میرزا حسن اصفهانی متخلص به «صفی» و ملقب به صفی‌علی‌شاه (زادهٔ ۱۲۵۱ قمری در اصفهان، درگذشتهٔ ۱۳۱۶ قمری در تهران)، قطب دروایش نعمت‌اللهی و از شاعران بزرگ صوفی مشرب سده‌های اخیر است.
او مردى ادیب و شاعر و در نظم انواع شعر توانا بود. پدرش بازرگان بود. وی در کودکى به همراه پدر به یزد رفت و تا سن بیست سالگى در آن شهر زیست. میرزا حسن پس از آموختن مقدمات علوم به شیراز، کرمان، مشهد و سپس به هند و حجاز مسافرت‌هایی کرد، و بالاخره به تهران آمد. در تهران یکی از مریدان وی قطعه زمینی در محلهٔ شاه آباد به او هدیه کرد و او در آنجا خانقاهی وسیع بنا نهاد که پس از مرگ در همانجا به خاک سپرده شد. هم‌اکنون خیابان مجاور خانقاه و آرامگاه وی در تهران به خیابان صفی‌عیشاه معروف است.
وی صاحب آثار متعددی به نظم و نثر است که از آن جمله می‌توان به تفسیر منظوم قرآن در سی و دو هزار بیت و زبدة‌الاسرار مشتمل بر بیان اسرار شهادت امام حسین علیه‌السلام و یارانش و تطبیق آن با منازل سیر و سلوک اشاره نمود.

در ویکی پدیا بیشتر بخوانید
آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
صفی علیشاه
شمارهٔ ۱ شمارهٔ ۲ شمارهٔ ۳ شمارهٔ ۴ شمارهٔ ۵ شمارهٔ ۶ شمارهٔ ۷ شمارهٔ ۸ شمارهٔ ۹ شمارهٔ ۱۰ شمارهٔ ۱۱ شمارهٔ ۱۲ شمارهٔ ۱۳ شمارهٔ ۱۴ شمارهٔ ۱۵ شمارهٔ ۱۶ شمارهٔ ۱۷ شمارهٔ ۱۸ شمارهٔ ۱۹ شمارهٔ ۲۰ شمارهٔ ۲۱ شمارهٔ ۲۲ شمارهٔ ۲۳ شمارهٔ ۲۴ شمارهٔ ۲۵ شمارهٔ ۲۶ شمارهٔ ۲۷ شمارهٔ ۲۸ شمارهٔ ۲۹ شمارهٔ ۳۰ شمارهٔ ۳۱ شمارهٔ ۳۲ شمارهٔ ۳۳ شمارهٔ ۳۴ شمارهٔ ۳۵ شمارهٔ ۳۶ شمارهٔ ۳۷ شمارهٔ ۳۸ شمارهٔ ۳۹ شمارهٔ ۴۰ شمارهٔ ۴۱ شمارهٔ ۴۲ شمارهٔ ۴۳ شمارهٔ ۴۴ شمارهٔ ۴۵ شمارهٔ ۴۶ شمارهٔ ۴۷ شمارهٔ ۴۸ شمارهٔ ۴۹ شمارهٔ ۵۰ شمارهٔ ۵۱ شمارهٔ ۵۲ شمارهٔ ۵۳ شمارهٔ ۵۴ شمارهٔ ۵۵ شمارهٔ ۵۶ شمارهٔ ۵۷ شمارهٔ ۵۸ شمارهٔ ۵۹ شمارهٔ ۶۰ شمارهٔ ۶۱ شمارهٔ ۶۲ شمارهٔ ۶۳ شمارهٔ ۶۴ شمارهٔ ۶۵ شمارهٔ ۶۶ شمارهٔ ۶۷ شمارهٔ ۶۸ شمارهٔ ۶۹ شمارهٔ ۷۰ شمارهٔ ۷۱ شمارهٔ ۷۲ شمارهٔ ۷۳ شمارهٔ ۷۴ شمارهٔ ۷۵ شمارهٔ ۷۶ شمارهٔ ۷۷ شمارهٔ ۷۸ شمارهٔ ۷۹ شمارهٔ ۸۰ شمارهٔ ۸۱ شمارهٔ ۸۲ شمارهٔ ۸۳ شمارهٔ ۸۴ شمارهٔ ۸۵ شمارهٔ ۸۶ شمارهٔ ۸۷ شمارهٔ ۸۸ شمارهٔ ۸۹ شمارهٔ ۹۰ شمارهٔ ۹۱ شمارهٔ ۹۲ شمارهٔ ۹۳ شمارهٔ ۹۴ شمارهٔ ۹۵ شمارهٔ ۹۶ شمارهٔ ۹۷ شمارهٔ ۹۸ شمارهٔ ۹۹ شمارهٔ ۱۰۰ شمارهٔ ۱۰۱ شمارهٔ ۱۰۲ شمارهٔ ۱۰۳ شمارهٔ ۱۰۴ شمارهٔ ۱۰۵ شمارهٔ ۱۰۶ شمارهٔ ۱۰۷ شمارهٔ ۱۰۸ شمارهٔ ۱۰۹ شمارهٔ ۱۱۰ شمارهٔ ۱۱۱ شمارهٔ ۱۱۲ شمارهٔ ۱۱۳ شمارهٔ ۱۱۴ شمارهٔ ۱۱۵ شمارهٔ ۱۱۶ شمارهٔ ۱۱۷ شمارهٔ ۱۱۸ شمارهٔ ۱۱۹ شمارهٔ ۱۲۰ شمارهٔ ۱۲۱ شمارهٔ ۱۲۲ شمارهٔ ۱۲۳ شمارهٔ ۱۲۴ شمارهٔ ۱۲۵ شمارهٔ ۱۲۶ شمارهٔ ۱۲۷ شمارهٔ ۱۲۸
بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم بخش ۲ - باب الالف بخش ۳ - بیان الاتحاد بخش ۴ - الاتصال بخش ۵ - الاحد بخش ۶ - الاحدیه بخش ۷ - احدیه الجمع بخش ۸ - احصاء الاسماء بخش ۹ - الاحوال بخش ۱۰ - الاحسان بخش ۱۱ - الاراده بخش ۱۲ - ارائک التوحید بخش ۱۳ - الاسم بخش ۱۴ - الاسماء الذاتیه بخش ۱۵ - الاسم الاعظم بخش ۱۶ - الاصطلام بخش ۱۷ - الاعراف بخش ۱۸ - الاعیان الثابته بخش ۱۹ - الافق المبین والافق الاعلی بخش ۲۰ - الافراد و الامینان بخش ۲۱ - الامامان بخش ۲۲ - ام الکتاب بخش ۲۳ - الآن الدائم بخش ۲۴ - الانانیت بخش ۲۵ - الانیت بخش ۲۶ - الانزعاج بخش ۲۷ - انصداع الجمع بخش ۲۸ - الاوتاد بخش ۲۹ - باب الباء بخش ۳۰ - باب الابواب بخش ۳۱ - البارقه بخش ۳۲ - الباطل بخش ۳۳ - البدلاء بخش ۳۴ - البدنه بخش ۳۵ - البرق بخش ۳۶ - البرزخ بخش ۳۷ - البرزح الجامع بخش ۳۸ - البسط بخش ۳۹ - البصیره بخش ۴۰ - البقره بخش ۴۱ - البوادر بخش ۴۲ - بیت‌الحکمه بخش ۴۳ - بیت‌المقدس بخش ۴۴ - بیت‌المحرم بخش ۴۵ - بیت‌العزه بخش ۴۶ - باب‌التاء بخش ۴۷ - التانیس بخش ۴۸ - التجلی بخش ۴۹ - التجلی الشهودی بخش ۵۰ - التحقیق بخش ۵۱ - التصوف بخش ۵۲ - التلوین بخش ۵۳ - باب الثاء بخش ۵۴ - الثقه بخش ۵۵ - باب الجیم الجذبه بخش ۵۶ - الجرس بخش ۵۷ - الجسد بخش ۵۸ - الجلاء