نَهجُ البَلاغه، برگزیده‌ای از گفته‌ها و نوشته‌های ادبی امیرالمومنین(ع)،که سید رضی در اواخر قرن چهارم قمری آنها را جمع آوری کرده است. این کتاب توسط گروهی از علما به دلیل محتوی غنی و همچنین بلاغتش، به «اخ‌ القرآن» برادر قرآن نامگذاری شده است. برخی از ادیبان عرب، فصاحت و بلاغت نهج‌البلاغه را ستوده‌اند. این کتاب در سه قسمت خطبه‌ها، نامه‌ها، کلمات قصار دسته بندی شده است. امام در بسیاری از خطبه‌‌ها، مردم را به انجام دستورات الهی و ترک محرمات دعوت کرده و در بخشی از نامه‌ها که خطاب به فرمانداران است، آنها را به رعایت حق مردم سفارش کرده است.

برخی در نسبت دادن نهج‌البلاغه به حضرت علی(ع) تشکیک کرده‌اند، اما در مقابل بسیاری از علمای شیعه و برخی از علمای اهل سنت همچون ابن ابی الحدید معتزلی نسبت دادن این کتاب به حضرت علی(ع) را صحیح می‌دانند و معتقدند که سید رضی فقط این سخنان را جمع آوری کرده است. برخی از علمای شیعه برای اثبات صحت سخنان و کلمات نهج البلاغه کتاب‌های متعددی در مورد اسناد و مدارک نهج‌البلاغه نوشته‌اند.

این کتاب به ۱۸ زبان ترجمه شده است و تعداد ترجمه‌های نهج‌البلاغه به زبان‌های مختلف به بیش از ۱۰۰ عنوان می‌رسد. شرح‌ها و مستدرکات متعددی در مورد نهج‌البلاغه نوشته شده است که برخی تعداد آن‌ها را به حدود ۳۰۰ عنوان بیان کرده‌اند.

آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
ترجمه نهج ‏البلاغه مرحوم محمد دشتى
ترجمه خطبه 1 نهج البلاغه - آفرينش آسمان و زمين و آفرينش انسان در کلام امام علی علیه السلام ترجمه خطبه 2 نهج البلاغه (این خطبه را حضرت پس از بازگشت از نبرد صفین در سال 38 هجرى ايراد فرمود) ترجمه خطبه 3 نهج البلاغه - خطبه شقشقيّه ترجمه خطبه 4 نهج البلاغه (گفته شد كه این خطبه را حضرت پس از فتح بصره در سال 36 هجرى و كشته شدن طلحه و زبير ايراد فرمود) ترجمه خطبه 5 نهج البلاغه - راه هاى پرهيز از فتنه ها و فلسفه سكوت ترجمه خطبه 6 نهج البلاغه (در سال 36 هجرى در شهر مدينه آن گاه كه از امام خواستند طلحه و زبير را تعقيب نكند، فرمود) ترجمه خطبه 7 نهج البلاغه - شناخت پيروان شيطان ترجمه خطبه 8 نهج البلاغه - پيمان شكنى زبير ترجمه خطبه 9 نهج البلاغه - شناخت طلحه و زبير (و اصحاب جمل) ترجمه خطبه 10 نهج البلاغه - آگاهى امام عليه السّلام براى مقابله با اصحاب جمل ترجمه خطبه 11 نهج البلاغه - هنگام دادن پرچم به دست فرزندش محمد حنفيّه در جنگ جمل ترجمه خطبه 12 نهج البلاغه - شركت آيندگان در پاداش گذشتگان (نقش نيّت در پاداش اعمال) ترجمه خطبه 13 نهج البلاغه - عوامل سقوط جامعه (روانشناسى اجتماعى مردم بصره) ترجمه خطبه 14 نهج البلاغه - نقش عوامل محيط در انسان ترجمه خطبه 15 نهج البلاغه - سياست اقتصادى امام عليه السّلام ترجمه خطبه 16 نهج البلاغه - اعلام سياست هاى حكومتى ترجمه خطبه 17 نهج البلاغه - روانشناسى مدّعيان دروغين قضاوت ترجمه خطبه 18 نهج البلاغه - نكوهش از اختلاف رأى عالمان در احكام قطعى اسلام ترجمه خطبه 19 نهج البلاغه - سوابق تاريخى نكوهيده أشعث بن قيس ترجمه خطبه 20 نهج البلاغه - علل پنهان بودن اسرار پس از مرگ ترجمه خطبه 21 نهج البلاغه - راه رستگارى ترجمه خطبه 22 نهج البلاغه - امام عليه السّلام و شناساندن ناكثين «اصحاب جمل» ترجمه خطبه 23 نهج البلاغه - تناسب نعمت ها با استعدادهاى گوناگون ترجمه خطبه 24 نهج البلاغه - ضرورت آمادگى براى جهاد ترجمه خطبه 25 نهج البلاغه - علل شكست ملّت ها ترجمه خطبه 26 نهج البلاغه - سخنرانی امام (ع) پس از كشته شدن محمّد بن ابى بكر ترجمه خطبه 27 نهج البلاغه - فرمایشات امام (ع) پس از تهاجم سربازان معاويه به شهر انبار ترجمه خطبه 28 نهج البلاغه - دنيا شناسى ترجمه خطبه 29 نهج البلاغه - علل شكست كوفيان ترجمه خطبه 30 نهج البلاغه - پاسخ به شايعات دشمن ترجمه خطبه 31 نهج البلاغه - روانشناسى طلحه و زبير ترجمه خطبه 32 نهج البلاغه - سخنرانی حضرت در مسجد كوفه در شناخت مردم و روزگاران پس از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ترجمه خطبه 33 نهج البلاغه - فرمایشات امام(ع) به هنگام عزيمت جهت جنگ با ناكثين ترجمه خطبه 34 نهج البلاغه - فرمایش امام(ع) پس از شكست شورشيان خوارج ترجمه خطبه 35 نهج البلاغه - فرمایش امام(ع) پس از اطّلاع از ماجراى حكميّت و نيرنگ عمرو عاص ترجمه خطبه 36 نهج البلاغه - تلاش در هدايت خوارج نهروان ترجمه خطبه 37 نهج البلاغه - فرمایش امام(ع) پس از فرونشاندن شورش نهروان ترجمه خطبه 38 نهج البلاغه - ضرورت شناخت شبهات ترجمه خطبه 39 نهج البلاغه - گرفتاری امام(ع) در دست کوفیان ترجمه خطبه 40 نهج البلاغه - ضرورت حكومت ترجمه خطبه 41 نهج البلاغه - پرهيز از حيله و نيرنگ ترجمه خطبه 42 نهج البلاغه - پرهيز از آرزوهاى طولانى و هوا پرستى ترجمه خطبه 43 نهج البلاغه - ضرورت جنگ با معاویه ترجمه خطبه 44 نهج البلاغه - تأسّف از فرار مصقله ترجمه خطبه 45 نهج البلاغه - ضرورت ستايش پروردگارو روش برخورد با دنيا ترجمه خطبه 46 نهج البلاغه - دعاى سفر ترجمه خطبه 47 نهج البلاغه - خبر از آينده كوفه ترجمه خطبه 48 نهج البلاغه - ضرورت آمادگى رزمى ترجمه خطبه 49 نهج البلاغه - خدا شناسى ترجمه خطبه 50 نهج البلاغه - علل پيدايش فتنه ها ترجمه خطبه 51 نهج البلاغه - فرمان خط شكستن و آزاد كردن آب فرات ترجمه خطبه 52 نهج البلاغه - تعريف دنياو والايى نعمت هاى قيامت ترجمه خطبه 53 نهج البلاغه - وصف قربانى ترجمه خطبه 54 نهج البلاغه - وصف روز بيعت ترجمه خطبه 55 نهج البلاغه - توضيحاتى پيرامون جنگ صفین ترجمه خطبه 56 نهج البلاغه - ياد مبارزات دوران پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در صفین ترجمه خطبه 57 نهج البلاغه - خبر از سلطه ستمگرى بى باك ترجمه خطبه 58 نهج البلاغه - خبر از آينده شوم خوارج ترجمه خطبه 59 نهج البلاغه - خبر از قتلگاه خوارج ترجمه خطبه 60 نهج البلاغه - خبر از تداوم تفكّر انحرافى خوارج ترجمه خطبه 61 نهج البلاغه - نهى از كشتار خوارج ترجمه خطبه 62 نهج البلاغه - موضع گيرى امام عليه السّلام برابر تهديد به ترور ترجمه خطبه 63 نهج البلاغه - روش برخورد با دنيا ترجمه خطبه 64 نهج البلاغه - شتافتن به سوى اعمال پسنديده ترجمه خطبه 65 نهج البلاغه - خدا شناسى «شناخت صفات خدا» ترجمه خطبه 66 نهج البلاغه - آموزش تاكتيك هاى نظامى ترجمه خطبه 67 نهج البلاغه - ردّ استدلال انصار و قريش نسبت به امامت در سقيفه ترجمه خطبه 68 نهج البلاغه - پس از شهادت محمد بن ابی بکر ترجمه خطبه 69 نهج البلاغه - نکوهش کوفیان ترجمه خطبه 70 نهج البلاغه - شكوه ها با پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ترجمه خطبه 71 نهج البلاغه - علل نكوهش اهل عراق ترجمه خطبه 