اباطاهر یا باباطاهر عریان همدانی، عارف، شاعر ایرانی و دوبیتی‌سرای اواخر سده چهارم و اواسط سده پنجم هجری (سده ۱۱م) ایران، در دوران طغرل بیک سلجوقی می‌زیسته‌است .بابا لقبی بوده که به پیروان وارسته می‌داده‌اند و عریان به دلیل بیان کردن مسائل به صورت بی‌پرده و عریان بوده‌است .برخی منابع باباطاهر عریان را اهل همدان معرفی کرده‌اند اما دانشنامه ایرانیکا باباطاهر را از مردم لر معرفی می‌کند در حالی که باباطاهر در یک دوبیتی خود را از مردم لک معرفی می‌کند .مسلک درویشی و فروتنی او که شیوهٔ عارفان است سبب شد تا وی گوشه‌گیر گشته و گمنام زیسته و تفصیلی از زندگانی خود باقی نگذارد.
به گفتهٔ پرویز اذکایی، با واکاوی درست سروده‌های بازمانده از باباطاهر، به دو دلیل استوار می‌توان ثابت کرد که وی از مردم همدان بوده‌است. نخست اینکه زبان سروده‌های باباطاهر لری نیست، زبانی است ویژهٔ گویشوران همدانی نزدیک به نهصد سال پیش، چراکه زبان سروده‌های باباطاهر در گذشت زمان به پارسی دگرگون شده‌است که دریافتنی‌تر باشد، و برای اینکه آوا، و رنگ بوی (فهلوی/پهلوی) این سروده‌ها از دست نرود، بدان رنگ بوی لری داده‌اند. دستنویسی که در کتابخانهٔ قونیهٔ ترکیه به شمارهٔ ۲۵۴۶ نگهداری می‌شود سروده‌های ناب و دگرگون‌نشدهٔ باباطاهر را به زبان خود مردم همدان دارد، این زبان نه لری است نه کُردی، زبانی است ویژهٔ باختر کشور ایران که در دستهٔ پهلوی‌ها (فهلوی/فهلویات) شناخته می‌شود و جدا از زبان پهلوی ساسانی که نوشته‌های زرتشتیان روزگار ساسانی از آن، به یادگار مانده‌است. برخی از پژوهشگران مانند آقای اذکایی به پیروی از پژوهشگران فرنگی همچون اشتاکلبرگ آلمانی و ویکتور روزن، و گئورگ لئون لسچینسکی آلمانی، زبان فهلویات را بخش جدایی ناپذیر از «مادی میانه» می‌دانند. دومین دلیل که باید باباطاهر را همدانی بدانیم این است که، در دستنویس اصلی باباطاهر آمده‌است که وی خود را همدانی می‌خواند و حتی در دیوان باباطاهر با گویش دگرگون شده پارسی/لری نیز این سروده هنوز دیده می‌شود، و جدا از یاد کردن نام همدان، باباطاهر در سروده‌هایش بارها از کوه و چکاد الوند که در همدان جای دارد نیز یاد کرده‌است.
آرامگاه باباطاهر در شمال شهر همدان و در میدانی به نام وی قرار دارد. حمدالله مستوفی به سال ۷۴۰ ه‍.ق در نام بردن از همدان این شهر را به نام همدان باباطاهر اسم می‌برد که نشان از مشهور بودن همدان به نام باباطاهر است. این آرامگاه در سال ۱۳۴۴ ساخته شده و در سال ۱۳۸۳ بازسازی شده‌است.

