کمال‌الدین اسماعیل بن محمد بن عبدالرزاق اصفهانی، معروف به خلاق‌المعانی، شاعر ایرانی نیمهٔ نخست قرن هفتم هجری، و آخرین قصیده‌سرای بزرگ ایران در اوان حمله مغول است که در گیرودار هجوم‌ها و قتل‌عام‌های آنان از میان رفت. آرامگاه وی در اصفهان خیابان کمال داخل پارک کمال واقع است.
جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی چهار فرزند و بقولی دو پسر داشت که خلاق‌المعانی سرآمد همه آنان و فرزند راستین پدر در شعر و شاعری گردید. علت اشتهار او را به خلاق‌المعانی، آن دانسته‌اند که در شعر او معانی باریک نهفته‌است که بعد از چند نوبت که مطالعه کنند ظاهر می‌شود. وی نیز مانند پدر روزگار را در مدح اکابر اصفهان و شاهان معاصر خود گذرانیده بود. از جمله ممدوحان او یکی رکن‌الدین مسعود از آل صاعد اصفهان است. دیگر از ممدوحان مشهور وی پسر محمد خوارزمشاه است. دیگر از ممدوحان مشهور کمال‌الدین اسماعیل، حسام‌الدین اردشیر پادشاه باوندی مازندران و اتابک سعد بن زنگی هستند. کمال‌الدین اسماعیل دوره وحشتناک حمله مغول را به تمامی درک کرده و به چشم خویش قتل‌عام مغول را به سال ۶۳۳ هجری قمری در اصفهان دید.
کمال‌الدین اسماعیل دو سال بعد از حمله مغول یعنی به سال ۶۳۵ هجری قمری به دست مغولی به قتل رسید.
کمال‌الدین اسماعیل به استادی و مهارت درآوردن معانی دقیق شهرت وافر دارد؛ و اعتقاد ناقدان سخن بدو تا حدی بود که او را بر پدرش ترجیح نهاده و خلاق‌المعانی لقب داده‌اند. وی علاوه بر باریک‌اندیشی و دقت در خلق معانی در التزامات دشوار و تقید به آوردن ردیف‌های مشکل نیز شهرت دارد، چنان‌که بعضی از قصاید او را که به این التزامات و قیود سروده شده بعد از وی جواب نتوانستند گفت.
کمال الدین اسماعیل شاعری بسیار دانا و نغزگو و باهوش بود و چنان در ریختن معانی مستتر در شعر مهارت داشت که به خلاق‌المعانی اشتهار یافت. از ویژگی‌های شعر او معانی دقیق و ظریف مضمر و پنهان است که باید چند نوبت مطالعه و دقت نمود تا آن‌ها را دریافت. او شاعری مداح بود ولی در لابلای مدایح نکات حکمی و زیبایی قرار می‌داد که سرایش او را بارها زیبا و زیباتر می‌نمود.

در ویکی پدیا بیشتر بخوانید
آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
کمال‌الدین اسماعیل
شمارهٔ ۱ شمارهٔ ۲ شمارهٔ ۳ شمارهٔ ۴ شمارهٔ ۵ شمارهٔ ۶ شمارهٔ ۷ شمارهٔ ۸ شمارهٔ ۹ شمارهٔ ۱۰ شمارهٔ ۱۱ شمارهٔ ۱۲ شمارهٔ ۱۳ شمارهٔ ۱۴ شمارهٔ ۱۵ شمارهٔ ۱۶ شمارهٔ ۱۷ شمارهٔ ۱۸ شمارهٔ ۱۹ شمارهٔ ۲۰ شمارهٔ ۲۱ شمارهٔ ۲۲ شمارهٔ ۲۳ شمارهٔ ۲۴ شمارهٔ ۲۵ شمارهٔ ۲۶ شمارهٔ ۲۷ شمارهٔ ۲۸ شمارهٔ ۲۹ شمارهٔ ۳۰ شمارهٔ ۳۱ شمارهٔ ۳۲ شمارهٔ ۳۳ شمارهٔ ۳۴ شمارهٔ ۳۵ شمارهٔ ۳۶ شمارهٔ ۳۷ شمارهٔ ۳۸ شمارهٔ ۳۹ شمارهٔ ۴۰ شمارهٔ ۴۱ شمارهٔ ۴۲ شمارهٔ ۴۳ شمارهٔ ۴۴ شمارهٔ ۴۵ شمارهٔ ۴۶ شمارهٔ ۴۷ شمارهٔ ۴۸ شمارهٔ ۴۹ شمارهٔ ۵۰ شمارهٔ ۵۱ شمارهٔ ۵۲ شمارهٔ ۵۳ شمارهٔ ۵۴ شمارهٔ ۵۵ شمارهٔ ۵۶ شمارهٔ ۵۷ شمارهٔ ۵۸ شمارهٔ ۵۹ شمارهٔ ۶۰ شمارهٔ ۶۱ شمارهٔ ۶۲ شمارهٔ ۶۳ شمارهٔ ۶۴ شمارهٔ ۶۵ شمارهٔ ۶۶ شمارهٔ ۶۷ شمارهٔ ۶۸ شمارهٔ ۶۹ شمارهٔ ۷۰ شمارهٔ ۷۱ شمارهٔ ۷۲ شمارهٔ ۷۳ شمارهٔ ۷۴ شمارهٔ ۷۵ شمارهٔ ۷۶ شمارهٔ ۷۷ شمارهٔ ۷۸ شمارهٔ ۷۹ شمارهٔ ۸۰ شمارهٔ ۸۱ شمارهٔ ۸۲ شمارهٔ ۸۳ شمارهٔ ۸۴ شمارهٔ ۸۵ شمارهٔ ۸۶ شمارهٔ ۸۷ شمارهٔ ۸۸ شمارهٔ ۸۹ شمارهٔ ۹۰ شمارهٔ ۹۱ شمارهٔ ۹۲ شمارهٔ ۹۳ شمارهٔ ۹۴ شمارهٔ ۹۵ شمارهٔ ۹۶ شمارهٔ ۹۷ شمارهٔ ۹۸ شمارهٔ ۹۹ شمارهٔ ۱۰۰ شمارهٔ ۱۰۱ شمارهٔ ۱۰۲ شمارهٔ ۱۰۳ شمارهٔ ۱۰۴ شمارهٔ ۱۰۵ شمارهٔ ۱۰۶ شمارهٔ ۱۰۷ شمارهٔ ۱۰۸ شمارهٔ ۱۰۹ شمارهٔ ۱۱۰ شمارهٔ ۱۱۱ شمارهٔ ۱۱۲ شمارهٔ ۱۱۳ شمارهٔ ۱۱۴ شمارهٔ ۱۱۵ شمارهٔ ۱۱۶ شمارهٔ ۱۱۷ شمارهٔ ۱۱۸ شمارهٔ ۱۱۹ شمارهٔ ۱۲۰ شمارهٔ ۱۲۱ شمارهٔ ۱۲۲ شمارهٔ ۱۲۳ شمارهٔ ۱۲۴ شمارهٔ ۱۲۵ شمارهٔ ۱۲۶ شمارهٔ ۱۲۷ شمارهٔ ۱۲۸ شمارهٔ ۱۲۹ شمارهٔ ۱۳۰ شمارهٔ ۱۳۱ شمارهٔ ۱۳۲ شمارهٔ ۱۳۳ شمارهٔ ۱۳۴ شمارهٔ ۱۳۵ شمارهٔ ۱۳۶ شمارهٔ ۱۳۷ شمارهٔ ۱۳۸ شمارهٔ ۱۳۹ شمارهٔ ۱۴۰ شمارهٔ ۱۴۱ شمارهٔ ۱۴۲ شمارهٔ ۱۴۳ شمارهٔ ۱۴۴ شمارهٔ ۱۴۵ شمارهٔ ۱۴۶ شمارهٔ ۱۴۷ شمارهٔ ۱۴۸ شمارهٔ ۱۴۹ شمارهٔ ۱۵۰ شمارهٔ ۱۵۱ شمارهٔ ۱۵۲ شمارهٔ ۱۵۳ شمارهٔ ۱۵۴ شمارهٔ ۱۵۵ شمارهٔ ۱۵۶ شمارهٔ ۱۵۷ شمارهٔ ۱۵۸ شمارهٔ ۱۵۹ شمارهٔ ۱۶۰
