محمد صادق پسر حاجی میرزا حسین فراهانی (زادهٔ ۱۱ مرداد ۱۲۳۹ هجری شمسی در گازران از توابع شهرستان خنداب در استان مرکزی- درگذشتهٔ ۱۲۹۶ هجری شمسی) ملقب به «ادیب الممالک فراهانی» و «امیرالشعرا»، و متخلص به «امیری» شاعر، ادیب و روزنامه‌نگار دوره مشروطه است.

آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
ادیب الممالک
شمارهٔ ۱ - در برانگیختن ایرانیان و وطن پرستان بر ضد تقسیم ایران فرماید شمارهٔ ۲ - در نکوهش سپاهیان روس تزاری هنگام توپ بستن بگنبد امام هشتم فرماید شمارهٔ ۳ شمارهٔ ۴ - در حماسه و نکوهش زمامداران ایران هنگام توپ بستن سپاهیان تزاری روس به بارگاه امام هشتم فرماید شمارهٔ ۵ - چکامه شمارهٔ ۶ شمارهٔ ۷ - در نکوهش حاج آقا محسن عراقی گوید شمارهٔ ۸ - در ستایش امیر نظام گروسی فرماید شمارهٔ ۹ شمارهٔ ۱۰ شمارهٔ ۱۱ - احزاب سیاسی شمارهٔ ۱۲ - در ستایش بیطرفی ایران هنگام جنگ عمومی و نکوهش همسایگان جنوبی و شمالی «انگلیس و روس » فرماید شمارهٔ ۱۳ - در عید سعید فطر ۱۳۱۲ در کرمانشاه شمارهٔ ۱۴ - مطلع دوم شمارهٔ ۱۵ - چکامه شمارهٔ ۱۶ - در هنگام ورود سپاه روس تزاری به خراسان و آذربایجان و بدار آویختن احرار ایران فرماید شمارهٔ ۱۷ - کنگره آسمان در برج دلو شمارهٔ ۱۸ - تجدید مطلع شمارهٔ ۱۹ - چکامه آفتاب شمارهٔ ۲۰ شمارهٔ ۲۱ - چکامه شمارهٔ ۲۲ شمارهٔ ۲۳ - قصیده شمارهٔ ۲۴ - بشهر قم پس از تسطیح راه فرماید شمارهٔ ۲۵ شمارهٔ ۲۶ - در انتقاد اوضاع و اشخاص عدلیه وقت فرماید شمارهٔ ۲۷ شمارهٔ ۲۸ شمارهٔ ۲۹ - بمناسبت جنگ روس و ژاپن و غلبه ژاپن در تهییج ایرانیان فرماید شمارهٔ ۳۰ - در میلاد حضرت مهدی موعود قائم آل محمدعج سروده است شمارهٔ ۳۱ شمارهٔ ۳۲ شمارهٔ ۳۳ شمارهٔ ۳۴ شمارهٔ ۳۵ شمارهٔ ۳۶ شمارهٔ ۳۷ - المطلع الثانی شمارهٔ ۳۸ - المطلع الثالث شمارهٔ ۳۹ شمارهٔ ۴۰ - صلحیه بلد شمارهٔ ۴۱ شمارهٔ ۴۲ شمارهٔ ۴۳ شمارهٔ ۴۴ شمارهٔ ۴۵ شمارهٔ ۴۶ شمارهٔ ۴۷ شمارهٔ ۴۸ شمارهٔ ۴۹ - در مدح مولای متقیان حضرت علی علیه السلام شمارهٔ ۵۰ - در قدردانی از مردم وطن خواه و تهیج جوانان وطن شمارهٔ ۵۱ - چکامه وطنی شمارهٔ ۵۲ شمارهٔ ۵۳ - در نکوهش عین الدوله شمارهٔ ۵۴ شمارهٔ ۵۵ - مرثیه مجلس پس از بمباردمان بحکم محمدعلی میرزای مخلوع شمارهٔ ۵۶ - هنگام شکستن دست ملک الشعراء بهار در آغاز جنگ عمومی و مهاجرت فرماید شمارهٔ ۵۷ شمارهٔ ۵۸ شمارهٔ ۵۹ - قصیده فکاهی شمارهٔ ۶۰ شمارهٔ ۶۱ شمارهٔ ۶۲ - در مرثیه قتل ناصرالدین شاه و جلوس مظفرالدین شاه شمارهٔ ۶۳ شمارهٔ ۶۴ شمارهٔ ۶۵ - ملحقات شمارهٔ ۶۶ - انتهی شمارهٔ ۶۷ شمارهٔ ۶۸ شمارهٔ ۶۹ شمارهٔ ۷۰ شمارهٔ ۷۱ - این چند بیت از آخر یک قصیده بدست آمد شمارهٔ ۷۲ شمارهٔ ۷۳ شمارهٔ ۷۴ شمارهٔ ۷۵ شمارهٔ ۷۶ شمارهٔ ۷۷ شمارهٔ ۷۸ - مطلع دوم شمارهٔ ۷۹ - برسم مطایبه خطاب بوزیر عدلیه وقت شمارهٔ ۸۰ شمارهٔ ۸۱ شمارهٔ ۸۲ شمارهٔ ۸۳ شمارهٔ ۸۴ - قصیده وطنی در ۱۳۱۹ شمارهٔ ۸۵ - قصیده در تهنیت نوروز شمارهٔ ۸۶ شمارهٔ ۸۷ شمارهٔ ۸۸ شمارهٔ ۸۹ شمارهٔ ۹۰ - از زبان حبیب الله خان نامی بسردار منصور نگاشته شمارهٔ ۹۱ - قصیده ناتمام شمارهٔ ۹۲ شمارهٔ ۹۳ - چند بیت از یک قصیده ناتمام مانده بخط استاد شمارهٔ ۹۴ - در نکوهش محمدعلی میرزای مخلوع هنگام بستن و کشتن مشروطه خواهان در باغ شاه تهران شمارهٔ ۹۵ شمارهٔ ۹۶ - مطلع ثانی شمارهٔ ۹۷ شمارهٔ ۹۸ - چکامه شمارهٔ ۹۹ شمارهٔ ۱۰۰ شمارهٔ ۱۰۱ شمارهٔ ۱۰۲ شمارهٔ ۱۰۳ شمارهٔ ۱۰۴ شمارهٔ ۱۰۵ شمارهٔ ۱۰۶ - چکامه شمارهٔ ۱۰۷ شمارهٔ ۱۰۸ شمارهٔ ۱۰۹ - در نکوهش حسودان شمارهٔ ۱۱۰ - چکامه شمارهٔ ۱۱۱ - چکامه شمارهٔ ۱۱۲ شمارهٔ ۱۱۳ - چکامه شمارهٔ ۱۱۴ شمارهٔ ۱۱۵ شمارهٔ ۱۱۶ شمارهٔ ۱۱۷ شمارهٔ ۱۱۸ - چکامه شمارهٔ ۱۱۹ - مرثیه شمارهٔ ۱۲۰ - در نکوهش بعضی از وزرای وزرانگیز آغاز مشروطیت شمارهٔ ۱۲۱ شمارهٔ ۱۲۲ شمارهٔ ۱۲۳ شمارهٔ ۱۲۴ - قطعه شمارهٔ ۱۲۵ شمارهٔ ۱۲۶ شمارهٔ ۱۲۷ شمارهٔ ۱۲۸ شمارهٔ ۱۲۹ شمارهٔ ۱۳۰ - المطلع الثانی شمارهٔ ۱۳۱ - المطلع الثالث شمارهٔ ۱۳۲ - المطلع الرابع شمارهٔ ۱۳۳ - نکوهش نجدالسلطنه شمارهٔ ۱۳۴ - در ذم وزیر داخله شمارهٔ ۱۳۵ - در تسلیت فرماید شمارهٔ ۱۳۶ شمارهٔ ۱۳۷ شمارهٔ ۱۳۸ - حکایت شمارهٔ ۱۳۹ - در مدح محمد ولیخان نصرالسلطنه شمارهٔ ۱۴۰ شمارهٔ ۱۴۱ شمارهٔ ۱۴۲ شمارهٔ ۱۴۳ شمارهٔ ۱۴۴
شمارهٔ ۱ - هنگام جنگ عمومی در اتحاد اسلام فرماید شمارهٔ ۲ شمارهٔ ۳ - غزل در جواب تقریظ حجة الاسلام فرماید شمارهٔ ۴ شمارهٔ ۵ شمارهٔ ۶ شمارهٔ ۷ - در نکوهش امجدالسلطان نامی که در عدلیه معاونت داشته فرماید شمارهٔ ۸ - پس از فتح تهران و خلع محمد علی میرزا خطاب شمارهٔ ۹ - بحاجی حسین آقای ملک بر سبیل طیبت نگاشته است شمارهٔ ۱۰ شمارهٔ ۱۱ شمارهٔ ۱۲ شمارهٔ ۱۳ شمارهٔ ۱۴ شمارهٔ ۱۵ شمارهٔ ۱۶ شمارهٔ ۱۷ - خطاب به انباز خویش خانم اقدس شمارهٔ ۱۸ - ماده تاریخ حاجی آقا محسن عراقی شمارهٔ ۱۹ شمارهٔ ۲۰ - در ستایش دانش بپارسی سره شمارهٔ ۲۱ - مختوم بنام شاه ولایت شمارهٔ ۲۲ - در وصف قنات عین الشرف که نیرالدوله در صحن مطهر جاری ساخته شمارهٔ ۲۳ شمارهٔ ۲۴ - چند قطعه ای که مرحوم ادیب الممالک درباره چین و منچوری و روس و ژاپن در مجله ادب سال سوم ۱۳۲۲ه.