ ۵۵۲ شمارهٔ ۵۵۳ شمارهٔ ۵۵۴ شمارهٔ ۵۵۵ شمارهٔ ۵۵۶ شمارهٔ ۵۵۷ شمارهٔ ۵۵۸ شمارهٔ ۵۵۹ شمارهٔ ۵۶۰
شمارهٔ ۱ - مثنویات به طرز مناجات شمارهٔ ۲ - نعت شمارهٔ ۳ - مثنوی به طرز نعت شمارهٔ ۴ - در صفت شهر بخارا گفته ملا سیدا شمارهٔ ۵ - در تعریف چهار باغ باقی جان شمارهٔ ۶ - در تهنیت تخت حضرت فردوس مکانی شمارهٔ ۷ - در مذمت دزدی که خانه سیدا را غارت کرد شمارهٔ ۸ - مثنوی درباره قحطی در سمرقند و بخارا از برای قیمتی نظم کرده شمارهٔ ۹ - مثنوی از برای سرمای زمستان گفته شمارهٔ ۱۰ - مثنوی از برای گرمای تابستان گفته شمارهٔ ۱۱ - در بیان کفش و مسحی ملا به لایی صابون غوطه خوردن و به خلیفه عرض کردن شمارهٔ ۱۲ - در تعریف خواجه میرزاجان بقال شمارهٔ ۱۳ - در تعریف خواجه میرزا محمد شسته گر شمارهٔ ۱۴ - در بیان تعریف و توصیف نانوا شمارهٔ ۱۵ - در تعریف خواجه شفیع نقاش شمارهٔ ۱۶ - در بیان تعریف و توصیف شاطر پسری شمارهٔ ۱۷ - در بیان تعریف نجار چنین می فرمایند شمارهٔ ۱۸ - در بیان تعریف طشت گر چنین گوید شمارهٔ ۱۹ - در تعریف قصاب پسر گوید شمارهٔ ۲۰ - در بیان حضرت عبیدالله خان شهربخارا را آئین بستن شمارهٔ ۲۱ - عریضه فرستادن عبدالکریم بی از ولایت سمرقند به شاه جم نشان یعنی حضرت عبدالعزیز خان و عزیمت کردن خان از بخارا به کرمینه و آمدن اورگنجی و به شهر بخارا درآمده و غارت کردن و شرح آن شمارهٔ ۲۲ - متوجه شدن خان جنت آشیان از ولایت فاطر بخارا به طوف مزار فیض آثار حضرت شاه نقشبند و عنان عزیمت به جانب آقتاچ کشیدن از آنجا به دارالسلطنه سمرقند خرامیدن شمارهٔ ۲۳ - متوجه شدن حضرت جنت مکان از میانکال با ساپه بیکران به جانب ساغرچ و فرستادن قاضی عبدالرحمن به سوی ده بید شمارهٔ ۲۴ - عریضه فرستادن محمد نظربی به ولایت بلخ به حضرت سبحانقلی خان و شنیدن خان جنت آشیان مخالفت نمودن او را بعد از آن غازی بی و الله بردی را با سپاه بیکران فرمودن آنها را رفته بیگاهی خودها را به