72 نهج البلاغه - آموزش چگونگی درود فرستادن بر پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ترجمه خطبه 73 نهج البلاغه - فرمایش حضرت در باره مروان بن حكم در بصره ترجمه خطبه 74 نهج البلاغه - ويژگى هاى امام على عليه السلام از زبان خود ترجمه خطبه 75 نهج البلاغه - دفاعيات امام برابر تهمت ها ترجمه خطبه 76 نهج البلاغه - صفات بنده پرهيزكار ترجمه خطبه 77 نهج البلاغه - هشدار به غاصبان بنى اميه ترجمه خطبه 78 نهج البلاغه - نيايش امام ترجمه خطبه 79 نهج البلاغه - پرهيز از توجه به غير خدا و پرهيز دادن مردم از ستاره شناسى براى ترجمه خطبه 80 نهج البلاغه - بيان تفاوت هاى زنان و مردان و مدّيريت خانوادگى ترجمه خطبه 81 نهج البلاغه - تعريف زهد و پارسايى ترجمه خطبه 82 نهج البلاغه - دنيا شناسى ترجمه خطبه 83 نهج البلاغه - از خطبه هاى شگفت آور امام عليه السّلام كه به آن خطبه «غرّا» گويند ترجمه خطبه 84 نهج البلاغه - در شناساندن عمرو عاص و ردّ شايعات بيهوده او ترجمه خطبه 85نهج البلاغه - خدا شناسى و ضرورت پند پذيرى ترجمه خطبه 86 نهج البلاغه - علم الهى و پندهاى ارزشمند ترجمه خطبه 87 نهج البلاغه - معرّفى الگوى انسان كامل ترجمه خطبه 88 نهج البلاغه - عوامل هلاكت انسانها ترجمه خطبه 89 نهج البلاغه - وصف روزگاران بعثت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ترجمه خطبه 90 نهج البلاغه - خدا شناسى و اندرزهاى حكيمانه ترجمه خطبه 91 نهج البلاغه - خطبه اشباح ترجمه خطبه 92 نهج البلاغه - علل نپذيرفتن خلافت ترجمه خطبه 93 نهج البلاغه - سخنرانى امام عليه السّلام پس از حادثه جنگ نهروان ترجمه خطبه 94 نهج البلاغه - وصف پيامبر اسلام و اهل بيت عليهم السّلام ترجمه خطبه 95 نهج البلاغه - دوران جاهليّت و نعمت بعثت ترجمه خطبه 96 نهج البلاغه - خدا شناسى و ويژگى هاى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ترجمه خطبه 97 نهج البلاغه - پس از جنگ نهروان در نكوهش لشكريان خود ترجمه خطبه 98 نهج البلاغه - افشاى جنايات بنى اميّه و معاويه ترجمه خطبه 99 نهج البلاغه - پرهيز از دنيا پرستى ترجمه خطبه 100 نهج البلاغه - شناخت خدا، ويژگى هاى پيامبر، تداوم امامت ترجمه خطبه 101 نهج البلاغه - بیان حوادث سخت آينده ترجمه خطبه 102نهج البلاغه - وصف روز قیامت و خبر از آینده خونین بصره ترجمه خطبه 103 نهج البلاغه - روش برخورد با دنيا و ارزش عالم و بى ارزشى جاهل ترجمه خطبه 104 نهج البلاغه - ره آورد بعثت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ترجمه خطبه 105 نهج البلاغه - سخنرانى امام 5 روز پس از بدست گرفتن قدرت سياسى كشور ترجمه خطبه 106 نهج البلاغه - در نكوهش و هشدار كوفيان ترجمه خطبه 107 نهج البلاغه - وصف نبرد ياران در صفین ترجمه خطبه 108 نهج البلاغه - بيان حوادث سخت آينده ترجمه خطبه 109 نهج البلاغه - اين خطبه با نام الزّهراء معروف است ترجمه خطبه 110 نهج البلاغه - ره آورد برخى از مبانى اعتقادى و ارزش قرآن ترجمه خطبه 111 نهج البلاغه - هشدار از دنيا پرستى و دنیای حرام ترجمه خطبه 112 نهج البلاغه - عجز انسان از درك فرشتگان (فرشته مرگ) ترجمه خطبه 113 نهج البلاغه - پرهيز دادن از دنيا پرستى و روش برخورد با دنيا و نكوهش از غفلت زدگان ترجمه خطبه 114 نهج البلاغه - ارزش ستايش و شهادت به يگانگى خدا ترجمه خطبه 115 نهج البلاغه - دعا براى طلب باران ترجمه خطبه 116 نهج البلاغه - تشويق كوفيان به نبرد ترجمه خطبه 117 نهج البلاغه - سرزنش انسان هاى خود پرست ترجمه خطبه 118 نهج البلاغه - ستودن ياران نيكوكار ترجمه خطبه 119 نهج البلاغه - علل نكوهش كوفيان ترجمه خطبه 120 نهج البلاغه - يادآورى ويژگى ‏هاى اهل بيت عليه السّلام و اندرز ياران ترجمه خطبه 121 نهج البلاغه - فرمایش امام پس از پذیرش حکمیت ترجمه خطبه 122 نهج البلاغه - فرمایشات امام در قرار گاه خوارج ترجمه خطبه 123 نهج البلاغه - آموزش روانى در جنگ ترجمه خطبه 124 نهج البلاغه - تشویق یاران به جهاد در جنگ صفین ترجمه خطبه 125 نهج البلاغه - پاسخ به خوارج در مورد مسئله حکمیت ترجمه خطبه 126 نهج البلاغه - عدالت اقتصادی امام ترجمه خطبه 127 نهج البلاغه - افشاء گمراهى خوارج و علل پذيرش «حكميّت» ترجمه خطبه 128 نهج البلاغه - در بیان حوادث سخت آینده ترجمه خطبه 129 نهج البلاغه - وصف جامعه مسخ شده مسلمين و عبرت گرفتن از دنيا ترجمه خطبه 130 نهج البلاغه - به هنگام بدرقه اباذر که توسط عثمان به ربذه تبعید شده بود ترجمه خطبه 131 نهج البلاغه - علل نكوهش كوفيان و فلسفه حكومت اسلامى و شرائط رهبر اسلامى ترجمه خطبه 132 نهج البلاغه - ستايش پروردگار و ضرورت ياد مرگ و تقوا و روش برخورد با دنيا ترجمه خطبه 133 نهج البلاغه - عظمت پروردگار و ويژگى هاى قرآن و .. ترجمه خطبه 134 نهج البلاغه - پاسخ امام به مشورت عمر در جنگ با رومیان ترجمه خطبه 135 نهج البلاغه - سخنان امام خطاب به مغيره پسر اخنس، كه يكى از منافقان بود ترجمه خطبه 136 نهج البلاغه - سخنان آن حضرت هنگام بیعت مردم با ایشان ترجمه خطبه 137 نهج البلاغه - در باره طلحه و زبير در سال 36 هجرى در آستانه جنگ فرمود ترجمه خطبه 138 نهج البلاغه - سخن امام از تحوّلات آينده ترجمه خطبه 139 نهج البلاغه - هشدار از حوادث خونين آينده ترجمه خطبه 140 نهج البلاغه - در نهى از عيب جوئى مردم ترجمه خطبه 141 نهج البلاغه - پرهيز از شنيدن غيبت و شناخت حق و باطل ترجمه خطبه 142 نهج البلاغه - شناخت جايگاه بخشش و احسان ترجمه خطبه 143 نهج البلاغه - سخنرانى در مراسم نماز باران ترجمه خطبه 144 نهج البلاغه - فلسفه بعثت پیامبران ترجمه خطبه 145 نهج البلاغه - دنیا شناسی، نکوهش بدعت ها ترجمه خطبه 146 نهج البلاغه - مشورت عمر با امیرالمومنین درباره حضورش در جنگ ایران ترجمه خطبه 147 نهج البلاغه - هدف بعثت ترجمه خطبه 148 نهج البلاغه - درباره شهر بصره و مردمش و طلحه و زبير ترجمه خطبه 149 نهج البلاغه - سخنان امام در سال 40 هجرى در بيستم رمضان قبل از شهادت ترجمه خطبه 150 نهج البلاغه - اشاره به حوادث سخت آينده ترجمه خطبه 151 نهج البلاغه - نكوهش مردم گمراه و رهنمودها در مقابله با فتنه ها ترجمه خطبه 152 نهج البلاغه - خداشناسى و ويژگى هاى اسلام و عظمت امامان دوازده گانه و قرآن ترجمه خطبه 153 نهج البلاغه - وصف گمراهان و غفلت زدگان ترجمه خطبه 154 نهج البلاغه - ضرورت پيروى از امامان دوازده گانه ترجمه خطبه 155 نهج البلاغه - شگفتى هاى آفرينش خفّاش ترجمه خطبه 156 نهج البلاغه - ضرورت اطاعت از رهبرى ترجمه خطبه 157 نهج البلاغه - عبرت از گذشتگان و ضرورت تقوا و خود سازى و ياد تنهايى قبر ترجمه خطبه 158 نهج البلاغه - فضل پیامبر و قرآن ترجمه خطبه 159 نهج البلاغه - وصف كشوردارى خويش