شمارهٔ ۱ شمارهٔ ۲ شمارهٔ ۳ شمارهٔ ۴ شمارهٔ ۵ شمارهٔ ۶ شمارهٔ ۷ شمارهٔ ۸ شمارهٔ ۹ شمارهٔ ۱۰ شمارهٔ ۱۱ شمارهٔ ۱۲ شمارهٔ ۱۳ شمارهٔ ۱۴ شمارهٔ ۱۵ شمارهٔ ۱۶ شمارهٔ ۱۷ شمارهٔ ۱۸ شمارهٔ ۱۹ شمارهٔ ۲۰ شمارهٔ ۲۱ شمارهٔ ۲۲ شمارهٔ ۲۳ شمارهٔ ۲۴ شمارهٔ ۲۵ شمارهٔ ۲۶ شمارهٔ ۲۷ شمارهٔ ۲۸ شمارهٔ ۲۹ شمارهٔ ۳۰ شمارهٔ ۳۱ شمارهٔ ۳۲ شمارهٔ ۳۳ شمارهٔ ۳۴ شمارهٔ ۳۵ شمارهٔ ۳۶ شمارهٔ ۳۷ شمارهٔ ۳۸ شمارهٔ ۳۹ شمارهٔ ۴۰ شمارهٔ ۴۱ شمارهٔ ۴۲ شمارهٔ ۴۳ شمارهٔ ۴۴ شمارهٔ ۴۵ شمارهٔ ۴۶ شمارهٔ ۴۷ شمارهٔ ۴۸ شمارهٔ ۴۹ شمارهٔ ۵۰ شمارهٔ ۵۱ شمارهٔ ۵۲ شمارهٔ ۵۳ شمارهٔ ۵۴ شمارهٔ ۵۵ شمارهٔ ۵۶ شمارهٔ ۵۷ شمارهٔ ۵۸ شمارهٔ ۵۹ شمارهٔ ۶۰ شمارهٔ ۶۱ شمارهٔ ۶۲ شمارهٔ ۶۳ شمارهٔ ۶۴ شمارهٔ ۶۵ شمارهٔ ۶۶ شمارهٔ ۶۷ شمارهٔ ۶۸ شمارهٔ ۶۹ شمارهٔ ۷۰ شمارهٔ ۷۱ شمارهٔ ۷۲ شمارهٔ ۷۳ شمارهٔ ۷۴ شمارهٔ ۷۵ شمارهٔ ۷۶ شمارهٔ ۷۷ - فاجابه شمارهٔ ۷۸ شمارهٔ ۷۹ شمارهٔ ۸۰ شمارهٔ ۸۱ شمارهٔ ۸۲ شمارهٔ ۸۳ شمارهٔ ۸۴ شمارهٔ ۸۵ شمارهٔ ۸۶ شمارهٔ ۸۷ شمارهٔ ۸۸ شمارهٔ ۸۹ شمارهٔ ۹۰ شمارهٔ ۹۱ شمارهٔ ۹۲ شمارهٔ ۹۳ شمارهٔ ۹۴ شمارهٔ ۹۵ شمارهٔ ۹۶ شمارهٔ ۹۷ شمارهٔ ۹۸ شمارهٔ ۹۹ شمارهٔ ۱۰۰ شمارهٔ ۱۰۱ شمارهٔ ۱۰۲ شمارهٔ ۱۰۳ شمارهٔ ۱۰۴ شمارهٔ ۱۰۵ شمارهٔ ۱۰۶ شمارهٔ ۱۰۷ شمارهٔ ۱۰۸ شمارهٔ ۱۰۹ شمارهٔ ۱۱۰ شمارهٔ ۱۱۱ شمارهٔ ۱۱۲ شمارهٔ ۱۱۳ شمارهٔ ۱۱۴ شمارهٔ ۱۱۵ شمارهٔ ۱۱۶ شمارهٔ ۱۱۷ شمارهٔ ۱۱۸ شمارهٔ ۱۱۹ - و قال ایضاً فی حالة قتله شمارهٔ ۱۲۰ شمارهٔ ۱۲۱ شمارهٔ ۱۲۲ شمارهٔ ۱۲۳ شمارهٔ ۱۲۴ شمارهٔ ۱۲۵ شمارهٔ ۱۲۶ شمارهٔ ۱۲۷ شمارهٔ ۱۲۸ شمارهٔ ۱۲۹ شمارهٔ ۱۳۰ شمارهٔ ۱۳۱ شمارهٔ ۱۳۲ شمارهٔ ۱۳۳ شمارهٔ ۱۳۴ شمارهٔ ۱۳۵ شمارهٔ ۱۳۶ شمارهٔ ۱۳۷ شمارهٔ ۱۳۸ شمارهٔ ۱۳۹ شمارهٔ ۱۴۰ شمارهٔ ۱۴۱ شمارهٔ ۱۴۲ شمارهٔ ۱۴۳ شمارهٔ ۱۴۴ شمارهٔ ۱۴۵ شمارهٔ ۱۴۶ شمارهٔ ۱۴۷ شمارهٔ ۱۴۸ شمارهٔ ۱۴۹ شمارهٔ ۱۵۰ شمارهٔ ۱۵۱ شمارهٔ ۱۵۲ شمارهٔ ۱۵۳ شمارهٔ ۱۵۴ شمارهٔ ۱۵۵ شمارهٔ ۱۵۶ شمارهٔ ۱۵۷ شمارهٔ ۱۵۸ شمارهٔ ۱۵۹ شمارهٔ ۱۶۰ شمارهٔ ۱۶۱ شمارهٔ ۱۶۲ شمارهٔ ۱۶۳ شمارهٔ ۱۶۴ شمارهٔ ۱۶۵ شمارهٔ ۱۶۶ شمارهٔ ۱۶۷ شمارهٔ ۱۶۸ شمارهٔ ۱۶۹ شمارهٔ ۱۷۰ شمارهٔ ۱۷۱ شمارهٔ ۱۷۲ شمارهٔ ۱۷۳ شمارهٔ ۱۷۴ شمارهٔ ۱۷۵ شمارهٔ ۱۷۶ شمارهٔ ۱۷۷ شمارهٔ ۱۷۸ شمارهٔ ۱۷۹ شمارهٔ ۱۸۰ شمارهٔ ۱۸۱ شمارهٔ ۱۸۲ شمارهٔ ۱۸۳ شمارهٔ ۱۸۴ شمارهٔ ۱۸۵ شمارهٔ ۱۸۶ شمارهٔ ۱۸۷ شمارهٔ ۱۸۸ شمارهٔ ۱۸۹ شمارهٔ ۱۹۰ شمارهٔ ۱۹۱ شمارهٔ ۱۹۲ شمارهٔ ۱۹۳ شمارهٔ ۱۹۴ شمارهٔ ۱۹۵ شمارهٔ ۱۹۶ شمارهٔ ۱۹۷ شمارهٔ ۱۹۸ شمارهٔ ۱۹۹ شمارهٔ ۲۰۰ شمارهٔ ۲۰۱ شمارهٔ ۲۰۲ شمارهٔ ۲۰۳ شمارهٔ ۲۰۴ شمارهٔ ۲۰۵ شمارهٔ ۲۰۶ شمارهٔ ۲۰۷ شمارهٔ ۲۰۸ شمارهٔ ۲۰۹ شمارهٔ ۲۱۰ شمارهٔ ۲۱۱ شمارهٔ ۲۱۲ شمارهٔ ۲۱۳ شمارهٔ ۲۱۴ شمارهٔ ۲۱۵ شمارهٔ ۲۱۶ شمارهٔ ۲۱۷ شمارهٔ ۲۱۸ شمارهٔ ۲۱۹ شمارهٔ ۲۲۰ شمارهٔ ۲۲۱ شمارهٔ ۲۲۲ شمارهٔ ۲۲۳ شمارهٔ ۲۲۴ شمارهٔ ۲۲۵ شمارهٔ ۲۲۶ شمارهٔ ۲۲۷ شمارهٔ ۲۲۸ شمارهٔ ۲۲۹ شمارهٔ ۲۳۰ شمارهٔ ۲۳۱ شمارهٔ ۲۳۲ شمارهٔ ۲۳۳ شمارهٔ ۲۳۴ شمارهٔ ۲۳۵ شمارهٔ ۲۳۶ شمارهٔ ۲۳۷ شمارهٔ ۲۳۸ شمارهٔ ۲۳۹ شمارهٔ ۲۴۰ شمارهٔ ۲۴۱ شمارهٔ ۲۴۲ شمارهٔ ۲۴۳ شمارهٔ ۲۴۴ شمارهٔ ۲۴۵ شمارهٔ ۲۴۶ شمارهٔ ۲۴۷ شمارهٔ ۲۴۸ شمارهٔ ۲۴۹ شمارهٔ ۲۵۰ شمارهٔ ۲۵۱ شمارهٔ ۲۵۲ شمارهٔ ۲۵۳ شمارهٔ ۲۵۴ شمارهٔ ۲۵۵ شمارهٔ ۲۵۶ شمارهٔ ۲۵۷ شمارهٔ ۲۵۸ شمارهٔ ۲۵۹ شمارهٔ ۲۶۰ شمارهٔ ۲۶۱ شمارهٔ ۲۶۲ شمارهٔ ۲۶۳ شمارهٔ ۲۶۴ شمارهٔ ۲۶۵ شمارهٔ ۲۶۶ شمارهٔ ۲۶۷ شمارهٔ ۲۶۸ شمارهٔ ۲۶۹ شمارهٔ ۲۷۰ شمارهٔ ۲۷۱ شمارهٔ ۲۷۲ شمارهٔ ۲۷۳ شمارهٔ ۲۷۴ شمارهٔ ۲۷۵ شمارهٔ ۲۷۶ شمارهٔ ۲۷۷ شمارهٔ ۲۷۸ شمارهٔ ۲۷۹ شمارهٔ ۲۸۰ شمارهٔ ۲۸۱ شمارهٔ ۲۸۲ شمارهٔ ۲۸۳ شمارهٔ ۲۸۴ شمارهٔ ۲۸۵ شمارهٔ ۲۸۶ شمارهٔ ۲۸۷ شمارهٔ ۲۸۸ شمارهٔ ۲۸۹ شمارهٔ ۲۹۰ شمارهٔ ۲۹۱ شمارهٔ ۲۹۲ شمارهٔ ۲۹۳ شمارهٔ ۲۹۴ شمارهٔ ۲۹۵ شمارهٔ ۲۹۶ شمارهٔ ۲۹۷ شمارهٔ ۲۹۸ شمارهٔ ۲۹۹ شمارهٔ ۳۰۰ شمارهٔ ۳۰۱ شمارهٔ ۳۰۲ شمارهٔ ۳۰۳ شمارهٔ ۳۰۴ شمارهٔ ۳۰۵ شمارهٔ ۳۰۶ شمارهٔ ۳۰۷ شمارهٔ ۳۰۸ شمارهٔ ۳۰۹ شمارهٔ ۳۱۰ شمارهٔ ۳۱۱ شمارهٔ ۳۱۲ شمارهٔ ۳۱۳ شمارهٔ ۳۱۴ شمارهٔ ۳۱۵ شمارهٔ ۳۱۶ شمارهٔ ۳۱۷ شمارهٔ ۳۱۸ شمارهٔ ۳۱۹ شمارهٔ ۳۲۰ شمارهٔ ۳۲۱ شمارهٔ ۳۲۲ شمارهٔ ۳۲۳ شمارهٔ ۳۲۴ شمارهٔ ۳۲۵ شمارهٔ ۳۲۶ شمارهٔ ۳۲۷ شمارهٔ ۳۲۸ شمارهٔ ۳۲۹ شمارهٔ ۳۳۰ شمارهٔ ۳۳۱ شمارهٔ ۳۳۲ شمارهٔ ۳۳۳ شمارهٔ ۳۳۴ شمارهٔ ۳۳۵ شمارهٔ ۳۳۶ شمارهٔ ۳۳۷ شمارهٔ ۳۳۸ شمارهٔ ۳۳۹ شمارهٔ ۳۴۰ شمارهٔ ۳۴۱ شمارهٔ ۳۴۲ شمارهٔ ۳۴۳ شمارهٔ ۳۴۴ شمارهٔ ۳۴۵ شمارهٔ ۳۴۶ شمارهٔ ۳۴۷ شمارهٔ ۳۴۸ شمارهٔ ۳۴۹ شمارهٔ ۳۵۰ شمارهٔ ۳۵۱ شمارهٔ ۳۵۲ شمارهٔ ۳۵۳ شمارهٔ ۳۵۴ شمارهٔ ۳۵۵ شمارهٔ ۳۵۶ شمارهٔ ۳۵۷ شمارهٔ ۳۵۸ شمارهٔ ۳۵۹ شمارهٔ ۳۶۰ شمارهٔ ۳۶۱ شمارهٔ ۳۶۲ شمارهٔ ۳۶۳ شمارهٔ ۳۶۴ شمارهٔ ۳۶۵ شمارهٔ ۳۶۶ شمارهٔ ۳۶۷ شمارهٔ ۳۶۸ شمارهٔ ۳۶۹ شمارهٔ ۳۷۰ شمارهٔ ۳۷۱ شمارهٔ ۳۷۲ شمارهٔ ۳۷۳ شمارهٔ ۳۷۴ شمارهٔ ۳۷۵ شمارهٔ ۳۷۶ شمارهٔ ۳۷۷ شمارهٔ ۳۷۸ شمارهٔ ۳۷۹ شمارهٔ ۳۸۰ شمارهٔ ۳۸۱ شمارهٔ ۳۸۲ شمارهٔ ۳۸۳ شمارهٔ ۳۸۴ شمارهٔ ۳۸۵ - و قال ایضاً فی مرثیة ابنه لماهلک بالغرق شمارهٔ ۳۸۶ شمارهٔ ۳۸۷ شمارهٔ ۳۸۸ شمارهٔ ۳۸۹ شمارهٔ ۳۹۰ شمارهٔ ۳۹۱ شمارهٔ ۳۹۲ شمارهٔ ۳۹۳ شمارهٔ ۳۹۴ شمارهٔ ۳۹۵ شمارهٔ ۳۹۶ شمارهٔ ۳۹۷ شمارهٔ ۳۹۸ شمارهٔ ۳۹۹ شمارهٔ ۴۰۰ شمارهٔ ۴۰۱ شمارهٔ ۴۰۲ شمارهٔ ۴۰۳ شمارهٔ ۴۰۴ شمارهٔ ۴۰۵ شمارهٔ ۴۰۶ شمارهٔ ۴۰۷ شمارهٔ ۴۰۸ شمارهٔ ۴۰۹ شمارهٔ ۴۱۰ شمارهٔ ۴۱۱ شمارهٔ ۴۱۲ شمارهٔ ۴۱۳ شمارهٔ ۴۱۴ شمارهٔ ۴۱۵ شمارهٔ ۴۱۶ شمارهٔ ۴۱۷ شمارهٔ ۴۱۸ شمارهٔ ۴۱۹ شمارهٔ ۴۲۰ شمارهٔ ۴۲۱ شمارهٔ ۴۲۲ شمارهٔ ۴۲۳ شمارهٔ ۴۲۴ شمارهٔ ۴۲۵ شمارهٔ ۴۲۶ شمارهٔ ۴۲۷ شمارهٔ ۴۲۸ شمارهٔ ۴۲۹ شمارهٔ ۴۳۰ شمارهٔ ۴۳۱ شمارهٔ ۴۳۲ شمارهٔ ۴۳۳ شمارهٔ ۴۳۴ شمارهٔ ۴۳۵ شمارهٔ ۴۳۶ شمارهٔ ۴۳۷ شمارهٔ ۴۳۸ شمارهٔ ۴۳۹ شمارهٔ ۴۴۰ شمارهٔ ۴۴۱ شمارهٔ ۴۴۲ شمارهٔ ۴۴۳ شمارهٔ ۴۴۴ شمارهٔ ۴۴۵ شمارهٔ ۴۴۶ شمارهٔ ۴۴۷ شمارهٔ ۴۴۸ شمارهٔ ۴۴۹ شمارهٔ ۴۵۰ شمارهٔ ۴۵۱ شمارهٔ ۴۵۲ شمارهٔ ۴۵۳ شمارهٔ ۴۵۴ شمارهٔ ۴۵۵ شمارهٔ ۴۵۶ شمارهٔ ۴۵۷ شمارهٔ ۴۵۸ شمارهٔ ۴۵۹ شمارهٔ ۴۶۰ شمارهٔ ۴۶۱ شمارهٔ ۴۶۲ شمارهٔ ۴۶۳ شمارهٔ ۴۶۴ شمارهٔ ۴۶۵ شمارهٔ ۴۶۶ شمارهٔ ۴۶۷ شمارهٔ ۴۶۸ شمارهٔ ۴۶۹ شمارهٔ ۴۷۰ شمارهٔ ۴۷۱ شمارهٔ ۴۷۲ شمارهٔ ۴۷۳ شمارهٔ ۴۷۴ شمارهٔ ۴۷۵ شمارهٔ ۴۷۶ شمارهٔ ۴۷۷ شمارهٔ ۴۷۸ شمارهٔ ۴۷۹ شمارهٔ ۴۸۰ شمارهٔ ۴۸۱ شمارهٔ ۴۸۲ شمارهٔ ۴۸۳ شمارهٔ ۴۸۴ شمارهٔ ۴۸۵ شمارهٔ ۴۸۶ شمارهٔ ۴۸۷ شمارهٔ ۴۸۸ شمارهٔ ۴۸۹ شمارهٔ ۴۹۰ شمارهٔ ۴۹۱ شمارهٔ ۴۹۲ شمارهٔ ۴۹۳ شمارهٔ ۴۹۴ شمارهٔ ۴۹۵ شمارهٔ ۴۹۶ شمارهٔ ۴۹۷ شمارهٔ ۴۹۸ شمارهٔ ۴۹۹ شمارهٔ ۵۰۰ شمارهٔ ۵۰۱ شمارهٔ ۵۰۲ شمارهٔ ۵۰۳ شمارهٔ ۵۰۴ شمارهٔ ۵۰۵ شمارهٔ ۵۰۶ شمارهٔ ۵۰۷ شمارهٔ ۵۰۸ شمارهٔ ۵۰۹ شمارهٔ ۵۱۰ شمارهٔ ۵۱۱ شمارهٔ ۵۱۲ شمارهٔ ۵۱۳ شمارهٔ ۵۱۴ شمارهٔ ۵۱۵ شمارهٔ ۵۱۶ شمارهٔ ۵۱۷ شمارهٔ ۵۱۸ شمارهٔ ۵۱۹ شمارهٔ ۵۲۰ شمارهٔ ۵۲۱ شمارهٔ ۵۲۲ شمارهٔ ۵۲۳ شمارهٔ ۵۲۴ شمارهٔ ۵۲۵ شمارهٔ ۵۲۶ شمارهٔ ۵۲۷ شمارهٔ ۵۲۸ شمارهٔ ۵۲۹ شمارهٔ ۵۳۰ شمارهٔ ۵۳۱ شمارهٔ ۵۳۲ شمارهٔ ۵۳۳ شمارهٔ ۵۳۴ شمارهٔ ۵۳۵ شمارهٔ ۵۳۶ شمارهٔ ۵۳۷ شمارهٔ ۵۳۸ شمارهٔ ۵۳۹ شمارهٔ ۵۴۰ شمارهٔ ۵۴۱ شمارهٔ ۵۴۲ شمارهٔ ۵۴۳ شمارهٔ ۵۴۴ شمارهٔ ۵۴۵ شمارهٔ ۵۴۶ شمارهٔ ۵۴۷ شمارهٔ ۵۴۸ شمارهٔ ۵۴۹ شمارهٔ ۵۵۰ شمارهٔ ۵۵۱ شمارهٔ ۵۵۲ - قال الملک السعید شهاب الدین سلیمانشاه و ارسل به شمارهٔ ۵۵۳ شمارهٔ ۵۵۴ شمارهٔ ۵۵۵ شمارهٔ ۵۵۶ شمارهٔ ۵۵۷ شمارهٔ ۵۵۸ شمارهٔ ۵۵۹ شمارهٔ ۵۶۰ شمارهٔ ۵۶۱ شمارهٔ ۵۶۲ شمارهٔ ۵۶۳ شمارهٔ ۵۶۴ شمارهٔ ۵۶۵ شمارهٔ ۵۶۶ شمارهٔ ۵۶۷ شمارهٔ ۵۶۸ شمارهٔ ۵۶۹ شمارهٔ ۵۷۰ شمارهٔ ۵۷۱ شمارهٔ ۵۷۲ شمارهٔ ۵۷۳ شمارهٔ ۵۷۴ شمارهٔ ۵۷۵ شمارهٔ ۵۷۶ شمارهٔ ۵۷۷ شمارهٔ ۵۷۸ شمارهٔ ۵۷۹ شمارهٔ ۵۸۰ شمارهٔ ۵۸۱ شمارهٔ ۵۸۲ شمارهٔ ۵۸۳ شمارهٔ ۵۸۴ شمارهٔ ۵۸۵ شمارهٔ ۵۸۶ شمارهٔ ۵۸۷ شمارهٔ ۵۸۸ شمارهٔ ۵۸۹ شمارهٔ ۵۹۰ شمارهٔ ۵۹۱ شمارهٔ ۵۹۲ شمارهٔ ۵۹۳ شمارهٔ ۵۹۴ شمارهٔ ۵۹۵ شمارهٔ ۵۹۶ شمارهٔ ۵۹۷ شمارهٔ ۵۹۸ شمارهٔ ۵۹۹ شمارهٔ ۶۰۰ شمارهٔ ۶۰۱ شمارهٔ ۶۰۲ شمارهٔ ۶۰۳ شمارهٔ ۶۰۴ شمارهٔ ۶۰۵ شمارهٔ ۶۰۶ شمارهٔ ۶۰۷ شمارهٔ ۶۰۸ شمارهٔ ۶۰۹ شمارهٔ ۶۱۰ شمارهٔ ۶۱۱ شمارهٔ ۶۱۲ شمارهٔ ۶۱۳ شمارهٔ ۶۱۴ شمارهٔ ۶۱۵ شمارهٔ ۶۱۶ شمارهٔ ۶۱۷ شمارهٔ ۶۱۸ شمارهٔ ۶۱۹ شمارهٔ ۶۲۰ شمارهٔ ۶۲۱ شمارهٔ ۶۲۲ شمارهٔ ۶۲۳ شمارهٔ ۶۲۴ شمارهٔ ۶۲۵ شمارهٔ ۶۲۶ شمارهٔ ۶۲۷ شمارهٔ ۶۲۸ شمارهٔ ۶۲۹ شمارهٔ ۶۳۰ شمارهٔ ۶۳۱ شمارهٔ ۶۳۲ شمارهٔ ۶۳۳ شمارهٔ ۶۳۴ شمارهٔ ۶۳۵ شمارهٔ ۶۳۶ شمارهٔ ۶۳۷ شمارهٔ ۶۳۸ شمارهٔ ۶۳۹ شمارهٔ ۶۴۰ شمارهٔ ۶۴۱ شمارهٔ ۶۴۲ شمارهٔ ۶۴۳ شمارهٔ ۶۴۴ شمارهٔ ۶۴۵ شمارهٔ ۶۴۶ شمارهٔ ۶۴۷ شمارهٔ ۶۴۸ شمارهٔ ۶۴۹ شمارهٔ ۶۵۰ شمارهٔ ۶۵۱ شمارهٔ ۶۵۲ شمارهٔ ۶۵۳ شمارهٔ ۶۵۴ شمارهٔ ۶۵۵ شمارهٔ ۶۵۶ شمارهٔ ۶۵۷ شمارهٔ ۶۵۸ شمارهٔ ۶۵۹ شمارهٔ ۶۶۰ شمارهٔ ۶۶۱ شمارهٔ ۶۶۲ شمارهٔ ۶۶۳ شمارهٔ ۶۶۴ شمارهٔ ۶۶۵ شمارهٔ ۶۶۶ شمارهٔ ۶۶۷ شمارهٔ ۶۶۸ شمارهٔ ۶۶۹ شمارهٔ ۶۷۰ شمارهٔ ۶۷۱ شمارهٔ ۶۷۲ شمارهٔ ۶۷۳ شمارهٔ ۶۷۴ شمارهٔ ۶۷۵ شمارهٔ ۶۷۶ شمارهٔ ۶۷۷ شمارهٔ ۶۷۸ شمارهٔ ۶۷۹ شمارهٔ ۶۸۰ شمارهٔ ۶۸۱ شمارهٔ ۶۸۲ شمارهٔ ۶۸۳ شمارهٔ ۶۸۴ شمارهٔ ۶۸۵ شمارهٔ ۶۸۶ شمارهٔ ۶۸۷ شمارهٔ ۶۸۸ شمارهٔ ۶۸۹ شمارهٔ ۶۹۰ شمارهٔ ۶۹۱ شمارهٔ ۶۹۲ شمارهٔ ۶۹۳ شمارهٔ ۶۹۴ شمارهٔ ۶۹۵ شمارهٔ ۶۹۶ شمارهٔ ۶۹۷ شمارهٔ ۶۹۸ شمارهٔ ۶۹۹ شمارهٔ ۷۰۰ شمارهٔ ۷۰۱ شمارهٔ ۷۰۲ شمارهٔ ۷۰۳ شمارهٔ ۷۰۴ - و قال ایضاً فیه شمارهٔ ۷۰۵ شمارهٔ ۷۰۶ شمارهٔ ۷۰۷ شمارهٔ ۷۰۸ شمارهٔ ۷۰۹ شمارهٔ ۷۱۰ شمارهٔ ۷۱۱ شمارهٔ ۷۱۲ شمارهٔ ۷۱۳ شمارهٔ ۷۱۴ شمارهٔ ۷۱۵ شمارهٔ ۷۱۶ شمارهٔ ۷۱۷ شمارهٔ ۷۱۸ شمارهٔ ۷۱۹ شمارهٔ ۷۲۰ شمارهٔ ۷۲۱ شمارهٔ ۷۲۲ شمارهٔ ۷۲۳ شمارهٔ ۷۲۴ شمارهٔ ۷۲۵ شمارهٔ ۷۲۶ شمارهٔ ۷۲۷ شمارهٔ ۷۲۸ شمارهٔ ۷۲۹ شمارهٔ ۷۳۰ شمارهٔ ۷۳۱ شمارهٔ ۷۳۲ شمارهٔ ۷۳۳ شمارهٔ ۷۳۴ شمارهٔ ۷۳۵ شمارهٔ ۷۳۶ شمارهٔ ۷۳۷ شمارهٔ ۷۳۸ شمارهٔ ۷۳۹ شمارهٔ ۷۴۰ شمارهٔ ۷۴۱ شمارهٔ ۷۴۲ شمارهٔ ۷۴۳ شمارهٔ ۷۴۴ شمارهٔ ۷۴۵ شمارهٔ ۷۴۶ شمارهٔ ۷۴۷ شمارهٔ ۷۴۸ شمارهٔ ۷۴۹ شمارهٔ ۷۵۰ شمارهٔ ۷۵۱ شمارهٔ ۷۵۲ شمارهٔ ۷۵۳ شمارهٔ ۷۵۴ شمارهٔ ۷۵۵ شمارهٔ ۷۵۶ شمارهٔ ۷۵۷ شمارهٔ ۷۵۸ شمارهٔ ۷۵۹ شمارهٔ ۷۶۰ شمارهٔ ۷۶۱ شمارهٔ ۷۶۲ شمارهٔ ۷۶۳ شمارهٔ ۷۶۴ شمارهٔ ۷۶۵ شمارهٔ ۷۶۶ شمارهٔ ۷۶۷ شمارهٔ ۷۶۸ شمارهٔ ۷۶۹ شمارهٔ ۷۷۰ شمارهٔ ۷۷۱ شمارهٔ ۷۷۲ شمارهٔ ۷۷۳ شمارهٔ ۷۷۴ شمارهٔ ۷۷۵ شمارهٔ ۷۷۶ شمارهٔ ۷۷۷ شمارهٔ ۷۷۸ شمارهٔ ۷۷۹ شمارهٔ ۷۸۰ شمارهٔ ۷۸۱ شمارهٔ ۷۸۲ شمارهٔ ۷۸۳ شمارهٔ ۷۸۴ شمارهٔ ۷۸۵ شمارهٔ ۷۸۶ شمارهٔ ۷۸۷ شمارهٔ ۷۸۸ شمارهٔ ۷۸۹ شمارهٔ ۷۹۰ شمارهٔ ۷۹۱ شمارهٔ ۷۹۲ شمارهٔ ۷۹۳ شمارهٔ ۷۹۴ شمارهٔ ۷۹۵ شمارهٔ ۷۹۶ شمارهٔ ۷۹۷ شمارهٔ ۷۹۸ شمارهٔ ۷۹۹ شمارهٔ ۸۰۰ شمارهٔ ۸۰۱ شمارهٔ ۸۰۲ شمارهٔ ۸۰۳ شمارهٔ ۸۰۴ شمارهٔ ۸۰۵ شمارهٔ ۸۰۶ شمارهٔ ۸۰۷ شمارهٔ ۸۰۸ شمارهٔ ۸۰۹ شمارهٔ ۸۱۰ شمارهٔ ۸۱۱ شمارهٔ ۸۱۲ شمارهٔ ۸۱۳ شمارهٔ ۸۱۴ شمارهٔ ۸۱۵ شمارهٔ ۸۱۶ شمارهٔ ۸۱۷ شمارهٔ ۸۱۸ شمارهٔ ۸۱۹ شمارهٔ ۸۲۰ شمارهٔ ۸۲۱ شمارهٔ ۸۲۲ شمارهٔ ۸۲۳ شمارهٔ ۸۲۴ شمارهٔ ۸۲۵ شمارهٔ ۸۲۶ شمارهٔ ۸۲۷ شمارهٔ ۸۲۸ شمارهٔ ۸۲۹ شمارهٔ ۸۳۰ شمارهٔ ۸۳۱ شمارهٔ ۸۳۲ شمارهٔ ۸۳۳ شمارهٔ ۸۳۴ شمارهٔ ۸۳۵ شمارهٔ ۸۳۶ شمارهٔ ۸۳۷ شمارهٔ ۸۳۸ شمارهٔ ۸۳۹ شمارهٔ ۸۴۰ شمارهٔ ۸۴۱ شمارهٔ ۸۴۲ شمارهٔ ۸۴۳ شمارهٔ ۸۴۴ شمارهٔ ۸۴۵ شمارهٔ ۸۴۶ شمارهٔ ۸۴۷ شمارهٔ ۸۴۸ شمارهٔ ۸۴۹ شمارهٔ ۸۵۰ شمارهٔ ۸۵۱ شمارهٔ ۸۵۲ شمارهٔ ۸۵۳ شمارهٔ ۸۵۴ شمارهٔ ۸۵۵ شمارهٔ ۸۵۶ شمارهٔ ۸۵۷ شمارهٔ ۸۵۸ شمارهٔ ۸۵۹ شمارهٔ ۸۶۰ شمارهٔ ۸۶۱ شمارهٔ ۸۶۲ شمارهٔ ۸۶۳ شمارهٔ ۸۶۴ شمارهٔ ۸۶۵ شمارهٔ ۸۶۶ شمارهٔ ۸۶۷
شمارهٔ ۱ - و له یمدح الامام الاعظم الصّدر السّعید الشهیّد رکن الدّین مسعود بن ساعد شمارهٔ ۲ - و له یمدح المرلی رکن الدین مسعود حین انصرافه من خوارزم و یذکر ماجری شمارهٔ ۳ - و قال ایضایمدحه شمارهٔ ۴ - ایضا له یمدح الصّدر العالم نورالدّین المنشی شمارهٔ ۵ - وله ایضاً فیه شمارهٔ ۶ - و قال ایضاًَ یمدح الّصدر الّسعید رکن الدّین صامد و یصف الشّمس شمارهٔ ۷ - و قال ایضآ یمدح الصّدر المعظّم فخر الدّین شمارهٔ ۸ - و له ایضا فی رمد عینه شمارهٔ ۹ - وله ایضآ عند عیادته ایّام شمارهٔ ۱۰ - و قال ایضاً یمدحه شمارهٔ ۱۱ - وقال ایضاً یمدحه شمارهٔ ۱۲ - و قال ایضاً یمدحه شمارهٔ ۱۳ - وله ایضاً شمارهٔ ۱۴ - وقال ایضاً فی الزهد وترک الدنیاوالموعظة والحکمة شمارهٔ ۱۵ - و قال ایضاً یمدحه و یلتمس الفروه «در این قصیده التزام موکند» شمارهٔ ۱۶ - وقال ایضآ یمدح الصّدر السّعید عمادالاسلام الخجندی نورالله ضریحه شمارهٔ ۱۷ - وله ایضآ یمدحه شمارهٔ ۱۸ - ایضاً له شمارهٔ ۱۹ - و قال ایضآ یمدحه شمارهٔ ۲۰ - و قال ایضآ فیه ویصف الازار و الخشبه الموضوعه فی داره شمارهٔ ۲۱ - ایضاً له شمارهٔ ۲۲ - و له فی المولی رکن الدّین مسعود و انفذها بخوارزم شمارهٔ ۲۳ - و قال ایضاً یمدح الصّدر السعیّد رکن الدّین مسعود و یلتمس الوظیفه شمارهٔ ۲۴ - و قال ایضآ یمدح الصّدر المعظّم فخر الدّین شمارهٔ ۲۵ - و قال ایضآ یمدحه شمارهٔ ۲۶ - و قال ایضاً شمارهٔ ۲۷ - فی النصیحه شمارهٔ ۲۸ - وقال ایضاًفی النصیحة شمارهٔ ۲۹ - و له ذوالرّدفین من الماضی الی المستقبل فی مدحه شمارهٔ ۳۰ - و له ایضاً یمدحه حین وصول بشارة انصافه شمارهٔ ۳۱ - و قال ایضاً یمدحه شمارهٔ ۳۲ - و قال ایضاً شمارهٔ ۳۳ - و قال ایضاً یمدحه شمارهٔ ۳۴ - و قال ایضاً یمدحه شمارهٔ ۳۵ - و قال ایضاً شمارهٔ ۳۶ - وله