کمک می کنم تا پیداش کنی:
با صدای شما
حکایت محمود و ایاز و حسن در روز عرض سپاه > عطار نیشابوری با صدای فاطمه زندی
۱۴۰۲/۹/۵ ۰۷:۴۵
غزل شمارهٔ ۱۹۳۵ > مولوی با صدای زهرا مستوفی
۱۴۰۲/۹/۴ ۲۲:۱۱
غزل شمارهٔ ۲۶۱ > حافظ با صدای فاطمه زندی
۱۴۰۲/۸/۳۰ ۰۷:۴۸
غزل شمارهٔ ۲۶۰ > حافظ با صدای فاطمه زندی
۱۴۰۲/۸/۳۰ ۰۷:۴۷
غزل شمارهٔ ۲۵۹ > حافظ با صدای فاطمه زندی
۱۴۰۲/۸/۳۰ ۰۷:۴۷