ترجمه خطبه 160 نهج البلاغه - راه هاى خدا شناسى ترجمه خطبه 161 نهج البلاغه - توصیف پیامبر و اهل بیت علیهم السلام ترجمه خطبه 162 نهج البلاغه - علل و عوامل غصب امامت و شكوه از ستم هاى معاويه ترجمه خطبه 163 نهج البلاغه - خدا شناسى و وصف آفرينش و شگفتى آفرينش انسان ترجمه خطبه 164 نهج البلاغه - هشدار دادن به عثمان ترجمه خطبه 165 نهج البلاغه - شگفتى هاى آفرينش ترجمه خطبه 166 نهج البلاغه - احترام متقابل اجتماعى و آينده بنى اميّه و علل پيروزى و شكست ملّت ها ترجمه خطبه 167 نهج البلاغه - نخستين سخنرانى ترجمه خطبه 168 نهج البلاغه - واقع بينى در مبارزه ترجمه خطبه 169 نهج البلاغه - اطاعت از رهبرى ترجمه خطبه 170 نهج البلاغه - روش هدايت كردن ترجمه خطبه 171 نهج البلاغه - در آستانه نبرد صفین ترجمه خطبه 172 نهج البلاغه - واقعيّت هاى تاريخ اسلام ترجمه خطبه 173 نهج البلاغه - درباره پيامبر اسلام ترجمه خطبه 174 نهج البلاغه - افشاء ادّعاهاى دروغين طلحه ترجمه خطبه 175 نهج البلاغه - علوم بى پايان امام ترجمه خطبه 176 نهج البلاغه - ويژگى هاى قرآن ترجمه خطبه 177 نهج البلاغه - نكوهش از خيانت حكمين ترجمه خطبه 178 نهج البلاغه - دعوت به تقوای الهی ترجمه خطبه 179 نهج البلاغه - شناخت خدا ترجمه خطبه 180 نهج البلاغه - نكوهش ياران ترجمه خطبه 181 نهج البلاغه - نكوهش خوارج ترجمه خطبه 182 نهج البلاغه - حمد خداوند متعال ترجمه خطبه 183 نهج البلاغه - سفارش به پرهيزكارى ترجمه خطبه 184 نهج البلاغه - افشاى منافق ترجمه خطبه 185 نهج البلاغه - راه هاى خداشناسى ترجمه خطبه 186 نهج البلاغه - پيرامون توحيد ترجمه خطبه 187 نهج البلاغه (اين سخنرانى پس از جنگ نهروان در سال 38 هجرى در كوفه ايراد شد) ترجمه خطبه 188 نهج البلاغه - شتاب در نيكوكارى ها ترجمه خطبه 189 نهج البلاغه - ایمان و وجوب مهاجرت ترجمه خطبه 190 نهج البلاغه - اين سخنرانى در شهر كوفه پيرامون خوارج ايراد شد ترجمه خطبه 191 نهج البلاغه - ره آورد پرهيزكارى ترجمه خطبه 192 نهج البلاغه - خطبه«قاصعه» ترجمه خطبه 193 نهج البلاغه - خطبه همّام ترجمه خطبه 194 نهج البلاغه - وصف منافقان ترجمه خطبه 195 نهج البلاغه - تحمید خداوند متعال ترجمه خطبه 196 نهج البلاغه - هشدار از غفلت زدگى ترجمه خطبه 197 نهج البلاغه (اين سخنرانى در شهر كوفه در دوران زمامدارى آن حضرت ايراد شد) ترجمه خطبه 198 نهج البلاغه - ارزش هاى قرآن ترجمه خطبه 199 نهج البلاغه (اين سخنرانى در آستانه يكى از جنگ ها ايراد شد) همواره يارانش را به آن سفارش مى كرد ترجمه خطبه 200 نهج البلاغه (اين سخنرانى پس از جنگ صفین در شهر كوفه در سال 38 هجرى ايراد شد) ترجمه خطبه 201 نهج البلاغه (اين سخنرانى بر منبر مسجد كوفه ايراد شد) ترجمه خطبه 202 نهج البلاغه - درد دل با پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به هنگام دفن فاطمه عليها السّلام ترجمه خطبه 203 نهج البلاغه - آخرت گرايى ترجمه خطبه 204 نهج البلاغه (همواره امام ياران خود را اينگونه پند مى داد) ترجمه خطبه 205 نهج البلاغه (طلحه و زبير پس از بيعت با امام عليه السّلام اعتراض كردند كه چرا در امور كشور با آنان مشورت نكرده و از آنها كمك نگرفته است. فرمود) ترجمه خطبه 206 نهج البلاغه (در جنگ صفین شنيد كه ياران او شاميان را دشنام مى دهند فرمود) ترجمه خطبه 207 نهج البلاغه (در يكى از روزهاى نبرد صفین، امام حسن عليه السّلام را ديد كه به سرعت در لشكر دشمن در حال پيشروى است فرمود) ترجمه خطبه 208 نهج البلاغه (به هنگام شورش ياران پيرامون حكميّت فرمود) ترجمه خطبه 209 نهج البلاغه (پس از جنگ بصره بر علاء بن زياد وارد شد كه از ياران امام بود. وقتى خانه بسيار مجلّل و وسيع او را ديد، فرمود) ترجمه خطبه 210 نهج البلاغه (شخصى از احاديث بدعت آور، و گوناگونى كه در ميان مردم رواج داشت پرسيد امام فرمود) ترجمه خطبه 211 نهج البلاغه (شگفتى آفرينش پديده ها) ترجمه خطبه 212 نهج البلاغه (بسيج مردم براى جنگ با شاميان) ترجمه خطبه 213 نهج البلاغه - خدا شناسى و ويژگى هاى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ترجمه خطبه 214 نهج البلاغه - پندهاى جاودانه ترجمه خطبه 215 نهج البلاغه - ستايش و نيايش ترجمه خطبه 216 نهج البلاغه - از سخنرانيهاى امام عليه السّلام در صحراى صفین ترجمه خطبه 217 نهج البلاغه - شكوه از قريش ترجمه خطبه 218 نهج البلاغه - افشاى خيانت ناكثان ترجمه خطبه 219 نهج البلاغه - تأسّف بر كشتگان جمل ترجمه خطبه 220 نهج البلاغه - پوينده راه خدا ترجمه خطبه 221 نهج البلاغه - هشدار از غفلت زدگى ها و شرح حالات رفتگان ترجمه خطبه 222 نهج البلاغه - ارزش ياد خدا و صفات اهل ذكر ترجمه خطبه 223 نهج البلاغه - هشدار از غرور زدگى ها ترجمه خطبه 224 نهج البلاغه - پرهيز از ستمكارى و امتياز خواهى ترجمه خطبه 225 نهج البلاغه - يارى خواستن از خدا در مشكلات اقتصادى ترجمه خطبه 226 نهج البلاغه - دنيا شناسى و عبرت گرفتن از دنيا ترجمه خطبه 227 نهج البلاغه - يكى از دعاهاى امام عليه السّلام ترجمه خطبه 228 نهج البلاغه - ويژگی هاى سلمان فارسى ترجمه خطبه 229 نهج البلاغه - وصف روز بيعت مردم با امام عليه السّلام ترجمه خطبه 230 نهج البلاغه - پرهيزكارى و عمل، ضرورت ياد مرگ ترجمه خطبه 231 نهج البلاغه - ويژگى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ترجمه خطبه 232 نهج البلاغه - احتياط در مصرف بيت المال ترجمه خطبه 233 نهج البلاغه - فصاحت و بلاغت اهل بيت عليهم السّلام وعلل سقوط جامعه انسانى ترجمه خطبه 234 نهج البلاغه - علل تفاوت ها ميان انسان ها ترجمه خطبه 235 نهج البلاغه - در سوگ پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ترجمه خطبه 236 نهج البلاغه - از هجرت و پيوستن به پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم سخن مى گويد ترجمه خطبه 237 نهج البلاغه - سفارش به نيكوكارى ترجمه خطبه 238 نهج البلاغه - درباره دو داور عراق و شام و نكوهش كوفيان فرمود ترجمه خطبه 239 نهج البلاغه - فضائل اهل بيت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ترجمه خطبه 240 نهج البلاغه - نكوهش از موضع گيرى هاى نارواى عثمان ترجمه خطبه 241 نهج البلاغه (در اين سخنرانى ياران را به جهاد تشويق مى كند)