بخش ۵۹ - الجلال بخش ۶۰ - الجمال بخش ۶۱ - الجمعیه بخش ۶۲ - الجمع بخش ۶۳ - جمع‌الجمع بخش ۶۴ - جنه‌‌الافعال بخش ۶۵ - جنه‌‌الوراثه بخش ۶۶ - جنه‌‌الصفات بخش ۶۷ - جنه‌‌الذات بخش ۶۸ - الجنائب بخش ۶۹ - جهتا‌الضیق والسعه بخش ۷۰ - جهتاالطلب بخش ۷۱ - جواهر العلوم و الانباء و المعارف بخش ۷۲ - باب‌الحاء الحال بخش ۷۳ - حجه‌الحق بخش ۷۴ - الحجاب بخش ۷۵ - الحروف بخش ۷۶ - الحریه بخش ۷۷ - الحرق بخش ۷۸ - حفظ‌العهد بخش ۷۹ - حفظ عهد الربوبیه و العبودیه بخش ۸۰ - حقیقه‌الحقایق بخش ۸۱ - حقیقه‌المحدیه بخش ۸۲ - حقایق‌الاسماء بخش ۸۳ - حق‌الیقین بخش ۸۴ - الحکمه بخش ۸۵ - باب‌الخاء‌الخاطر بخش ۸۶ - الخاتم بخش ۸۷ - الخرقه بخش ۸۸ - الخضر بخش ۸۹ - الخطره بخش ۹۰ - الخله بخش ۹۱ - الخلوه بخش ۹۲ - خلع‌العادت بخش ۹۳ - خلق جدید بخش ۹۴ - باب الدال الدبور بخش ۹۵ - دره‌البیضاء بخش ۹۶ - باب‌الذال الذخایر بخش ۹۷ - الذوق بخش ۹۸ - ذوالعقل بخش ۹۹ - ذوالعین بخش ۱۰۰ - ذوالعقل و العین بخش ۱۰۱ - باب‌الراء بخش ۱۰۲ - الران بخش ۱۰۳ - الرب بخش ۱۰۴ - رب‌الارباب بخش ۱۰۵ - الرتق بخش ۱۰۶ - الرحمن بخش ۱۰۷ - الرحیم بخش ۱۰۸ - الرحمه و هو الامتنانیه و الوجودیه بخش ۱۰۹ - الرداء والردی بخش ۱۱۰ - الرسم بخش ۱۱۱ - رسوم العلوم و رقوم العلوم بخش ۱۱۲ - الرعونه بخش ۱۱۳ - الرقیقه بخش ۱۱۴ - الروح بخش ۱۱۵ - باب الزاءالزاجر بخش ۱۱۶ - الزجاجه بخش ۱۱۷ - تحقیق آیه النور بخش ۱۱۸ - تطبیق بخش ۱۱۹ - الزمرده بخش ۱۲۰ - الزمان بخش ۱۲۱ - الزواهر بخش ۱۲۲ - الزیتون بخش ۱۲۳ - الزیت بخش ۱۲۴ - باب السین السابقه بخش ۱۲۵ - السالک بخش ۱۲۶ - السبخه بخش ۱۲۷ - الستر بخش ۱۲۸ - الستائر بخش ۱۲۹ - الستور بخش ۱۳۰ - سجودالقلب بخش ۱۳۱ - السحق بخش ۱۳۲ - السدره بخش ۱۳۳ - السر بخش ۱۳۴ - سرالعلم بخش ۱۳۵ - سرالحال بخش ۱۳۶ - سرالحقیقه بخش ۱۳۷ - حکایت بخش ۱۳۸ - سرالتجلی بخش ۱۳۹ - سرالقدر بخش ۱۴۰ - سرالربوبیه بخش ۱۴۱ - سرسرالربوبیه بخش ۱۴۲ - سرائر الاثار بخش ۱۴۳ - السرائر بخش ۱۴۴ - السعه