ق و ۲۵ آوریل ۱۹۰۴ درج کرده است شمارهٔ ۲۵ - ایضا از زبان چین شمارهٔ ۲۶ - منچوری می گوید شمارهٔ ۲۷ - چین شمارهٔ ۲۸ - چینیان شمارهٔ ۲۹ شمارهٔ ۳۰ شمارهٔ ۳۱ - مطایبه شمارهٔ ۳۲ - اندرز بر سبیل غزل شمارهٔ ۳۳ شمارهٔ ۳۴ شمارهٔ ۳۵ شمارهٔ ۳۶ شمارهٔ ۳۷ شمارهٔ ۳۸ - در نکوهش رشوه شمارهٔ ۳۹ شمارهٔ ۴۰ شمارهٔ ۴۱ شمارهٔ ۴۲ شمارهٔ ۴۳ - موشح بنام بدرالدوله سلطان بیگم شمارهٔ ۴۴ شمارهٔ ۴۵ شمارهٔ ۴۶ شمارهٔ ۴۷ شمارهٔ ۴۸ - تضمین غزل خواجه شیراز شمارهٔ ۴۹ شمارهٔ ۵۰ شمارهٔ ۵۱ شمارهٔ ۵۲ شمارهٔ ۵۳ شمارهٔ ۵۴ - ترجمه از عربی شمارهٔ ۵۵ شمارهٔ ۵۶ - بوزیر اوقاف وقت نگاشته است شمارهٔ ۵۷ شمارهٔ ۵۸ - اصطلاحات عکاسی شمارهٔ ۵۹ شمارهٔ ۶۰ شمارهٔ ۶۱ شمارهٔ ۶۲ شمارهٔ ۶۳ - در وصف پرنس ارفع الدوله شمارهٔ ۶۴ شمارهٔ ۶۵ - خطاب به معشوق شمارهٔ ۶۶ - جواب از زبان معشوق شمارهٔ ۶۷ - غزل ناتمام شمارهٔ ۶۸ شمارهٔ ۶۹ شمارهٔ ۷۰ - مرثیه شمارهٔ ۷۱ - نکوهش عدلیه عصر قاجار شمارهٔ ۷۲ شمارهٔ ۷۳ - بمرحوم ملک التجار تهرانی که در ذوق و ادب معروف است نگاشته شمارهٔ ۷۴ - حاجی ملک التجار در جواب نوشته و در دیوان ادیب ضبط است شمارهٔ ۷۵ - نکوهش القاب بی مورد شمارهٔ ۷۶ شمارهٔ ۷۷ شمارهٔ ۷۸ - حکیم دانا میرزا ابوالحسن جاوه فرماید: شمارهٔ ۷۹ شمارهٔ ۸۰ - عید قربان شمارهٔ ۸۱ - حماسه شمارهٔ ۸۲ شمارهٔ ۸۳ - ماده تاریخ شمارهٔ ۸۴ شمارهٔ ۸۵ شمارهٔ ۸۶ شمارهٔ ۸۷ شمارهٔ ۸۸ شمارهٔ ۸۹ - در طی تقریظ مفصل بر کتاب حالت نگاشته میرزا محمد حسین ملک الکتاب فراهانی فرماید شمارهٔ ۹۰ شمارهٔ ۹۱ - در جشن سال دوم مجلس شورای ملی ۱۳۲۵ شمارهٔ ۹۲ شمارهٔ ۹۳ شمارهٔ ۹۴ شمارهٔ ۹۵ - ماده تاریخ شمارهٔ ۹۶ شمارهٔ ۹۷ شمارهٔ ۹۸ شمارهٔ ۹۹ شمارهٔ ۱۰۰ شمارهٔ ۱۰۱ شمارهٔ ۱۰۲ شمارهٔ ۱۰۳ - ماده تاریخ کتاب گوهر خاوری تألیف پرنس ارفع الدوله شمارهٔ ۱۰۴ - مطایبه شمارهٔ ۱۰۵ - تاریخ وفات میرزا حسینعلیخان فرزند نظام السلطنه شمارهٔ ۱۰۶ - خطاب بمیرزا حیدر علی کمالی اصفهانی شمارهٔ ۱۰۷ شمارهٔ ۱۰۸ شمارهٔ ۱۰۹ - در نکوهش تقویم نگاران تازه شمارهٔ ۱۱۰ شمارهٔ ۱۱۱ شمارهٔ ۱۱۲ شمارهٔ ۱۱۳ - در ستایش پرنس ارفع الدوله شمارهٔ ۱۱۴ شمارهٔ ۱۱۵ شمارهٔ ۱۱۶ - تاریخ رحلت امیر سید عبدالله خان اتابکی شاعر معروف شمارهٔ ۱۱۷ شمارهٔ ۱۱۸ - نکوهش شورای عالی عدلیه وقت شمارهٔ ۱۱۹ شمارهٔ ۱۲۰ شمارهٔ ۱۲۱ شمارهٔ ۱۲۲ شمارهٔ ۱۲۳ - مکالمه تخت و تاج بمناسبت وقعه هفتم محرم ۱۳۳۳ شمارهٔ ۱۲۴ شمارهٔ ۱۲۵ شمارهٔ ۱۲۶ - تاریخ رحلت شمس المعالی شمارهٔ ۱۲۷ شمارهٔ ۱۲۸ - تاریخ و مرثیه شیخ نظر علی شمارهٔ ۱۲۹ شمارهٔ ۱۳۰ - ماده تاریخ تجدید یکی از بناهای شهر قم شمارهٔ ۱۳۱ - ماده تاریخ دیگر شمارهٔ ۱۳۲ شمارهٔ ۱۳۳ شمارهٔ ۱۳۴ - تاریخ و مرثیه شیخ نظر علی شمارهٔ ۱۳۵ شمارهٔ ۱۳۶ - سیم شعبان ۱۳۱۷ در تبریز منظوم داشته است شمارهٔ ۱۳۷ شمارهٔ ۱۳۸ شمارهٔ ۱۳۹ - خطاب به شیخ نظرعلی
شمارهٔ ۱ - خطاب به آقای میرزا احمدخان مدعی العموم شمارهٔ ۲ - در نکوهش خطیبان بی زبان آغاز مشروطیت فرماید:«بوالعنبس » شمارهٔ ۳ شمارهٔ ۴ شمارهٔ ۵ شمارهٔ ۶ - ذیل تصویر خود در مدح نقش نقاش نوشته شمارهٔ ۷ - ترجمه از عربی در نکوهش جنگ شمارهٔ ۸ - نقل از روزنامه ادب سال سوم شمارهٔ سوم صفحه بیست و چهارم شمارهٔ ۹ شمارهٔ ۱۰ شمارهٔ ۱۱ شمارهٔ ۱۲ - امام محمد زکریا شمارهٔ ۱۳ شمارهٔ ۱۴ - خطاب به میرزا احمدخان اشتری شمارهٔ ۱۵ شمارهٔ ۱۶ شمارهٔ ۱۷ شمارهٔ ۱۸ - در آغاز سلطنت محمد علیشاه و امیدواری به همراهی وی با مشروطه و آزادی فرماید شمارهٔ ۱۹ - ماده تاریخ جلوس محمد علی شاه شمارهٔ ۲۰ شمارهٔ ۲۱ شمارهٔ ۲۲ - در ستایش فارس شمارهٔ ۲۳ - قطعه شمارهٔ ۲۴ - در جشن افتتاح مدرسه سادات فرماید شمارهٔ ۲۵ - در باب لزوم ختنه فرماید شمارهٔ ۲۶ - در نکوهش رئیس صلح چالمیدان تهران فرماید شمارهٔ ۲۷ شمارهٔ ۲۸ شمارهٔ ۲۹ شمارهٔ ۳۰ شمارهٔ ۳۱ شمارهٔ ۳۲ - شاه و وزیر و گربه دست آموز شمارهٔ ۳۳ - در تاریخ تاسیس بیمارستان زنان و کودکان تهران شمارهٔ ۳۴ - در سال اول مشروطه سروده است شمارهٔ ۳۵ شمارهٔ ۳۶ شمارهٔ ۳۷ - در وجه تسمیه بورانی شمارهٔ ۳۸ - در تهنیت وزارت دربار امیر بهادر جنگ ۱۳۲۲ شمارهٔ ۳۹ شمارهٔ ۴۰ شمارهٔ ۴۱ شمارهٔ ۴۲ شمارهٔ ۴۳ شمارهٔ ۴۴ - در وجه تسمیه مهلبی شمارهٔ ۴۵ شمارهٔ ۴۶ شمارهٔ ۴۷ - اندرز شمارهٔ ۴۸ - ادیب الممالک شمارهٔ ۴۹ شمارهٔ ۵۰ شمارهٔ ۵۱ - ماده تاریخ عزل عین الدوله شمارهٔ ۵۲ شمارهٔ ۵۳ - ماده تاریخ حاج آقا محسن عراقی شمارهٔ ۵۴ - ترجمه گفتار شاهنشاه - برزو پورلهراسب شمارهٔ ۵۵ شمارهٔ ۵۶ شمارهٔ ۵۷ شمارهٔ ۵۸ شمارهٔ ۵۹ شمارهٔ ۶۰ - اندرز به سپاس شمارهٔ ۶۱ - در رحلت مظفرالدین شاه شمارهٔ ۶۲ شمارهٔ ۶۳ - تقریظ بر کتاب گوهر خاوری شمارهٔ ۶۴ شمارهٔ ۶۵ - عید غدیر ۱۳۲۳ در مجلس عقد ظهیرالاسلام شمارهٔ ۶۶ شمارهٔ ۶۷ - در تقریظ طبع شاهنامه امیربهادری شمارهٔ ۶۸ شمارهٔ ۶۹ - خطاب به خازن عدلیه شمارهٔ ۷۰ - راجع به چوبداران گوسفند فروش شمارهٔ ۷۱ شمارهٔ ۷۲ - قطعه فکاهی شمارهٔ ۷۳ شمارهٔ ۷۴ شمارهٔ ۷۵ شمارهٔ ۷۶ - در نعت حضرت رسالت شمارهٔ ۷۷ شمارهٔ ۷۸ شمارهٔ ۷۹ شمارهٔ ۸۰ - در زیر عکس منتظم الدوله مصطفی قلیخان فیروزکوهی نبشتم شمارهٔ ۸۱ شمارهٔ ۸۲ شمارهٔ ۸۳ شمارهٔ ۸۴ شمارهٔ ۸۵ شمارهٔ ۸۶ - به وزیر اوقاف وقت نگاشته است شمارهٔ ۸۷ - تهنیت شمارهٔ ۸۸ - در مقدمه طبع شاهنامه در وصف دربار مظفرالدین شاه شمارهٔ ۸۹ - فکاهی شمارهٔ ۹۰ شمارهٔ ۹۱ - در مدح حضرت امیر «ع » به پارسی خالص شمارهٔ ۹۲ شمارهٔ ۹۳ شمارهٔ ۹۴ شمارهٔ ۹۵ شمارهٔ ۹۶ شمارهٔ ۹۷ شمارهٔ ۹۸ شمارهٔ ۹۹ - در تعزیت شمارهٔ ۱۰۰ شمارهٔ ۱۰۱ شمارهٔ ۱۰۲ شمارهٔ ۱۰۳ شمارهٔ ۱۰۴ - قطعه در خرابی مجلس ملی و نکوهش محمدعلی میرزا شمارهٔ ۱۰۵ شمارهٔ ۱۰۶ شمارهٔ ۱۰۷ شمارهٔ ۱۰۸ شمارهٔ ۱۰۹ شمارهٔ ۱۱۰ - مطایبه شمارهٔ ۱۱۱ - خطاب به آقای بینش شمارهٔ ۱۱۲ - در صدر فرمان لقب ادیب الممالکی خود از طرف مظفرالدین شاه نوشته شمارهٔ ۱۱۳ شمارهٔ ۱۱۴ شمارهٔ ۱۱۵ - در جواب کسیکه از وی تلخنه دوغ خواسته فرماید شمارهٔ ۱۱۶ شمارهٔ ۱۱۷ - در صفحه ۲۶۱ از کتاب تاریخ مختصر الدول شمارهٔ ۱۱۸ شمارهٔ ۱۱۹ شمارهٔ ۱۲۰ شمارهٔ ۱۲۱ شمارهٔ ۱۲۲ شمارهٔ ۱۲۳ شمارهٔ ۱۲۴ شمارهٔ ۱۲۵ شمارهٔ ۱۲۶ شمارهٔ ۱۲۷ شمارهٔ ۱۲۸ - ماده تاریخ شمارهٔ ۱۲۹ شمارهٔ ۱۳۰ - در ۱۲۳۴ خطاب به رضا قلی خان رفیع الملک شمارهٔ ۱۳۱ شمارهٔ ۱۳۲ شمارهٔ ۱۳۳ شمارهٔ ۱۳۴ شمارهٔ ۱۳۵ - در تهنیت ولادت شمارهٔ ۱۳۶ شمارهٔ ۱۳۷ شمارهٔ ۱۳۸ - ماده تاریخ قنات نوین نیر الدوله در مشهد شمارهٔ ۱۳۹ - تاریخ جلوس مظفرالدین شاه شمارهٔ ۱۴۰ - اندرز به احمد شاه قاجار هنگام جلوس ۱۳۲۹ شمارهٔ ۱۴۱ شمارهٔ ۱۴۲ شمارهٔ ۱۴۳ شمارهٔ ۱۴۴ - در موقع دومین جشن مجلس شورای ملی گوید شمارهٔ ۱۴۵ شمارهٔ ۱۴۶ - اداره اوقاف پیشین شمارهٔ ۱۴۷ شمارهٔ ۱۴۸ - نکوهش احزاب سیاسی شمارهٔ ۱۴۹ - ماده تاریخ شمارهٔ ۱۵۰ شمارهٔ ۱۵۱ شمارهٔ ۱۵۲ شمارهٔ ۱۵۳ - تاریخ کشته شدن جعفرخان رشیدالسلطان و علیخان ارشدالدوله در شهر رمضان المبارک ۱۳۲۹ شمارهٔ ۱۵۴ شمارهٔ ۱۵۵ شمارهٔ ۱۵۶ شمارهٔ ۱۵۷ - ماده تاریخ جلوس محمدعلیشاه قاجار شمارهٔ ۱۵۸ شمارهٔ ۱۵۹ - تاجگذاری پادشاه ۱۳۳۲ شمارهٔ ۱۶۰ - لراقمها ایضا شهر رجب ۱۳۲۳ شمارهٔ ۱۶۱ شمارهٔ ۱۶۲ شمارهٔ ۱۶۳ شمارهٔ ۱۶۴ - در زیر عکس جناب منتظم الدوله آقای مصطفی قلیخان فیروزکوهی نوشتم شمارهٔ ۱۶۵ شمارهٔ ۱۶۶ - زوال نایب السلطنه قرا گوزلو شمارهٔ ۱۶۷ شمارهٔ ۱۶۸ شمارهٔ ۱۶۹ شمارهٔ ۱۷۰ - در نکوهش شاعری که یک خان بختیاری را مدح گفته بود شمارهٔ ۱۷۱ - مطایبه شمارهٔ ۱۷۲ شمارهٔ ۱۷۳ شمارهٔ ۱۷۴ شمارهٔ ۱۷۵ شمارهٔ ۱۷۶ شمارهٔ ۱۷۷ شمارهٔ ۱۷۸ شمارهٔ ۱۷۹ شمارهٔ ۱۸۰ - به مستشار عدلیه بالبداهة نگاشته شمارهٔ ۱۸۱ شمارهٔ ۱۸۲ شمارهٔ ۱۸۳ شمارهٔ ۱۸۴ شمارهٔ ۱۸۵ شمارهٔ ۱۸۶ شمارهٔ ۱۸۷ شمارهٔ ۱۸۸ - شکایت از روزنامه نگاری خود شمارهٔ ۱۸۹ شمارهٔ ۱۹۰ - شکایت از نصرت السلطنه مهردار مظفرالدین شاه شمارهٔ ۱۹۱ - نعت رسول اکرم به پارسی شمارهٔ ۱۹۲ - در ۱۳۲۱ خطاب بناظم الاسلام کرمانی مدیر جریده نوروز شمارهٔ ۱۹۳ - مرتجلا در وصف مظفرالدین شاه هنگام شکار روباه گفته شمارهٔ ۱۹۴ شمارهٔ ۱۹۵ - ماده تاریخ میرزا علی اکبرخان پسر میرزاعلی قائم مقام در ۲۶ صفر ۱۳۲۹ شمارهٔ ۱۹۶ - از حکایات بخشش قاآن شمارهٔ ۱۹۷ - سال اشغال ۱۳۳۲ شمارهٔ ۱۹۸ شمارهٔ ۱۹۹ - در مقدمه شاهنامه شمارهٔ ۲۰۰ شمارهٔ ۲۰۱ شمارهٔ ۲۰۲ شمارهٔ ۲۰۳ شمارهٔ ۲۰۴ - ماده تاریخ شمارهٔ ۲۰۵ شمارهٔ ۲۰۶ شمارهٔ ۲۰۷ - خطاب بذکاء الملک شمارهٔ ۲۰۸ - در ستایش صدر اعظم شمارهٔ ۲۰۹ - در رباط سنگ بست بمدح مظفرالدین شاه سروده شمارهٔ ۲۱۰ - نیز در مدح مظفرالدین شاه شمارهٔ ۲۱۱ - باقای دبیر الملک نوشتم که باقای ذکاء الملک وزیر عدلیه برساند شمارهٔ ۲۱۲ - متضمن چهار ماده تاریخ برای جشن تاجگذاری شمارهٔ ۲۱۳ شمارهٔ ۲۱۴ شمارهٔ ۲۱۵ - از دیباچه شاهنامه شمارهٔ ۲۱۶ - ایضااز دیباچه شاهنامه شمارهٔ ۲۱۷ - نکوهش عدلیه عصر قاجار شمارهٔ ۲۱۸ - در ۱۲۳۴ خطاب به رضاقلیخان رفیع الملک شمارهٔ ۲۱۹ شمارهٔ ۲۲۰ شمارهٔ ۲۲۱ شمارهٔ ۲۲۲ شمارهٔ ۲۲۳ - در مرثیت برادر میرزا سید محمد مجتهد طباطبائی شمارهٔ ۲۲۴ شمارهٔ ۲۲۵ شمارهٔ ۲۲۶ - ماده تاریخ دیگر هم شمارهٔ ۲۲۷ - نیز تاریخ دیگر شمارهٔ ۲۲۸ - تاریخ وفات میرزا حسین خان مافی فرزند نظام السلطنه شمارهٔ ۲۲۹ - مطایبه شمارهٔ ۲۳۰ شمارهٔ ۲۳۱ - قطعه ناتمام بخط خودش شمارهٔ ۲۳۲ - از طرف احترام السیاده قائم مقامی مدیر مدرسه بنات اسلامی برای طبع در رقعه دعوت بانوان به مدرسه انشا فرموده شمارهٔ ۲۳۳ - قطعه ناتمام شمارهٔ ۲۳۴ - تقریظ جریده تربیت در بذکاء الملک به تضمین نگاشته شمارهٔ ۲۳۵ شمارهٔ ۲۳۶ شمارهٔ ۲۳۷ شمارهٔ ۲۳۸ - در علم کف شناسی شمارهٔ ۲۳۹ شمارهٔ ۲۴۰ - از عبدالعلی خان نامی پالتو خواسته شمارهٔ ۲۴۱ - اسامی کعبه شمارهٔ ۲۴۲ شمارهٔ ۲۴۳ شمارهٔ ۲۴۴ - ایضا در ذم خر شمارهٔ ۲۴۵ شمارهٔ ۲۴۶ شمارهٔ ۲۴۷ - ماده تاریخ میرزاعلی اکبرخان پسر میرزاعلی قائم مقامی در ۲۶ صفر ۱۳۲۹ شمارهٔ ۲۴۸ - ماده تاریخ در سوگ حسین خان فرزند نظام السلطنه مافی شمارهٔ ۲۴۹ - مسمط راز تیموری شمارهٔ ۲۵۰ شمارهٔ ۲۵۱ - تاجگذاری پادشاه ۱۳۳۲
شمارهٔ ۱ - حمایل شمارهٔ ۲ شمارهٔ ۳ - انگشتر شمارهٔ ۴ شمارهٔ ۵ - گوشواره شمارهٔ ۶ شمارهٔ ۷ - دست بنده و خلخال شمارهٔ ۸ شمارهٔ ۹ - سیب شمارهٔ ۱۰ شمارهٔ ۱۱ - بازوبند شمارهٔ ۱۲ شمارهٔ ۱۳ - سوزن شمارهٔ ۱۴ شمارهٔ ۱۵ - پیراهن شمارهٔ ۱۶ شمارهٔ ۱۷ - سرداری شمارهٔ ۱۸ شمارهٔ ۱۹ - قبا شمارهٔ ۲۰ شمارهٔ ۲۱ - کلاه شمارهٔ ۲۲ شمارهٔ ۲۳ - کفش شمارهٔ ۲۴ شمارهٔ ۲۵ - چادر شمارهٔ ۲۶ شمارهٔ ۲۷ - روبنده شمارهٔ ۲۸ شمارهٔ ۲۹ - کمربند شمارهٔ ۳۰ شمارهٔ ۳۱ - گل شمارهٔ ۳۲ شمارهٔ ۳۳ - بید مشک شمارهٔ ۳۴ شمارهٔ ۳۵ - یاس شمارهٔ ۳۶ شمارهٔ ۳۷ - هندوانه شمارهٔ ۳۸ شمارهٔ ۳۹ - خربوزه شمارهٔ ۴۰ - نیلوفر شمارهٔ ۴۱ شمارهٔ ۴۲ - نرگس شمارهٔ ۴۳ شمارهٔ ۴۴ - نارنج شمارهٔ ۴۵ شمارهٔ ۴۶ - ترنج شمارهٔ ۴۷ شمارهٔ ۴۸ - لیمو شمارهٔ ۴۹ شمارهٔ ۵۰ - نارنگی شمارهٔ ۵۱ شمارهٔ ۵۲ - سیب شمارهٔ ۵۳ شمارهٔ ۵۴ - انگور شمارهٔ ۵۵ شمارهٔ ۵۶ - خرما شمارهٔ ۵۷ شمارهٔ ۵۸ - گلاب شمارهٔ ۵۹ شمارهٔ ۶۰ - شراب شمارهٔ ۶۱ شمارهٔ ۶۲ - عرق شمارهٔ ۶۳ شمارهٔ ۶۴ - قند شمارهٔ ۶۵ شمارهٔ ۶۶ - چائی شمارهٔ ۶۷ شمارهٔ ۶۸ - ترشی شمارهٔ ۶۹ شمارهٔ ۷۰ - گز شمارهٔ ۷۱ شمارهٔ ۷۲ - نقل شمارهٔ ۷۳ شمارهٔ ۷۴ - قرص شمارهٔ ۷۵ شمارهٔ ۷۶ - شکار شمارهٔ ۷۷ شمارهٔ ۷۸ - بره شمارهٔ ۷۹ شمارهٔ ۸۰ - ماهی شمارهٔ ۸۱ شمارهٔ ۸۲ - چاقو شمارهٔ ۸۳ شمارهٔ ۸۴ - تسبیح شمارهٔ ۸۵ شمارهٔ ۸۶ - تسبیح یسر شمارهٔ ۸۷ شمارهٔ ۸۸ - شانه شمارهٔ ۸۹
شمارهٔ ۱ - گفتار میرزا صادق خان امیری - ادیب الممالک فراهانی شمارهٔ ۲ - بند دوم شمارهٔ ۳ - بند سوم شمارهٔ ۴ - بند چهارم شمارهٔ ۵ - بند پنجم شمارهٔ ۶ - بند ششم شمارهٔ ۷ - بند هفتم شمارهٔ ۸ - بند هشتم شمارهٔ ۹ - بند نهم شمارهٔ ۱۰ - بند دهم شمارهٔ ۱۱ - بند یازدهم - هفت خط جام جمشیدی و جز آن شمارهٔ ۱۲ - در بیان مراتب ترقی و تنزل روح به عقیده بعضی حکماء به اصطلاح عرب و عجم شمارهٔ ۱۳ - تقسیم طبقات رعیت به فرموده مه آباد شمارهٔ ۱۴ - تقسیم طبقات رعیت به فرموده جمشیدشاه شمارهٔ ۱۵ - در شمارهٔ نامهای هفت کشور شمارهٔ ۱۶ - روزهای ماه های پارسیان شمارهٔ ۱۷ - نامهای روز ماههای جلالی شمارهٔ ۱۸ - در اسامی خمسه مسترقه بپارسی شمارهٔ ۱۹ - نامهای پنج دزدیده در اوستا شمارهٔ ۲۰ - نام انگشتان به زبان فارسی و تازی و فرانسه شمارهٔ ۲۱ - نامهای بروج به پارسی شمارهٔ ۲۲ - نامهای بروج در دساتیر شمارهٔ ۲۳ - نامهای دزدمه در دساتیر شمارهٔ ۲۴ - در شناسائی چهار سوی زمین شمارهٔ ۲۵ - نیز نام