ولایت قرشی انداخته محمد نظربی را بسته فرستادن گذشته به ولایت بایسون رفته لشکر بلخ را شکست داده به فتح و نصرت تمام گشته آمدن شمارهٔ ۲۵ - عزیمت نمودن خان فردوس مکان حضرت سبحانقلی خان از ولایت بخارا به طوف مزار فیض آثار حضرت شاه نقشبند و از آنجا به ولایت بلخ متوجه شدن شمارهٔ ۲۶ - متوجه شدن حضرت خان فردوس مکان بعد از گذشتن دریا به جانب بلخ در قوشخانه فروز آمدن و خبر یافتن اهل بلخ و آمدن خان را و دروازه را بر روی خود کشیده محاصره شدن و در فکر کار خود شدن شمارهٔ ۲۷ - ایلچی فرستادن خان فردوس مکان یوسف خواجه نقشبندی را جواب مقرر نایافتن دویم قلیچ بی را فرستاده و ابواب متفصل مفتوح شدن و داخل به شهر بلخ و مغضوب شدن
ترکیب بند - در مرثیه غازی دادخواه گفته
شمارهٔ ۱ - چرچین فروش شمارهٔ ۲ - چرچین فروش شمارهٔ ۳ - چرچین فروش شمارهٔ ۴ - زرگر شمارهٔ ۵ - زرگر شمارهٔ ۶ - زرگر شمارهٔ ۷ - زرگر شمارهٔ ۸ - زرگر شمارهٔ ۹ - حلواگر شمارهٔ ۱۰ - حلواگر شمارهٔ ۱۱ - سر تراش شمارهٔ ۱۲ - سر تراش شمارهٔ ۱۳ - سر تراش شمارهٔ ۱۴ - بافنده شمارهٔ ۱۵ - بافنده شمارهٔ ۱۶ - بافنده شمارهٔ ۱۷ - قناد شمارهٔ ۱۸ - قناد شمارهٔ ۱۹ - قناد شمارهٔ ۲۰ - کلال شمارهٔ ۲۱ - کلال شمارهٔ ۲۲ - کلال شمارهٔ ۲۳ - پا یکی شمارهٔ ۲۴ - تماکو فروش شمارهٔ ۲۵ - درزی شمارهٔ ۲۶ - درزی شمارهٔ ۲۷ - درزی شمارهٔ ۲۸ - درزی شمارهٔ ۲۹ - پوستین دوز شمارهٔ ۳۰ - پوستین دوز شمارهٔ ۳۱ - قصاب شمارهٔ ۳۲ - قصاب شمارهٔ ۳۳ - قصاب شمارهٔ ۳۴ - قصاب شمارهٔ ۳۵ - قصاب شمارهٔ ۳۶ - قصاب شمارهٔ ۳۷ - قصاب شمارهٔ ۳۸ - قصاب شمارهٔ ۳۹ - مسگر شمارهٔ ۴۰ - مسگر شمارهٔ ۴۱ - جامه باف شمارهٔ ۴۲ - جامه باف شمارهٔ ۴۳ - جامه باف شمارهٔ ۴۴ - جامه باف شمارهٔ ۴۵ - جامه باف شمارهٔ ۴۶ - جامه باف شمارهٔ ۴۷ - جامه باف شمارهٔ ۴۸ - کله پز شمارهٔ ۴۹ - کله پز شمارهٔ ۵۰ - کفش دوز شمارهٔ ۵۱ - کفش دوز شمارهٔ ۵۲ - سلاخ شمارهٔ ۵۳ - شسته