ترجمه نامه 1 نهج البلاغه - نامه امیرالمومنین علی (ع) به مردم كوفه به هنگام حركت از مدينه به طرف بصره، در سال 36 هجرى ترجمه نامه 2 نهج البلاغه - تشكّر از مجاهدان از جنگ برگشته ترجمه نامه 3 نهج البلاغه - خطاب به شریح قاضی ترجمه نامه 4 نهج البلاغه - روش گزينش نيروهاى عمل كننده ترجمه نامه 5 نهج البلاغه - هشدار از استفاده نارواى بيت المال ترجمه نامه 6 نهج البلاغه - نامه امام به معاویه در علل مشروعيّت حكومت امام عليه السّلام ترجمه نامه 7 نهج البلاغه - افشاى چهره نفاق معاويه و مشروعيّت بيعت ترجمه نامه 8 نهج البلاغه - نامه به جرير بن عبد الله بجلى، فرستاده امام به سوى معاويه در وادار ساختن او به بيعت ترجمه نامه 9 نهج البلاغه - نامه امام به معاویه در افشاى دشمنى هاى قريش و استقامت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و افشاى ادّعاى دروغين معاويه در خونخواهى عثمان ترجمه نامه 10 نهج البلاغه - افشاى چهره معاويه ترجمه نامه 11 نهج البلاغه - آموزش نظامى به لشكريان ترجمه نامه 12 نهج البلاغه - احتياط هاى نظامى نسبت به سربازان پيشتاز ترجمه نامه 13 نهج البلاغه - رعايت سلسله مراتب فرماندهى ترجمه نامه 14 نهج البلاغه - رعايت اصول انسانى در جنگ ترجمه نامه 15 نهج البلاغه - دعاى امام در ميدان جنگ ترجمه نامه 16 نهج البلاغه - آموزش تاكتيك هاى نظامى ترجمه نامه 17 نهج البلاغه - نامه اى در جواب نامه معاويه در صحراى صفين ترجمه نامه 18 نهج البلاغه - روش برخورد با مردم (اخلاق اجتماعى) ترجمه نامه 19 نهج البلاغه - هشدار از بد رفتارى با مردم ترجمه نامه 20 نهج البلاغه - هشدار از خيانت به بيت المال ترجمه نامه 21 نهج البلاغه - سفارش به ميانه روى ترجمه نامه 21 نهج البلاغه - سفارش به ميانه روى ترجمه نامه 22 نهج البلاغه - سفارش به آخرت گرايى ترجمه نامه 23 نهج البلاغه - وصيّت امام عليه السّلام در لحظه هاى شهادت در ماه رمضان سال 40 هجرى ترجمه نامه 24 نهج البلاغه - وصيّت نامه اقتصادى ترجمه نامه 25 نهج البلاغه - دستور العمل امام به مأموران جمع آورى ماليات ترجمه نامه 26 نهج البلاغه - نامه به برخى از مأموران ماليات ترجمه نامه 27 نهج البلاغه - نامه به فرماندار مصر، محمد بن ابى بكر ترجمه نامه 28 نهج البلاغه - جواب نامه معاويه؛ كه يكى از نيكوترين نامه هاى امام است ترجمه نامه 29 نهج البلاغه - هشدار به مردم بصره ترجمه نامه 30 نهج البلاغه - پند و هشدار به معاويه ترجمه نامه 31 نهج البلاغه - نامه به فرزندش امام حسن عليه السّلام وقتى از جنگ صفين باز مى گشت ترجمه نامه 32 نهج البلاغه - افشاى سياست استحمارى معاويه ترجمه نامه 33 نهج البلاغه - نامه به فرماندار مكّه قثم بن عبّاس ترجمه نامه 34 نهج البلاغه - روش دلجويى از فرماندارى معزول ترجمه نامه 35 نهج البلاغه - نامه به عبد الله بن عباس پس از شهادت محمد بن ابى بكر در مصر ترجمه نامه 36 نهج البلاغه - نامه به برادرش عقيل نسبت به كوچ دادن لشكر به سوى دشمن ترجمه نامه 37 نهج البلاغه - نامه به معاويه پيش از آغاز نبرد صفین ترجمه نامه 38 نهج البلاغه - نامه به مردم مصر آنگاه كه مالك اشتر را به فرماندارى آنان برگزيد ترجمه نامه 39 نهج البلاغه - افشاى بردگى عمرو عاص ترجمه نامه 40 نهج البلاغه - نكوهش يك كارگزار ترجمه نامه 41 نهج البلاغه - در نکوهش یکی از فرمانداران ترجمه نامه 42 نهج البلاغه - روش دلجويى در عزل و نصب ها ترجمه نامه 43 نهج البلاغه - سخت گيرى در مصرف بيت المال ترجمه نامه 44 نهج البلاغه - افشاى توطئه معاويه نسبت به زياد بن أبيه ترجمه نامه 45 نهج البلاغه - نامه به فرماندار بصره، عثمان بن حنيف انصارى كه دعوت مهمانى سرمايه دارى از مردم بصره را پذيرفت ترجمه نامه 46 نهج البلاغه - مسئووليّت فرماندارى و اخلاق اجتماعى ترجمه نامه 47 نهج البلاغه - وصيّت امام عليه السلام به حسن و حسين عليهما السّلام پس از ضربت ابن ملجم كه لعنت خدا بر او باد ترجمه نامه 48 نهج البلاغه - اندرز دادن دشمن ترجمه نامه 49 نهج البلاغه - هشدار به معاويه از دنيا پرستى ترجمه نامه 50 نهج البلاغه - نامه به فرماندهان سپاه ترجمه نامه 51 نهج البلاغه - نامه به كارگزاران بيت المال ترجمه نامه 52 نهج البلاغه - نامه به فرمانداران شهرها در باره وقت نماز ترجمه نامه 53 نهج البلاغه - نامه به مالك اشتر ترجمه نامه 54 نهج البلاغه - نامه به طلحه و زبير به عنوان دو تن از سران جنگ جمل ترجمه نامه 55 نهج البلاغه - اندرز دادن معاويه پيش از نبرد صفین ترجمه نامه 56 نهج البلاغه - اخلاق فرماندهى ترجمه نامه 57 نهج البلاغه - روش بسيج كردن مردم براى جهاد ترجمه نامه 58 نهج البلاغه - نامه به شهرهاى دور براى افشاى حوادث جنگ صفین ترجمه نامه 59 نهج البلاغه - مسئوليّت هاى فرماندهى ترجمه نامه 60 نهج البلاغه - نامه به فرماندارانى كه لشكر از شهرهاى آنان عبور مى كند برای جبران خسارتها در مانورهاى نظامى ترجمه نامه 61 نهج البلاغه - نكوهش از فرمانده شكست خورده ترجمه نامه 62 نهج البلاغه - نامه به مردم مصر ترجمه نامه 63 نهج البلاغه - نامه به ابو موسی اشعری برای باز داشتن او از فتنه انگيزى ترجمه نامه 65 نهج البلاغه - افشای علل گمراهى معاويه و پاسخ به ادّعاهاى دروغين او ترجمه نامه 66 نهج البلاغه - نامه به عبد الله بن عباس در ضرورت واقع بينى ترجمه نامه 67 نهج البلاغه - نامه به قثم بن عباس، فرماندار شهر مكّه ترجمه نامه 68 نهج البلاغه - نامه به سلمان فارسى، قبل از ايّام خلافت ترجمه نامه 69 نهج البلاغه - نامه به حارث همدانى ترجمه نامه 70 نهج البلاغه - روش برخورد با پديده فرار گروهى از مدينه به طرف معاويه ترجمه نامه 71 نهج البلاغه - نامه به منذر بن جارود عبدى، كه در فرماندارى خود خيانتى مرتكب شد ترجمه نامه 72 نهج البلاغه - نامه به عبد اللّه بن عباسدر مورد انسان و مقدّرات الهى ترجمه نامه 73 نهج البلاغه - افشاى سيماى دروغين معاويه ترجمه نامه 74 نهج البلاغه - مبانى صلح و سازش مسلمين ترجمه نامه 75 نهج البلاغه - نامه به معاويه در روزهاى آغازين بيعت ترجمه نامه 76 نهج البلاغه - نامه به عبد اللّه بن عباس پیرامون اخلاق فرماندهى ترجمه نامه 77 نهج البلاغه - نامه به عبد اللّه بن عبّاس پیرامون روش مناظره با خوارج ترجمه نامه 78 نهج البلاغه - جواب نامه ابو موسى اشعرى، پيرامون حكميّت ترجمه نامه 79 نهج البلاغه - علل نابودى ملّت ها
حکمت 1 نهج البلاغه - روش برخورد با فتنه ها (اخلاقى، سیاسى) حکمت 2 نهج البلاغه - شناخت ضد ارزش ها (اخلاقى) حکمت 3 نهج البلاغه - شناخت ضد ارزش ها (اخلاقى) حکمت 4 نهج البلاغه - ارزش هاى اخلاقى و ضد ارزش ها (اخلاقى، تربیتى) حکمت 5 نهج البلاغه - شناخت ارزش هاى اخلاقى (اخلاقى، سیاسی، اجتماعى) حکمت 6 نهج البلاغه - ارزش هاى رازدارى و خوشرویی (اخلاقى، سیاسی، اجتماعى) حکمت 7 نهج البلاغه - ایثار اقتصادى و آخرت گرایی (اخلاقى، اقتصادى) حکمت 8 نهج البلاغه - شگفتى هاى تن آدمی (علمى، فیزیولوژى انسانى) حکمت 9 نهج البلاغه - شناخت ره آورد اقبال و ادبار دنیا (اجتماعی، سیاسى) حکمت 10 نهج البلاغه - روش زندگى با مردم (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 11 نهج البلاغه - روش برخورد با دشمن (سیاسى، اخلاقى) حکمت 12 نهج البلاغه - آیین دوست یابی (اخلاقى، اجتماعی، تربیتى) حکمت 13 نهج البلاغه - روش استفاده از نعمت ها (اخلاقى، معنوى) حکمت 14 نهج البلاغه - روش برخورد با خویشاوندان (اخلاقى، معنوى) حکمت 15 نهج البلاغه - روش برخورد با فریب خوردگان (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 16 نهج البلاغه - شناخت جایگاه جبر و اختیار (اعتقادى، معنوى) حکمت 17 نهج البلاغه - ضرورت رنگ کردن موها (بهداشتى، تجمل و زیبایى) حکمت 18 نهج البلاغه - ره آورد شوم فرار از جنگ (سیاسى، اخلاقى، نظامى) حکمت 19 نهج البلاغه - ره آورد شوم هوا پرستى (اخلاقى) حکمت 20 نهج البلاغه - روش برخورد با جوانمردان (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 21 نهج البلاغه - ارزش ها و ضد ارزش ها (اخلاقى) حکمت 22 نهج البلاغه - روش گرفتن حق (اخلاقى، سیاسى) حکمت 23 نهج البلاغه - ضرورت عمل گرایى (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 24 نهج البلاغه - روش یارى کردن مردم (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 25 نهج البلاغه - ترس از خدا در فزونى نعمت ها (اخلاقى) حکمت 26 نهج البلاغه - رفتار شناسى (و نقش روحیات در تن ادمى) (علمى، اخلاقى) حکمت 27 نهج البلاغه - روش درمان دردها (بهداشتى، درمانى) حکمت 28 نهج البلاغه - برترین پارسایی (اخلاقى، معنوى) حکمت 29 نهج البلاغه - ضرورت یاد مرگ (اخلاقى) حکمت 30 نهج البلاغه - پرهیز از غفلت زدگى (اخلاقى، اعتقادى) حکمت 31 نهج البلاغه - معرفه اقسام الایمان حکمت 32 نهج البلاغه - ارزش و والایى انجام دهنده کارهاى خیر (اخلاقى) حکمت 33 نهج البلاغه - اعتدال در بخشش و حسابرسى (اخلاقى، اجتماعى، اقتصادى) حکمت 34 نهج البلاغه - راه بى نیازى (اخلاقى) حکمت 35 نهج البلاغه - ضرورت موقعیت شناسى (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 36 نهج البلاغه - آرزوهاى طولانى و بزهکاری (اخلاقى) حکمت 37 نهج البلاغه - ضرورت ترک اداب جاهلی (اخلاقى) حکمت 38 نهج البلاغه - ارزش ها و اداب معاشرت با مردم (اخلاقى، اجتماعی، تربیتى) حکمت 39 نهج البلاغه - جایگاه واجبات و مستحبات (عبادت، معنوى) حکمت 40 نهج البلاغه - راه شناخت عاقل و احمق (اخلاقى) حکمت 41 نهج البلاغه - راه شناخت عاقل و احمق (اخلاقى) حکمت 42 نهج البلاغه - بیمارى و پاک شدن گناهان (اخلاقى، معنوى) حکمت 43 نهج البلاغه - الگوهاى انسانى (فضائل اخلاقى یکى از یاران) (اخلاقى، تاریخى) حکمت 44 نهج البلاغه - ارزش آخرت گرایى (اخلاقى) حکمت 45 نهج البلاغه - راه شناخت مؤمن و منافق (اخلاقى، انسان شناسى، سیاسى) حکمت 46 نهج البلاغه - ارزش پشیمانى و زشتى غرور زدگى (اخلاقى) حکمت 47 نهج البلاغه - شناخت ارزش ها (اخلاقى) حکمت 48 نهج البلاغه - رازدارى و پیروزى (اخلاقى، سیاسى) حکمت 49 نهج البلاغه - شناخت بزرگوار و پست فطرت (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 50 نهج البلاغه - راه جذب دلها (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 51 نهج البلاغه - قدرت و عیب پوشى (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 52 نهج البلاغه - روش برخورد با شکست خوردگان (اخلاقى، سیاسى) حکمت 53 نهج البلاغه - شناخت جایگاه سخاوت و ایثارگری (اخلاقى ، اقتصادی، اجتماعى) حکمت 54 نهج البلاغه - ارزش هاى اخلاقى (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 55 نهج البلاغه - اقسام بردبارى (اخلاقى) حکمت 56 نهج البلاغه - تهیدستى و تنهایى (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 57 نهج البلاغه - ارزش قناعت و خودکفایى (اخلاقى) حکمت 58 نهج البلاغه - توانگرى و شهوت ها (اخلاقى) حکمت 59 نهج البلاغه - ارزش تذکّر دادن اشتباهات (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 60 نهج البلاغه - ضرورت کنترل زبان (اخلاقى، تربیتى) حکمت 61 نهج البلاغه - شیرینى آزار زن (اخلاقى) حکمت 62 نهج البلاغه - روش پاسخ دادن به ستایش ها و نیکى ها (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 63 نهج البلاغه - ارزش شفاعت (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 64 نهج البلاغه - غفلت دنیا پرستان (اخلاقى) حکمت 65 نهج البلاغه - ترک دوستان و تنهایى (اخلاقى، اجتماعی، تربیتى) حکمت 66 نهج البلاغه - روش خواستن (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 67 نهج البلاغه - ارزش ایثار اقتصادى (اخلاقى، اقتصادى) حکمت 68 نهج البلاغه - ره آورد عفّت و شکر گذارى (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 69 نهج البلاغه - حفظ روح امیدوارى (اخلاقى) حکمت 70 نهج البلاغه - روانشناسى جاهل (اخلاقى، علمى) حکمت 71 نهج البلاغه - نشانه کمال عقل (اخلاقى) حکمت 72 نهج البلاغه - رابطه دنیا و انسان (اخلاقى، علمى) حکمت 73 نهج البلاغه - ضرورت خودسازى رهبران و مدیران (اخلاقى، تربیتى، مدیریتى) حکمت 74 نهج البلاغه - ضرورت یاد مرگ (اخلاقى) حکمت 75 نهج البلاغه - توجه به فناپذیرى دنیا (اخلاقى) حکمت 76 نهج البلاغه - روش تحلیل رویدادها (روش تجربى) (اخلاقى، علمى، سیاسى) حکمت 77 نهج البلاغه - دنیا شناسى (امام و ترک دنیاى حرام) (اخلاقى) حکمت 78 نهج البلاغه - شناخت جایگاه جبر و اختیار (اعتقادى) حکمت 79 نهج البلاغه - ارزش حکمت و بى لیاقتى منافق (علمى، معنوى) حکمت 80 نهج البلاغه - مؤمن و ارزشحکمت (علمى، معنوى) حکمت 81 نهج البلاغه - میزان ارزش انسان ها (ارزش تخصّص و تجربه) (اخلاقى، معنوى) حکمت 82 نهج البلاغه - ارزش هاى والاى انسانى (اخلاقى) حکمت 83 نهج البلاغه - روش برخورد با چاپلوسان (اخلاقى، تربیتى) حکمت 84 نهج البلاغه - مردم پس از جنگ ها (سیاسى، نظامى) حکمت 85 نهج البلاغه - پرهیز از ادعاهاى علمى (علمى اخلاقى) حکمت 86 نهج البلاغه - برترى تجربه پیران از قدرتمندى جوانان (اخلاقى، تجربى) حکمت 87 نهج البلاغه - ارزش استغفار (طلب بخشش از خدا) (اخلاقى، معنوى) حکمت 88 نهج البلاغه - دو عامل ایمنى مسلمین (اخلاقى، معنوى) حکمت 89 نهج البلاغه - راه اصلاح دنیا و آخرت (اخلاقى، تربیتى، اجتماعى) حکمت 90 نهج البلاغه - شناخت عالم اگاه (علمى، اعتقادى) حکمت 91 نهج البلاغه - راه درمان روان (روانکارى، روانشناسى بالینى) (علمى، اخلاقى) حکمت 92 نهج البلاغه - والاترین دانش (علمى، تربیتى) حکمت 93 نهج البلاغه - فلسفه آزمایش ها (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 94 نهج البلاغه - شناخت نیکى ها و خوبیها (اخلاقى، تربیتى) حکمت 95 نهج البلاغه - تقوى و ارزش اعمال (اخلاقى) حکمت 96 نهج البلاغه - ارزش علم و بندگى (اخلاقى، علمى) حکمت 97 نهج البلاغه - ارزش یقین (اخلاقى، اعتقادى) حکمت 98 