یمدحه ببلد الری و بهنیّه بالنیروز.! شمارهٔ ۳۷ - وله یمدحه ببلد الری و بهنیه بالنیروز.! شمارهٔ ۳۸ - وله ایضاً یمدح الملک المعظم مظفرالدّین الاعظم شمارهٔ ۳۹ - وله ایضاً شمارهٔ ۴۰ - وله ایضآ یمدحه شمارهٔ ۴۱ - وله ایضاً فیه شمارهٔ ۴۲ - ایضاً له یمدح الملک العادل اصفهبد المازندران شمارهٔ ۴۳ - وله ایضاً فیه شمارهٔ ۴۴ - وله فی الصّاحب شهاب الدّین عزیزان شمارهٔ ۴۵ - وقال ایضایمدح الصّاحب السّعیدشرف الدّین معین الاسلام علی بن الفضل حین بناء المدرسة باصفهان شمارهٔ ۴۶ - و له ایضا یمدحه شمارهٔ ۴۷ - و له ایضا یمدحه شمارهٔ ۴۸ - وقال ایضاً یمدح الملک المعظّم مظفّرالدّین محمّد بن المبارز صاحب ایک شمارهٔ ۴۹ - و قال ایضآ یمدح الصّدر السّعید عمادالاسلام الخجندی شمارهٔ ۵۰ - و قال ایضاً بمدحه شمارهٔ ۵۱ - و قال ایضاً شمارهٔ ۵۲ - وله ایضاً شمارهٔ ۵۳ - و قال ایضاً شمارهٔ ۵۴ - وله یمدح الملک السّعیدسعدبن زنگی رحمة الله شمارهٔ ۵۵ - و قال ایضاض یمدحه «نظرنامه» شمارهٔ ۵۶ - ایضاً له شمارهٔ ۵۷ - و قال ایضآ یمدح الصّدر السّعید رکن الدّین صاعد شمارهٔ ۵۸ - وقال ایضاً و یذکر فیه مصالة الصّدر السّعید رکن الدّین مسعود صاعد و صدر الدّین عمر الخجندی شمارهٔ ۵۹ - وقال ایضا یمدح الاتابک الاعظم سعد بن زنگی طاب ثراواه اوان استخلاصه من المواخذه شمارهٔ ۶۰ - و له ایضا یمدحه شمارهٔ ۶۱ - وله یمدح المولی رکن الدّین صاعد شمارهٔ ۶۲ - فی مرثیة ابنه لمّا هلک بالغرق شمارهٔ ۶۳ - و قال ایضاً یمدحه شمارهٔ ۶۴ - ایضاً له شمارهٔ ۶۵ - وقال ایضآ یمدحه ویصف القصر شمارهٔ ۶۶ - الهزلیّات والاهاجی و الشّکایة وله فی هجو ضیاءالّدین المزدقانی شمارهٔ ۶۷ - و قال ایضاً شمارهٔ ۶۸ - وله ایضاً فیه شمارهٔ ۶۹ - ایضاً له شمارهٔ ۷۰ - وله ایضاً یمدحه شمارهٔ ۷۱ - وله ایضاً یمدحه و یعاتبه فیها شمارهٔ ۷۲ - ایضاً له شمارهٔ ۷۳ - و قال ایضآ یمدحه شمارهٔ ۷۴ - و له ایضاً یمدحه شمارهٔ ۷۵ - و قال ایضاً شمارهٔ ۷۶ - و له ایضاً و یهنئه بولادة ابنه جلال الاسلام شمارهٔ ۷۷ - و قال ایضاً یمدحه شمارهٔ ۷۸ - وله ایضاً شمارهٔ ۷۹ - وله ایضاً شمارهٔ ۸۰ - وقال ایضاً یمدحه شمارهٔ ۸۱ - وقال ایضاًیمدح الاتابک الاعظم سعدبن زنگی طاب ثراه ویصف الفرس شمارهٔ ۸۲ - وقال ایضاًفی مدح الاتابک الاعظم مظفّرالدّنیاوالدّین ابی بکر بن سعد زنگی طاب مثواه و یصف الفلک شمارهٔ ۸۳ - و قال ایضآ یمدحه و یذکر فیها احتراق الببوت شمارهٔ ۸۴ - وقال ایضا یمدحه شمارهٔ ۸۵ - ایضاًله ویمدح السّلطان غیاث الدّین بیرشاه بن محمّد و یصف الفرس شمارهٔ ۸۶ - سوگند نامه شمارهٔ ۸۷ - و قال ایضآ یمدح الصّدر السّعید رکن الدّین صاعد شمارهٔ ۸۸ - و قال ایضاً یمدح الصدر السّعید رکن الدیّن صاعد شمارهٔ ۸۹ - و قال ایضاً یمدح الصّاحب شهاب الدّین عزیزان الساوی شمارهٔ ۹۰ - و له ایضا فی مذمة الشعراء شمارهٔ ۹۱ - فی الّذم شمارهٔ ۹۲ - فی الامیر الاسفهسلّار مؤیّدالدّین اتابک یزد شمارهٔ ۹۳ - وله ایضآ یمدحه شمارهٔ ۹۴ - و قال ایضاً شمارهٔ ۹۵ - و قال ایضا یمدحه شمارهٔ ۹۶ - وله ایصاً یمدحه شمارهٔ ۹۷ - وله ایضاً یمدحه شمارهٔ ۹۸ - وله ایضاً یمدحه و یذکر الشیّب شمارهٔ ۹۹ - وقال ایضاً و یلتمس الفرس شمارهٔ ۱۰۰ - وقال ایضاً فی النصیحة شمارهٔ ۱۰۱ - وقال ایضاٌ و یصف الشیب شمارهٔ ۱۰۲ - وقال ایضاً یمدح الصّاحب الکبیر نظام الملک شمارهٔ ۱۰۳ - و قال ایضاً یمدحه شمارهٔ ۱۰۴ - وله لیضآ یمدحه شمارهٔ ۱۰۵ - وقال ایضاٌفی الموعظة شمارهٔ ۱۰۶ - و قال ایضآ یمدحه شمارهٔ ۱۰۷ - و قال ایضآ یمدح الصّدر السّعید رکن الدّین صاعد شمارهٔ ۱۰۸ - و قال ایضآ یمدح الصّدر السّعید رکن الدّین صاعد شمارهٔ ۱۰۹ - وقال ایضایمدح السلطان علاءالدنیا والدین تکش بن خوارزمشاه انارالله برهانه شمارهٔ ۱۱۰ - و قال ایضاً شمارهٔ ۱۱۱ - وقال ایضاً یمدح الامیر الکبیر السعّید ضیاء الدّین احمد بن ابی بکر البیا بانکی شمارهٔ ۱۱۲ - وله ایضاً شمارهٔ ۱۱۳ - وله ایضاً شمارهٔ ۱۱۴ - و قال ایضاً یمدح الصدر السعید بهاء الدین عبدوس شمارهٔ ۱۱۵ - وله ایضاً فی صفة الفرس شمارهٔ ۱۱۶ - و قال ایضاً یمدحه شمارهٔ ۱۱۷ - و قال ایضا یمدح الصّدر رکن الدّین شمارهٔ ۱۱۸ - ایضاً له شمارهٔ ۱۱۹ - و قال ایضاً شمارهٔ ۱۲۰ - وله ایضاً شمارهٔ ۱۲۱ - و قال ایضاً یمدحه شمارهٔ ۱۲۲ - و قال ایضآ یمدح الصّذر السّعید رکن الدّین صاعد شمارهٔ ۱۲۳ - وله یمدح الصّاحب جلال