همین حالا به چی فکر می کنی؟ چه احساس داری؟ چی دوست داری بگی؟
از جایی کپی نکن! از خودت بگو. از خودت بنویس.

تعداد حروف باقیمانده: 300
مهری طهماسبی دهکردی نوشته است:

خدا کند که بهار رسیدنش برسد

شب تولّد چشمان روشنش برسد


چو گرد بر سر راهش نشسته ام شب و روز

به این امید که دستم به دامنش برسد

سعید بیابانکی

۱۴۰۱/۹/۱۶ ۱۸:۵۰
مهری طهماسبی دهکردی نوشته است:

در راه خدا دو کعبه آمد حاصل

یک کعبه صورت است و یک کعبه دل
تا بتوانی زیارت دلها کن

که افزون ز هزار باشد یک دل.

اگر می خواهیم به خدا نزدیک شویم ، به دل انسان آگاه نزدیک شویم،
حرم خداوند ،دل مؤمن آگاه است خصوصا دل شکسته!


استاد ابراهیم دینایی

۱۴۰۱/۹/۱۴ ۰۷:۳۵
مهری طهماسبی دهکردی نوشته است:

اگر خورشید ایمان، گرمابخش دل پرستار باشد
اگر عاطفه پرستار از سرچشمه عاطفه زینبی جاری شود
اگر جویبار رحمت و ایثار پرستار به چشمه تقوای الهی متصل باشد
پرستاری، بالی خواهد بود برای پرواز در آسمان رضایت خدا . . .

۱۴۰۱/۹/۹ ۱۶:۵۱
مهری طهماسبی دهکردی نوشته است:

ابر بودم حیف تابستان به دنیا آمدم
همدم خورشید بی وجدان به دنیا آمدم

اشک می ریزم ولی گویی بخاری بیش نیست
در زمان قحطی باران به دنیا آمدم

ابر یعنی بوسه ی خورشید بر امواج وصل
ابر یعنی در شب هجران به دنیا آمدم

روز میلاد مرا یادت نمی آید ولی
روز مرگم با لب خندان به دنیا آمدم
نیلوفر بختیاری

۱۴۰۱/۹/۸ ۱۴:۱۵
مهری طهماسبی دهکردی نوشته است:

روزی ز پی گلاب می‌گردیدم
پژمرده عذار گل در آتش دیدم

گفتم که چه کرده‌ای که میسوزندت
گفتا که درین باغ دمی خندیدم
ابوسعید ابوالخیر

این رباعی حکایت امروز ما انسان هاست!

۱۴۰۱/۹/۲ ۰۹:۱۲
مهری طهماسبی دهکردی نوشته است:

ای دوست، انسان خداباور امروز باید به فهم و درایت یاد بگیرد که دینداری واقعی در زندگیِ اجتماعی، حرمت نهادن به جان دیگران و آسیب نزدن و آزار نرساندن به آحاد جامعهٔ بشری است. رعایت این نکات است که جامعه‌ای سالم و متوازن به بار می آورد.
خدا را بر آن بنده بخشایش است
که خلق از وجودش در آسایش است.

۱۴۰۱/۸/۳۰ ۰۷:۲۸
حمید رضا طرازی نوشته است:

دلم که هوایت را می کند ا ز همان کوچه که می گذشتی عبور میکنم دلخوش به اینکه در هوایی نفس می کشم که هنوز عطر نفسهای تو در آن معلق است

۱۴۰۱/۸/۲۹ ۲۳:۳۸
پریسا امینیان نوشته است:

یادی از اخوان ثالث:
ما چون دو دریچه روبروی هم
آگاه زهر بگو مگوی هم
هر روز سلام و پرسش و خنده
هر روز قرار روز آینده
عمر آیینه بهشت
اما آه بیش از شب و روز تیر و دی کوتاه
اکنون دل من شکسته و خسته است
زیرا یکی از دریچه ها بسته است
نه مهر فسون نه ماه جادو کرد
نفرین به سفر که هرچه کرد او کرد

۱۴۰۱/۸/۲۷ ۱۴:۰۲
مهری طهماسبی دهکردی نوشته است:

نیمه شب است.سکوت شبانه گاهی با غرش گلوله و بمب های صوتی در هم شکسته می شود و دلم را به درد می آورد. صدای خنده های شیاطین در گوشم طنین انداز است.چقدر شادند و لذت می برند از جدال بین فرزندان آدم! از شکسته شدن حرمت بین انسانها و جنگ و جدال‌های آنها! خداوندا به فریاد بندگانت برس!!!