بخش ۱۴۵ - السفر بخش ۱۴۶ - سقوط الاعتبارات بخش ۱۴۷ - السمسمه بخش ۱۴۸ - سوال الحضرتین بخش ۱۴۹ - سوادالوجه بخش ۱۵۰ - باب الشین الشاهد بخش ۱۵۱ - شعب الصدع بخش ۱۵۲ - الشفع بخش ۱۵۳ - الشهود بخش ۱۵۴ - شهود المفصل فی‌المجمل بخش ۱۵۵ - شهود المجمل ‌ فی المفصل بخش ۱۵۶ - شواهدالحق بخش ۱۵۷ - شواهدالتوحید بخش ۱۵۸ - شواهد الاسماء بخش ۱۵۹ - الشئون بخش ۱۶۰ - الشیخ بخش ۱۶۱ - علامات الشیخ الکامل بخش ۱۶۲ - حکایت ابوحمزه بخش ۱۶۳ - التمیز بخش ۱۶۴ - باب الصاد صاحب‌الزمان و الوقت و الحال بخش ۱۶۵ - صبیح الوجه بخش ۱۶۶ - الصبا بخش ۱۶۷ - الصدیق بخش ۱۶۸ - صدق‌النور بخش ۱۶۹ - الصداء بخش ۱۷۰ - الصعق بخش ۱۷۱ - الصفوه بخش ۱۷۲ - صوره‌الحق بخش ۱۷۳ - صورالاله بخش ۱۷۴ - صوامع‌الذکر بخش ۱۷۵ - صورالاراده بخش ۱۷۶ - باب الضاد الضنائن بخش ۱۷۷ - الضیاء بخش ۱۷۸ - باب‌الطاء الطویل بخش ۱۷۹ - الطاهر بخش ۱۸۰ - طاهر الظاهر بخش ۱۸۱ - طاهر الباطن بخش ۱۸۲ - طاهرالسر بخش ۱۸۳ - الطب الروحانی بخش ۱۸۴ - الطریقه بخش ۱۸۵ - التفریق بین الکامل و الغافل بخش ۱۸۶ - الطمس بخش ۱۸۷ - باب‌الضاء ظاهر الممکنات بخش ۱۸۸ - الظل بخش ۱۸۹ - ظل الاول بخش ۱۹۰ - ظل‌الاله بخش ۱۹۱ - باب‌العین العالم بفتح اللام بخش ۱۹۲ - عوالم الجبروت و المکوت و الملک بخش ۱۹۳ - العارف بخش ۱۹۴ - التعرف بخش ۱۹۵ - فرقه من المتعرفین بخش ۱۹۶ - و من المتعرفین بخش ۱۹۷ - و من المتعرفین بخش ۱۹۸ - کلام آخر بخش ۱۹۹ - تعرفه ممدوح بخش ۲۰۰ - عرفان بخش ۲۰۱ - العالم بکسراللام بخش ۲۰۲ - العامه بخش ۲۰۳ - العارالعظیم بخش ۲۰۴ - العباده و العبودیه والعبوده بخش ۲۰۵ - العبادله بخش ۲۰۶ - العباد الحقیقی و هم مظاهر الاسماء بخش ۲۰۷ - عبدالله بخش ۲۰۸ - عبدالرحمن بخش ۲۰۹ - عبدالرحیم بخش ۲۱۰ - عبدالملک بخش ۲۱۱ - عبدالقدوس بخش ۲۱۲ - عبدالسلام بخش ۲۱۳ - عبدالمؤمن بخش ۲۱۴ - عبدالمهیمن بخش ۲۱۵ - عبدالعزیز بخش ۲۱۶ - عبدالجبار بخش ۲۱۷ - عبدالمتکبر بخش ۲۱۸ - عبدالخالق بخش ۲۱۹ - عبدالباری بخش ۲۲۰ - عبدالمصور بخش ۲۲۱ - عبدالغفار بخش ۲۲۲ - عبدالقهار بخش ۲۲۳ - عبدالوهاب بخش ۲۲۴ - عبدالرزق بخش ۲۲۵ - عبدالفتاح بخش ۲۲۶ - عبدالعلیم بخش ۲۲۷ - عبدالقابض بخش ۲۲۸ - عبدالباسط بخش ۲۲۹ - عبدالخافض بخش ۲۳۰ - عبدالرافع بخش ۲۳۱ - عبدالمعز بخش ۲۳۲ - عبدالمذل بخش ۲۳۳ - عبدالسمیع و البصیر بخش ۲۳۴ - عبدالحکم بخش ۲۳۵ - عبدالعدل بخش ۲۳۶ - عبداللطیف بخش ۲۳۷ - عبدالخبیر بخش ۲۳۸ - عبدالحلیم بخش ۲۳۹ - عبدالعظیم بخش ۲۴۰ - عبدالغفور بخش ۲۴۱ - عبدالشکور بخش ۲۴۲ - عبدالعلی بخش ۲۴۳ - عبدالکبیر بخش ۲۴۴ - عبدالحفیظ بخش ۲۴۵ - عبدالمقیت بخش ۲۴۶ - عبدالحسیب بخش ۲۴۷ - عبدالجلیل بخش ۲۴۸ - عبدالکریم بخش ۲۴۹ - عبدالرقیب بخش ۲۵۰ - عبدالمجیب بخش ۲۵۱ - عبدالواسع بخش ۲۵۲ - عبدالحکیم بخش ۲۵۳ - عبدالودود بخش ۲۵۴ - عبدالمجید بخش ۲۵۵ - عبدالباعث بخش ۲۵۶ - عبدالشهید بخش ۲۵۷ - عبدالحق بخش ۲۵۸ - عبدالوکیل بخش ۲۵۹ - عبدالقوی بخش ۲۶۰ - عبدالمتین بخش ۲۶۱ - عبدالولی بخش ۲۶۲ - عبدالحمید بخش ۲۶۳ - عبدالمحصی بخش ۲۶۴ - عبدالمبدی بخش ۲۶۵ - عبدالمعید بخش ۲۶۶ - عبدالمحیی بخش ۲۶۷ - عبدالممیت بخش ۲۶۸ - عبدالحی بخش ۲۶۹ - عبدالقیوم بخش ۲۷۰ - عبدالواجد بخش ۲۷۱ - عبدالماجد بخش ۲۷۲ - عبدالواحد بخش ۲۷۳ - عبدالاحد بخش ۲۷۴ - عبدالصمد بخش ۲۷۵ - عبدالقادر بخش ۲۷۶ - عبدالمقتدر بخش ۲۷۷ - عبدالمقدم بخش ۲۷۸ - عبدالمؤخر بخش ۲۷۹ - عبدالاول بخش ۲۸۰ - عبدالاخر بخش ۲۸۱ - عبدالظاهر بخش ۲۸۲ - عبدالباطن بخش ۲۸۳ - عبدالوالی بخش ۲۸۴ - عبدالمتعال بخش ۲۸۵ - عبدالبر بخش ۲۸۶ - عبدالتواب بخش ۲۸۷ - عبدالمنتقم بخش ۲۸۸ - عبدالعفو بخش ۲۸۹ - عبدالروف بخش ۲۹۰ - عبدمالک الملک بخش ۲۹۱ - عبدذی اجلال و الاکرام بخش ۲۹۲ - عبدالمقسط بخش ۲۹۳ - عبدالجامع بخش ۲۹۴ - عبدالغنی بخش ۲۹۵ - عبدالمغنی بخش ۲۹۶ - عبدالمانع بخش ۲۹۷ - عبدالضار و النافع بخش ۲۹۸ - عبدالنور بخش ۲۹۹ - عبدالهادی بخش ۳۰۰ - عبدالباقی بخش ۳۰۱ - عبدالوارث بخش ۳۰۲ - عبدالرشید بخش ۳۰۳ - عبدالصبور بخش ۳۰۴ - العبره بخش ۳۰۵ - العقاب بخش ۳۰۶ - العله بخش ۳۰۷ - العما بخش ۳۰۸ - العمد المعنویه بخش ۳۰۹ - العنقاء بخش ۳۱۰ - عوالم اللبس بخش ۳۱۱ - العین الثابته بخش ۳۱۲ - عین‌الشیی بخش ۳۱۳ - عین‌الاله و عین العالم بخش ۳۱۴ - عین‌الحیوه بخش ۳۱۵ - العید بخش ۳۱۶ - باب الغین الغراب بخش ۳۱۷ - الغشاوه بخش ۳۱۸ - الغنا بخش ۳۱۹ - الغوث بخش ۳۲۰ - غیب الهویه و غیب المطلق بخش ۳۲۱ - غیب‌المصون و غیب‌المکنون بخش ۳۲۲ - الغین بخش ۳۲۳ - باب‌الفاء الفتق بخش ۳۲۴ - الفتوح بخش ۳۲۵ - الفتح القریب بخش ۳۲۶ - الفتح المبین بخش ۳۲۷ - الفتح المطلق بخش ۳۲۸ - الفتره بخش ۳۲۹ - الفرق الاول بخش ۳۳۰ - الفرق الثانی بخش ۳۳۱ - الفرقان بخش ۳۳۲ - فرق‌الجمع بخش ۳۳۳ - فرق الوصف بخش ۳۳۴ - الفرق بین المتخلق و المتحقق بخش ۳۳۵ - الفرق بین‌الکمال و النقص و الشرف و الخسه بخش ۳۳۶ - الفطور بخش ۳۳۷ - الفهوانیه بخش ۳۳۸ - باب القاف القابلیه الاولی بخش ۳۳۹ - قابلیه الظهور بخش ۳۴۰ - قاب قوسین بخش ۳۴۱ - القیام لله بخش ۳۴۲ - القیام بالله بخش ۳۴۳ - القبض بخش ۳۴۴ - القدم بخش ۳۴۵ - قدم‌الصدق بخش ۳۴۶ - القرب بخش ۳۴۷ - القشر بخش ۳۴۸ - القطب بخش ۳۴۹ - القلب بخش ۳۵۰ - القوامع بخش ۳۵۱ - باب‌الکاف الکتاب المبین بخش ۳۵۲ - الکل بخش ۳۵۳ - الکلمه بخش ۳۵۴ - کلمه الحضره بخش ۳۵۵ - الکنز‌المخفی بخش ۳۵۶ - الکنود بخش ۳۵۷ - کون الفطور غیر مشتت للشمل بخش ۳۵۸ - کوکب الصبح بخش ۳۵۹ - الکیمیا بخش ۳۶۰ - کیمیاء‌السعاده بخش ۳۶۱ - کیمیاء‌العوام بخش ۳۶۲ - کیمیاء‌الخواص بخش ۳۶۳ - اللائمه بخش ۳۶۴ - اللب بخش ۳۶۵ - لب اللب بخش ۳۶۶ - اللبس بخش ۳۶۷ - اللسن بخش ۳۶۸ - لسان الحق بخش ۳۶۹ - اللطیفه بخش ۳۷۰ - اللطیفه الانسانیه بخش ۳۷۱ - اللوح بخش ۳۷۲ - اللوایح بخش ۳۷۳ - اللوامع بخش ۳۷۴ - لیله القدر بخش ۳۷۵ - باب‌المیم الماسک و المموسک به والمموسک لاجله بخش ۳۷۶ - ماء‌القدس بخش ۳۷۷ - المبدئیت بخش ۳۷۸ - مبادی النهایات بخش ۳۷۹ - مبنی التصوف بخش ۳۸۰ - المتحقق المطلق بخش ۳۸۱ - المتحقق بالحق و الخلق