الدّین شمارهٔ ۱۲۴ - و له ایضا یمدح ملک الشّعراء رکن الدین دعوی دار شمارهٔ ۱۲۵ - وله ایضا یمدحه و یهنّیه بالزّفاف شمارهٔ ۱۲۶ - وله ایضاً شمارهٔ ۱۲۷ - کتب الیه بعض اصد قائه شمارهٔ ۱۲۸ - و قال ایضاً یمدح الصّاحب المعظّم نظام الدّین محمّد طاب ثراه شمارهٔ ۱۲۹ - و قال ایضا فی الجربات شمارهٔ ۱۳۰ - و قال ایضآ یمدح الصّدر السّعید رکن الدّین صاعد شمارهٔ ۱۳۱ - و قال ایضآ یمدح الصّاحب المعّظم نظام الدّین محمّد طاب ثراه و یصف الدّوات شمارهٔ ۱۳۲ - و قال ایضاً یمدح الصّدر السّعید رکن الدیّین صاعد شمارهٔ ۱۳۳ - در مرثیهٔ پسر خود گوید شمارهٔ ۱۳۴ - فی الصّدر رشید الدّین شمارهٔ ۱۳۵ - و قال ایضا ویرتی فیه والده شمارهٔ ۱۳۶ - و قال ایضاً یمدح سلطان الشّریعهٔ رکن الدّین شمارهٔ ۱۳۷ - وله ایضاً یمدحه و یذکر عقداً شرعیاً شمارهٔ ۱۳۸ - و قالایضاً یمدحه شمارهٔ ۱۳۹ - وله ایضا یمدحه شمارهٔ ۱۴۰ - وله ایضا یمدحه شمارهٔ ۱۴۱ - وله ایضاً شمارهٔ ۱۴۲ - و قال ایضاً شمارهٔ ۱۴۳ - و قال ایضاً شمارهٔ ۱۴۴ - و قال ایضاً شمارهٔ ۱۴۵ - وقال ایضا یمدح الصدر السّعید رکن الدّین صاعد شمارهٔ ۱۴۶ - وقال ایضاً یمدحه شمارهٔ ۱۴۷ - و قال ایضآ یمدح الصّدر السّعید صدر الّدین عمر الخجندی شمارهٔ ۱۴۸ - وقال ایضا یمدح السلطان جلال الدنیاوالدین منکرنی بن محمدبن خوارزمشاه شمارهٔ ۱۴۹ - ایضاً له یمدح الصّاحب تاج الدّین شرف الملک علی بن کریم الشرق شمارهٔ ۱۵۰ - و قال ایضآ یمدحه شمارهٔ ۱۵۱ - و قال ایضا و ارسل الیه شمارهٔ ۱۵۲ - و قال ایضاً شمارهٔ ۱۵۳ - وله ایضاً شمارهٔ ۱۵۴ - وقال ایضآ یمدحه شمارهٔ ۱۵۵ - و قال ایضا شمارهٔ ۱۵۶ - فاجابه شمارهٔ ۱۵۷ - وله فی الصدر شرف الدین افتخار العراق علی ادام الله ظله شمارهٔ ۱۵۸ - و له یمدحه ویهنّئه بالعود من السفر مع الخلعة شمارهٔ ۱۵۹ - وقال ایضاً یمدحه شمارهٔ ۱۶۰ - ایضاً له شمارهٔ ۱۶۱ - وقال ایضایمدحه شمارهٔ ۱۶۲ - و قال ایضآ یمدح الصّدر السّعید رکن الدّین صاعد شمارهٔ ۱۶۳ - و قال ایضاً شمارهٔ ۱۶۴ - وله ایضاً فی التماس السّرج شمارهٔ ۱۶۵ - وله فی الامیر الحاجب همان الدّین الیاس شمارهٔ ۱۶۶ - ایضا له یمدح الملک السّعیدنصرة الدّین محمّدبن الحسین الخرمیل شمارهٔ ۱۶۷ - فی التوحید شمارهٔ ۱۶۸ - وله ایضاً فیه شمارهٔ ۱۶۹ - و قال ایضآ یمدح الصّدر السّعید رکن الّدین صاعد شمارهٔ ۱۷۰ - وقال ایضاً فی الموعظة شمارهٔ ۱۷۱ - وقال ایضاً فیه عند قدومه من السفر شمارهٔ ۱۷۲ - وله ایضاً شمارهٔ ۱۷۳ - وقال ایضاً بمدح الصاحب عمیدالدین الفارسی شمارهٔ ۱۷۴ - و قال ایضا یمدحه شمارهٔ ۱۷۵ - در مدح رکن الدّین صاعد گوید شمارهٔ ۱۷۶ - و له ایضاً یمدحه بعد وفات ابیه و یذکر جلوسه القضاء الرباسه شمارهٔ ۱۷۷ - و قال ایضآ یمدحه شمارهٔ ۱۷۸ - وله ایضا یمحدح شمارهٔ ۱۷۹ - فی النصیحة ویتخلص بمدح الامام شهاب الدین السهروردی شمارهٔ ۱۸۰ - وله ایضاً یمدحه ببلد النّشابور شمارهٔ ۱۸۱ - و قال ایضآ یمدحه شمارهٔ ۱۸۲ - وله ایضاً شمارهٔ ۱۸۳ - وله ایضاً شمارهٔ ۱۸۴ - وله فی مرثیة الصّدر رئیس الدّین محمود رحمه الله شمارهٔ ۱۸۵ - و قال ایضاً یمدحه شمارهٔ ۱۸۶ - وله ایضاً شمارهٔ ۱۸۷ - وله ایضاً شمارهٔ ۱۸۸ - و قال ایضآ یمدحه شمارهٔ ۱۸۹ - وله ایضاً شمارهٔ ۱۹۰ - وقال ایضاً فی الموعظة والنصیحة شمارهٔ ۱۹۱ - وله فی مدیحه و یصف الرّمد شمارهٔ ۱۹۲ - و قال ایضاً شمارهٔ ۱۹۳ - وله ایضاً فیه
شمارهٔ ۱ - فی شهاب الدّین عزیزان شمارهٔ ۲ - وله ایضا شمارهٔ ۳ - ایضا له شمارهٔ ۴ - ایضا له شمارهٔ ۵ - ایضا له شمارهٔ ۶ - وله ایضا شمارهٔ ۷ - ایضاً له شمارهٔ ۸ - ایضا له شمارهٔ ۹ - وله ایضا شمارهٔ ۱۰ - وله ایضا شمارهٔ ۱۱ - ایضا له شمارهٔ ۱۲ - ایضا له شمارهٔ ۱۳ - ایضا له شمارهٔ ۱۴ - وله ایضا شمارهٔ ۱۵ - وله ایضا شمارهٔ ۱۶ - ایضا له شمارهٔ ۱۷ - وله ایضا شمارهٔ ۱۸ - ایضا له شمارهٔ ۱۹ - ایضا له شمارهٔ ۲۰ شمارهٔ ۲۱ - وله ایضا شمارهٔ ۲۲ - این قطعه در مدح شمس الملّة و الدین شمس الدّین خوارزمی گوید: شمارهٔ ۲۳ - ایضاً له شمارهٔ ۲۴ - وله ایضا شمارهٔ ۲۵ - وله ایضا شمارهٔ ۲۶ - وله ایضا شمارهٔ ۲۷ - وله ایضا شمارهٔ ۲۸ - وله ایضا شمارهٔ ۲۹ - اضآ له شمارهٔ ۳۰ - وله ایضا شمارهٔ ۳۱ - وله ایضا شمارهٔ ۳۲ - ایضا له شمارهٔ ۳۳ - ایضا له شمارهٔ ۳۴ - وله ایضا شمارهٔ ۳۵ - و له ایپاً شمارهٔ ۳۶ - وله ایضا شمارهٔ ۳۷ - ایضاًله شمارهٔ ۳۸ - وله ایضا شمارهٔ ۳۹ - ایضا له شمارهٔ ۴۰ - بمدح الملک شمس الدّین ایتغمش شمارهٔ ۴۱ - ایضا له شمارهٔ ۴۲ - وله ایضا شمارهٔ ۴۳ - وله ایضا شمارهٔ ۴۴ - وله ایضا شمارهٔ ۴۵ - ایضا له شمارهٔ ۴۶ - وله ایضا شمارهٔ ۴۷ - وله ایضا شمارهٔ ۴۸ - وله ایضا شمارهٔ ۴۹ - وله ایضا شمارهٔ ۵۰ - وله ایضا شمارهٔ ۵۱ - ایضا له شمارهٔ ۵۲ - ایضا له شمارهٔ ۵۳ - وله ایضا شمارهٔ ۵۴ - فی السّفینة الصاحب نظام الدّین شمارهٔ ۵۵ - وله ایضا شمارهٔ ۵۶ - وله ایضا شمارهٔ ۵۷ - وله ایضا شمارهٔ ۵۸ - ایضا له شمارهٔ ۵۹ - ایضا له شمارهٔ ۶۰ - ایضا له شمارهٔ ۶۱ - وله ایضا شمارهٔ ۶۲ - وله ایضا شمارهٔ ۶۳ - وله ایضا فی استدعا التّبن شمارهٔ ۶۴ - ایضاً له شمارهٔ ۶۵ - فی الشّکایه شمارهٔ ۶۶ - وله ایضا شمارهٔ ۶۷ - ایضا له شمارهٔ ۶۸ - ایضا له شمارهٔ ۶۹ - ایضا له شمارهٔ ۷۰ - وله ایضا شمارهٔ ۷۱ - وله ایضا شمارهٔ ۷۲ - وله ایضا شمارهٔ ۷۳ - وله ایضا شمارهٔ ۷۴ - ایضا له شمارهٔ ۷۵ - وله ایضا شمارهٔ ۷۶ - دو دست قبول اندر آغوش کرد شمارهٔ ۷۷ - ایضا له شمارهٔ ۷۸ - وله ایضا فی صفتها شمارهٔ ۷۸ - وله ایضا شمارهٔ ۷۹ - وله ایضا شمارهٔ ۸۰ - وله ایضا شمارهٔ ۸۱ - ایضا؛ له شمارهٔ ۸۲ - ایضا له شمارهٔ ۸۳ - وله ایضا شمارهٔ ۸۴ - وله ایضا شمارهٔ ۸۵ - این قطعه در پشت تقویم نویسد و با ناصرالّدین منگلی نورّالله قبره فرستد. شمارهٔ ۸۶ - وله ایضا شمارهٔ ۸۷ - وله ایضا شمارهٔ ۸۸ - وله ایضا شمارهٔ ۸۹ - ایضاً له شمارهٔ ۹۰ - ایضا له شمارهٔ ۹۱ - ایضا له شمارهٔ ۹۲ - وله ایضا شمارهٔ ۹۳ - و له ایضاً شمارهٔ ۹۴ - ایضاً له شمارهٔ ۹۵ - ایضا له شمارهٔ ۹۶ - ایضا له شمارهٔ ۹۷ - وله ایضا شمارهٔ ۹۸ - و له ایضاً شمارهٔ ۹۹ - وله ایضا شمارهٔ ۱۰۰ - وله ایضا شمارهٔ ۱۰۱ - ایضا له شمارهٔ ۱۰۲ - وله ایضا شمارهٔ ۱۰۳ - ایضاً له شمارهٔ ۱۰۴ - وله ایضا شمارهٔ ۱۰۵ - وله ایضا شمارهٔ ۱۰۶ - ایضاً شمارهٔ ۱۰۷ - ایضا له شمارهٔ ۱۰۸ - ایضا له شمارهٔ ۱۰۹ - ایضاً له شمارهٔ ۱۱۰ - وله ایضا شمارهٔ ۱۱۱ - وله ایضا شمارهٔ ۱۱۲ - ایضا له فی صفة الفرس شمارهٔ ۱۱۳ - ایضا له شمارهٔ ۱۱۴ - جواب نامهٔ صدر صفی الدّین یزدی شمارهٔ ۱۱۵ - وله ایضا شمارهٔ ۱۱۶ - وله ایضا فی الشّکایة شمارهٔ ۱۱۷ - و له ایضاً شمارهٔ ۱۱۸ - وله ایضا شمارهٔ ۱۱۹ - وله ایضا شمارهٔ ۱۲۰ - ایضا له شمارهٔ ۱۲۱ - وله ایضا شمارهٔ ۱۲۲ - ایضا له شمارهٔ ۱۲۳ - ایضاً له شمارهٔ ۱۲۴ - ایضا له شمارهٔ ۱۲۵ - وله ایضا شمارهٔ ۱۲۶ - و له ایضاً شمارهٔ ۱۲۷ - وله ایضا فی صفة الفرس شمارهٔ ۱۲۸ - ایضا له شمارهٔ ۱۲۹ - ایضا له شمارهٔ ۱۳۰ - وله ایضا شمارهٔ ۱۳۱ - ایضاً له شمارهٔ ۱۳۲ - ایضا له شمارهٔ ۱۳۳ - وله ایضا شمارهٔ ۱۳۴ - ایضا له شمارهٔ ۱۳۵ - ایضا له شمارهٔ ۱۳۶ - وله ایضا شمارهٔ ۱۳۷ - و له ایضاً شمارهٔ ۱۳۸ - ایضا له شمارهٔ ۱۳۹ - وله ایضا شمارهٔ ۱۴۰ - ایضا له شمارهٔ ۱۴۱ - ایضا له شمارهٔ ۱۴۲ - وله ایضا شمارهٔ ۱۴۳ - وله ایضا شمارهٔ ۱۴۴ - وله ایضا شمارهٔ ۱۴۵ - کتب الی امیر عزّالدّین علی شیر ابن بابویه شمارهٔ ۱۴۶ - و له ایضاً شمارهٔ ۱۴۷ - ایضا له شمارهٔ ۱۴۸ - وله ایضا شمارهٔ ۱۴۹ - ایضا له شمارهٔ ۱۵۰ - ایضا له شمارهٔ ۱۵۱ - وله ایضا شمارهٔ ۱۵۲ - وله ایضا شمارهٔ ۱۵۳ - وله ایضا شمارهٔ ۱۵۴ - وله ایضا شمارهٔ ۱۵۵ - وله ایضا شمارهٔ ۱۵۶ - وله ایضا شمارهٔ ۱۵۷ - ایضا له شمارهٔ ۱۵۸ - وله ایضا شمارهٔ ۱۵۹ - ایضا له شمارهٔ ۱۶۰ - وله ایضا شمارهٔ ۱۶۱ - ایضا له شمارهٔ ۱۶۲ - وله ایضاً شمارهٔ ۱۶۳ - وله ایضا فی التّجرید شمارهٔ ۱۶۴ - وله ایضا شمارهٔ ۱۶۵ - وله ایضا شمارهٔ ۱۶۶ - وله ایضا شمارهٔ ۱۶۷ - وله ایضا شمارهٔ ۱۶۸ - وله ایضا شمارهٔ ۱۶۹ - ایضا له شمارهٔ ۱۷۰ - ایضا له شمارهٔ ۱۷۱ - وله ایضا شمارهٔ ۱۷۲ - وله ایضا شمارهٔ ۱۷۳ - وله ایضا شمارهٔ ۱۷۴ - ایضا له شمارهٔ ۱۷۵ - وله ایضاً شمارهٔ ۱۷۶ - ایضا له شمارهٔ ۱۷۷ - ایضاً له شمارهٔ ۱۷۸ - ایضا له شمارهٔ ۱۷۹ - وله ایضا شمارهٔ ۱۸۰ - ایضا له شمارهٔ ۱۸۱ - وله ایضا شمارهٔ ۱۸۲ - ایضا له شمارهٔ ۱۸۳ - وله ایضا شمارهٔ ۱۸۴ - وله ایضاً شمارهٔ ۱۸۵ - وله ایضا شمارهٔ ۱۸۶ - ایضا له شمارهٔ ۱۸۷ - وله ایضا شمارهٔ ۱۸۸ - وله ایضا شمارهٔ ۱۸۹ - ایضا له شمارهٔ ۱۹۰ - وله ایضا شمارهٔ ۱۹۱ - ایضا له شمارهٔ ۱۹۲ - وله ایضا شمارهٔ ۱۹۳ - وله ایضا شمارهٔ ۱۹۴ - ایضا له شمارهٔ ۱۹۵ - ایضا له شمارهٔ ۱۹۶ - وله ایضا شمارهٔ ۱۹۷ - وله ایضا