در ویکی پدیا بیشتر بخوانید
آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
باباطاهر
دوبیتی شمارهٔ ۱ دوبیتی شمارهٔ ۲ دوبیتی شمارهٔ ۳ دوبیتی شمارهٔ ۴ دوبیتی شمارهٔ ۵ دوبیتی شمارهٔ ۶ دوبیتی شمارهٔ ۷ دوبیتی شمارهٔ ۸ دوبیتی شمارهٔ ۹ دوبیتی شمارهٔ ۱۰ دوبیتی شمارهٔ ۱۱ دوبیتی شمارهٔ ۱۲ دوبیتی شمارهٔ ۱۳ دوبیتی شمارهٔ ۱۴ دوبیتی شمارهٔ ۱۵ دوبیتی شمارهٔ ۱۶ دوبیتی شمارهٔ ۱۷ دوبیتی شمارهٔ ۱۸ دوبیتی شمارهٔ ۱۹ دوبیتی شمارهٔ ۲۰ دوبیتی شمارهٔ ۲۱ دوبیتی شمارهٔ ۲۲ دوبیتی شمارهٔ ۲۳ دوبیتی شمارهٔ ۲۴ دوبیتی شمارهٔ ۲۵ دوبیتی شمارهٔ ۲۶ دوبیتی شمارهٔ ۲۷ دوبیتی شمارهٔ ۲۸ دوبیتی شمارهٔ ۲۹ دوبیتی شمارهٔ ۳۰ دوبیتی شمارهٔ ۳۱ دوبیتی شمارهٔ ۳۲ دوبیتی شمارهٔ ۳۳ دوبیتی شمارهٔ ۳۴ دوبیتی شمارهٔ ۳۵ دوبیتی شمارهٔ ۳۶ دوبیتی شمارهٔ ۳۷ دوبیتی شمارهٔ ۳۸ دوبیتی شمارهٔ ۳۹ دوبیتی شمارهٔ ۴۰ دوبیتی شمارهٔ ۴۱ دوبیتی شمارهٔ ۴۲ دوبیتی شمارهٔ ۴۳ دوبیتی شمارهٔ ۴۴ دوبیتی شمارهٔ ۴۵ دوبیتی شمارهٔ ۴۶ دوبیتی شمارهٔ ۴۷ دوبیتی شمارهٔ ۴۸ دوبیتی شمارهٔ ۴۹ دوبیتی شمارهٔ ۵۰ دوبیتی شمارهٔ ۵۱ دوبیتی شمارهٔ ۵۲ دوبیتی شمارهٔ ۵۳ دوبیتی شمارهٔ ۵۴ دوبیتی شمارهٔ ۵۵ دوبیتی شمارهٔ ۵۶ دوبیتی شمارهٔ ۵۷ دوبیتی شمارهٔ ۵۸ دوبیتی شمارهٔ ۵۹ دوبیتی شمارهٔ ۶۰ دوبیتی شمارهٔ ۶۱ دوبیتی شمارهٔ ۶۲ دوبیتی شمارهٔ ۶۳ دوبیتی شمارهٔ ۶۴ دوبیتی شمارهٔ ۶۵ دوبیتی شمارهٔ ۶۶ دوبیتی شمارهٔ ۶۷ دوبیتی شمارهٔ ۶۸ دوبیتی شمارهٔ ۶۹ دوبیتی شمارهٔ ۷۰ دوبیتی شمارهٔ ۷۱ دوبیتی شمارهٔ ۷۲ دوبیتی شمارهٔ ۷۳ دوبیتی شمارهٔ ۷۴ دوبیتی شمارهٔ ۷۵ دوبیتی شمارهٔ ۷۶ دوبیتی شمارهٔ ۷۷ دوبیتی شمارهٔ ۷۸ دوبیتی شمارهٔ ۷۹ دوبیتی شمارهٔ ۸۰ دوبیتی شمارهٔ ۸۱ دوبیتی شمارهٔ ۸۲ دوبیتی شمارهٔ ۸۳ دوبیتی شمارهٔ ۸۴ دوبیتی شمارهٔ ۸۵ دوبیتی شمارهٔ ۸۶ دوبیتی شمارهٔ ۸۷ دوبیتی شمارهٔ ۸۸ دوبیتی شمارهٔ ۸۹ دوبیتی شمارهٔ ۹۰ دوبیتی شمارهٔ ۹۱ دوبیتی شمارهٔ ۹۲ دوبیتی شمارهٔ ۹۳ دوبیتی شمارهٔ ۹۴ دوبیتی شمارهٔ ۹۵ دوبیتی شمارهٔ ۹۶ دوبیتی شمارهٔ ۹۷ دوبیتی شمارهٔ ۹۸ دوبیتی شمارهٔ ۹۹ دوبیتی شمارهٔ ۱۰۰ دوبیتی شمارهٔ ۱۰۱ دوبیتی شمارهٔ ۱۰۲ دوبیتی شمارهٔ ۱۰۳ دوبیتی شمارهٔ ۱۰۴ دوبیتی شمارهٔ ۱۰۵ دوبیتی شمارهٔ ۱۰۶ دوبیتی شمارهٔ ۱۰۷ دوبیتی شمارهٔ ۱۰۸ دوبیتی شمارهٔ ۱۰۹ دوبیتی شمارهٔ ۱۱۰ دوبیتی شمارهٔ ۱۱۱ دوبیتی شمارهٔ ۱۱۲ دوبیتی شمارهٔ ۱۱۳ دوبیتی شمارهٔ ۱۱۴ دوبیتی شمارهٔ ۱۱۵ دوبیتی شمارهٔ ۱۱۶ دوبیتی شمارهٔ ۱۱۷ دوبیتی شمارهٔ ۱۱۸ دوبیتی شمارهٔ ۱۱۹ دوبیتی شمارهٔ ۱۲۰ دوبیتی شمارهٔ ۱۲۱ دوبیتی شمارهٔ ۱۲۲ دوبیتی شمارهٔ ۱۲۳ دوبیتی شمارهٔ ۱۲۴ دوبیتی شمارهٔ ۱۲۵ دوبیتی شمارهٔ ۱۲۶ دوبیتی شمارهٔ ۱۲۷ دوبیتی شمارهٔ ۱۲۸ دوبیتی شمارهٔ ۱۲۹ دوبیتی شمارهٔ ۱۳۰ دوبیتی شمارهٔ ۱۳۱ دوبیتی شمارهٔ ۱۳۲ دوبیتی شمارهٔ ۱۳۳ دوبیتی شمارهٔ ۱۳۴ دوبیتی شمارهٔ ۱۳۵ دوبیتی شمارهٔ ۱۳۶ دوبیتی شمارهٔ ۱۳۷ دوبیتی شمارهٔ ۱۳۸ دوبیتی شمارهٔ ۱۳۹ دوبیتی شمارهٔ ۱۴۰ دوبیتی شمارهٔ ۱۴۱ دوبیتی شمارهٔ ۱۴۲ دوبیتی شمارهٔ ۱۴۳ دوبیتی شمارهٔ ۱۴۴ دوبیتی شمارهٔ ۱۴۵ دوبیتی شمارهٔ ۱۴۶ دوبیتی شمارهٔ ۱۴۷ دوبیتی شمارهٔ ۱۴۸ دوبیتی شمارهٔ ۱۴۹ دوبیتی شمارهٔ ۱۵۰ دوبیتی شمارهٔ ۱۵۱ دوبیتی شمارهٔ ۱۵۲ دوبیتی شمارهٔ ۱۵۳ دوبیتی شمارهٔ ۱۵۴ دوبیتی شمارهٔ ۱۵۵ دوبیتی شمارهٔ ۱۵۶ دوبیتی شمارهٔ ۱۵۷ دوبیتی شمارهٔ ۱۵۸ دوبیتی شمارهٔ ۱۵۹ دوبیتی شمارهٔ ۱۶۰ دوبیتی شمارهٔ ۱۶۱ دوبیتی شمارهٔ ۱۶۲ دوبیتی شمارهٔ ۱۶۳ دوبیتی شمارهٔ ۱۶۴ دوبیتی شمارهٔ ۱۶۵ دوبیتی شمارهٔ ۱۶۶ دوبیتی شمارهٔ ۱۶۷ دوبیتی شمارهٔ ۱۶۸ دوبیتی شمارهٔ ۱۶۹ دوبیتی شمارهٔ ۱۷۰ دوبیتی شمارهٔ ۱۷۱ دوبیتی شمارهٔ ۱۷۲ دوبیتی شمارهٔ ۱۷۳ دوبیتی شمارهٔ ۱۷۴ دوبیتی شمارهٔ ۱۷۵ دوبیتی شمارهٔ ۱۷۶ دوبیتی شمارهٔ ۱۷۷ دوبیتی شمارهٔ ۱۷۸ دوبیتی شمارهٔ ۱۷۹ دوبیتی شمارهٔ ۱۸۰ دوبیتی شمارهٔ ۱۸۱ دوبیتی شمارهٔ ۱۸۲ دوبیتی شمارهٔ ۱۸۳ دوبیتی شمارهٔ ۱۸۴ دوبیتی شمارهٔ ۱۸۵ دوبیتی شمارهٔ ۱۸۶ دوبیتی شمارهٔ ۱۸۷ دوبیتی شمارهٔ ۱۸۸ دوبیتی شمارهٔ ۱۸۹ دوبیتی شمارهٔ ۱۹۰ دوبیتی شمارهٔ ۱۹۱ دوبیتی شمارهٔ ۱۹۲ دوبیتی شمارهٔ ۱۹۳ دوبیتی شمارهٔ ۱۹۴ دوبیتی شمارهٔ ۱۹۵ دوبیتی شمارهٔ ۱۹۶ دوبیتی شمارهٔ ۱۹۷ دوبیتی شمارهٔ ۱۹۸ دوبیتی شمارهٔ ۱۹۹ دوبیتی شمارهٔ ۲۰۰ دوبیتی شمارهٔ ۲۰۱ دوبیتی شمارهٔ ۲۰۲ دوبیتی شمارهٔ ۲۰۳ دوبیتی شمارهٔ ۲۰۴ دوبیتی شمارهٔ ۲۰۵ دوبیتی شمارهٔ ۲۰۶ دوبیتی شمارهٔ ۲۰۷ دوبیتی شمارهٔ ۲۰۸ دوبیتی شمارهٔ ۲۰۹ دوبیتی شمارهٔ ۲۱۰ دوبیتی شمارهٔ ۲۱۱ دوبیتی شمارهٔ ۲۱۲ دوبیتی شمارهٔ ۲۱۳ دوبیتی شمارهٔ ۲۱۴ دوبیتی شمارهٔ ۲۱۵ دوبیتی شمارهٔ ۲۱۶ دوبیتی شمارهٔ ۲۱۷ دوبیتی شمارهٔ ۲۱۸ دوبیتی شمارهٔ ۲۱۹ دوبیتی شمارهٔ ۲۲۰ دوبیتی شمارهٔ ۲۲۱ دوبیتی شمارهٔ ۲۲۲ دوبیتی شمارهٔ ۲۲۳ دوبیتی شمارهٔ ۲۲۴ دوبیتی شمارهٔ ۲۲۵ دوبیتی شمارهٔ ۲۲۶ دوبیتی شمارهٔ ۲۲۷ دوبیتی شمارهٔ ۲۲۸ دوبیتی شمارهٔ ۲۲۹ دوبیتی شمارهٔ ۲۳۰ دوبیتی شمارهٔ ۲۳۱ دوبیتی شمارهٔ ۲۳۲ دوبیتی شمارهٔ ۲۳۳ دوبیتی شمارهٔ ۲۳۴ دوبیتی شمارهٔ ۲۳۵ دوبیتی شمارهٔ ۲۳۶ دوبیتی شمارهٔ ۲۳۷ دوبیتی شمارهٔ ۲۳۸ دوبیتی شمارهٔ ۲۳۹ دوبیتی شمارهٔ ۲۴۰ دوبیتی شمارهٔ ۲۴۱ دوبیتی شمارهٔ ۲۴۲ دوبیتی شمارهٔ ۲۴۳ دوبیتی شمارهٔ ۲۴۴ دوبیتی شمارهٔ ۲۴۵ دوبیتی شمارهٔ ۲۴۶ دوبیتی شمارهٔ ۲۴۷ دوبیتی شمارهٔ ۲۴۸ دوبیتی شمارهٔ ۲۴۹ دوبیتی شمارهٔ ۲۵۰ دوبیتی شمارهٔ ۲۵۱ دوبیتی شمارهٔ ۲۵۲ دوبیتی شمارهٔ ۲۵۳ دوبیتی شمارهٔ ۲۵۴ دوبیتی شمارهٔ ۲۵۵ دوبیتی شمارهٔ ۲۵۶ دوبیتی شمارهٔ ۲۵۷ دوبیتی شمارهٔ ۲۵۸ دوبیتی شمارهٔ ۲۵۹ دوبیتی شمارهٔ ۲۶۰ دوبیتی شمارهٔ ۲۶۱ دوبیتی شمارهٔ ۲۶۲ دوبیتی شمارهٔ ۲۶۳ دوبیتی شمارهٔ ۲۶۴ دوبیتی شمارهٔ ۲۶۵ دوبیتی شمارهٔ ۲۶۶ دوبیتی شمارهٔ ۲۶۷ دوبیتی شمارهٔ ۲۶۸ دوبیتی شمارهٔ ۲۶۹ دوبیتی شمارهٔ ۲۷۰ دوبیتی شمارهٔ ۲۷۱ دوبیتی شمارهٔ ۲۷۲ دوبیتی شمارهٔ ۲۷۳ دوبیتی شمارهٔ ۲۷۴ دوبیتی شمارهٔ ۲۷۵ دوبیتی شمارهٔ ۲۷۶ دوبیتی شمارهٔ ۲۷۷ دوبیتی شمارهٔ ۲۷۸ دوبیتی شمارهٔ ۲۷۹ دوبیتی شمارهٔ ۲۸۰ دوبیتی شمارهٔ ۲۸۱ دوبیتی شمارهٔ ۲۸۲ دوبیتی شمارهٔ ۲۸۳ دوبیتی شمارهٔ ۲۸۴ دوبیتی شمارهٔ ۲۸۵ دوبیتی شمارهٔ ۲۸۶ دوبیتی شمارهٔ ۲۸۷ دوبیتی شمارهٔ ۲۸۸ دوبیتی شمارهٔ ۲۸۹ دوبیتی شمارهٔ ۲۹۰ دوبیتی شمارهٔ ۲۹۱ دوبیتی شمارهٔ ۲۹۲ دوبیتی شمارهٔ ۲۹۳ دوبیتی شمارهٔ ۲۹۴ دوبیتی شمارهٔ ۲۹۵ دوبیتی شمارهٔ ۲۹۶ دوبیتی شمارهٔ ۲۹۷ دوبیتی شمارهٔ ۲۹۸ دوبیتی شمارهٔ ۲۹۹ دوبیتی شمارهٔ ۳۰۰ دوبیتی شمارهٔ ۳۰۱ دوبیتی شمارهٔ ۳۰۲ دوبیتی شمارهٔ ۳۰۳ دوبیتی شمارهٔ ۳۰۴ دوبیتی شمارهٔ ۳۰۵ دوبیتی شمارهٔ ۳۰۶ دوبیتی شمارهٔ ۳۰۷ دوبیتی شمارهٔ ۳۰۸ دوبیتی شمارهٔ ۳۰۹ دوبیتی شمارهٔ ۳۱۰ دوبیتی شمارهٔ ۳۱۱ دوبیتی شمارهٔ ۳۱۲ دوبیتی شمارهٔ ۳۱۳ دوبیتی شمارهٔ ۳۱۴ دوبیتی شمارهٔ ۳۱۵ دوبیتی شمارهٔ ۳۱۶ دوبیتی شمارهٔ ۳۱۷ دوبیتی شمارهٔ ۳۱۸ دوبیتی شمارهٔ ۳۱۹ دوبیتی شمارهٔ ۳۲۰ دوبیتی شمارهٔ ۳۲۱ دوبیتی شمارهٔ ۳۲۲ دوبیتی شمارهٔ ۳۲۳ دوبیتی شمارهٔ ۳۲۴ دوبیتی شمارهٔ ۳۲۵ دوبیتی شمارهٔ ۳۲۶ دوبیتی شمارهٔ ۳۲۷ دوبیتی شمارهٔ ۳۲۸ دوبیتی شمارهٔ ۳۲۹ دوبیتی شمارهٔ ۳۳۰ دوبیتی شمارهٔ ۳۳۱ دوبیتی شمارهٔ ۳۳۲ دوبیتی شمارهٔ ۳۳۳ دوبیتی شمارهٔ ۳۳۴ دوبیتی شمارهٔ ۳۳۵ دوبیتی شمارهٔ ۳۳۶ دوبیتی شمارهٔ ۳۳۷ دوبیتی شمارهٔ ۳۳۸ دوبیتی شمارهٔ ۳۳۹ دوبیتی شمارهٔ ۳۴۰ دوبیتی شمارهٔ ۳۴۱ دوبیتی شمارهٔ ۳۴۲ دوبیتی شمارهٔ ۳۴۳ دوبیتی شمارهٔ ۳۴۴ دوبیتی شمارهٔ ۳۴۵ دوبیتی شمارهٔ ۳۴۶ دوبیتی شمارهٔ ۳۴۷ دوبیتی شمارهٔ ۳۴۸ دوبیتی شمارهٔ ۳۴۹ دوبیتی شمارهٔ ۳۵۰ دوبیتی شمارهٔ ۳۵۱ دوبیتی شمارهٔ ۳۵۲ دوبیتی شمارهٔ ۳۵۳ دوبیتی شمارهٔ ۳۵۴ دوبیتی شمارهٔ ۳۵۵ دوبیتی شمارهٔ ۳۵۶ دوبیتی شمارهٔ ۳۵۷ دوبیتی شمارهٔ ۳۵۸ دوبیتی شمارهٔ ۳۵۹ دوبیتی شمارهٔ ۳۶۰ دوبیتی شمارهٔ ۳۶۱ دوبیتی شمارهٔ ۳۶۲ دوبیتی شمارهٔ ۳۶۳ دوبیتی شمارهٔ ۳۶۴ دوبیتی شمارهٔ ۳۶۵ دوبیتی شمارهٔ ۳۶۶
غزل قصیده