گر شمارهٔ ۵۴ - شسته گر شمارهٔ ۵۵ - شسته گر شمارهٔ ۵۶ - عینک ساز شمارهٔ ۵۷ - عینک ساز شمارهٔ ۵۸ - طاقی دوز شمارهٔ ۵۹ - طاقی دوز شمارهٔ ۶۰ - طاقی دوز شمارهٔ ۶۱ - طاقی دوز شمارهٔ ۶۲ - بقال شمارهٔ ۶۳ - بقال شمارهٔ ۶۴ - بقال شمارهٔ ۶۵ - بقال شمارهٔ ۶۶ - بقال شمارهٔ ۶۷ - بقال شمارهٔ ۶۸ - بقال شمارهٔ ۶۹ - بقال شمارهٔ ۷۰ - کمانگر شمارهٔ ۷۱ - کمانگر شمارهٔ ۷۲ - پیک شمارهٔ ۷۳ - پیک شمارهٔ ۷۴ - شاطر شمارهٔ ۷۵ - گلیم فروش شمارهٔ ۷۶ - نمدمال شمارهٔ ۷۷ - صراف شمارهٔ ۷۸ - حمامی شمارهٔ ۷۹ - حمامی شمارهٔ ۸۰ - حمامی شمارهٔ ۸۱ - حمامی شمارهٔ ۸۲ - ترکش دوز شمارهٔ ۸۳ - ترکش دوز شمارهٔ ۸۴ - سقا شمارهٔ ۸۵ - سرابان شمارهٔ ۸۶ - کاسه گر شمارهٔ ۸۷ - مخمل فروش شمارهٔ ۸۸ - موزه دوز شمارهٔ ۸۹ - موزه دوز شمارهٔ ۹۰ - سوزنگر شمارهٔ ۹۱ - رمال شمارهٔ ۹۲ - نان فروش شمارهٔ ۹۳ - دیوارزن شمارهٔ ۹۴ - دیوارزن شمارهٔ ۹۵ - دیوارزن شمارهٔ ۹۶ - انگشتی شمارهٔ ۹۷ - آشپز شمارهٔ ۹۸ - آشپز شمارهٔ ۹۹ - کبابی شمارهٔ ۱۰۰ - کیسه دوز شمارهٔ ۱۰۱ - خیمه دوز شمارهٔ ۱۰۲ - فصاد شمارهٔ ۱۰۳ - طنبوری شمارهٔ ۱۰۴ - طنبوری شمارهٔ ۱۰۵ - زهتاب شمارهٔ ۱۰۶ - صابون پز شمارهٔ ۱۰۷ - صابون پز شمارهٔ ۱۰۸ - صابون پز شمارهٔ ۱۰۹ - صابون‌فروش شمارهٔ ۱۱۰ - صابون فروش شمارهٔ ۱۱۱ - بهله دوز شمارهٔ ۱۱۲ - اسپند سوز شمارهٔ ۱۱۳ - دیگ ریز شمارهٔ ۱۱۴ - کپانی شمارهٔ ۱۱۵ - کهنه روز شمارهٔ ۱۱۶ - کهنه روز شمارهٔ ۱۱۷ - شلغم فروش شمارهٔ ۱۱۸ - نانکش شمارهٔ ۱۱۹ - واعظ شمارهٔ ۱۲۰ - جلودار شمارهٔ ۱۲۱ - خراسبان شمارهٔ ۱۲۲ - که فروش شمارهٔ ۱۲۳ - فوطه باف شمارهٔ ۱۲۴ - ساربان شمارهٔ ۱۲۵ - گلخن تاب شمارهٔ ۱۲۶ - گلخن تاب شمارهٔ ۱۲۷ - غوزه چین شمارهٔ ۱۲۸ - کشتین گیر شمارهٔ ۱۲۹ - سیمکش شمارهٔ ۱۳۰ - ملتقچی شمارهٔ ۱۳۱ - پوست جلاب شمارهٔ ۱۳۲ - کرنایی شمارهٔ ۱۳۳ - سورنایی شمارهٔ ۱۳۴ - سورنایی شمارهٔ ۱۳۵ - دوکتراش