انگشتان به پارسی شمارهٔ ۲۶ - در تطبیق ماههای پارسی با قبطی شمارهٔ ۲۷ - هفت قلم آرایش زنان شمارهٔ ۲۸ - هفت اندام مردم نمازی شمارهٔ ۲۹ - نام هفت آتشکده پارسیان شمارهٔ ۳۰ - فرجودهای پنجگانه اشوزرتشت شمارهٔ ۳۱ - یشتهای اوستا شمارهٔ ۳۲ - ایزدان فروغهای آسمان شمارهٔ ۳۳ - پایه آیین مازدیسی بر سه چیز است شمارهٔ ۳۴ - نامهای امشاسپندان که ایزدی فروغند شمارهٔ ۳۵ - در اقسام قند مکرر شمارهٔ ۳۶ - در اسامی قبایل عرب شمارهٔ ۳۷ - در نامهای کوره های فارس شمارهٔ ۳۸ - در دانش زمین و بخشهای او از گفته پیشینیان شمارهٔ ۳۹ - سبعه منحوسه شمارهٔ ۴۰ شمارهٔ ۴۱ شمارهٔ ۴۲ شمارهٔ ۴۳ شمارهٔ ۴۴ - و به نستعین و نستمد شمارهٔ ۴۵ - در شمار اعداد از یک تا کاترلیون شمارهٔ ۴۶ - در شمار ایام هفته از یکشنبه تا شنبه شمارهٔ ۴۷ - در شمار شهور شمسیه مطابق بروج منطقه شمارهٔ ۴۸ - قطعه به بحر مضارع محتوی بر هشت بیت شمارهٔ ۴۹ - قطعه به بحر رمل در اسامی انگشتان به عربی و فارسی و فرانسه به ضمیمه بعضی لغات دیگر از فرانسه محتوی بر شش بیت شمارهٔ ۵۰ شمارهٔ ۵۱ - در تعداد پایتخت دول عالم
بخش ۱ - شورشنامه بخش ۲ - رفتن حسنخان به دربار ظل السطان در شکایت از بانوی خود بخش ۳ - پاسخ دادن ظل السلطان حسنخان را بخش ۴ - نالیدن حسنخان حضور ظل السلطان بخش ۵ - خواستن دبیر و صدور حکم بحکمران عراق بخش ۶ - ارائه دادن رقم ظل السلطان به حاکم عراق و فرستادن مأمور به خانقاه سفلی بخش ۷ - فرستادن قاصد بداین برای احضار میرزا یحیی پسر حسن خان بخش ۸ - حرکت کردن میرزایحیی با سپاه از داین به کشور خانقاه بخش ۹ - خواستن میرزایحیی آقاخان بیک را از آدشته بخش ۱۰ - عزیمت سپاه و خبردادن فیض الله به بانوی خانقاه بخش ۱۱ - گفتار فیض الله بزبان مردم خانقاه بخش ۱۲ - ترجمه کلمات مزبوره بفارسی با بانوی خانقاه بخش ۱۳ - پاسخ دادن بانو بفیض الله بخش ۱۴ - دلداری دادن محمد بانو را بخش ۱۵ - پاسخ بانوی خانقاه به محمد و خواستن پهلوانان را بخش ۱۶ - خبر رسانیدن جاسوس ببانوی پرافسوس بخش ۱۷ - ترجمه کلمات مزبوره بفارسی بخش ۱۸ - سفارش بانو با کدخدا و رئیس و وصیت او با فرنگیس و بلقیس بخش ۱۹ - گفتگوی بانوی یگانه هنگام وداع با خانه بخش ۲۰ - زاری کردن فرنگیس در فراق والده بلقیس بانوی خود بخش ۲۱ - درآمدن سپاه نصرت پناه و ورود آنها بجانب خانقاه بخش ۲۲ - گریستن اهالی مشکو در فراق بانو بخش ۲۳ - پاسخ بانو بیاران و وداع با دوستداران بخش ۲۴ - رفتن بانو از حصار برای زینهار بخانه حاجی میرزا باقر جاور سیانی