نهج البلاغه - ضرورت عمل کردن به روایات (علمى ، اجتماعى ، تربیتى) حکمت 99 نهج البلاغه - تفسیر إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ(علمى، تفسیری، اعتقادى) حکمت 100 نهج البلاغه - روش مناجات کردن (معنوى) حکمت 101 نهج البلاغه - روش بر طرف کردن نیازهاى مردم (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 102 نهج البلاغه - آینده و مسخ ارزشها (سیاسى، علمى، تاریخى) حکمت 103 نهج البلاغه - روش برخورد با دنیا (اخلاقى) حکمت 104 نهج البلاغه - ارزش سحرخيزى (اخلاقى، تربیتى) حکمت 105 نهج البلاغه - احترام گذاشتن به مرزها و حدود احکام الهى (عبادى) حکمت 106 نهج البلاغه - راه اورد شوم دین گریزى (اخلاقى، اعتقادى) حکمت 107 نهج البلاغه - علل سقوط عالمان بى عمل (اخلاقى، علمى) حکمت 108 نهج البلاغه - شگفتى هاى روح آدمى (علمى) حکمت 109 نهج البلاغه - ارزش والاى اهل بیت پیامبر (ص) (اعتقادى، سیاسى) حکمت 110 نهج البلاغه - شرائط تحقّق اوامر الهى (سیاسى، اعتقادى) حکمت 111 نهج البلاغه - عشق تحمل ناشدنى امام على [علیه السلام] (اعتقادى) حکمت 112 نهج البلاغه - مشکلات شیعه بودن!! (اعتقادى، سیاسى) حکمت 113 نهج البلاغه - ارزش هاى والاى اخلاقى (اخلاقى) حکمت 114 نهج البلاغه - جایگاه خوشبینى و بدبینى در جامعه (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 115 نهج البلاغه - توجه به پایان پذیرى دنیا (اخلاقى) حکمت 116 نهج البلاغه - انسان و انواع آزمایش ها (اعتقادى، اخلاقى) حکمت 117 نهج البلاغه - پرهیز از افراط و تفریط در دوستى با امام [علیه السلام] (اعتقادى، اخلاقى) حکمت 118 نهج البلاغه - استفاده از فرصت ها (اخلاقى) حکمت 119 نهج البلاغه - ضرورت شناخت دنیا (اخلاقى، تربیتى) حکمت 120 نهج البلاغه - روانشناسى قبائل قریش (علمى، اجتماعى، تاریخى) حکمت 121 نهج البلاغه - روانشناسى قبائل قریش (علمى، اجتماعى، تاریخى) حکمت 122 نهج البلاغه - عبرت از مرگ یاران (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 123 نهج البلاغه - الگوهاى کامل انسانیت (اخلاقى) حکمت 124 نهج البلاغه - روانشناسى زن و مرد (علمى، اخلاقى) حکمت 125 نهج البلاغه - امام و شناساندن اسلام (معنوی، اعتقادى) حکمت 126 نهج البلاغه - شگفتى ضد ارزش ها (اخلاقى، اجتماعى، اعتقادى) حکمت 127 نهج البلاغه - نکوهش از سستى در عمل (اخلاقى) حکمت 128 نهج البلاغه - تاثیر عوامل زیست محیطى در سلامت (علمى، بهداشتى) حکمت 129 نهج البلاغه - تاثیر عوامل زیست محیطى در سلامت (علمى، بهداشتى) حکمت 130 نهج البلاغه - توجه به فنا پذیرى دنیا (اخلاقى، معنوى) حکمت 131 نهج البلاغه - توبیخ الذّام لِلدّْنیا (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 132 نهج البلاغه - ضرورت یاد مرگ (اخلاقى) حکمت 133 نهج البلاغه - اقسام مردم و دنیا (اخلاقى) حکمت 134 نهج البلاغه - حقوق دوستان (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 135 نهج البلاغه - چهار ارزش برتر (اخلاقى) حکمت 136 نهج البلاغه - فلسفه احکام الهى (اخلاقى، معنوى) حکمت 137 نهج البلاغه - صدقه راه نزول روزى (اخلاقى، اقتصادى) حکمت 138 نهج البلاغه - نقش پاداش الهى در انفاق (اخلاقى، اعتقادى) حکمت 139 نهج البلاغه - تناسب امداد الهى با نیازها (اعتقادى) حکمت 140 نهج البلاغه - قناعت و بى نیازى (اقتصادى) حکمت 141 نهج البلاغه - راه آسایش (اجتماعى، اقتصادى) حکمت 142 نهج البلاغه - دوستى ها و خردمندى (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 143 نهج البلاغه - غم ها و پیرى زودرس (اخلاقى، بهداشت روانى) حکمت 144 نهج البلاغه - تناسب بردبارى با مصیبت ها (اخلاقى، معنوى) حکمت 145 نهج البلاغه - عبادت هاى بى حاصل (اخلاقى، معنوی، عبادى) حکمت 146 نهج البلاغه - ارزش دعا، صدقه و زکات دادن (اخلاقى، اقتصادى) حکمت 147 نهج البلاغه - اقسام مردم (عملی، اخلاقى، اعتقادى) حکمت 148 نهج البلاغه - نقش سخن در شناخت انسان (رفتار شناسى) (اخلاقى، علمى) حکمت 149 نهج البلاغه - ضرورت خود شناسى (اخلاقى) حکمت 150 نهج البلاغه - ضد ارزش ها و هشدارها (اخلاقى، اجتماعى، سیاسى) حکمت 151 نهج البلاغه - ضرورت آینده نگرى (اخلاقى) حکمت 152 نهج البلاغه - توجه به فنا پذیرى (اخلاقى) حکمت 153 نهج البلاغه - صبر و پیروزی (اخلاقى، سیاسى) حکمت 154 نهج البلاغه - اهمیت نیت ها (اخلاقى، سیاسى) حکمت نهج البلاغه 155- ضرورت پایبندى به عهد و پیمان (اخلاق اجتماعى) حکمت 156 نهج البلاغه - ضرورت خداشناسى و اطاعت (اخلاقى، عبادی، اجتماعى) حکمت 157 نهج البلاغه - فراهم بودن راه هاى هدایت (اخلاقى، اقتصادى) حکمت 158 نهج البلاغه - روش برخورد با دوستان بد (اخلاق اجتماعى) حکمت 159 نهج البلاغه - پرهیز از مواضع اتهام (اخلاق اجتماعى) حکمت 160 نهج البلاغه - قدرت و زورگویى (اخلاقى، سیاسى) حکمت 161 نهج البلاغه - ارزش مشورت و پرهیز از خودمحورى (اخلاقى، سیاسى، اجتماعى) حکمت 162 نهج البلاغه - ضرورت رازدارى (اخلاقى، سیاسى) حکمت 163 نهج البلاغه - فقر و نابودى (اقتصادى) حکمت 164 نهج البلاغه - روش برخورد با متجاوزان (اخلاقى، سیاسى، اجتماعى) حکمت 165 نهج البلاغه - پرهیز از نافرمانى خدا (اخلاقى، اعتقادى) حکمت 166 نهج البلاغه - پرهیز از تجاوز به حقوق دیگران (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 167 نهج البلاغه - خودپسندى و محرومیت ها (اخلاقى) حکمت 168 نهج البلاغه - توجه به فناپذیرى دنیا (اخلاقى) حکمت 169 نهج البلاغه - آینده نگرى (اخلاقى، اعتقادى) حکمت 170 نهج البلاغه - ضرورت ترک گناه (اخلاقى) حکمت 171 نهج البلاغه - ره آورد شوم حرام خورى (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 172 نهج البلاغه - نادانى ها و دشمنى ها (اخلاقى، علمى) حکمت 173 نهج البلاغه - ارزش مشورت ها (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 174 نهج البلاغه - ارزش خشم در راه خدا (اخلاقى، سیاسى، عقیدتى) حکمت 175 نهج البلاغه - راه درمان ترس (اخلاقى، علمى، تربیتى) حکمت 176 نهج البلاغه - ابزار ریاست (بردبارى فراوان) (اخلاقى، مدیریتى) حکمت 177 نهج البلاغه - روش بر خورد با بدان (اخلاقى، اجتماعى حکمت 178 نهج البلاغه - روش نابود کردن بدى ها (اخلاقى، سیاسى، اجتماعى) حکمت 179 نهج البلاغه - لجاجت و سْستى اراده (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 180 نهج البلاغه - طمع ورزى و بردگى (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 181 نهج البلاغه - ارزش، دوراندیشى و پرهیز از کوتاهی (اخلاقى) حکمت 182 نهج البلاغه - شناخت جایگاه سخن و سکوت (اخلاقى) حکمت 183 نهج البلاغه - باطل گرایى و اختلاف (اخلاقى، سیاسى) حکمت 184 نهج البلاغه - ویژگى هاى اعتقادى امام [علیه السلام] (اخلاقى) حکمت 185 نهج البلاغه - ویژگى هاى اعتقادى امام [علیه السلام] (اخلاقى) حکمت 186 نهج البلاغه - آینده سخت ستمکاران (اخلاقى، سیاسى) حکمت 187 نهج البلاغه - ضرورت یاد قیامت (اخلاقى) حکمت 188 نهج البلاغه - ضرورت حق گرایى (اخلاقى، اعتقادى) حکمت 189 نهج البلاغه - ارزش صبر و خطر بى تابى (اخلاقى) حکمت 190 نهج البلاغه - معیار امامت؟ (اعتقادى، معنوى) حکمت 191 نهج البلاغه - مشکلات دنیا (اخلاقى) حکمت 192 نهج البلاغه - پرهیز از زراندوزى (اخلاقى، اقتصادى) حکمت 193 نهج البلاغه - راه به کار گرفتن قلب (اخلاقى، علمى، تربیتى) حکمت 194 نهج البلاغه - ضرورت پرهیز از خشم و انتقام (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 195 نهج البلاغه - پرهیز از بْخل ورزى (اخلاقى) حکمت 196 نهج البلاغه - عبرت اموزى از اتلاف اموال (اخلاقى، اقتصادى) حکمت 197 نهج البلاغه - روش درمان روح (روانشناسى بالینى) (اخلاقى، علمى) حکمت 198 نهج البلاغه - ضرورت حکومت (اعتقادى، سیاسى) حکمت 199 نهج البلاغه - نکوهش اُوباش (انسان هاى شرور) (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 200 نهج البلاغه - نکوهش انسان هاى شرور (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 201 نهج البلاغه - امدادهاى الهى و حفظ انسان (اعتقادى، معنوى) حکمت 202 نهج البلاغه - واقع نگرى در مسائل سیاسى (سیاسى) حکمت 203 نهج البلاغه - یاد مرگ و پرهیزکارى (اخلاقى) حکمت 204 نهج البلاغه - بى توجهى به سپاسگذارى مردم (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 205 نهج البلاغه - گنجایش نا محدود ظرف علم (علمى) حکمت 206 نهج البلاغه - ره آورد حلم و بردبارى (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 207 نهج البلاغه - ارزش همانند شدن با خوبان (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 208 نهج البلاغه - مراحل خودسازی (اخلاقى، تربیتى) حکمت 209 نهج البلاغه - خبر از ظهور حضرت مهدى (عج) (اعتقادى، سیاسى) حکمت 210 نهج البلاغه - الگوهاى پرهیزکارى (اخلاقى، تربیتى) حکمت 211 نهج البلاغه - ارزش هاى اخلاقى (اخلاقى، اجتماعى، اقتصادى) حکمت 212 نهج البلاغه - خود پسندى آفت عقل (اخلاقى) حکمت 213 نهج البلاغه - تحمل مشکلات و خشنودى (اخلاقى، تربیتى) حکمت 214 نهج البلاغه - نرمخویى و کامیابى (اخلاقى، علمى) حکمت 215 نهج البلاغه - اختلاف، آفت اندیشه (اخلاقى، سیاسى) حکمت 216 نهج البلاغه - قدرت و تجاوز کارى (اخلاقى، سیاسى) حکمت 217 نهج البلاغه - دگرگونى روزگار و شناخت انسان ها (اخلاقى، علمى) حکمت 218 نهج البلاغه - حسادت، آفت دوستى (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 219 نهج البلاغه - آرزوها آفت اندیشه (اخلاقى) حکمت 220 نهج البلاغه - عدالت در قضاوت (اخلاقى، قضایى) حکمت 221 نهج البلاغه - آینده دردناک ستمکاران (اخلاقى، سیاسى) حکمت 222 نهج البلاغه - بى توجهى به بدى بدکاران (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 223 نهج البلاغه - حیا و عیب پوشى (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 224 نهج البلاغه - برخى از ارزش هاى اخلاقى (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 225 نهج البلاغه - حسادت و بیماری (اخلاقى، بهداشتى) حکمت 226 نهج البلاغه - طمع ورزى و خوارى (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 227 نهج البلاغه - ارکان ایمان (اعتقادى، معنوى) حکمت 228 نهج البلاغه - ارزش ها و ضد ارزش ها (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 229 نهج البلاغه - ارزش قناعت و خوش خُلقى (اخلاقى، اقتصادى) حکمت 230 نهج البلاغه - راه به دست اوردن روزى (اقتصادى) حکمت 231 نهج البلاغه - تعریف عدل و احسان (اخلاقى، اقتصادى) حکمت 232 نهج البلاغه - ره آورد انفاق (اخلاقى، اقتصادى) حکمت 233 نهج البلاغه - پرهیز از آغاز گرى در مبارزه (اخلاقى، اجتماعى، سیاسى) حکمت 234 نهج البلاغه - تفاوت اخلاقى مردان و زنان (اخلاقى، علمى) حکمت 235 نهج البلاغه - نشانه خردمندى (اخلاقى) حکمت 236 نهج البلاغه - زشتى دنیاى حرام (اخلاقى، اعتقادى) حکمت 237 نهج البلاغه - اقسام عبادت (عبادی، معنوى) حکمت 238 نهج البلاغه - مشکلات تشکیل خانواده (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 239 نهج البلاغه - زشتى سْستى و سخن چینى (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 240 نهج البلاغه - غضب و ویرانى (اخلاقى، سیاسى) حکمت 241 نهج البلاغه - آینده دردناک ستمکاران (سیاسى) حکمت 242 نهج البلاغه - ارزش ترس از خداوند (اخلاقى، اعتقادى) حکمت 243 نهج البلاغه - روش صحیح پاسخگویى (علمى) حکمت 244 نهج البلاغه - مسئولیت نعمت هاى الهى (اعتقادى، اجتماعى) حکمت 245 نهج البلاغه - کاستى قدرت و کنترل شهوت (اخلاقى، علمى) حکمت 246 نهج البلاغه - هشدار از پْشت کردن نعمت ها (معنوى) حکمت 247 نهج البلاغه - ره آورد سخاوت (اقتصادى، اجتماعى) حکمت 248 نهج البلاغه - تقویت خوش بینى ها (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 249 نهج البلاغه - بهترین عمل ها (اخلاقى، تربیتى) حکمت 250 نهج البلاغه - خداشناسى در حوادث روزگار (اعتقادى) حکمت 251 نهج البلاغه - تلخى ها و شیرینى هاى دنیا و آخرت (اخلاقى، اعتقادى) حکمت 252 نهج البلاغه - فسلفه احکام الهى (اخلاقى، اجتماعى، اعتقادى) حکمت 253 نهج البلاغه - روش سوگند دادن ستمکار (سیاسى، اعتقادى) حکمت 254 نهج البلاغه - تلاش در انفاق هاى اقتصادى (اقتصادى) حکمت 255 نهج البلاغه - تندخویى و جنون (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 256 نهج البلاغه - حسادت و بیمارى (اخلاقى، بهداشتى) حکمت 257 نهج البلاغه - راه شاد کردن دیگران (اخلاق خانواده) (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 258 نهج البلاغه - صدقه و توانگرى (اخلاقى، اقتصادى حکمت 259 نهج البلاغه - شناخت جایگاه وفادارى (اخلاقى، اجتماعى، سیاسى) حکمت 260 نهج البلاغه - پرهیز از مهلت دادن های خدا (اعتقادى، معنوى) حکمت 261 نهج البلاغه - مظلومیت امام على [علیه السلام] (سیاسى، تاریخى) حکمت 262 نهج البلاغه - فسلفه احکام الهى (اعتقادى) حکمت 263 نهج البلاغه - مشکل هم نشینى با قدرتمندان (سیاسى) حکمت 264 نهج البلاغه - نیکى به بازماندگان دیگران (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 265 نهج البلاغه - گفتار حکیمان و درمان (علمى، درمانى) حکمت 266 نهج البلاغه - روش صحیح پاسخ دادن (علمى) حکمت 267 نهج البلاغه - پرهیز از حرص ورزى در کسب روزى (اعتقادى، معنوى) حکمت 268 نهج البلاغه - اعتدال در دوستى ها و دشمنى ها (اخلاقى، اجتماعى، سیاسى) حکمت 269 نهج البلاغه - روش برخورد با دنیا (اخلاقى، اعتقادى) حکمت 270 نهج البلاغه - ضرورت حفظ اموال کعبه (تاریخی، فقهی، اقتصادى) حکمت 271 نهج البلاغه - روش صحیح قضاوت (قضایى) حکمت 272 نهج البلاغه - ضرورت استقامت در برداشتن کجى ها (سیاسى) حکمت 273 نهج البلاغه - ضرورت توکل به خداوند (اعتقادى) حکمت 274 نهج البلاغه - ضرورت عمل گرایى (اخلاقى، تربیتى) حکمت 275 نهج البلاغه - ضد ارزش هاى اخلاقى (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 276 نهج البلاغه - پرهیز از دو رویى ها (اخلاقى) حکمت 277 نهج البلاغه - سوگند امام (ع) (اعتقادى) حکمت 278 نهج البلاغه - ارزش تداوم عمل (اخلاقى، تربیتى) حکمت 279 نهج البلاغه - شناخت جایگاه واجبات و مستحبات (عبادى) حکمت 280 نهج البلاغه - یاد قیامت و امادگى (اخلاقى، اعتقادى) حکمت 281 نهج البلاغه - برترى عقل از مشاهده چشم (علمى) حکمت 282 نهج البلاغه - غرور، آفت پندپذیرى (اخلاقى) حکمت 283 نهج البلاغه - علل سقوط جامعه (اجتماعى، سیاسى) حکمت 284 نهج البلاغه - دانش، نابود کننده عْذرها (اخلاقى، علمى) حکمت 285 نهج البلاغه - ضرورت استفاده از فرصت ها (اخلاقى) حکمت 286 نهج البلاغه - سرانجام خوشى ها (سیاسى، اجتماعى) حکمت 287 نهج البلاغه - مشکل درک قضا و قدر (اعتقادى) حکمت 288 نهج البلاغه - جَهل و خوارى (علمى) حکمت 289 نهج البلاغه - الگوى کامل انسانیت (اخلاقى، اجتماعى، تربیتى) حکمت 290 نهج البلاغه - مسؤولیت نعمت ها (اخلاقى، اعتقادى) حکمت 291 نهج البلاغه - روش تسلیت گفتن (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 292 نهج البلاغه - عزاى پیامبر (ص) و بى تابى ها (اعتقادى) حکمت 293 نهج البلاغه - دوستى با احمق، هرگز! (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 294 نهج البلاغه - فاصله میان شرق و غرب (علمى) حکمت 295 نهج البلاغه - شناخت دوستان و دشمنان (اخلاقى، اجتماعى، سیاسى) حکمت 296 نهج البلاغه - پرهیز از دشمنى ها (اخلاقى) حکمت 297 نهج البلاغه - ضرورت عبرت گرفتن (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 298 نهج البلاغه - اعتدال در دشمنى ها حکمت 299 نهج البلاغه - نماز در نگرانى ها (اعتقادى) حکمت 300 نهج البلاغه - شگفتى روزى بندگان (اعتقادى) حکمت 301 نهج البلاغه - احتیاط در فرستادن پیک ها و نامه ها (اجتماعى، سیاسى) حکمت 302 نهج البلاغه - نیاز انسان به دعا (معنوى) حکمت 303 نهج البلاغه - ارزش دنیا دوستى (اخلاقى، تربیتى) حکمت 304 نهج البلاغه - ضرورت پاسخ دادن به درخواست ها (اخلاقى، اقتصادى) حکمت 305 نهج البلاغه - غیرتمندى و ترک زنا (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 306 نهج البلاغه - نگهدارندگى اجل (اعتقادى) حکمت 307 نهج البلاغه - مشکل مال غارت شده (اقتصادى) حکمت 308 نهج البلاغه - ره آورد دوستى پدران (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 309 نهج البلاغه - ارزش گمان مؤمن (اخلاقى، معنوى) حکمت 310 نهج البلاغه - ضرورت اطمینان به وعده هاى الهی (اعتقادى) حکمت 311 نهج البلاغه - نفرین امام [علیه السلام] (اعتقادى) حکمت 312 نهج البلاغه - روانشناسى عبادات (علمى، عبادى)h حکمت 313 نهج البلاغه - جامعیت قران (علمى) حکمت 314 نهج البلاغه - روش برخورد با متجاوز (اخلاقى، سیاسى) حکمت 315 نهج البلاغه - روش نویسندگى (علمى، هنرى) حکمت 316 نهج البلاغه - پیشواى مؤمنان و تبهکاران (اعتقادى، اقتصادى) حکمت 317 نهج البلاغه - اختلاف مسلمین و انحراف یهودیان (اعتقادى، سیاسى) حکمت 318 نهج البلاغه - قاطعیت در مبارزات (سیاسى، نظامى) حکمت 319 نهج البلاغه - ره آورد شوم تهیدستى (اقتصادى) حکمت 320 نهج البلاغه - روش صحیح پرستیدن (علمى) حکمت 321 نهج البلاغه - قاطعیت رهبرى در مشورت (سیاسى، اجتماعى) حکمت 322 نهج البلاغه - ضرورت تقویت روحیه مردم پس از جنگ (سیاسى، اجتماعى) حکمت 323 نهج البلاغه - علل انحراف خوارج (سیاسى، اعتقادى) حکمت 324 نهج البلاغه - خدا ترس در خلوتگاه ها (اخلاقى، اعتقادى، تربیتى) حکمت 325 نهج البلاغه - اندوه عزاى محمد بن ابى بکر (سیاسى) حکمت 326 نهج البلاغه - مهلت پذیرش توبه (معنوى) حکمت 327 نهج البلاغه - پیروزیهاى دروغین (سیاسى، اخلاقى) حکمت 328 نهج البلاغه - وظیفه سرمایه داران (اقتصادى، اجتماعى) حکمت 329 نهج البلاغه - بى نیازى از عذر خواهى (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 330 نهج البلاغه - مسؤلیت نعمت ها (اعتقادى) حکمت 331 نهج البلاغه - ارزش اطاعت و بندگى (عبادى، اقتصادى) حکمت 332 نهج البلاغه - مسؤلیت رهبری (سیاسى) حکمت 333 نهج البلاغه - روانشناسى مؤمن (علمى، اجتماعى) حکمت 334 نهج البلاغه - یاد مرگ و آرزوها (اخلاقى) حکمت 335 نهج البلاغه - افات اموال (اقتصادى) حکمت 336 نهج البلاغه - مسؤلیت وعده دادن (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 337 نهج البلاغه - ضرورت عمل گرایى (اخلاقى، تربیتى) حکمت 338 نهج البلاغه - اقسام علم (علمى) حکمت 339 نهج البلاغه - قدرت و حاکمیت اندیشه (سیاسى) حکمت 340 نهج البلاغه - ارزش پاکدامنى و شکر گزارى (اخلاقى، سیاسى) حکمت 341 نهج البلاغه - روز دردناک ظالم (سیاسى) حکمت 342 نهج البلاغه - راه بى نیازى (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 343 نهج البلاغه - شناخت مردم و ضد ارزش ها (سیاسى، علمى) حکمت 344 نهج البلاغه - ضرورت توجه به فنا پذیرى دنیا (اخلاقى، اقتصادى) حکمت 345 نهج البلاغه - یکى از راه هاى پاک ماندن (معنوى) حکمت 346 نهج البلاغه - مشکلات در خواست کردن (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 347 نهج البلاغه - جایگاه ستایش (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 348 نهج البلاغه - سخت ترین گناه (اخلاقى) حکمت 349 نهج البلاغه - الگوى انسان کامل (اخلاقى، معنوى) حکمت 350 نهج البلاغه - روانشناسى مردان ستمکار (سیاسى، اجتماعى، اخلاقى) حکمت 351 نهج البلاغه - امیدوارى در سختى ها (معنوى) حکمت 352 نهج البلاغه - اعتدال در پرداخت به امور خانواده (اخلاقى، اجتماعى، خانوادگى) حکمت 353 نهج البلاغه - بزرگ ترین عیب (اخلاقى) حکمت 354 نهج البلاغه - روش تبریک گفتن در تولد فرزند (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 355 نهج البلاغه - پرهیز از تجمل گرایى (اعتقادى، سیاسى حکمت 356 نهج البلاغه - قدرت خداوند در روزى رسانى (اعتقادى) حکمت 357 نهج البلاغه - روش تسلیت گفتن (اخلاقى، اجتماعى) حکمت 358 نهج البلاغه - مسؤولیت نعمت ها (اخلاقى، اقتصادى) حکمت 359 نهج البلاغه - راه خود سازى (اخلاقى، تربیتى) حکمت 360 نهج البلاغه - ضرورت پرهیز از بدگمانى (اخلاقى، اجتماعى)