محتشم کاشانی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۴۸۸
ای به بالا فتنه سرگردان بالای تو من
صائب تبریزی : گزیدهٔ غزلیات
غزل شمارهٔ ۳۶
مهربانی از میان خلق دامن چیده است
مولوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۲۰۷
ای که به هنگام درد، راحت جانی مرا
رشیدالدین وطواط : قصاید
شمارهٔ ۱۶۵ - در مدح ملک اتسز
ای غریو کوس تو در گوش بانگ ارغنون
عطار نیشابوری : باب چهل و یكم: در صفت بیچارگی عاشق
شمارهٔ ۲۲
گاهی چو گهر ز تیغ میتابی تو
محتشم کاشانی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۴۸۴
در ملک بودی اگر یک ذره عشق یار من
هلالی جغتایی : رباعیات
رباعی شمارهٔ ۲۲
من باده به مردم خردمند خوردم
محتشم کاشانی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۳۵۸
ز لاله‌زار مرا بی‌جمال دل نواز چه فیض
اهلی شیرازی : غزلیات
شمارهٔ ۳۹۵
پری رخان که سرم خاک راه ایشانست
مولوی : دفتر اول
بخش ۴۹ - نگریستن عزرائیل بر مردی و گریختن آن مرد در سرای سلیمان و تقریر ترجیح توکل بر جهد و قلت فایدهٔ جهد
زاد مردی چاشتگاهی در رسید
وحشی بافقی : فرهاد و شیرین
گفتار در چگونگی عشق
یکی میل است با هر ذره رقاص
اوحدالدین کرمانی : الباب السادس: فی ما هو جامع لشرایط العشق و المشاهَده و الحسن و الموافقه و ما یلیق بهذا الباب
شمارهٔ ۱۵۰
تو مونس آن شبان تاریک نئی
سنایی غزنوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۳۲۷
ساقیا برخیز و می در جام کن
محتشم کاشانی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۳۵۴
گوش کردن سخنان تو غلط بود غلط
فریدون مشیری : نوایی هماهنگ باران
شادی
غم دنیا نخواهد یافت پایان
خواجوی کرمانی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۶۸
ساقیا ساغر شراب کجاست
ملک‌الشعرای بهار : دل مادر
خاتمه
ای پسر مادر خود را مازار
واعظ قزوینی : غزلیات
شمارهٔ ۲۲۲
دل واکن هر پیر و جوانست دم صبح
محتشم کاشانی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۸۲
حرف عشقت مگر امشب ز یکی سرزده است
شاه نعمت‌الله ولی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۴۹۹
آینه چندان که روشن تر بود