صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۳۴
غافل به ماندگان نظر از رفتگان کند
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۳۳
از طلوع و از غروب مهر روشن شد که چرخ
مهدی اخوان ثالث : در حیاط کوچک پاییز، در زندان
درین همسایه ۱
شب، امشب نیز
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۳۲
در وصال از حسرت سرشار من دارد خبر
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۳۱
تو فکر نامهٔ خود کن که می‌پرستان را
حزین لاهیجی : رباعیات
شمارهٔ ۲۳۱
ای عاشق محزون، دل ناشاد تو کو؟
قدسی مشهدی : مطالع و متفرقات
شمارهٔ ۱۹
نه اشک است این که هر ساعت ز چشم من فرو ریزد
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۳۰
کشتی بی‌ناخدا را بادبان لطف خداست
سحاب اصفهانی : رباعیات
شمارهٔ ۲۷
در بزم تو دورای گل خود روی دو رنگ
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۲۹
پاکدامانی است باغ دلگشا آزاده را
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۳۶۰۶
عشق را پرده ناموس نگهبان نشود
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۲۸
به زور عقل گذشتن ز خود میسر نیست
مولوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۲۹۵۳
بازآمدی که ما را درهم زنی، بشوری
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۲۷
گر چه افسانه بود باعث شیرینی خواب
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۲۶
حیف فرهاد که با آنهمه شیرین‌کاری
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۲۵
از ظلمت وجود که می‌برد ره برون؟
مهدی اخوان ثالث : از این اوستا
صبح
چو مرغی زیر باران راه گم کرده
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۲۴
صحبت ناجنس، آتش را به فریاد آورد
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۲۳
تیره بختی لازم طبع بلند افتاده است
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۲۲
از برگ سفر نیست تهی دامن یک گل