بخش ۳۸۲ - المجذوب بخش ۳۸۳ - المجالی الکلیه و المطالع و المنصات بخش ۳۸۴ - مجلی الاسماء الفعلیه بخش ۳۸۵ - مجمع‌البحرین بخش ۳۸۶ - مجمع‌الاهواء بخش ۳۸۷ - مجمع‌الاضداد بخش ۳۸۸ - محبت‌الاصلی بخش ۳۸۹ - المحفوظ بخش ۳۹۰ - محوارباب الظاهر بخش ۳۹۱ - محوارباب السرائر بخش ۳۹۲ - مجمع‌الجمع بخش ۳۹۳ - محوالعبودیه و محو عین‌العبد بخش ۳۹۴ - المحق بخش ۳۹۵ - المحاضره بخش ۳۹۶ - المحاذات بخش ۳۹۷ - المحادثه بخش ۳۹۸ - المخدع بخش ۳۹۹ - المدد الوجودی بخش ۴۰۰ - المراتب الکلیه بخش ۴۰۱ - مرآت الکون بخش ۴۰۲ - مرآت الحضره بخش ۴۰۳ - مرآت الحضرتین بخش ۴۰۴ - المسامره بخش ۴۰۵ - مسالک جوامع الاثنیه بخش ۴۰۶ - مستوی الاسم الاعظم بخش ۴۰۷ - مستند المعرفه بخش ۴۰۸ - المستهلک بخش ۴۰۹ - المسئله الغامضه بخش ۴۱۰ - المستریح بخش ۴۱۱ - مشارق الصبح بخش ۴۱۲ - مشارق شمس الحقیقه بخش ۴۱۳ - مشرف‌الضمایر بخش ۴۱۴ - المضاهاه بین‌الشئون و الحقایق بخش ۴۱۵ - المضاهاه بین‌الحضرات والاکوان بخش ۴۱۶ - المطالعه بخش ۴۱۷ - المطلع بخش ۴۱۸ - معالم اعلام الصفات بخش ۴۱۹ - المعلم الاول و معلم الملک بخش ۴۲۰ - مغرب ‌الشمس بخش ۴۲۱ - مفتاح سرالقدر بخش ۴۲۲ - المفتاح الاول بخش ۴۲۳ - مفرج الاحزان و مفرج‌الکروب بخش ۴۲۴ - المفیض بخش ۴۲۵ - المقام بخش ۴۲۶ - مقام‌التنزل الربانی بخش ۴۲۷ - المکانه بخش ۴۲۸ - المکر بخش ۴۲۹ - الملک و الملکوت بخش ۴۳۰ - مالک الملک بخش ۴۳۱ - ممدالهمم بخش ۴۳۲ - المناصفه بخش ۴۳۳ - المنهج الاول بخش ۴۳۴ - منقطع الوحدائی بخش ۴۳۵ - منتهی المعرفه بخش ۴۳۶ - المناسبه الذاتیه بخش ۴۳۷ - المهیمون بخش ۴۳۸ - الموت بخش ۴۳۹ - المیزان بخش ۴۴۰ - حکایت ابراهیم خاص علیه‌الرحمه بخش ۴۴۱ - باب‌النون النبوه بخش ۴۴۲ - النجباء بخش ۴۴۳ - النفس بخش ۴۴۴ - النفس الرحمانی بخش ۴۴۵ - النفس و مرا تبها و شئوناتها و علاماتها و دقایق حالاتها بخش ۴۴۶ - النفس الاماره و رئوسها بخش ۴۴۷ - تدقیق فی‌النفس بخش ۴۴۸ - علامت النفس بالفساد بخش ۴۴۹ - التنبیه بخش ۴۵۰ - علامه ترک