شمارهٔ ۱۳۶ - دوکتراش شمارهٔ ۱۳۷ - شربتگر شمارهٔ ۱۳۸ - صراف شمارهٔ ۱۳۹ - اسپند سوز شمارهٔ ۱۴۰ - سوداگر شمارهٔ ۱۴۱ - شمشیرگر شمارهٔ ۱۴۲ - شمشیرگر شمارهٔ ۱۴۳ - خارکش شمارهٔ ۱۴۴ - گدا شمارهٔ ۱۴۵ - پاده چی شمارهٔ ۱۴۶ - پاده چی شمارهٔ ۱۴۷ - پاده چی شمارهٔ ۱۴۸ - قصه خوان شمارهٔ ۱۴۹ - خشت پز شمارهٔ ۱۵۰ - جیبه گر شمارهٔ ۱۵۱ - شربتگر شمارهٔ ۱۵۲ - بریانگر شمارهٔ ۱۵۳ - شالی کار شمارهٔ ۱۵۴ - نی نواز شمارهٔ ۱۵۵ - نی نواز شمارهٔ ۱۵۶ - نی نواز شمارهٔ ۱۵۷ - نی نواز شمارهٔ ۱۵۸ - تخمباز شمارهٔ ۱۵۹ - کشتی بان شمارهٔ ۱۶۰ - نداف شمارهٔ ۱۶۱ - نداف شمارهٔ ۱۶۲ - کبوتر باز شمارهٔ ۱۶۳ - دیگ ریز شمارهٔ ۱۶۴ - ماهی گیر شمارهٔ ۱۶۵ - خراسبان شمارهٔ ۱۶۶ - معمار شمارهٔ ۱۶۷ - کشتین گیر شمارهٔ ۱۶۸ - بندباف شمارهٔ ۱۶۹ - آسیابان شمارهٔ ۱۷۰ - مسحی دوز شمارهٔ ۱۷۱ - بلبل باز شمارهٔ ۱۷۲ - اشتکباز شمارهٔ ۱۷۳ - قلندر شمارهٔ ۱۷۴ - شاعر شمارهٔ ۱۷۵ - گوگردی شمارهٔ ۱۷۶ - دهقان شمارهٔ ۱۷۷ - ماشکار شمارهٔ ۱۷۸ - جواری کار شمارهٔ ۱۷۹ - جوفروش شمارهٔ ۱۸۰ - ارزن کار شمارهٔ ۱۸۱ - گندم کار شمارهٔ ۱۸۲ - خواجه زاده شمارهٔ ۱۸۳ - کمانگر شمارهٔ ۱۸۴ - کمانگر شمارهٔ ۱۸۵ - کاردگر شمارهٔ ۱۸۶ - کاردگر شمارهٔ ۱۸۷ - کهله بر شمارهٔ ۱۸۸ - تسمه گر شمارهٔ ۱۸۹ - کلوته فروش شمارهٔ ۱۹۰ - مسئله گو شمارهٔ ۱۹۱ - شیرپز شمارهٔ ۱۹۲ - مؤذن شمارهٔ ۱۹۳ - ملاامام شمارهٔ ۱۹۴ - ملاامام شمارهٔ ۱۹۵ - صوفی شمارهٔ ۱۹۶ - پیکچی شمارهٔ ۱۹۷ - محتسب شمارهٔ ۱۹۸ - محتسب شمارهٔ ۱۹۹ - قصه خوان شمارهٔ ۲۰۰ - تربز فروش شمارهٔ ۲۰۱ - نقاره چی شمارهٔ ۲۰۲ - ماهی پز شمارهٔ ۲۰۳ - ماهی پز شمارهٔ ۲۰۴ - ماهی گیر شمارهٔ ۲۰۵ - شیخ زاده شمارهٔ ۲۰۶ - قالب تراش شمارهٔ ۲۰۷ - عینک ساز شمارهٔ ۲۰۸ - چلپک پز شمارهٔ ۲۰۹ - باغبان شمارهٔ ۲۱۰ - خشت ریز شمارهٔ ۲۱۱ - نجار شمارهٔ ۲۱۲ - آرد بیز شمارهٔ ۲۱۳ - سوهانگر شمارهٔ ۲۱۴ - نان پز شمارهٔ ۲۱۵ - زواله تاب شمارهٔ ۲۱۶ - ایلک باف شمارهٔ ۲۱۷ - موی تاب شمارهٔ ۲۱۸ - چرم گر شمارهٔ ۲۱۹ - چرم گر شمارهٔ ۲۲۰ - چرم گر شمارهٔ ۲۲۱ - زین گر شمارهٔ ۲۲۲ - زین گر شمارهٔ ۲۲۳ - مهر کن شمارهٔ ۲۲۴ - رنگریز شمارهٔ ۲۲۵ - رنگریز شمارهٔ ۲۲۶ - گورکاو شمارهٔ ۲۲۷ - کبوترباز شمارهٔ ۲۲۸ - کبوترباز شمارهٔ ۲۲۹ - درودگر شمارهٔ ۲۳۰ - یخ فروش شمارهٔ ۲۳۱ - سیاهی فروش شمارهٔ ۲۳۲ - نجار شمارهٔ ۲۳۳ - نجار شمارهٔ ۲۳۴ - چیت گر شمارهٔ ۲۳۵ - قوناق شمارهٔ ۲۳۶ - صحاف شمارهٔ ۲۳۷ - نوره ساز شمارهٔ ۲۳۸ - نوره ساز شمارهٔ ۲۳۹ - سیه کار شمارهٔ ۲۴۰ - خرکار شمارهٔ ۲۴۱ - شمع ریز شمارهٔ ۲۴۲ - شمع ریز شمارهٔ ۲۴۳ - شماع شمارهٔ ۲۴۴ - شماع شمارهٔ ۲۴۵ - شماع شمارهٔ ۲۴۶ - زردک فروش شمارهٔ ۲۴۷ - زردک فروش شمارهٔ ۲۴۸ - کیمخت گر شمارهٔ ۲۴۹ - کیمخت گر شمارهٔ ۲۵۰ - سنبوسه پز شمارهٔ ۲۵۱ - سنبوسه پز شمارهٔ ۲۵۲ - قتمال پز شمارهٔ ۲۵۳ - قبضه بند شمارهٔ ۲۵۴ - قبضه بند شمارهٔ ۲۵۵ - نیزه دست شمارهٔ ۲۵۶ - سنگ زن شمارهٔ ۲۵۷ - سنگ زن شمارهٔ ۲۵۸ - شب باز شمارهٔ ۲۵۹ - مارباز شمارهٔ ۲۶۰ - کاغذ گر شمارهٔ ۲۶۱ - حکاک شمارهٔ ۲۶۲ - گلخن تاب شمارهٔ ۲۶۳ - کاسه باز شمارهٔ ۲۶۴ - تسمه باز شمارهٔ ۲۶۵ - مشکباز شمارهٔ ۲۶۶ - جغرات فروش شمارهٔ ۲۶۷ - رنگین فروش شمارهٔ ۲۶۸ - قماری شمارهٔ ۲۶۹ - ریش آرا شمارهٔ ۲۷۰ - کرباس جلاب شمارهٔ ۲۷۱ - کوکناری شمارهٔ ۲۷۲ - کاردگر شمارهٔ ۲۷۳ - قفل گر شمارهٔ ۲۷۴ - قفل گر شمارهٔ ۲۷۵ - قفل گر شمارهٔ ۲۷۶ - قفل گر شمارهٔ ۲۷۷ - خس کش شمارهٔ ۲۷۸ - مشکاب شمارهٔ ۲۷۹ - مرده شوی شمارهٔ ۲۸۰ - مرده شوی شمارهٔ ۲۸۱ - مصور شمارهٔ ۲۸۲ - شاطر شمارهٔ ۲۸۳ - حافظ شمارهٔ ۲۸۴ - حافظ شمارهٔ ۲۸۵ - لچک دوز شمارهٔ ۲۸۶ - روغنگر شمارهٔ ۲۸۷ - روغنگر شمارهٔ ۲۸۸ - جگر کباب پز شمارهٔ ۲۸۹ - حلیم ساز شمارهٔ ۲۹۰ - خمیرگیر شمارهٔ ۲۹۱ - آهنگر شمارهٔ ۲۹۲ - آهنگر شمارهٔ ۲۹۳ - آهنگر شمارهٔ ۲۹۴ - کرنایی شمارهٔ ۲۹۵ - کرنایی شمارهٔ ۲۹۶ - بریانگر شمارهٔ ۲۹۷ - دوکتراش شمارهٔ ۲۹۸ - دوکتراش شمارهٔ ۲۹۹ - دارباز شمارهٔ ۳۰۰ - دارباز شمارهٔ ۳۰۱ - هیزم فروش شمارهٔ ۳۰۲ - کاتب شمارهٔ ۳۰۳ - کاتب شمارهٔ ۳۰۴ - کاتب شمارهٔ ۳۰۵ - کاتب شمارهٔ ۳۰۶ - دروازه بان شمارهٔ ۳۰۷ - شوخ ملتانی شمارهٔ ۳۰۸ - مارباز شمارهٔ ۳۰۹ - مارباز شمارهٔ ۳۱۰ - گلکار شمارهٔ ۳۱۱ - کچکول پز شمارهٔ ۳۱۲ - بزاز شمارهٔ ۳۱۳ - خارکش شمارهٔ ۳۱۴ - طبیب شمارهٔ ۳۱۵ - طبیب شمارهٔ ۳۱۶ - چوپان شمارهٔ ۳۱۷ - شمشیرگر شمارهٔ ۳۱۸ - شمشیرگر شمارهٔ ۳۱۹ - اوتی کش شمارهٔ ۳۲۰ - اوتی کش شمارهٔ ۳۲۱ - تیمبان شمارهٔ ۳۲۲ - دیگ ریز شمارهٔ ۳۲۳ - فیل بان شمارهٔ ۳۲۴ - فوطه دار شمارهٔ ۳۲۵ - ملتقچی شمارهٔ ۳۲۶ - سرمه کش شمارهٔ ۳۲۷ - گلفروش شمارهٔ ۳۲۸ - میرشکار شمارهٔ ۳۲۹ - حمال شمارهٔ ۳۳۰ - غلافدوز شمارهٔ ۳۳۱ - تیرگر شمارهٔ ۳۳۲ - تیرگر شمارهٔ ۳۳۳ - کاسه گر شمارهٔ ۳۳۴ - کنب تاب شمارهٔ ۳۳۵ - بادبرک ساز شمارهٔ ۳۳۶ - یورمه دوز شمارهٔ ۳۳۷ - خمیرگیر شمارهٔ ۳۳۸ - ریخته گر شمارهٔ ۳۳۹ - لته فروش شمارهٔ ۳۴۰ - نمک فروش شمارهٔ ۳۴۱ - جامه فروش شمارهٔ ۳۴۲ - خواص گوی شمارهٔ ۳۴۳ - شیشه گر شمارهٔ ۳۴۴ - پتک فروش شمارهٔ ۳۴۵ - ارباب زاده شمارهٔ ۳۴۶ - مشک ساز شمارهٔ ۳۴۷ - غربال باف شمارهٔ ۳۴۸ - سه تاری شمارهٔ ۳۴۹ - سه تاری شمارهٔ ۳۵۰ - بربند باف شمارهٔ ۳۵۱ - طراح شمارهٔ ۳۵۲ - نقاش شمارهٔ ۳۵۳ - جلودار شمارهٔ ۳۵۴ - صابونفروش شمارهٔ ۳۵۵ - میخچه گر شمارهٔ ۳۵۶ - کلندگر شمارهٔ ۳۵۷ - می فروش شمارهٔ ۳۵۸ - توقوم دوز شمارهٔ ۳۵۹ - علاف شمارهٔ ۳۶۰ - علاف شمارهٔ ۳۶۱ - کلابه کار شمارهٔ ۳۶۲ - مکتب دار شمارهٔ ۳۶۳ - خورده فروش شمارهٔ ۳۶۴ - میرشکار شمارهٔ ۳۶۵ - میرشکار شمارهٔ ۳۶۶ - کشتی بان شمارهٔ ۳۶۷ - سرکا فروش شمارهٔ ۳۶۸ - دلال پیاز شمارهٔ ۳۶۹ - چلپک فروش شمارهٔ ۳۷۰ - تحویل گر شمارهٔ ۳۷۱ - زرشوی شمارهٔ ۳۷۲ - جنگ مشتی