صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۳۷۴
تنها نه‌ایم در ره دور و دراز عشق
نشاط اصفهانی : غزلیات
شمارهٔ ۲۱۵
دهر خرم از چه از عید کیان
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۳۷۳
احوال خود به گریه ادا می‌کنیم ما
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۳۷۲
روشن شود از ریختن اشک، دل ما
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۳۷۱
در ظاهر اگر شهپر پرواز نداریم
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۳۷۰
یک نقطه انتخاب نکرده است هیچ کس
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۳۶۹
از بس کتاب در گرو باده کرده‌ایم
امیرخسرو دهلوی : غزلیات
شمارهٔ ۱۶۳۹
آخر بگو، ای نازنین، ناز تو تا کی همچنین؟
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۳۶۸
گر چاک گریبان ننکند راهنمایی
خیام : رباعیات
رباعی شمارهٔ ۱۷۴
گر آمدنم بخود بدی نامدمی
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۳۶۷
عشق از ره تکلیف به دل پا نگذارد
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۳۶۶
نیست از مستی، زنم گر شیشهٔ خالی به سنگ
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۳۶۵
با خیال خشک تا کی سر به یک بالین نهم ؟
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۳۶۴
گفتگوی اهل غفلت قابل تاویل نیست
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۳۶۳
می‌توان بر خود گوارا کرد مرگ تلخ را
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۳۶۰
بس که با سنگ ز سختی دل من یکرنگ است
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۳۵۹
در پایهٔ خود، هیچ کسی خرد نباشد
مهدی اخوان ثالث : آخر شاهنامه
قولی در ابوعطا
کرشمهٔ درآمد
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۳۵۸
کار آتش کند آبی که به تلخی بخشند
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۳۵۶
به هر چه دست زنی، می‌توان خمار شکست