۱۴۰۱/۸/۲۷ ۰۰:۴۲
مهری طهماسبی دهکردی نوشته است:

روزی چنگیزخان مغول درحال لشکرکشی به ایران،به روستایی رسید. مردم را جمع کرد و به آنها گفت: اگر به من بگویید که من از طرف خدا آمده ام یا از طرف خودم کاری به شما نخواهم داشت.پیرمردی گفت: تو نه از طرف خدا آمده ای و نه از طرف خودت،تو را اعمال ما به اینجا کشانده است!
چه حکایت آشنایی!

۱۴۰۱/۸/۲۶ ۱۲:۴۶
مهری طهماسبی دهکردی نوشته است:

سخن سعدی:
عشق داغیست که تا مرگ نیاید نرود
هر که بر چهره از این داغ نشانی دارد

سعدیا کشتی از این موج به در نتوان برد
که نه بحریست محبت که کرانی دارد

پراحساس و دلنشین!

۱۴۰۱/۸/۲۳ ۰۹:۲۲
مهری طهماسبی دهکردی نوشته است:

این رباعی ابوسعید ابوالخیر:
گر ملک تو شام و گر یمن خواهد بود
وز سر حد چین تا به ختن خواهد بود

روزی که ازین سرا کنی عزم سفر
همراه تو هفت گز کفن خواهد بود

آدم را به فکر فرومی برد.یادآوری می کند که با دست تهی از این دنیا رفتنی هستیم.

۱۴۰۱/۸/۲۲ ۲۳:۲۲
مهری طهماسبی دهکردی نوشته است:

این بیت را در هجو نامه ی منتسب به فردوسی خواندم:
ز ناپارسایان مدارید امید
که زنگی به شستن نگردد سپید

چه معنایی در آن نهفته است!

۱۴۰۱/۸/۲۰ ۱۴:۲۷
مهری طهماسبی دهکردی نوشته است:

پیری به دوستش می گفت: اگر عقل امروزم را داشتم،در جوانی بسیاری از کارها را انجام نمی دادم.
دوستش جواب داد: اما اگر بسیاری از کارها را در گذشته انجام نمی دادی، عقل امروزت را نداشتی!

۱۴۰۱/۸/۴ ۱۴:۱۴
مهری طهماسبی دهکردی نوشته است:

زندگی جز نفسی نیست، غنیمت شمرش

نیست امید که همواره نفس بر گردد

۱۴۰۱/۷/۲۹ ۱۰:۰۳
پریسا امینیان نوشته است:

شاعر از کوچه مهتاب گذشت
لیک شعری نسرود
نه که معشوقه نداشت
نه که سرگشته نبود
روزگاری بود که دگر کوچه مهتاب خیابان شده بود

۱۴۰۱/۷/۲۹ ۰۰:۰۵
مهری طهماسبی دهکردی نوشته است:

این بیت سنایی معنای ژرفی دارد:

مار فقر و خار جهلت گر زره یکسو نهد
سر بکوب آن مار را و آتش اندر خار زن

۱۴۰۱/۷/۲۳ ۱۸:۴۱
مهری طهماسبی دهکردی نوشته است:

باز هم صبحی دگر آمد پدید
شادی و مهر و محبت بر شما باشد نوید

۱۴۰۱/۷/۲۳ ۰۷:۱۸
مهری طهماسبی دهکردی نوشته است:

۲۳ مهرماه روز جهانی عصای سفید، روز جهانی نابینایان گرامی باد.

۱۴۰۱/۷/۲۲ ۱۰:۴۴
مهری طهماسبی دهکردی نوشته است:

می‌شوند از سردمهری، دوستان از هم جدا
برگ‌ها را می‌کند فصل خزان از هم جدا(صائب تبریزی)
این تک بیت صائب وصف حال این روزهای ما است.

۱۴۰۱/۷/۲۰ ۱۳:۵۷