الشهوه للمجاهد بخش ۴۵۱ - علامه ترک الغضب للمجاهد بخش ۴۵۲ - علامه دفع التکبر بخش ۴۵۳ - علامه ترک الحسد بخش ۴۵۴ - علامه ترک الحرص للمجاهد بخش ۴۵۵ - علامه دفع البخل للمجاهد بخش ۴۵۶ - علامه دفع‌الریاء للمجاهد بخش ۴۵۷ - علامه اخری لدفع الریاء بخش ۴۵۸ - علامت اخری لدفع الریاء بخش ۴۵۹ - کلام آخر بخش ۴۶۰ - النفس المطمئنه و اوصافها بخش ۴۶۱ - العفه بخش ۴۶۲ - الحلم بخش ۴۶۳ - القناعه بخش ۴۶۴ - الشفقه بخش ۴۶۵ - التواضع بخش ۴۶۶ - الجود بخش ۴۶۷ - الاخلاص بخش ۴۶۸ - مراتب النفس بخش ۴۶۹ - النفس القدسی بخش ۴۷۰ - النفس الرحمانی بخش ۴۷۱ - ارشاد بخش ۴۷۲ - النقباء بخش ۴۷۳ - النکاح الساری فی جمیع الذراری بخش ۴۷۴ - نهایه‌الاسفار بخش ۴۷۵ - نهایه‌السفرالاول بخش ۴۷۶ - نهایه‌السفر الثانی بخش ۴۷۷ - نهایه السفر الثالث بخش ۴۷۸ - نهایه السفر الرابع بخش ۴۷۹ - النوال بخش ۴۸۰ - النور بخش ۴۸۱ - نورالانوار بخش ۴۸۲ - حرف الواو بخش ۴۸۳ - الواحدیه بخش ۴۸۴ - الواردات بخش ۴۸۵ - الواقعه بخش ۴۸۶ - واسطه الفیض و المدد بخش ۴۸۷ - الوتر بخش ۴۸۸ - الوجود بخش ۴۸۹ - وجهالاعنایه بخش ۴۹۰ - وجها الاطلاق والتقیید بخش ۴۹۱ - وجه‌الحق بخش ۴۹۲ - وجهه جمیع العابدین بخش ۴۹۳ - ذکر القلب بخش ۴۹۴ - ورود الفکر علی‌القلب بخش ۴۹۵ - الورقاء بخش ۴۹۶ - وراء‌اللبس بخش ۴۹۷ - الوصف الذی للحق بخش ۴۹۸ - الوصف الذی للخلق بخش ۴۹۹ - الوصل بخش ۵۰۰ - وصل‌الفصل بخش ۵۰۱ - وصل‌الوصل بخش ۵۰۲ - الوفاء بالعهد بخش ۵۰۳ - الوفاء بحفظ عهد التصرف بخش ۵۰۴ - الوقت بخش ۵۰۵ - الوقفیه بخش ۵۰۶ - الوقوف الصادق بخش ۵۰۷ - الولی بخش ۵۰۸ - الولایه بخش ۵۰۹ - الولایه الصغری بخش ۵۱۰ - الولایه الکبری بخش ۵۱۱ - الولایه العلیا بخش ۵۱۲ - حرف الهاء بخش ۵۱۳ - الهو بخش ۵۱۴ - الهبا بخش ۵۱۵ - همه‌الافاقه و همه‌الانفه و همهه الغالیه بخش ۵۱۶ - الهوا و الهواجس بخش ۵۱۷ - الهواجم بخش ۵۱۸ - الهیولی بخش ۵۱۹ - حرف الیاء یاقوته الحمراء بخش ۵۲۰ - الیدان بخش ۵۲۱ - یوم الجمعه بخش ۵۲۲ - خاتمه‌الکتاب