شمارهٔ ۱۹۸ - ایضا له شمارهٔ ۱۹۹ - وله ایضا شمارهٔ ۲۰۰ - وله ایضا شمارهٔ ۲۰۱ - وله ایضا شمارهٔ ۲۰۲ - وله ایضا شمارهٔ ۲۰۳ - وله ایضا شمارهٔ ۲۰۴ - ایضا له شمارهٔ ۲۰۵ - ایضا له شمارهٔ ۲۰۶ - وله ایضا شمارهٔ ۲۰۷ - ایضا له شمارهٔ ۲۰۸ - ایضا له شمارهٔ ۲۰۹ - وله ایضا شمارهٔ ۲۱۰ - وله ایضا شمارهٔ ۲۱۱ - وله ایضا شمارهٔ ۲۱۲ - وله ایضا شمارهٔ ۲۱۳ - وله ایضا شمارهٔ ۲۱۴ - ایضا له شمارهٔ ۲۱۵ - وله ایضا شمارهٔ ۲۱۶ - ایضا له شمارهٔ ۲۱۷ - ایضا له شمارهٔ ۲۱۸ - وله ایضا شمارهٔ ۲۱۹ - ایضا له شمارهٔ ۲۲۰ - ایضا له شمارهٔ ۲۲۱ - ایضا له شمارهٔ ۲۲۲ - ایضا له شمارهٔ ۲۲۳ - ایضا له شمارهٔ ۲۲۴ - وله ایضا شمارهٔ ۲۲۵ - ایضا له شمارهٔ ۲۲۶ - ایضا له شمارهٔ ۲۲۷ - ایضا له شمارهٔ ۲۲۸ - وله ایضا شمارهٔ ۲۲۹ - ایضا له شمارهٔ ۲۳۰ - وله ایضا شمارهٔ ۲۳۱ - این قطعه در مدح ملک السّیادة و النّقابه سیّد مجدالدّین گوید شمارهٔ ۲۳۲ - ایضا له شمارهٔ ۲۳۳ - ایضا له شمارهٔ ۲۳۴ - ایضا له شمارهٔ ۲۳۵ - وله ایضا فی استدعاالّتبن شمارهٔ ۲۳۶ - وله ایضا شمارهٔ ۲۳۷ - وله ایضا شمارهٔ ۲۳۸ - وله ایضا شمارهٔ ۲۳۹ - ایضا له شمارهٔ ۲۴۰ - وله ایضا شمارهٔ ۲۴۱ - ایضا له شمارهٔ ۲۴۲ - ایضا له شمارهٔ ۲۴۳ - ایضا له شمارهٔ ۲۴۴ - ایضا له شمارهٔ ۲۴۵ - ایضا له شمارهٔ ۲۴۶ - وله فی نجم الدّین همگر رحمه الله و اباقکم شمارهٔ ۲۴۷ - ایضا له شمارهٔ ۲۴۸ - ایضا له شمارهٔ ۲۴۹ - وله ایضا شمارهٔ ۲۵۰ - ایضا له شمارهٔ ۲۵۱ - وله ایضا شمارهٔ ۲۵۲ - وله ایضا شمارهٔ ۲۵۳ - وله فی التّوبیخ شمارهٔ ۲۵۴ - ایضا له شمارهٔ ۲۵۵ - ایضاً له شمارهٔ ۲۵۶ - وله ایضا شمارهٔ ۲۵۷ - وله ایضا شمارهٔ ۲۵۸ - وله ایضا شمارهٔ ۲۵۹ - ایضا له شمارهٔ ۲۶۰ - ایضاله شمارهٔ ۲۶۱ - این قطعه در مدح صدر جمال الدّین گوید و او را وسیلت بخدمت شمس الدّین خوارزمی کند شمارهٔ ۲۶۲ - ایضا له شمارهٔ ۲۶۳ - وله ایضا شمارهٔ ۲۶۴ - وله ایضا شمارهٔ ۲۶۵ - وله ایضا شمارهٔ ۲۶۶ - وله ایضا شمارهٔ ۲۶۷ - وله ایضا شمارهٔ ۲۶۸ - ایضا له شمارهٔ ۲۶۹ - ایضا له شمارهٔ ۲۷۰ - ایضاً له شمارهٔ ۲۷۱ - وله ایضا شمارهٔ ۲۷۲ - وله ایضا شمارهٔ ۲۷۳ - ایضا له شمارهٔ ۲۷۴ - وله ایضا شمارهٔ ۲۷۵ - وله ایضا شمارهٔ ۲۷۶ - وله ایضا شمارهٔ ۲۷۷ - ایضا له شمارهٔ ۲۷۸ - ایضا له شمارهٔ ۲۷۹ - و له ایضاً شمارهٔ ۲۸۰ - وله ایضاً شمارهٔ ۲۸۱ - و له ایضاً شمارهٔ ۲۸۲ - وله ایضا شمارهٔ ۲۸۳ شمارهٔ ۲۸۴ - ایضاً له شمارهٔ ۲۸۵ - ایضا له شمارهٔ ۲۸۶ - ایضا له شمارهٔ ۲۸۷ - .له ایضا شمارهٔ ۲۸۸ - ایضا له شمارهٔ ۲۸۹ - ایضا له شمارهٔ ۲۹۰ - ایضا له شمارهٔ ۲۹۱ - وله ایضا شمارهٔ ۲۹۲ - و له ایضا فی صفة صندوقچه شمارهٔ ۲۹۳ - ایضا له شمارهٔ ۲۹۴ - ایضا له شمارهٔ ۲۹۵ - وله ایضا شمارهٔ ۲۹۶ - و له ایضاً شمارهٔ ۲۹۷ - وله ایضا شمارهٔ ۲۹۸ - وله ایضا شمارهٔ ۲۹۹ - وله ایضاً شمارهٔ ۳۰۰ - ایضا له شمارهٔ ۳۰۱ - وله ایضا شمارهٔ ۳۰۲ - ایضا له شمارهٔ ۳۰۳ - و له ایضاً شمارهٔ ۳۰۴ - ایضا له شمارهٔ ۳۰۵ - وله ایضا شمارهٔ ۳۰۶ - وله فی صفة القحط و التماس الغلّه شمارهٔ ۳۰۷ - ایضاً له شمارهٔ ۳۰۸ - ایضا له شمارهٔ ۳۰۹ - ایضا له شمارهٔ ۳۱۰ - ایضا له شمارهٔ ۳۱۱ - وله ایضا شمارهٔ ۳۱۲ - وله ایضا شمارهٔ ۳۱۳ - وله ایضا شمارهٔ ۳۱۴ - این قطعه در مدح صاحب عمیدالدّین پارسی گوید شمارهٔ ۳۱۵ - وله ایضا شمارهٔ ۳۱۶ - و له ایضاً شمارهٔ ۳۱۷ - وله ایضا شمارهٔ ۳۱۸ - وله ایضا شمارهٔ ۳۱۹ - ایضا له شمارهٔ ۳۲۰ - در مدح صدر قوام الملّة و الّدین ابراهیم بنداری گوید و به دمشق فرستد. شمارهٔ ۳۲۱ - وله ایضا شمارهٔ ۳۲۲ - وله ایضا شمارهٔ ۳۲۳ - وله ایضا فی مذمة الدّنیا شمارهٔ ۳۲۴ - وله ایضا شمارهٔ ۳۲۵ - ایضاً له شمارهٔ ۳۲۶ - ایضا له شمارهٔ ۳۲۷ - وله ایضا شمارهٔ ۳۲۸ - ایضا له شمارهٔ ۳۲۹ - وله ایضا شمارهٔ ۳۳۰ - وله ایضا شمارهٔ ۳۳۱ - ایضا له شمارهٔ ۳۳۲ - ایضا له شمارهٔ ۳۳۳ - ایضا له شمارهٔ ۳۳۴ - وله ایضا شمارهٔ ۳۳۵ - وله ایضا شمارهٔ ۳۳۶ - ایضاً له شمارهٔ ۳۳۷ - ایضا له شمارهٔ ۳۳۸ - و قال ایضاً شمارهٔ ۳۳۹ - وله ایضا شمارهٔ ۳۴۰ - وله ایضا فی التوبیخ شمارهٔ ۳۴۱ - وله ایضا شمارهٔ ۳۴۲ - ایضا له شمارهٔ ۳۴۳ - وله ایضا شمارهٔ ۳۴۴ - وله ایضا شمارهٔ ۳۴۵ - فی مدح ابن بدرالدّین باسمعیل شمارهٔ ۳۴۶ - ایضا له شمارهٔ ۳۴۷ - ایضا له شمارهٔ ۳۴۸ - ایضا له شمارهٔ ۳۴۹ - ایضا له شمارهٔ ۳۵۰ - وله ایضا